Vendime Qershor 2013  
Këshillohet që vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer


Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Dt. e marrjes së informacionit

Statusi

Vendimi

03.06.13

691

 Dhenie me koncesion te HEC-eve Vermik 1 dhe 2"

 "Sopi"shpk & "RS&M" shpk

METE

12.06.13

Perfunduar 

20.08.13
me teper... 

03.06.13 

 695

 Sherbimi ruajtjes me roje private te godines

"Nazeri 2000" shpk 

QKR

07.06.13 

Perfunduar 

 27.06.13
me teper...

 03.06.13

697 

Ruajtja e sigurise fizike te filialit Kukes te UT-se

 "Sajmiri-Al" shpk

Universiteti Tiranes

17.06.13 

 Perfunduar

 12.06.13
me teper...

03.06.13

699

Hidroizolimi i soletes te objektit kryesor, rikonstruksioni i dyshemese te salles…

"Shanci Invest" & "Vllaznimi" shpk

Njesia e Prodhimit HEC Fierze

13.06.13

 

Perfunduar   

 

11.07.13
me teper...

03.06.13

 700

Mbikqyrje e punimeve, nderitm i rruges se Unazes se jashtme Tirane, pjesa verilindore Loti 2 

"Klodiada" shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

17.06.13 

Perfunduar

 17.07.13
me teper...

03.06.13

703

Hidroizolimi i soletes te objektit kryesor, rikonstruksioni i dyshemese te salles…

"Junik" shpk

Njesia e Prodhimit HEC Fierze

11.06.13

Perfunduar  

11.07.13
me teper... 

04.06.13

704

Stoqet e min. Hekur-Nikel dhe stoqeve min. te kromit Loti I, zona ne Pogradec dhe Prrenjas 

"Fada 1" shpk

"Albminiera" sh.a

10.06.13 

 Perfunduar

18.07.13
me teper... 

 04.06.13

 705

Loti I, Blerje automjete per DPSHTRR (12 autovetura)

"Hyundai Auto Albania" shpk

Drejtoria Pergj. Transportit Rrugor

10.06.13

 Perfunduar

27.06.13
me teper... 

04.06.13

706

 Blerje shtypshkrimesh per Sherbimin Kombetar te Punesimit)

"Expo Vision Albania" shpk

MPCSSHB

 02.07.13

Perfunduar  

11.07.13
me teper... 

05.06.13

707

Sherbimi i ruajtjes me roje private per INSTAT

"Dea Security" shpk

INSTAT

19.06.13 

 

10.06.13
me teper... 

05.06.13

709

Ruajtja dhe sigurimi i godines me roje private

"Trezhnjeva" shpk

ISUV

18.06.13 

Perfunduar 

11.07.13
me teper... 

06.06.13

714

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te godines

"Pelikani Security"shpk

Muzeu Historik Kombetar

 

 Perfunduar

28.06.13
me teper... 

06.06.13

720

Ngritja e infrastruktures teknologjike te proceseve te punes ne ASD

"S&T Albania" shpk

Agjencia Sigurimit te Depozitave

 

Perfunduar 

09.07.13
me teper... 

07.06.13

721

Mbikqyrje e punimeve, nderitm i rruges se Unazes se jashtme Tirane, pjesa verilindore Loti 1

"Klodiada" shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

24.06.13 

Perfunduar 

 17.07.13
me teper...

07.06.13

722

Rritja e kapaciteteve ne ifrastrukturen qendrore te serverave te datacenter

"BNT Electronics" shpk

AKSHI

20.06.13 

 Perfunduar

03.07.13
me teper... 

07.06.13

723

Rehabilitimi,asfaltim rruga Vishocice-Trestenik

"Xhengo" shpk

Komuna Qender Bilisht

18.06.13/ 19.06.13 

Perfunduar 

18.07.13
me teper... 

10.06.13 726 Mirembajtje rruga e fshatit Cagonj” "Xhengo" shpk Komuna Proger,Devoll Perfunduar 11.06.13
me teper...

10.06.13

728

Sherbimi i ruajtjes me roje private

"Eurogjici Security" shpk

Muzeu Komb. Artit Mesjetar, Korce

 19.06.13

 Perfunduar

03.07.13
me teper... 

10.06.13

729

Blerje Autovinci me kapacitet ngrites 20 T

"Start Co" shpk

OST

18.06.13 

 Perfunduar

 23.07.13
me teper...

11.06.13

731

Ruajtja dhe sigurimi i godines dhe ambienteve te godines

"Dea Security" shpk

ISUV

26.06.13 

 Perfunduar  

11.07.13
me teper... 

11.06.13

732

Sherbime te sigurise dhe ruajtjes me roje private

"Anakonda" shpk

Bashkia Sarande

 25.06.13

 

Perfunduar 

 11.07.13
me teper...

11.06.13

733

Sherbimi i ruajtjes me roje private

"Anakonda" shpk

Prokuroria Rrethit Gjyqesor Sarande

 21.06.13

 

Perfunduar 

09.07.13
me teper... 

11.06.13

734

Sherbimi Ruajtjes dhe sigurise fizike te godines

"Arbana" Sh.a

Qendra e Riparimit dhe Mirembajtjes Teknikes,e FA

26.06.13 

Perfunduar  

15.07.13
me teper... 

12.06.13

735

Ofrimi i sherbimit me roje civile te ambienteve

"Vrana Security" shpk

Dega Doganes Durres

24.06.13 

 

Perfunduar  

 

18.06.13
me teper... 

12.06.13

736

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

"Trezhnjeva" shpk

ALUIZNI

26.06.13 

Perfunduar

 17.06.13
me teper...

12.06.13

737

Vendosja ne gadishmeri dhe realizimi i sherbimit me qarqe dixhitale per FA
(te korrigjohet)

"TCN" shpk

Reparti Ushtarak Nr.6640

26.06.13 

 Perfunduar

 18.07.13
me teper...

12.06.13 738 Zona minerare 737/2 Bilisht “Elite Mine” shpk METE 26.06.13

Perfunduar  

17.06.13
me teper...

12.06.13

739

Ruajtja e Spitalit me polici private

"Velaj" shpk

Spitali Rajonal Vlore

26.06.13 

Perfunduar 

09.07.13
me teper... 

12.06.13

740

Sistemim, Asfaltim, Kanalizim,Ndricim rrugor ne seg. Babru Qender-Koder e Kuqe Puseta

"Sireta 2F" shpk

Komuna Paskuqan

26.06.13 

 

Perfunduar  

 

 11.07.13
me teper...

13.06.13 745 Ndertim shkolle 9-vjecare Gegaj Tropoje "Halili-1" shpk Komuna Tropoje 26.06.13

Perfunduar  

18.07.13
me teper...
13.06.13 754 Ruajtja e sigurise fizike te objekteve te Univ. Durres dhe Filialit Peshkopi "Vrana Security Group" & "Kevenjo" shpk Universiteti "Aleksander Moisiu" Durres 26.06.13 Perfunduar 01.08.13
me teper...
14.06.13 755 Blerje materiale te gazermimit "Bolt" shpk Drejtoria Pergj. e Burgjeve 26.06.13

Perfunduar  

11.07.13
me teper...
14.06.13 756 Rikonstruksion i rruges Letove te fshatit Rodokal te Kom. Proptisht "Shqiponja M" shpk Komuna Proptisht 26.06.13

Perfunduar  

09.07.13
me teper...
14.06.13 758 Blerje sherbime te mirembajtjes dhe riparimit tek.automjeteve "Altezo" shpk Min. Puneve te Jashtme 24.06.13
03.07.13
Perfunduar 29.07.13
me teper...
17.06.13 762 Sherbimi i rujatjes me roje private te INSTAT "Nazeri 2000" shpk INSTAT 26.06.13

Perfunduar  

20.06.13
me teper...
17.06.13 763 Loti IV, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Diber "Grand Security" shpk Posta Shqiptare sh.a 24.06.13

Perfunduar  

16.07.13
me teper...
17.06.13 764 Loti X, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Vlore "Eurogjici Security" shpk Posta Shqiptare sh.a Perfunduar 16.07.13
me teper...
17.06.13 765 Loti IX, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Berat "Eurogjici Security" shpk Posta Shqiptare sh.a 26.06.13 Perfunduar 16.07.13
me teper...
17.06.13 766 Loti VIII, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Fier "Eurogjici Security" shpk Posta Shqiptare sh.a 26.06.13

Perfunduar  

16.07.13
me teper...
17.06.13 767 Loti VII, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Elbasan "Eurogjici Security" shpk Posta Shqiptare sh.a 26.06.13 Perfunduar 16.07.13
me teper...
17.06.13 768 Loti VI, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Durres "Eurogjici Security" shpk Posta Shqiptare sh.a

Perfunduar  

16.07.13
me teper...
17.06.13 769 Loti IV, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Diber "Eurogjici Security" shpk Posta Shqiptare sh.a

Perfunduar  

16.07.13
me teper...
17.06.13 770 Loti III, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Lezhe "Eurogjici Security" shpk Posta Shqiptare sh.a 26.06.13 Perfunduar 16.07.13
me teper...
17.06.13 771 Loti II, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Kukes "Eurogjici Security" shpk Posta Shqiptare sh.a 26.06.13

Perfunduar  

16.07.13
me teper...
17.06.13 772 Loti I, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Shkoder "Eurogjici Security" shpk Posta Shqiptare sh.a 26.06.13

Perfunduar  

16.07.13
me teper...
18.06.13 775 Mirembajtje rutine dhe dimerore rruga Skurraj-Ulez Burrel, unaza Burrel 46 km. “Albavia”shpk Drejtoria e rajonit verior Shkoder Perfunduar 28.06.13
me teper...
18.06.13 776 Sherbim me roje private "Nazeri 2000" shpk Drejtoria e Spitalit "Ihsan Çabej" Lushnje 25.06.13/ 27.06.13

Perfunduar  

11.07.13
me teper...
18.06.13 777 Sherbim me roje private "Dea Security" shpk Spitali Psikiatrik "Sadik Dinci" Elbasan 26.06.13 Perfunduar 15.07.13
me teper...
18.06.13 778 Sherbim me roje civile "Balili Co" shpk Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokaster Perfunduar 17.07.13
me teper...
18.06.13 779 Sherbim me roje civile "SB- Security" shpk Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokaster Perfunduar 17.07.13
me teper...
18.06.13 781 Loti XII, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare, Qarku Korce "Vaso-Security" shpk Posta Shqiptare sh.a

Perfunduar  

16.07.13
me teper...
19.06.13 782 Sherbim me roje private "Ejxhes Security" shpk Drejtoria e Spitalit "Ihsan Çabej" Lushnje

Perfunduar  

11.07.13
me teper...
19.06.13 784 Ruajtje nga jashte me roje te armatosura te objektit "Arbana SH.A" Sh.a Agjencia per Zhvillim Bujqesor Rural

Perfunduar  

11.07.13
me teper...
19.06.13 787 Mbikqyrja e punimeve te disa objekteve Loti I Nj.Bashkiake nr.7, Loti II Nj. Bashkiake nr.11 (Faza e I-re) "A&E Engineering" shpk Bashkia Tirane 03.07.13 Perfunduar 29.07.13
me teper...
20.06.13 788 Loti VII, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Elbasan "Trezhnjeva" shpk Posta Shqiptare sh.a Perfunduar 16.07.13
me teper...
20.06.13 789 Loti III, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Lezhe "Trezhnjeva" shpk Posta Shqiptare sh.a Perfunduar 16.07.13
me teper...
20.06.13 790 Loti V, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare Qarku Tirane "Trezhnjeva" shpk Posta Shqiptare sh.a Perfunduar 16.07.13
me teper...
20.06.13 791 Ruajtja e objekteve te trajtimit te studenteve sh.a Korce "Eurogjici Security" shpk Trajtimi i studenteve sh.a Korce

Perfunduar  

09.07.13
me teper...
20.06.13 792 Sherbim me roje private "Myrto Security" shpk Drejtoria e Spitalit "Ihsan Çabej" Lushnje

Perfunduar  

11.07.13
me teper...
20.06.13 794 Blerje servera,storage per sistemet e MF "DIVITEK" shpk Ministria Financave 08.07.13 Perfunduar 02.08.13
me teper...
21.06.13 796 Loti XI, Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare, Qarku Gjirokaster "Anakonda" shpk Posta Shqiptare sh.a

Perfunduar  

16.07.13
me teper...
21.06.13 797 Sherbimi me roje private te Gjykates "Snajper Security" shpk Gjykata e rrethit Gjyqesor Diber Perfunduar 24.06.13
me teper...
21.06.13 799 Sherbimi me roje private te Gjykates "Bizhga-1" shpk Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokaster Perfunduar 24.06.13
me teper...
21.06.13 802 Mirembajtje rutine e dimerore rruga U.Cerenezit-Stebleve,39 km "Loshi BL "shpk & "Blerimi" shpk Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 04.07.13 Perfunduar 01.08.13
me teper...
21.06.13 803 Ruajtja e sigurise fizike te filialit Kukes te UT-se "Sajmiri-AL"shpk Universiteti I Tiranes Perfunduar 24.06.13
me teper...
24.06.13 804 Ndertim shkolle “Fitore”shpk Komuna Bradashesh Perfunduar 24.06.13
me teper...
24.06.13 805 Ndertim shkolle “Beladi”shpk Komuna Bradashesh Perfunduar 28.06.13
me teper...
24.06.13 806 Sherbimi i lavanderise se spitalit Lezhe "AGS" shpk Spitali Rajonal Lezhe 02.07.13 Perfunduar 30.07.13
me teper...
24.06.13 807 Loti I, Blerje Reagent dhe materiale konsumi "O.E.S.Distrimed" shpk Spitali Rajonal Vlore 04.07.13 Perfunduar 30.07.13
me teper...
25.06.13 809 Mirembajtje rutine e dimerore rruga Ura Bujanit-Sopot-Q.Morine,20 km "Caushi"shpk & "Pe-Vla-Ku" shpk Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 03.07.13 Perfunduar 07.08.13
me teper...
25.06.13 810 Mirembajtje rutine e dimerore rruga B.Curri-Fierze,17 km "Caushi"shpk & "Pe-Vla-Ku" shpk Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder Perfunduar 07.08.13
me teper...
26.06.13 819 Zona minerare nr.802/5,mineral rere bituminoze,Objekti Patos, Qarku Fier "Rakipi" shpk METE Perfunduar 07.08.13
me teper...
27.06.13 820 Sherbimi I rujatjes dhe sigurise fizike te ANTA-s “Dea Security” shpk ANTA sha 11.07.13 Perfunduar 01.08.13
me teper...
27.06.13 821 Blerje materiali per shfrytesimin e ngastrave “Donaldi”shkp MMPAU Perfunduar 28.06.13
me teper...
27.06.13 822 Zona minerare nr.275/1,Objekti Orenje,Librazhd, Qarku Elbasan “Progresi/1” shpk METE Perfunduar 28.06.13
me teper...
27.06.13 824 Loti I:sherbimi I ruajtjese se drejtorise se pergjithshme te AKU “Firdes Securyti” shrsf AKU Tirane 28.06.13
me teper...
28.06.13 827 Rikonstruksion rruga zgjimi “Gjoka Konstruktion”shpk Bashkia Kamez 11.07.13 Perfunduar 01.08.13
me teper...
28.06.13 828 Mirembajtja e rruges Lezhe-Vau I Dedjes “Nika “ shpk Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 04.07.13 Perfunduar 29.07.13
me teper...
28.06.13 831 Blerje paisje elektronike “BNT Electronic”shpk Gjykata e rrethit gjyqesor Tirane 09.07.13 Perfunduar 07.08.13
me teper...