Vendime Korrik 2012  


     ·  "Adel Print" shpk, Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave, Artikuj speciale neuter te presuar, dt. 03.07.2012 
     ·  "Advance Business Solutions" shpk, Autoriteti i Konkurrences Tirane, Permiresimi i sistemit informatik, dt. 03.07.2012 
     ·  "Dea Security" shpk, "Klaron Security" shpk, "Eurogjici Security" shpk, "Kevenjo" shpk, MASH, Ruajtja me roje private, dt. 03.07.2012 
     ·  "Ercon" shpk, Spitali Rajonal Kukes, Studim-projektim me objekt Rikonstruksion i ish distrofakut, dt. 03.07.2012 
     ·  "Expo Vision Albania" shpk, Autoriteti Portual Durres, Blerje shtypshkrime per materiale promocionale, dt. 03.07.2012  
     ·  "Muhamet Dalaci" pf, Spitali Rajonal Kukes, Hartim projekt-zbatim per rikonstruksionin e distrofikut, dt. 03.07.2012 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, Spitali Rajonal Vlore, Sherbim me roje private, dt. 03.07.2012 
     ·  "SB-Security" shpk, "Taulanti" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Permet, Sherbim me roje private, dt. 03.07.2012
     ·  "Ilar" shpk, Posta Shqiptare sha, Prodhim i emisioneve te Pulles per vitin 2012, dt. 05.07.2012 
     ·  "Korca Security" shpk, DSHS Korce, Sherbim i rojeve private, dt. 05.07.2012 
     ·  "Mustafci Dragon" shpk, METE Tirane, Dhenie e lejes te Kerkim-Zbulimit per zonen nr. 260 Mac Bardhaj Kukes, dt. 05.07.2012 
     ·  "R&R Group" shpk, Drejtoria e Policise Qarku Durres, Blerje pjese kembimi per automjete, dt. 05.07.2012
     ·  "Dea Security" shpk, DSHS Kruje, Sherbimi i ruajtjes se godinave, dt. 05.07.2012 
     ·  "Atelier 4" shpk, QKMZHRF Tirane, Projekt-Preventiv zbatimi per rikonstruksionin e godines, dt. 10.07.2012 
     ·  "Bolt" shpk, Drejtoria e Spitalit Fier, Blerje paisje hotelerie, dt. 10.07.2012 
     ·  "Ernisa-S" shpk, Bashkia Korce, Ruajtja e objekteve te Bashkise, dt. 10.07.2012 
     ·  "Eurogjici Security 1" shpk, "Eurogjici Security" shpk, "Toni Security" shpk, SU "Koco Glozheni", Sherbim me roje, dt. 10.07.2012 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Pasta Shqiptare Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 10.07.2012 
     ·  "InfraTransProject" shpk, Autoriteti Portual Durres, Mbikqyrje e ndertimit te hyrjes porta 4, dt. 10.07.2012
     ·  "Bruci" shpk, Ministria e Brendshme Tirane, Pastrimi dhe mirmbajtja e rrjetit rrugor, dt. 12.07.2012 
     ·  "Kevenjo" shpk, "Res-03" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber, Ruajtje objekti, dt. 12.07.2012 
     ·  "Trezhnjeva" shpk, Posta Shqiptare sha Tirane, Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 12.07.2012 
     ·  "Trezhnjeva" shpk, Posta Shqiptare sha Tirane, Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike Loti III, dt. 12.07.2012
     ·  "Hoxha Security" shpk, Prefekti i Qarkut Elbasan, Ruajtje fizike e objektit, dt. 17.07.2012 
     ·  "Hoxha" shpk, "Therepeli Security" shpk, Spitali Rajonal Durres, Blerje e sherbimit dhe e sigurimit, dt. 17.07.2012 
     ·  "Kombinat Servis" shpk, "Alstezo" shpk, MBUMK Tirane, Riparim dhe mirmbajtje e automjeteve, dt. 17.07.2012 
     ·  "Murati D" shpk, Rep. Usht. 1050 Tirane, Blerje materiale kazermimi, dt. 17.07.2012 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, Drejtoria Rajonale e Bujqesise Berat, Ruajtja e zyrave ne qender, dt. 17.07.2012 
     ·  "Primo Communications" shpk, Posta Shqiptare sha, Loti I Sherbimi Intranet, dt. 17.07.2012 
     ·  "Trezhnjeva" shpk, Posta Shqiptare sha Tirane, Loti II Qarku Lezhe, Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 17.07.2012 
     ·  "Trezhnjeva" shpk, Posta Shqiptare sha Tirane, Loti IV Qarku Diber Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 17.07.2012
     ·  "3A-Profile" shpk, Rep. Usht. 2001 Komanda e Forces Detare, Blerje materiale riparimi, dt. 19.07.2012 
     ·  "Alen-Co" shpk, Ujesjelles Kanalizime sha Fier, Blerje materialesh per bokset e matesave, dt. 19.07.2012 
     ·  "Anakonda" shpk, Trajtimi i Studenteve sha Gjirokaster, Sherbim me roje private, dt. 19.07.2012 
     ·  "Ecogen" shpk, METE, Dhenie me koncension te Hidrocentralit Bllice Rrethi Diber, dt. 19.07.2012 
     ·  "Loti" shpk, METE, Dhenie me koncension te hidrocentralit Bllice Rrethi Diber, dt. 19.07.2012 
     ·  "Shkembi" shpk, "Dea Security" shpk, Agjencia Kombetare e Duhan-Cigare Tirane, Sherbimi me roje private, dt. 19.07.2012 
     ·  "Trinity Trade Company" shpk, Keshilli i Qarkut Lezhe, Blerje paisje orendi, dt. 19.07.2012
     ·  "A&E Engineering" shpk, QTTB Fushe-Kruje, Loti I Mrojtja nga permbytjet nepermjet masave mbrojtese, dt. 24.07.2012 
     ·  "A&E Engineering" shpk, QTTB Fushe-Kruje, Loti II Rehabilitimi i kanaleve ujites Rrethi Puke, dt. 24.07.2012 
     ·  "A&E Engineering" shpk, QTTB Fushe-Kruje, Studim projektim te objekteve te infrastruktures se ujitjes Elbasan, dt. 24.07.2012 
     ·  "Delia Impex" shpk, Bashkia Vau i Dejes, Ndertim trotuare me ndricim, dt. 24.07.2012 
     ·  "Delia Impex" shpk, Komuna Dajt Tirane, Blerje materiale elektrike, dt. 24.07.2012 
     ·  "Electral" shpk, METE, Dhenie me koncension te hidrocentraleve Quruk nr. 1 dhe Quruk nr. 2 Rrethi Librazhd, dt. 24.07.2012 
     ·  "Media Print" shpk, ISKSH Tirane, Blerje shtypshkrime te tjera mjeku Loti II, dt. 24.07.2012 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, ZQRPP Tirane, Ruajtje objekti Lushnje dhe Fier, dt. 24.07.2012 
     ·  "Polsaiz" shpk, ZQRPP Tirane, Ruajtje objekti Lushnje dhe Fier, dt. 24.07.2012 
     ·  "Trinity Trade Company" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore, Mobilim i sallave te gjykimit, dt. 24.07.2012  
     ·  "Expo Vision Albania" shpk, ISKSH Tirane, Blerje shtypshkrime te tjera mjeku Loti II, dt. 25.07.2012 
     ·  "MC Networking" shpk, Ministria e Brendshme Tirane, Blerje paisje elektronike dhe telekomunikacioni, dt. 25.07.2012 
     ·  "Murati-D" shpk, Komuna Dajt Tirane, Blerje materiale hidraulike, dt. 25.07.2012 
     ·  "Sphinx" shpk, Bashkia Elbasan, Sistemimi i kamerave ne qytet, dt. 25.07.2012
     ·  "Albania Equity Punds" shpk, METE Tirane, Dhenie me koncension e hidrocentralit Shpella Poshte Pogradec, dt. 26.07.2012 
     ·  "BNT Electronics" shpk, INSIG sha Tirane, Loti I, Loti II Blerje Kompjutera dhe printera, dt. 26.07.2012 
     ·  "EuroAlb" shpk, Drejtoria nr.2 e Punetoreve te Qytetit Tirane, Blerje materiale mirembajtje ndricimi, dt. 26.07.2012 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, ZQRPP Tirane, Ruajtje objekti, dt. 26.07.2012 
     ·  "Hoxha" shpk, ZQRPP Tirane, Ruajtje objekti, dt. 26.07.2012 
     ·  "Nisa Security" shpk, ZQRPP Tirane, Ruajtje objekti, dt. 26.07.2012 
     ·  "Helios Catering" shpk, Ministria e Brendshme Tirane, Loti II Sherbim gatimi dhe shperndarja e ushqimit, dt. 26.07.2012 
     ·  "KPL" shpk, Ministria e Brendshme Tirane, Loti I Sherbim gatimi dhe shprendarja e ushqimit, dt. 26.07.2012
     ·  "Eurogjici Security 1" shpk, ISSH Tirane, Sherbimi i ruajtjes te godines se arkivit, dt. 31.07.2012 
     ·  "INVICTUS" shpk, QTTB Fushe-Kruje, Studim-projektim te objekteve te infrastruktures se ujitjes Kukes, dt. 31.07.2012 
     ·  "Lybeshari" shpk, Drejtoria Rajonale e Bujqesise Berat, Sherbim me roje private, dt. 31.07.2012 
     ·  "Ndreu Security Services" shpk, ALUIZNI Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 31.07.2012 
     ·  "Rantag 2011" shpk, Instituti i Shendetit Publik Tirane, Ruajtja e institucionit me roje, dt. 31.07.2012 
     ·  "Snajper Security" shpk, ASHR Tirane, Ruajtja me roje private, dt. 31.07.2012 
     ·  "Taulanti" shpk, ZQRPP Tirane, Sherbim me roje private Loti VIII, dt. 31.07.2012 
     ·  "Trinity Trade Company" shpk, Drejtoria e Pergjithshme e Hekurudhave Durres, Blerje aksesore per traversa, dt. 31.07.2012 
     ·  "Trinity Trade Company" shpk, Komuna Kashar, Blerje kabina te gatshme, dt. 31.07.2012
     ·  "Ejxhes Security" shpk, "Elezaj" shpk, "Nazeri 2000" shpk, Spitali Ihsan Cabej Lushnje, Sigurimi me roje private, dt. 31.07.2012
2011 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
2012 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor