Vendime Korrik 2017  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer


Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

03.07.17

1195 

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Diber

 Perfunduar

11.07.17 shkarko 

03.07.17

1196

Blerje ushqimesh

MB Kurti shpk

Bashkia Durres

  Perfunduar

 10.08.17 shkarko

03.07.17

1197

Blerje fadrome per Bashkine Kavaje

MB Kurti shpk

Bashkia Divjake

Perfunduar 

27.07.17 shkarko 

03.07.17

1198

Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Diber

 Perfunduar

 11.07.17 shkarko

03.07.17

1199

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Spitali Rajonal Durres

Perfunduar 

 10.08.17 shkarko

03.07.17

1203

Mbikqyrje punimesh per objektin "Rikualifikimi urban i lagjes "28 Nentori"

GjeoKonsult & Co shpk

Bashkia Mallakaster

Perfunduar 

10.08.17 shkarko 

04.07.17

1207

Blerje boje printeri dhe fotokopje

Infosoft Office shpk

Albpetrol

Perfunduar 

03.08.17 shkarko 

04.07.17

1208

Blerje kancelari dhe tonera

Ferit Myftari pf

Bashkia Kolonje

Perfunduar 

 15.08.17 shkarko

04.07.17

1209

Software support per Qendren Kombetare te Levizshme te Monitorimit te Cilesise (TEMS)

Forensic Lab shpk

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

  Perfunduar

15.08.17 shkarko 

05.07.17

1221

Shtypshkrime libri dhe periodike

Morava shpk

Akademia e Shkencave

Perfunduar 

04.08.17 shkarko 

05.07.17

1222

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Cirku Kombetar

Perfunduar 

02.08.17 shkarko 

05.07.17

1223

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Cirku Kombetar

Perfunduar 

02.08.17 shkarko 

05.07.17

1224

Blerje filma skaneri grafie dhe solucione

Saer Medical shpk

Spitali Ihsan Cabej Lushnje

Perfunduar 

 04.08.17 shkarko

06.07.17

1227

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tropoje

Perfunduar 

25.07.17 shkarko 

06.07.17

1230

Loti 3 Hartimi i planeve te pergjithshme vendore per bashkite:Kolonje,Kelcyre,
Permet

Abkons shpk

Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit

Perfunduar 

 01.08.17 shkarko

06.07.17

1231

Shtypshkrime libri dhe periodike

Kristalina-Kh shpk

Akademia e Shkencave

Perfunduar 

04.08.17 shkarko 

06.07.17

1232

Blerje materiale elektrike dhe elektronike per Eletrovinxha

Start Co shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

28.08.17 shkarko 

06.07.17

1245

Mbikqyrja e objektit "Ndertim i parkut japonez dhe kopshteve te komunitetit"

Tower shpk

Bashkia Korce

Perfunduar 

 07.08.17 shkarko

06.07.17

1247

Mirembajtje objektesh ndertimore

Meni shpk

Qendra Spitalore Xh.Kongoli Elbasan

Perfunduar 

31.07.17 shkarko 

06.07.17

1248

Ndertim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin LUZ Kavaje

B-93 shpk

Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime

Perfunduar 

 11.09.17 shkarko

06.07.17

1249

Blerje makine prerese letre

4E Color shpk

DPSHTR

Perfunduar 

 15.08.17 shkarko

06.07.17

1250

Loti 1 Shytpja dhe botimi i deftesave,rregjistrave dhe Revistes Mesuesi

Adel-Co shpk

Ministria e Arsimit dhe Shkences

Perfunduar 

11.07.17 shkarko 

07.07.17

1253

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Cirku Kombetar

  Perfunduar

 02.08.17 shkarko

07.07.17

1254

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Cirku Kombetar

Perfunduar 

02.08.17 shkarko 

07.07.17

1255

Ndertim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin LUZ Kavaje

Ergi shpk

Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizimeve

  Perfunduar

11.09.17 shkarko

10.07.17

1262

Loti 2 Blerje bateri per automjete

Kadiu shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

 08.08.17 shkarko

10.07.17

1263

Loti 3 Blerje vajra lubrifikant,alkol frenash dhe pastrues motorri

Kadiu shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

 Perfunduar 

 09.08.17 shkarko

11.07.17

1266

Loti 1 Blerje goma per automjete

Ra-Mi Kompani shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

 09.08.17 shkarko

12.07.17

1269

Blerje material pastrimi per nevojat e kopshteve dhe cerdheve te Bashkise Diber per vitin 2017

T&M Chemical Distribution shpk

 Bashkia Diber

Perfunduar 

15.08.17 shkarko 

12.07.17

1272

Blerje paisje kompjuterike

Pc Store shpk

Albpetrol sh.a

Perfunduar 

29.08.17 shkarko 

13.07.17

1275

Loti 2 Blerje bateri per automjete

Auto Kopaci shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

08.08.17 shkarko 

13.07.17

1279

Loti 1 Uniforma konfeksione

JV D&E shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

04.09.17 shkarko 

14.07.17

1280

Sistemi Wi-Fi per qytetin ,shkollat dhe qendra te populluara te njesive administrative

Albtelecom sha

Bashkia Malesi e Madhe

Perfunduar 

09.08.17 shkarko 

17.07.17

1282

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

S.U.O.GJ "Mbreteresha Geraldine"

Perfunduar 

 23.08.17 shkarko

17.07.17

1283

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Bashkia Kavaje

  Perfunduar 

14.09.17 shkarko 

17.07.17

1284

Blerje bulmet dhe veze

A.G.S shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

 11.08.17 shkarko

17.07.17

1285

Loti 2 Blerje skanera ,Blerje pajisje elektronike dhe telekomunikacioni

Bnt Electronics shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

 11.09.17 shkarko

18.07.17

1286

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Dega Doganore Berat

 Perfunduar 

 09.08.17 shkarko

18.07.17

1287

Sherbim me roje private

Vrana Security Group shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kruje

Perfunduar 

21.07.17 shkarko 

18.07.17

1288

Rikonstruksion i rruges Kthese e Pilurit (Himare)-Vumblo

BE-IS shpk

Bashkia Himare

 Perfunduar

12.09.17 shkarko 

18.07.17

1289

Ndertimi i sistemeve te ngrohjes ne shkollat 9-vjecare "Koto Hoxhi","A.Z.Cajupi" dhe "Urani Rumbo"

Colombo shpk

Bashkia Gjirokaster

Perfunduar 

16.08.17 shkarko 

19.07.17

1296

Projekt Digital Post-Office per zonat rurale

Divitech shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 26.09.17 shkarko

19.07.17

1297

Sherbim me roje private

Safe shpk

ZVRPP Kukes

Perfunduar 

 14.07.17 shkarko

19.07.17

1298

Sherbim me roje private

Safe shpk

Ministria e Kultures

Perfunduar 

06.09.17 shkarko 

19.07.17

1299

Blerje bulmet dhe veze

Dogel shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

  Perfunduar

11.08.17 shkarko

20.07.17

1303

Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Ujesjelles Kanalizime Lushnje

  Perfunduar

25.07.17 shkarko

20.07.17

1304

Blerje bulmet dhe veze

Dajti Park 2007 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

11.08.17 shkarko 

20.07.17

1305

Loti 1 Sherbim per kryerjen e monitorimit te mjedisit ne QASHNG Patos

Qendra E Monitorimit te Mjedisit shpk

Albpetrol

Perfunduar 

14.09.17 shkarko 

20.07.17

1306

Loti 3 Sherbim per kryerjen e monitorimit te mjedisit ne QPN Ballsh

Qendra E Monitorimit te Mjedisit shpk

Albpetrol

  Perfunduar

14.09.17 shkarko 

20.07.17

1307

Loti 4 Sherbim per kryerjen e monitorimit te mjedisit ne QPN Kucove

Qendra E Monitorimit te Mjedisit shpk

Albpetrol

Perfunduar 

14.09.17 shkarko 

20.07.17

1308

Loti 6 Sherbim per kryerjen e monitorimit te mjedisit ne QPN Gorishte

Qendra E Monitorimit te Mjedisit shpk

Albpetrol

  Perfundaur

14.09.17 shkarko 

20.07.17

1309

Loti 7 Sherbim per kryerjen e monitorimit te mjedisit ne QPN Gorishte

Qendra E Monitorimit te Mjedisit shpk

Albpetrol

Perfunduar 

14.09.17 shkarko 

20.07.17

1310

Loti 8 Sherbim per kryerjen e monitorimit te mjedisit ne QMN Kucove

Qendra E Monitorimit te Mjedisit shpk

Albpetrol

 Perfunduar

 14.09.17 shkarko

20.07.17

1311

Loti 9 Sherbim per kryerjen e monitorimit te mjedisit ne QSHGJ Patos

Qendra E Monitorimit te Mjedisit shpk

Albpetrol

Perfunduar 

14.09.17 shkarko 

20.07.17

1312

Sherbime printime fotokopjimi dhe skanim,color e bardh e zi format A4

Pc Store shpk

Bashkia Lezhe

Perfunduar 

28.08.17 shkarko 

21.07.17

1317

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Bashkia Kavaje

Perfunduar 

 14.09.17 shkarko

21.07.17

1319

Blerje mallra kancelari per nevojat te NJ.A te Bashkise Diber

Infosoft Office shpk

Bashkia Diber

  Perfunduar 

 21.09.17 shkarko

21.07.17

1320

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe

Perfunduar 

 16.08.17 shkarko

25.07.17

1329

Blerje automjete per administraten

Rafin Company shpk

Bashkia Finiq

Perfunduar 

 31.08.17 shkarko

25.07.17

1330

Blerje material pastrami dhe detergjente

Miqesia shpk

Bashkia Rogozhine

Perfunduar 

 24.08.17 shkarko

27.07.17

1333

Rikonstruksioni i rruges kthesa e Nepravishtes-Fushe Neparavishte

Neal-86 & Kupa shpk

Bashkia Libohove

Perfunduar 

 05.09.17 shkarko

27.07.17

1335

Blerje materiale pastrimi

M.B. Kurti shpk

Bashkia Kukes

Perfunduar 

 23.08.17 shkarko

27.07.17

1336

Sistemim Asfaltim rruga Dragot-Pasarele (loti 1)

B-93 shpk

Bashkia Tepelene

 Perfunduar

31.08.17 shkarko

28.07.17

1337

Furnizim dhe monitorim sinjalistike per automjete

Autotana shpk

Drejtoria e Policise se Shtetit

Perfunduar 

22.08.17 shkarko 

28.07.17

1339

Sherbim pastrimi.mbledhje dhe transpsortim mbetjesh

Higjiena shpk

Bashkia Kucove

Perfunduar 

 06.09.17 shkarko

31.07.17

1342

Rehabilitim me rinovim teknologjik te kushinetave mbeshtese te 5 agregateve te HEC Vau i Dejes

Voith Hydro shpk

KESH

Perfunduar 

31.08.17 shkarko 

31.07.17

1344

Blerje paisje backup site

BNT Electronics shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

  Perfunduar

14.09.17 shkarko