Vendime Qershor 2011  


     ·  "Rexhepi Security" shrsf, DSHP Elbasan, Sherbim roje private, dt. 02.06.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, DSP "Sadik Dinci" Elbasan Sherbim roje, dt. 02.06.2011
     ·  "NSS" shrsf, Spitali psikiatrik "Sadik Dinci" Elbasan, Sherbim roje dt. 02.06.2011
     ·  "Myrto Security" shrsf, INSTAT, Sherbim roje private, dt. 02.06.2011
     ·  "Cartoshop" shpk, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkoder, Blerje kancelari, dt. 02.06.2011
     ·  "Cara" shpk, Ministria e Mbrojtjes, Shitje te baterive, dt. 02.06.2011 
     ·  "Lybeshari" shpk, DSHS Skrapar, Sherbim me roje private, dt. 02.06.2011 
     ·  "Murati D" shpk, Spitali rajonal Durres, Blerje materiale pastrimi, dt. 07.06.2011
     ·  "Muhamet Dalaci" pf, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster, Hartim projekti, dt. 07.06.2011
     ·  "IRE-ZAN" shrsf, "Toni Security" shrsf, ISKSH Tirane, Sherbim roje, dt. 07.06.2011
     ·  "IRE-ZAN" shpk, "Ales" shpk, AKKP Tirane, Sherbim roje, dt. 07.06.2011
     ·  "Ejxhes Security" shpk, DRSH Fier, Sherbim me roje private, dt. 07.06.2011
     ·  "Atlantik 3" shpk, Spitali Rajonal Vlore, Blerje materiale te buta, dt. 07.06.2011 
     ·  "Cartoshop" shpk, Ministria e Brendshme, Blerje kancelari, dt. 09.06.2011
     ·  "Uleza Ndertim" shpk, Bashkia Rreshen, Sistemim-Asfaltim rruga Rreshen-Koder, dt. 09.06.2011
     ·  "Tolimo" shpk, KFD Durres, Blerje materiale per floten detare, dt. 09.06.2011
     ·  "Shpata" shpk, Ministria e Mbrojtjes, Shitje skrapi, dt. 09.06.2011
     ·  "Rexhepi Security" shrsf, Uzina 12 Ni-Co Elbasan, Sherbim me roje private, dt. 09.06.2011
     ·  "Myrto Security" shpk, AKBN Tirane, Sherbim me roje private, dt. 09.06.2011
     ·  "MC Catering" shpk, QKPA Tirane, Blerje artikuj ushqimore, dt. 09.06.2011
     ·  "Kthella" shpk, Bashkia Rreshen, Sistemim-Asfaltim rruga Rreshen-Koder, dt. 09.06.2011
     ·  "Ilir Albania Company" shpk, DSR Berat, Shtypshkrime spitalore, dt. 09.06.2011
     ·  "Genti" shpk, Bashkia Rreshen, Sistemim-Asfaltim rruga Rreshen-Koder, dt. 09.06.2011
     ·  "Shehu" shpk, Komuna Maqellare Peshkopi, Blerje lende inerte, dt. 09.06.2011 
     ·  "Trezhnjeva" shrsf, Universiteti Politeknik Tirane, Sherbim roje private, dt. 14.06.2011
     ·  "Trezhnjeva" shrsf, KDS RU5001 Tirane, Sherbim me roje private, dt. 14.06.2011
     ·  "Muhamet Dalaci" pf, Garda e Republikes Tirane, Hartim projektesh, dt. 14.06.2011
     ·  "Bolt" shpk, Autoriteti Portual Durres, Mobilimi i terminalit te pasagjereve, dt. 14.06.2011 
     ·  "Velaj" shpk, Spitali psikiatrik "Ali Mihali" Vlore, Sherbim me roje private, dt. 21.06.2011
     ·  "Trezhnjeva" shrsf, DRBUMK Tirane, Sherbim me roje private, dt. 21.06.2011
     ·  "Therepeli Security" shrsf, UB Tirane, Sherbim me roje private, dt. 21.06.2011
     ·  "Start 2000" shpk QKL Tirane, Sherbim me roje private, dt. 21.06.2011
     ·  "Snajper Security" shpk, DRSSH Tirane, Sherbim me roje private, dt. 21.06.2011
     ·  "Shpresa" shpk, Autoriteti Portual Durres, Gjelberim i ambienteve te APD, dt. 21.06.2011
     ·  "Primo Communications" shpk, Universiteti i Tiranes, Sherbim Interneti, dt. 21.06.2011
     ·  "NSS" shrsf, Spitali Rajonal Lezhe, Sherbim me roje private, dt. 21.06.2011
     ·  "Hoxha Security" shrsf, Uzina 12 Ni-Co Elbasan, Sherbim me roje, dt. 21.06.2011
     ·  "Grand Thorton Albania" shpk, ASD Tirane, Auditim i jashtem, dt. 21.06.2011
     ·  "Dion Security" shrsf, "Nazeri 2000" shrsf, DSHP Librazhd, Sherbim me roje private, dt. 21.06.2011
     ·  "Cullhaj" shrsf, Cirku i Tiranes, Sherbim me roje private, dt. 21.06.2011
     ·  "Alpida" shpk, Spitali Rajonal Vlore, Evadim mbeturinash spitalore, dt. 21.06.2011 
     ·  "Bare" shpk, AKBN Tirane, Sherbim me roje private, dt. 21.06.2011 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Spitali Rajonal Durres, Sherbim me roje private, dt. 21.06.2011
     ·  "Therepeli Security" shrsf, SUOGJ "Mbreteresha Geraldine" Tirane, Sherbim roje, dt. 23.06.2011
     ·  "Hoxha Security" shpk, NTS sha Elbasan, Sherbim me roje private, dt. 23.06.2011
     ·  "Ecoacqua" shpk, "Ecologica Albania" shpk, Bashkia Sarande, Pastrimi i qytetit, dt. 23.06.2011 
     ·  "Alb Shop" shpk, ISKSH Tirane, Blerje shtypshkrime, dt. 23.06.2011 
     ·  "Azizolli" shpk, "Nazeri 2000" shpk, DSR Berat, Sherbim me roje private, dt. 23.06.2011 
     ·  "Uleza Ndertim" shpk, MBUMK Tirane, Rehabilitim i kanalit Shtoder-Shkoder, dt. 27.06.2011
     ·  "Kthella" shpk, Bashkia Rreshen, Pastrimi i Qytetit, dt. 27.06.2011
     ·  "Eurostar" shpk, Komuna Gore Korce, Sistemim i rruges fshati Sirelce, dt. 27.06.2011
     ·  "Cullhaj" shpk, Komuna Farke, Sherbim me roje private, dt. 27.06.2011 
     ·  "Gjoka+A" shrsf, Muzeu "Gjergj Kastrioti" Kruje, Sherbim me roje private, dt. 27.06.2011 
     ·  "Kevin Construksion" shpk, Universiteti "Aleksander Moisiu" Durres, Ndertim i kampusit te ri, dt. 28.06.2011 
2010  Janar  Shkurt  Mars  Prill  Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor
2011  Janar  Shkurt  Mars  Prill 
Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor