Vendime Korrik 2013  
Këshillohet që vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Dt. e marrjes së informacionit

Statusi

Vendimi

01.07.13

839

“Sherbimi I pastrimit per QSU “Nene Tereza”

“KPL”shpk

Ministria e Brendshme

19.07.13

Perfunduar 

19.08.13
me teper...

01.07.13

842

“Ruajtja e sigurise fizike te filjalit Kukes

“Eurogjici securyti”shpk

Universiteti I Tiranes

Perfunduar

03.07.2013
me teper... 

02.07.13

844

Loti I:sherbimi I ruajtjese se drejtorise se pergjithshme te AKU

“Trezhnjeva”shpk

A.K.U

Tirane

19.07.13

 Perfunduar

01.08.13
me teper...

02.07.13

845

Loti IV: Ruajtja e objekteve qarku Lezhe

“Trezhnjeva”shpk

Drejtoria e pergjithshme e tatimeve

17.07.13

Perfunduar

05.08.13
me teper...

02.07.13

846

Loti I:sherbimi I ruajtjese se drejtorise se pergjithshme te AKU

“Ales”shpk

A.K.U

Tirane

19.07.13

Perfunduar

01.08.13
me teper...

02.07.13

847

Loti I:sherbimi I ruajtjese se drejtorise se pergjithshme te AKU

“Nazeri 2000”shrfs

A.K.U

Tirane

11.07.13

Perfunduar

01.08.13
me teper...

02.07.13

848

Sherbimi I rujatjes dhe sigurise fizike te ANTA-s

“A 2000”shrfs

ANTA sha

11.07.13

Perfunduar

01.08.13
me teper...

02.07.13

849

Sherbimi I rujatjes dhe sigurise fizike te ANTA-s

“Siguria”shrfs

ANTA sha

12.07.13

Perfunduar

01.08.13
me teper...

03.07.13

852

“Sherbimi I pastrimit per QSU “Nene Tereza”

“Sori -Al”shpk

Ministria e Brendshme

Perfunduar

19.08.13
me teper... 

03.07.13

854

“Sherbimi I pastrimit per QSU “Nene Tereza”

“Shpresa” shpk

Ministria e Brendshme

Perfunduar

19.08.13
me teper...

03.07.13

855

“Projekt-preventiv zbatimi I ambienteve te jashtme te FEA”

“Gjeokonsult&Co”shpk

Universiteti Bujqesor

17.07.13

Perfunduar

19.08.13
me teper...

03.07.13

859

Mirembajtja rutine e rruges

Morine,34.7 km

“Alko Impex”shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

12.07.13

Perfunduar

05.08.13
me teper...

04.07.13

860

Sherbim me roje private,

U-K, ne fshatin Shkrete, Sakarace,Picrrang

“Nazeri 2000”shrfs

Ujesjelles kanalizime Kruje

15.07.13

Perfunduar

02.08.13
me teper...

04.07.13

861

Blerje kite reagent dhe material konsumi per laborator

“Genius”shpk

Spitali Fier

12.07.13

Perfunduar

26.08.13
me teper...

05.07.13 863 Dhenie koncesion hidrocentraleve Shkopeti 1 dhe Shkopeti 2 “Nuovo Belgium Holding” METE Perfunduar 09.07.13
me teper...
05.07.13 864 Loti IX, Ruajtja e objekteve te Godines D.Tatimore Vlore “F.P.M”shpk Drejtoria e pergjithshme e tatimeve 24.07.13 Perfunduar 01.08.13
me teper...
08.07.13 868 Loti I, Sherbimi me roje private te Drejtorise se Pergj. "Oktapus" shpk Autoriteti Komb. Ushqimit 19.07.13 Perfunduar 01.08.13
me teper...
11.07.13 876 Rikonstruksion I shkolles se mesme te bashkuar "Sotir Capo" Zharrez "Spektri" shpk Komuna Zharrez, Fier 17.07.13 Perfunduar 07.08.13
me teper...
11.07.13 877 Blerje material te buta per spitalin "Euro 2001" shpk Spitali Psikiatrik “AliMihali” Vlore 16.07.13 Perfunduar 05.08.13
me teper...
11.07.13 880 Loti II,Per shitjen e lendes drusore ne kembe ne ngastra me rruge autopyjore Librazhd "Shqiponja M" shpk & “Agrima” shpk Drejtoria Sherbimit Pyjor Librazhd Perfunduar 15.07.13
me teper...
12.07.13 883 Furnizim me solar per nevojat e D.SH.T.D. "Bolv -Oil" shpk Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik 23.07.13 Perfunduar 21.08.13
me teper...
12.07.13 884 Zgjidhja me pajisje Enkriptimi per Link DC-Qeveritar Tirane-Elbasan "S&T Albania" shpk AKSHI 31.07.13 Perfunduar 05.08.13
me teper...
12.07.13 886 Mirembajtje e Godinave te Kuvendit "Eral Construksion" shpk Kuvendi i Shqiperise 30.07.13 Perfunduar 07.08.13
me teper...
19.07.13 897 Ndertim i rruges per te Kalata Lindore "Varaku-E" shpk Autoriteti Portual Durres 02.08.13 Perfunduar 28.08.13
me teper...
22.07.13 899 Blerje ushqime per projektin:Paketa Ushqimore per njesine e Autizmit Gjirokaster "Ferit Myftari"pf Keshilli i Qarkut Gjirokaster 30.07.13 Perfunduar 05.08.13
me teper...
22.07.13 900 Shtypja e teksteve te arsimit profesional "Expo-Vision Albania" shpk Shtepia Botuese e Teksteve Mesimore 26.07.13 Perfunduar 07.08.13
me teper...
23.07.13 903 Pastrim dhe grumbullim i mbeturinave ne zonen Rushkull-Perlat-Hamallaj "Du & Ko" shpk Bashkia Sukth 31.07.13 Perfunduar 21.08.13
me teper...
24.07.13 904 Zona minerare nr.149/1, objekti Kabash,Qarku Elbasan "Dolcka" shpk METE Perfunduar 26.08.13
me teper...
25.07.13 905 Loti V, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Tirane "Eurogjici Security" shpk Posta Shqiptare sh.a 29.07.13
me teper...
25.07.13 907 Kontraste per rezoncen magnetike CT ose scaner/angiografi "Pharma" shpk QSU "Nene Tereza" Tirane Perfunduar 29.07.13
me teper...
29.07.13 910 Loti IX, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Berat "Myrto Security " shpk Posta Shqiptare sh.a Perfunduar 31.07.13
me teper...
29.07.13 911 Loti X, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Vlore "Myrto Security" shpk Posta Shqiptare sh.a Perfunduar 31.07.13
me teper...
29.07.13 914 Ruajtja e Spitalit me polici private "Nazeri 2000" shpk Spitali Rajonal Vlore Perfunduar 29.08.13
me teper...
29.07.13 915 Sherbim me roje private "Nazeri 2000" shpk Sh.A. Ujesjelles Vlore Perfunduar 07.08.13
me teper...
29.07.13 916 Zona minerare nr.802/6,mineral rere bituminoze,Objekti Patos, Qarku Fier "Balkan Mineral" shpk METE Perfunduar 01.10.13
me teper...
29.07.13 917 Zona minerare nr.803/3,Objekti Selenice, Qarku Vlore "Rakipi" shpk METE Perfunduar 27.09.13
me teper...
29.07.13 921 Blerje shtypshkrime te mjekut Loti II "Adel & Co" shpk ISKSH Perfunduar 28.08.13
me teper...
29.07.13 922 Shfrytezimi materilalit druseror ne ekonomine pyjore Shpat 2, Loti II "Mufoli" & "IRG" shpk Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan Perfunduar 26.08.13
me teper...
30.07.13 923 Loti V, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Tirane "Toni Security" shpk Posta Shqiptare sh.a Perfunduar 01.08.13
me teper...
30.07.13 924 Shfrytezimi materilalit druseror ne ekonomine pyjore Fushe-Zavaline, Shpat 1, Loti III 2A &""Luli 06" & "IST" & "IRG" & "Alger" shpkshpk Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan 02.08.13
05.08.13
Perfunduar 30.08.13
me teper...
30.07.13 927 Zona minerare 741/3,objekti Manez, qarku Kukes “Elite Mine”shpk METE Perfunduar 30.07.13
me teper...
30.07.13 928 Sherbim me ropje civile "Anakonda" shpk Bordi i Kullimit Gjirokaster 05.08.13 Perfunduar 20.08.13
me teper...
30.07.13 930 Loti VI, Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimit per Spitalin. R. Lezhe “Shpresa” shpk Ministria Brendshme Perfunduar 30.08.13
me teper...
31.07.13 934 Blerje kite dhe reagente per nevojat e laboratoreve Klinik dhe Biokimik "Genius" shpk Qendra Shendetesore e Specialiteteve nr.1, Tirane Perfunduar 29.08.13
me teper...
31.07.13 936 Studimi i analizes kritike dhe llogaritja e prurjeve ditore ne kaksakden e Drinit. "Gjeokonsult & Co" shpk KESH sh.a. Perfunduar 29.08.13
me teper...
31.07.13 937 Shtypshkrime mjeku me numrator per vitin 2013 "Ilar" shpk ISKSH Perfunduar 28.08.13
me teper...
31.07.13 938 Blerje traktor me zinxhire "Ilar" shpk OST 07.08.13 Perfunduar 26.08.13
me teper...
31.07.13 940 Shtypja e teksteve te arsimit profesional "Ilar" shpk BOTEM Perfunduar 26.08.13
me teper...
31.07.13 941 Blerje shtypshkrime te mjekut Loti II "Ilar" shpk ISKSH Perfunduar 28.08.13
me teper...