Vendime Korrik 2014  

 

Keshillohet qe vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.07.14

1166

"Rruajtje me roje private te godines se Gjykates se Rrethit Fier"

"Myrto Security"shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier"

 

Perfunduar 

21.07.14 shkarko 

01.07.14

1167

"Sherbim I ruajtjes dhe I sigurise fizike me roje private te Galerise Kombetare te Arteve"

"Platin Security"shpk

"Galeria Kombetare e Arteve"

Perfunduar 

25.07.14 shkarko 

01.07.14

1169

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te Ujesjelles Kanalizime Shkoder,per vitin 2014"

"Kamberi-A"shpk

"Ujesjellez Kanalizime Shkoder"

Perfunduar 

31.07.14 shkarko 

01.07.14

1170

"Shtypja e Fletores Zyrtare per vitin 2014"

"Adel Co" shpk

"Qendra e Botimeve Zyrtare"

 Perfunduar

22.07.14 shkarko 

01.07.14

1171

"Mbikqyrja e punimeve per"Rikonstruksion I shetitores Osumi"

"JV C.E.C-11" & "Taulant"shpk

"Bashkia Berat"

 Perfunduar

 04.07.14 shkarko

01.07.14

1172

"Sherbim roje civile ne keshtjellen e qytetit te Gjirokaster viti 2014"

'Anokanda" shpk

"Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Gjirokaster"

Perfunduar 

 30.07.14 shkarko

01.07.14

1179

Blerje "Blerje materjale pastrimi dhe detergjente per Universitetin e Tiranes"

"Atlantik3" shpk

"Universiteti I Tiranes"

Perfunduar 

17.07.14 shkarko 

02.07.14

1181

'Loti I "Sherbim me roje civile per qarkun e Tiranes"

"S.S.X"& "Siguria"shpk

"Universiteti Bujqesor I Tiranes"

  Perfunduar

23.07.14 shkarko

03.07.14

1185

Loti II "Shetitorja Velipoje"

"Nika"shpk

"Komuna Velipoje"

Perfunduar 

25.07.14 shkarko 

03.07.14

1186

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te Spitalit"

"Firdeus Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje"

Perfunduar 

21.07.14 shkarko 

03.07.14

1187

"Realizimi I korsive te bicikletave,gjelberimit dhe ndricimit ne rrugen,"Pavaresia"

"Curri"shpk

"Bashkia Durres"

 Perfunduar

23.07.14 shkarko

04.07.14

1188

'Pastrimi,grumbullimi dhe largimi I mbeturinave publike ne qytetin e Pogradecit"

"Rej"shpk

"Bashkia Pogradec"

Perfunduar 

08.09.14 shkarko 

04.07.14

1189

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te Spitalit Kavaje"

"Fishnet Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje"

Perfunduar 

21.07.14 shkarko 

04.07.14

1193

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te Spitalit Kavaje"

"Masel Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje"

 Perfunduar

21.07.14 shkarko 

04.07.14

1194

"Upgrade dhe Support te SoClass"

"S & T Albania"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Doganave"

 Perfunduar

22.07.14 shkarko 

04.07.14

1195

"Sistemi I bulevardit Qendror Finiq"

"Vega"shpk

"Komuna Finiq Delvine"

Perfunduar 

17.07.14 shkarko 

07.07.14

1196

"Sherbimi I mirembajtjes dhe riparimit te automjeteve te aparatit te Ministrise se Shendetesise"

"Alstezo"shpk

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar 

25.07.14 shkarko 

07.07.14

1197

"Blerje Lende djegese per kaldajen (peleta)"

"Igma"shpk

"Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tirane

Perfunduar 

16.09.14 shkarko 

07.07.14

1198

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te Sptalit Kavaje"

"Ballazhi"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje"

 Perfunduar

21.07.14 shkarko 

07.07.14

1202

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te Sptalit Kavaje"

"Nazeri 2000"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje"

  Perfunduar

21.07.14 shkarko

07.07.14

1203

"Sistemim-Asfaltim I rruges "Qemal Stafa"nga kryqezimi tek posta der tek kryqezimi I rrugez"Kasem Sejdini dhe rruget lidhese  ndermjet bulevardit "Aqif Pasha" dhe rruges "Qemal Stafa"

"JV "Alko Impex" & "Sireta 2F"Shpk

"Bashkia Elbasan"

Perfunduar 

23.07.14 shkarko 

07.07.14

1204

"Ndricimi I Rruges Qendre Levan"

"Sark"shpk

"Komuna Levan Fier"

Perfunduar

22.04.14 shkarko

08.07.14

1215

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te ambjenteve te Ministrise"

"Start 2000"shpk

"Ministria e Arsimit dhe Sportit"

 Perfunduar

11.07.14 shkarko 

08.07.14

1216

"Ruajtja e sigurise fizike ne godinen e Komunes Golem"

"S.S.X"shpk

"Komuna Golem,Kavaje"

 Perfunduar

24.07.14 shkarko 

08.07.14

1217

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te Spitalit"

"Dea Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje"

Perfunduar 

21.07.14 shkarko 

08.07.14

1218

"Blerje Rere Kuarcore"

"W.Center"

"Albpetrol"sh.a

Perfunduar 

 31.07.14 shkarko

08.07.14

1220

"Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike per objektet e Ndermarjes Industriale Nr 1 per vitin 2014"

"Firdeus Security"shpk

"Ndermarja Industriale Nr 1 Tirane"

Perfunduar 

 25.07.14 shkarko

08.07.14

1221

"Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres (Tonera)"

"Colombo"shpk

"Autoriteti Kombetar I Ushqimit Tirane"

Perfunduar

11.07.14 shkarko

09.07.14

1223

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te Spitalit Kavaje"

"Myrto Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje"

Perfunduar 

21.07.14 shkarko 

10.07.14

1227

"Blerje orendish dhe pajisjesh per mobilim zyrash"

"Erald"shpk

"Ministria e Puneve te Brendshme"

Perfunduar 

21.07.14 shkarko 

11.07.14

1228

"Realizimi I korsive te bicikletave,gjelberimit dhe ndricimit ne rrugen,"Pavaresia"

"Nika"shpk

"Bashkia Durres"

Perfunduar 

23.07.14 shkarko 

11.07.14

1229

"Lyerje dhe suvatim fasadash qender,bulevardi Aqif Pasha dhe Rruga Qemal Stafa"

"Nika"shpk

"Bashkia Elbasan"

Perfunduar 

 21.07.14 shkarko

11.07.14

1234

"Sigurimi I sherbimit me Shrsf per zonen Durres"

"Hoxha"shpk

"Hekurudha Shqiptare Sh.a"

Perfunduar

30.07.14 shkarko

11.07.14

1235

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurimit te objekteve me roje private"

"Hoxha"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit Tirane"

 Perfunduar

15.07.14 shkarko 

11.07.14

1236

"Loti IX Blerje pajisje elektronike per Avokatin e Popullit"

"Infosoft System" shpk

"Ministria e Puneve te Brendshme,Drejtoria Prokurimeve te Perqendruara Tirane"

Perfunduar 

04.08.14 shkarko 

11.07.14

1237

"Loti VIII Blerje pajisje elektronike per Avokatin e Popullit"

"Infosoft System" shpk

"Ministria e Puneve te Brendshme,Drejtoria Prokurimeve te Perqendruara Tirane"

Perfunduar 

 19.08.14 shkarko

11.07.14

1238

"Pastrim dhe mbledhje e mbetjeve bregu I liqenit dhe Buna"

"Delia Impex"shpk

"Bashkia Shkoder"

Perfunduar 

 24.07.14 shkarko

11.07.14

1239

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"(SH.R.S.F)"

"S.S.X"shpk

"Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Mbreteresha Geraldine Tirane"

 Perfunduar

 31.07.14 shkarko

11.07.14

1240

"Ruajtja e godines dhe e ambienteve rrethuese te Ministrise se Shendetesise me roje private"

"S.S.X"shpk

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar 

30.07.14 shkarko 

11.07.14

1242

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe godinave te Spitalit Universitar "Shefqet Ndroqi"Tirane"

"N.S.S"shrsf

"Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tirane

Perfunduar 

05.08.14 shkarko 

11.07.14

1243

"Sigurim me roje civile te armatosura te Istituciont" Drejtoria e Pergjithsme e Sherbimit Kombetar te Punesimit"

"Dea Security"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Kombetar te Punesimit"

Perfundur 

 04.08.14 shkarko

11.07.14

1244

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te ambienteve te Teatrit Kombetar"

"Nazeri 2000"shrsf

"Teatri Kombetar"

 Perfunduar 

.31.07.14 shkarko 

11.07.14

1245

'Sherbimi I ruaajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe godinave te Spitalit Universitar "Shefqet Ndroqi"Tirane

"Firdeus Security"shpk

"Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tirane

Perfunduar 

05.08.14 shkarko 

14.07.14

1246

"Sigurim me roje civile te armatosura te Istituciont" Drejtoria e Pergjithsme e Sherbimit Kombetar te Punesimit"

"Myrto Security"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Kombetar te Punesimit"

Perfunduar 

04.08.14 shkarko 

14.07.14

1247

"Rikonstruksion I rruges lagja Aligjon dhe rruges + perroji te bregu fshati Shkoze"

"Beqiri"shpk

"Komuna Sevaster Vlore"

  Perfunduar

24.07.14 shkarko

14.07.14

1250

"Blerje Hipoklorit Natriumi"

"Miqesia" shpk

"SH.A Ujesjelles Vlore"

Perfunduar 

31.07.14 shkarko 

14.07.14

1251

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"

"Start 2000"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Kombetar te Punesimit"

Perfunduar 

04.08.14 shkarko 

14.07.14

1252

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"

"Start 2000"shpk

"Ministria e Shendetesise"

 Perfunduar

 30.07.14 shkarko

14.07.14

1253

"Riparim Lyerje Shkollash"

"Aldok shpk"Pogradec

"Komuna Vreshtas"

  Perfunduar

05.08.14 shkarko 

14.07.14

1254

"Sherbimi I ruajtjes me roje private (SH.R.S.F)

"Eurogjici Security"shpk

"Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Mbreteresha Geraldine Tirane"

Perfunduar 

31.07.14 shkarko 

14.07.14

1255

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe godinave te Spitalit Universitar "Shefqet Ndroqi"Tirane"

"Eurogjici Security"shpk

"Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tirane

Perfunduar 

05.08.14 shkarko 

14.07.14

1256

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe godinave te Spitalit Universitar "Shefqet Ndroqi"Tirane"

"Siguria"shpk

"Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tirane

  Perfunduar

05.08.14 shkarko

15.07.14

1261

"Sherbimi I sigurimit dhe ruajtjes me roje private"

"Fishnet Security"shpk

"Drejtoria e Spitalit Peqin"

Perfunduar 

01.08.14 shkarko 

15.07.14

1262

"Ruajtja e godines dhe e ambienteve rrethuese te Ministrise se Shendetesise me roje private"

"Trezhnjeva"shrsf

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar 

30.07.14 shkarko 

15.07.14

1263

"Ruajtja e godines dhe e ambienteve rrethuese te Ministrise se Shendetesise me roje private"

"N.S.S"shrsf

"Ministria e Shendetesise"

 Perfunduar

30.07.14 shkarko 

15.07.14

1264

"Blerje materiale radiologjie per nevojat spitalore"

"Saer Medical" shpk

"Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tirane

Perfunduar 

07.08.14 shkarko 

15.07.14

1265

"Rikonstruksion I rrjetit te brendshem ujesjellesi I fshatit Picar"

"Alba"shpk Gjirokaster

"Komuna Picar Gjirokaster"

 Perfunduar

25.07.14 shkarko 

15.07.14

1272

"Mirembajtje rutine e dimerore me performance aksi rrugor Pogradec-Qafe Thane 25km"

"Aldok shpk"

"Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster"

Perfunduar 

04.08.14 shkarko 

15.07.14

1273

"Blerje pajisje elektronike(2 lote),Loti IL Blerje 10 (dhjete) kompjutera Desktop dhe 1 (nje) Monitor salle,Loti II:Blerje 7(shtate) Printera dhe nje Fotokopje MFP (per Avokatin e Popullit,Loti IX

"Infosoft System" shpk

"Gjykata Administrative e Apelit Tirane"

Perfunduar 

21.07.14 shkarko 
 04.08.14
shkarko

16.07.14

1280

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"

"Start 2000"shpk

"Teatri Kombetar"

   Perfunduar

31.07.14 shkarko

17.07.14

1281

"Rehabilitimi i qendres se qytetit dhe lyerja e fasadave"

"Alko Impex" shpk

"Bashkia Librazhd"

Perfunduar 

 31.07.14 shkarko

17.07.14

1282

"Sherbim i ruajtjes me roje private (SHRSF)"

"Cullhaj"shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Mbreteresha Geraldine"

Perfunduar 

31.07.14 shkarko 

17.07.14

1283

"Blerje karburanti per vitin 2014 per Bordin e Kullimit Lezhe"

"Linda -80"shpk

"Bordi I Kullimit Lezhe"

 Perfunduar

23.07.14 shkarko 

17.07.14

1284

"Loti 1: Sistemim - asfaltim i segmentit te rruges "Q.Stafa", nga shkolla "Jorgji Dilo" deri tek kryqezimi tek posta"

"Victoria Invest "shpk

"Bashkia Elbasan"

 Perfunduar

24.07.14 shkarko 

17.07.14

1285

"Rotondo e Plugut-Postebllok, rruga e hyrjes Lushnje-Tirane"

"B-93 shpk & BE-IS shpk"

"Bashkia Lushnje"

Perfunduar 

30.07.14 shkarko 

18.07.14

1292

"Pajisje zyre 2014"

"Ferit Myftari P.F"

"Drejtoria Rajonale e Fondit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Gjirokaster"

Perfunduar 

05.08.14 shkarko 

18.07.14

1295

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike dhe objekteve te Q.S.A. Tirane"

"S.S.X." Shpk

"Qendra e Studimeve Albanologjike"

Perfunduar 

12.08.14 shkarko 

18.07.14

1301

"Mirembajtje rutine e dimerore me performance aksi rrugor K/Liqenas-D/Gorice 16 km"

"JV Alb Korca 2002 Shpk & Ekskluziv Shpk"

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

01.08.14 shkarko

21.07.14

1302

"Sherbim me roje private, sistem alarmi dhe shoqerim personi ne banke"

"Taulanti"shpk

DRSHTRR Gjirokaster

Perfunduar 

 12.08.14 shkarko

21.07.14

1303

"Mirembajtje e mjeteve te transportit"

"Alstezo"shpk

TEC Vlore Sha

Perfunduar 

08.08.14 shkarko 

21.07.14

1304

"Furnizim me materiale elektrike dhe hidraulike"

"Albert Golemi P.F."

Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Gjirokaster

Perfunduar 

06.08.14 shkarko 

21.07.14

1307

"Loti XI: Ruajtje objekti ZVRPP Berat"

"Lybeshari Shpk"

"Zyra Qendrore e Rregjistrimit te pasurive te Paluajtshme"

   Perfunduar

23.07.14 Shkarko

21.07.14

1310

"Sherbim me roje per Teatrin e Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor"

"Hoxha Shpk"

"Teatri Kombetar i Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor"

 Perfunduar

 07.08.14 shkarko

21.07.14

1311

"Ruajtja e godines dhe e ambienteve rrethuese te Ministrise se Shendetesise me roje private"

"Hoxha Shpk"

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar 

30.07.14 shkarko 

21.07.14

1312

"Ruajtjen e Ambjenteve te Ministrise se Arsimit dhe Sportit me roje private per vitin 2014"

"Dea Security"shpk

"Ministria e Arsimit dhe Sportit"

Perfunduar 

04.08.14 shkarko 

21.07.14

1313

"Ruajtja e ambienteve te DRSHTRR Gjirokaster dhe shoqerim personi per ne banke"

"Grup-4" Shpk

DRSHTRR Gjirokaster

  Perfunduar

12.08.14 shkarko

22.07.14

1319

"Rikualifikim i sheshit, unifikim fasadash"

"Curri"shpk

"Bashkia Lushnje"

Perfunduar 

30.07.14 shkarko 

22.07.14

1321

"Sherbim i ruajtjes me roje private (SHRSF)"

"Oktapus"shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Mbreteresha Geraldine"

Perfunduar 

 31.07.14 shkarko

23.07.14

1325

"Rikonstruksion i rruges se Durresit, Fushe-Kruje"

"Bami Shpk"

"Bashkia Fushe-Kruje"

Perfunduar 

07.08.14 shkarko 

23.07.14

1326

"Sherbime te ruajtjes dhe sigurise se godinave te DSHP Diber"

"Kevenjo"shpk

"Drejtoria e Shendetit Publik Diber"

Perfunduar 

02.09.14 shkarko 

23.07.14

1328

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike dhe objekteve te Q.S.A. Tirane"

"Fishnet Security"shpk

"Qendra e Studimeve Albanologjike"

 Perfunduar

12.08.14 shkarko 

23.07.14

1329 

"Permiresimi i kushteve te banimit te komunitetit rom"

"Regli Shpk" & "Lala Shpk"

"Bashkia Lushnje"

  Perfunduar

11.08.14  shkarko

24.07.14

1331

"Sherbimet e ruajtjes dhe sigurise fizike (SHRSF) te objekteve te Drejtorise te Sherbimit Pyjor Tirane"

"Hoxha Shpk"

"Drejtoria e Sherbimit Pyjor Tirane"

Perfunduar 

04.08.14 shkarko 

24.07.14

1332

'Sherbimet e ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve te Drejtorise te Sherbimit Pyjor Tirane"

"Masel Security Shpk"

"Drejtoria e Sherbimit Pyjor Tirane"

 Perfunduar

04.08.14 shkarko 

24.07.14

1333

'Sherbimi me roje per Teatrin e Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor"

"S.S.X"Shpk

"Teatri Kombetar Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor"

Perfunduar 

07.08.14 shkarko 

24.07.14

1337

'Sherbimi me roje private perr spitalin rajonal shkoder"

"Kamberi-A"Shpk

Drejtoria Rajonale e Spiltait Shkoder"

Perfunduar 

08.08.14 shkarko 

24.07.14

1338

"Sherbim me roje per Teatrin Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor"

'Arbana"SH.A

"Teatri Kombetar i Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor

Perfunduar 

07.08.14 shkarko 

25.07.14

1339

'Loti 3 ,F.V,Aparat CT Skaner per spitalin e Traumes"

Medfau"shpk

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar 

08.08.14 shkarko 

25.07.14

1340

'Kancelari dhe shtypshkrime"

"Ilar"shpk

"Albpetrol"sh.a

Perfunduar 

 02.09.14 shkarko

25.07.14

1341

"Botim shtypshkrime per Institutin e Statistikave 2014"

'Albdesign"shpk

"Instituti i Statistikave"

  Perfunduar

06.08.14 shkarko

25.07.14

1342

'Sherbimi I ruajtjes civile"

"Lybeshari"shpk

'Dejtoria e Spitalit Rajonal Berat"

Perfunduar

 31.07.14 shkarko

29.07.14

1343

'Loti 2 Sherbimi I ruajtjes se objekteve ne qarkun e Beratit,Agjensive Tatimore Kucoves dhe Skraparit"

'Lybeshari"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

13.07.14 shkarko 

29.07.14

1344

"Loti XI"Ruajtje Objekti ZVRPP Berat"

"Lybeshari"shpk

'Zyra qendrore e  rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme'

Perfunduar 

14.08.14 shkarko 

29.07.14

1345

'Blerje Uniforma per ceremony diplomimi per UT"

'"Malbertex"shpk

'Universiteti I Tiranes"

Perfunduar 

 06.08.14 shkarko

29.07.14

1346

'Sherbimi I ruajtjes me roje private te Drejtorise Rajonale te Rrugeve Rurale Diber"

'Safe"shpk

'Drejtoria Rajonale e Rrugeve Rurale Diber"

 Perfunduar

08.08.14 shkarko 

29.07.14

1347

"Loti 3,Rruajtja dhe siguria e Objekteve ne qarkun e Durrsit(Godinat e DRT Durres,Agjensia Kavaje dhe Kruje)

'N.S.S"shrsf

'Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

 08.08.14 shkarko

29.07.14

1348

'Loti 10 Rruajtja dhe siguria e objekteve ne qarkun e lezhes (Godinat e Agjensive Tatimore ne qytetin e Kurbinit dhe Rreshenit)

'N.S.S"shrsf

'Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

15.08.14 shkarko 

28.07.14

1353

'Loti 10,Rruajtja e Objekteve ne qarkun e Lezhes (Godinat e Agjensive Tatimore ne qytetin e Kurbinit dhe Rreshenit"

'Eurogjici Security"shpk

'Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

15.08.14 shkarko 

30.07.14

1362

'Loti 2 Rruajtja e objekteve ne qarkun e Beratit (Godinat e DRT Berat,Agjensive Tatimre Kucoves dhe Skraparit

'Nazeri 2000"shpk

'Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

 Perfunduar

13.07.14 shkarko 

30.07.14

1363

'Loti 3 Rruajtja dhe siguria e objekteve me qarkun e Durresit"(Godinat e DRT Durres,Agjensive Kavaje dhe Kruje

'Nazeri 2000"shpk

'Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

  Perfunduar

08.08.14 shkarko

30.07.14

1364

"Ruajtja e sigurise fizike te Universitetit te Tiranes"

"S.S.X" Shpk

"Universiteti I Tiranes"

Perfunduar 

 08.08.14 shkarko

30.07.14

1366

"Sherbim i rojeve civile (per spitalin rajonal shkoder)"

"Kristal-A"Shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder

Perfunduar 

08.08.14 shkarko 

30.07.14

1367

"Sherbim i ruajtjes me roje private i objekteve te Sherbimit Spitalor Gramsh"

"Hoxha"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh"

Perfunduar 

04.08.14 shkarko 

31.07.14

1368

"Sherbim i rojes civile"

"A.E.K"Security

"Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat"

 Perfunduar

14.08.14 shkarko 

31.07.14

1370

"Furnizim, instalim te aparatit autoanalizator hematologjik me 5 popullata dhe trajnim personeli perdorues"

"Genius"shpk

"Qendra Shendetesore nr.8, Tirane"

 Perfunduar

 21.08.14 shkarko

31.07.14

1371

"Loti 2, Blerje tonera per fax, printer, fotokopje"

"Infosoft Office" shpk

"Universiteti i Tiranes"

Perfunduar 

02.09.14 shkarko 

31.07.14

1375

"Investime te ndryshme ne komunen Brataj 2014"

"2Z Konstruksion" Shpk

"Komuna Brataj"

Perfunduar 

 14.08.14 shkarko

31.07.14

1376

"Ndertim i rruges Shefqet Daiu unaza veriore, segmenti A-B, lagja "11 Nentori"

"Sireta 2F" Shpk

"Bashkia Elbasan"

   Perfunduar

11.08.14 shkarko