Vendime Korrik 2016  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.07.16

1546

Sherbimi i pastrimit te mbeturinave

Leal shpk

Bashkia Ura Vajgurore

Perfunduar 

08.07.16 shkarko 

04.07.16

1547

Blerje pajisje per laboratorin e mekanikes

Ferit Myftari pf

Universiteti Eqrem Cabej Gjirokaster

 Perfunduar 

08.09.16 shkarko 

04.07.16

1552

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Bashkia Kavaje

Perfunduar 

21.07.16 shkarko 

04.07.16

1553

Rinovim i infrastruktures se bulevardit "Elez Isufi",rruges "Safet Zhulali" dhe rruges se "Muzeut"

Boshnjaku-B shpk

Bashkia Diber

  Perfunduar

15.08.16 shkarko

04.07.16

1554

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Fier

 Perfunduar

16.09.16 shkarko 

04.07.16

1555

Loti 2 Ruajtja dhe Shoqerimi i Vlerave Monetare

Nazeri 2000 shpk

OSHEE

Perfunduar

04.10.16 shkarko

04.07.16

1556

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Korce

 Perfunduar

 17.08.16 shkarko

06.07.16

1560

Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize

Perfunduar 

 16.09.16 shkarko

06.07.16

1561

Loti 1 Sherbim me roje private

Siguria shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

 Perfunduar

 26.08.16 shkarko

06.07.16

1562

Loti 2 Sherbim me roje private

Siguria shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

 26.08.16 shkarko

06.07.16

1563

Loti 3 Sherbim me roje private

Siguria shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

 Perfunduar

26.08.16 shkarko 

06.07.16

1564

Loti 4 Sherbim me roje private

Siguria shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

 Perfunduar

 26.08.16 shkarko

06.07.16

1565

Loti 5 Sherbim me roje private

Siguria shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

 26.08.16 shkarko

06.07.16

1566

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

  Perfunduar 

31.08.16 shkarko 

06.07.16

1567

Sherbim te mirembajtjes dhe riparimit teknik te automjeteve

Alestezo shpk

Ministria e Puneve te Jashtme

Perfunduar 

 18.08.16 shkarko

06.07.16

1568

Rikonstruksion i godines se Ministrise se Mjedisit

Shqiponja-M shpk

Ministria e Mjedisit

Perfunduar 

 26.07.16 shkarko

06.07.16

1569

Rikonstruksioni i portes hyrese perendimore te portit

Sardo shpk

Porti Detar Vlore

Perfunduar 

 17.08.16 shkarko

06.07.16

1570

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Universiteti i Arteve

Perfunduar

12.07.16 shkarko 

06.07.16

1571

Sherbim veterinar

Farmvet-Lezha shpk

Drejtoria e Bujqesise Lezhe

Perfunduar 

 26.07.16 shkarko

06.07.16

1572

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Fier

  Perfunduar 

16.09.16 shkarko 

06.07.16

1573

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Librazhd

Perfunduar 

06.10.16 shkarko 

06.07.16

1574

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

ZVRPP Kukes

 Perfunduar

 31.08.16 shkarko

06.07.16

1575

Ruajtja dhe Shoqerimi i vlerave monetare

Anakonda Security shpk

OSHEE Gjirokaster

Perfunduar 

08.09.16 shkarko 

06.07.16

1576

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Spitali Rajonal Vlore

  Perfunduar

12.10.16 shkarko 

06.07.16

1577

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Durres

Perfunduar 

16.09.16 shkarko 

06.07.16

1578

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

  Perfunduar 

31.08.16 shkarko 

06.07.16

1579

Sherbim me roje private

Balili-Ko shpk

QSUT

Perfunduar 

11.08.16 shkarko 

06.07.16

1581

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Vlore

Perfunduar 

 20.10.16 shkarko

06.07.16

1582

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Berat

Perfunduar 

04.10.16 shkarko 

06.07.16

1583

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

  Perfunduar 

 31.08.16 shkarko

07.06.16

1586

Shtypshkrime libri dhe periodike

Morava shpk

Akademia e Shkencave

Perfunduar 

15.08.16 shkarko 

07.06.16

1587

Sherbim me roje private

Arbana sha

Ministria e Energjise dhe Industrise

  Perfunduar 

 12.10.16 shkarko

07.06.16

1590

Blerje pajisje kompjuterike

Fastech shpk

AKEP

Perfunduar 

07.10.16 shkarko 

07.06.16

1591

Sherbim me roje private

A 2000 shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

Perfunduar 

 31.08.16 shkarko

07.06.16

1593

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

Perfunduar 

31.08.16 shkarko 

08.07.16

1594

Sherbim me roje private

Goga shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Fier

Perfunduar 

16.09.16 shkarko 

08.07.16

1595

Loti 3 Blerje materiale mjekesore per hemodinamiken

Iris shpk

QSUT

Perfunduar 

 05.10.16 shkarko

08.07.16

1597

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Durres

  Perfunduar

 16.09.16 shkarko

08.07.16

1598

Blerje materiale pastrimi dhe detergjente

T&M Chemical Distribution shpk

Universiteti i Tiranes

  Perfunduar 

07.10.16 shkarko 

08.07.16

1610

Sherbim me roje private

Mandi-2K shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

Perfunduar 

31.08.16 shkarko 

08.07.16

1611

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Fier

Perfunduar 

16.09.16 shkarko 

08.07.16

1612

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

ZVRPP Vlore

Perfunduar 

 20.10.16 shkarko

08.07.16

1613

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar 

04.10.16 shkarko 

08.07.16

1614

Blerje dokumentacioni per Bashkine e Tiranes per vitin 2016

Onufri shpk

Bashkia Tirane

  Perfunduar

30.08.16 shkarko

11.07.16

1620

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

ZVRPP Vlore

  Perfunduar

20.10.16 shkarko

11.07.16

1621

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Bordi i Kullimit Fier

  Perfunduar 

16.09.16 shkarko 

11.07.16

1622

Rikualifikim Urban i Sheshit te Lukoves

B 93 shpk

Bashkia Himare

Perfunduar 

19.07.16 shkarko 

11.07.16

1623

Blerje Klori

T&M Chemical Distribution shpk

Ujesjelles Kanalizime Elbasan

Perfunduar 

25.08.16 shkarko 

12.07.16

1626

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Fier

 Perfunduar 

16.09.16 shkarko 

12.07.16

1627

Blerje karburanti

A&T shpk

AlbControl

Perfunduar 

15.08.16 shkarko 

13.07.16

1639

Rikualifikim urban,zona ne hyrjen perendimore te qytetit Librazhd dhe mbrojtje lumore

Victoria Invest shpk

Bashkia Librazhd

Perfunduar 

 01.08.16 shkarko

14.07.16

1643

 Sherbim me roje private

Fenix 2007 shpk

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Perfunduar 

 27.07.16 shkarko

14.07.16

1644

 Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

DRSHTR Diber

Perfunduar 

12.10.16 shkarko 

14.07.16

1645

Rehabilitim rrjeti kanalizimi ne rrugen "Don Bosko"

Bean shpk

UKT

  Perfunduar

24.08.16 shkarko 

14.07.16

1646

Rikonstruksion i dy linjave te qendres nga piketa 17 deri te piketa 33

Bean shpk

 UKT

  Perfunduar

24.08.16 shkarko 

15.07.16

1648

 Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Universiteti i Arteve

Perfunduar 

 26.07.16 shkarko

15.07.16

1649

 Sherbim me roje private

Dea Security shpk

ZVRPP Gjirokaster

Perfunduar 

 30.09.16 shkarko

15.07.16

1650

 Sherbim me roje private

Ymeri shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe

Perfundaur 

27.07.16 shkarko 

15.07.16

1657

Sherbim intranet dhe internet ne zyrat postare,filial dhe dege

Communication Progress shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

18.10.16 shkarko 

15.07.16

1659

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

DRSHTR Diber

Perfunduar 

12.10.16 shkarko 

15.07.16

1660

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

 Perfunduar 

14.10.16 shkarko 

15.07.16

1661

Blerje materiale mjekesore Stapler

Fedos shpk

QSUT

 Perfunduar 

25.08.16 shkarko 

15.07.16

1662

Loti 4 Sherbimi i pastrimit publik ne njesite administrative Velabisht

Infinit Construction shpk

Bashkia Berat

Perfunduar 

18.08.16 
shkarko 

15.07.16

1663

Loti 3 Sherbimi i pastrimit publik ne njesite administrative Roshnik

Infinit Construction shpk

Bashkia Berat

Perfunduar 

18.08.16 
shkarko 

15.07.16

1664

Loti 2 Sherbimi i pastrimit publik ne njesite administrative Velabisht

Infinit Construction shpk

Bashkia Berat

Perfunduar 

18.08.16 shkarko 

15.07.16

1665

Loti 1 Sherbimi i pastrimit publik ne njesite administrative Otllak

Infinit Construction shpk

Bashkia Berat

Perfunduar 

18.08.16 shkarko 

18.07.16

1669

 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Petrol Alba

 Perfunduar 

20.09.16 shkarko 

18.07.16

1670

 Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Ujesjelles Kanalizime Mat

Perfunduar 

20.09.16 shkarko 

18.07.16

1673

Loti1 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

DRSHTR Shkoder

Perfunduar 

02.11.16 shkarko 

18.07.16

1674

Loti2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

DRSHTR Shkoder

Perfunduar 

 18.10.16 shkarko

18.07.16

1675

 Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

18.07.16

1676

Loti 23 Sherbim gatimi  dhe shperndarje ushqimi per repartin ushtarak 2003,2004,2012 Pashaliman Vlore

Shabani 2002 shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

26.08.16 shkarko 

18.07.16

1677

Rikualifikim urban blloku banimit nr 1 qyteti Librazhd

Victoria Invest shpk

Bashkia Librazhd

Perfunduar 

02.08.16 shkarko 

19.07.16

1678

 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Provimeve

Perfunduar 

04.10.16 shkarko 

19.07.16

1682

Loti4 Sherbim me roje private

2 LX shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

 28.07.16 shkarko

19.07.16

1683

Loti 1 Sherbim me roje private

Firdeus shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Shkoder

Perfunduar 

 02.11.16 shkarko

19.07.16

1684

Sherbimi i leximit primat te Mamografive

Akademia e Shendetit Publik Labyrinth

Instituti i Shendetit Publik

  Perfunduar 

15.09.16 shkarko 

20.07.16

1694

Riparim dhe mirembajtja e automjeteve te Spitalit Rajonal Fier

Nuhaj shpk

Spitali Rajonal Fier

  Perfunduar 

18.08.16 shkarko 

21.07.16

1696

 Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Gjirokaster

Perfunduar 

 26.07.16 shkarko

21.07.16

1697

Permeresimi i sistemit te Menaxhimit te Standardeve

Forensic Lab shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Standardizimit

Perfunduar 

18.08.16 shkarko 

21.07.16

1698

Loti 2 Ndertimi i godines se qendra e vizitoreve Divjak

Meteo shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

26.08.16 shkarko 

21.07.16

1699

Loti 3 Ndertimi i godines se Ekspozites Llogara

Meteo shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 26.08.16 shkarko

21.07.16

1700

Rehabilitimi i godines ne qytetin e Shodres (ish konvikti i shkolles pyjore)

BE-IS shpk

Ministria e Zhvillimit Urban

Perfunduar 

08.09.16 shkarko 

21.07.16

1701

 Loti 1 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Radio Televizioni Shqiptar

Perfunduar 

04.10.16 shkarko 

21.07.16

1702

 Loti 2 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Radio Televizioni Shqiptar

   Perfunduar

04.10.16 shkarko 

22.07.16

1703

Loti 4 Sherbim me roje private

Lybeshari shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar

 06.10.16 shkarko

22.07.16

1709

Blerje kite e reagante

Saer Medical shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

  Perfunduar 

07.09.16 shkarko 

22.07.16

1710

Loti 3 Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

08.11.16 shkarko 

26.07.16

1711

Blerje kaseta per RTSH

TBS 96 shpk

RTSH

Perfunduar 

31.08.16 shkarko 

26.07.16

1715

Loti 2 Blerje blloqe biletash per parkim ne rruge

Kristalina-KH shpk

Tirana Parking

Perfunduar 

26.08.16 shkarko 

26.07.16

1716

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

ZVRPP Shkoder

Perfunduar 

 02.08.16 shkarko

26.07.16

1717

Mbikqyrje Punimeve te Objektit "Zgjerimi i Rruges Hyrese te Qytetit, parkimi, dhe rikualifikim i Qendre se Qytetit te Krujes

A&E Engineering shpk

Bashkia Kruje

Perfunduar 

26.08.16 shkarko 

26.07.16

1718

Blerje Automjetesh

Ultra Motors shpk

Prokuroria e Pergjithshme

Perfunduar

20.09.16 shkarko 

26.07.16

1720

Loti 2 Blerje blloqe biletash per parkim ne rruge

Adel Co shpk

Tirana Parking

Perfunduar 

26.08.16 shkarko 

26.07.16

1721

Loti 1 Blerje bileta elektronike per sistemet e parkimit

Adel Co shpk

Tirana Parking

Perfunduar 

 31.08.16 shkarko

26.07.16

1722

Loti 3 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

RTSH

Perfunduar 

 09.11.16 shkarko

27.07.16

1728

Sherbim me roje private

Arbana sha

Qendra Kombëtare e Biznesit

Perfunduar 

04.10.16 shkarko 

27.07.16

1730

Rikonstruksion ish zyra e Nd. Rruga Ura Peshkopi+Sistemi ngrohjes+Rrethimi I jashtem I objektit

Radika shpk

Bashkia Dibër

Perfunduar 

20.09.16 shkarko 

27.07.16

1731

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Spitali Rajonal Gjirokaster

Perfunduar 

 02.08.16 shkarko

27.07.16

1732

Loti 10 Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare

Anakonda Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

09.11.16 shkarko 

28.07.16

1733

Aplikacion Web per kartelat e te denuarve dhe personelit

Bnt Electronics shpk

Ministria e Drejtesise

Perfunduar 

18.08.16 shkarko 

28.07.16

1740

Blerje te mjeteve dhe medikamenteve mjekesore veterinare

Milifar shpk

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit

Perfunduar 

 04.10.16 shkarko

28.07.16

1741

Sherbim me roje private

Ballazhi shpk

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

Perfunduar 

 05.08.16 shkarko

28.07.16

1743

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Biblioteka Kombetare

Perfunduar 

09.08.16 shkarko 

28.07.16

1744

Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Qendra Spitalore "Xh. Kongoli", Elbasan

Perfunduar 

17.10.16 shkarko 

28.07.16

1745

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Qendra Spitalore "Xh. Kongoli", Elbasan

Perfunduar 

 17.10.16 shkarko

28.07.16

1747

Loti 3 Sherbim me roje private

Ernisa-S shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

12.10.16 shkarko 

28.07.16

1748

Loti 1 Blerje medikamentesh

Trimed shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

04.10.16 shkarko 

28.07.16

1749

Loti 2 Blerje medikamentesh

Trimed shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

 04.10.16 shkarko

28.07.16

1750

Loti 6 Blerje medikamentesh

Trimed shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar

 04.10.16 shkarko

28.07.16

1751

Loti 5 Blerje medikamentesh

Trimed shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

04.10.16 shkarko 

28.07.16

1752

Loti 35 Blerje medikamentesh

Trimed shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

04.10.16 shkarko 

28.07.16

1754

Koncension PPP per Ndertimin, shfrytezimin dhe mirembajtjen e Autostrades Milot-Morine

Catalyst LLC shpk

Ministria e Transportit Dhe Infrastruktures

Perfunduar

26.08.16 shkarko

29.07.16

1762

Loti 1 Blerje bileta elektronike per sistemet e parkimit

Albdesign shpk

Tirana Parking

Perfunduar 

31.08.16 shkarko 

29.07.16

1763

Sherbim me Roje Private

A-L Security shpk

Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Gjirokaster

   Perfunduar

09.11.16 shkarko 

29.07.16

1764

Loti 3 Sherbim me Roje Private

A-L Security shpk

Radio Televizioni Shqiptar, Radio Gjirokaster

Perfunduar 

 09.11.16 shkarko

29.07.16

1765

Sherbim me Roje Private

Start 2000 shpk

Qendra Kombetare e Biznesit

  Perfunduar

 04.10.16 shkarko

29.07.16

1767

Blerja tonera

MondoOffice shpk

Ministria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave

 Perfunduar

05.10.16 shkarko 

29.07.16

1768

Rivitalizim i Parkut prane Bar Rinise dhe rehabilitim i Rruges "Dervish Hekali", Fier

B-93 & Eral Construksion Company shpk

Bashkia Fier

  Perfunduar

24.08.16 shkarko