Vendime Qershor 2015  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.06.15

1007

Blerje materiale pastrimi e detergjente

Atlantik 3

Universiteti I Tiranes

Perfunduar 

 03.07.15 shkarko

02.06.15

1013

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kukes

Nazeri 2000 shrsf

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes

  Perfunduar

01.07.15 shkarko

02.06.15

1014

Rikonstruksion I fasadave dhe sheshit qendror te qytetit,bashkia Gramsh

Meteo shpk

Bashkia Gramsh

  Perfunduar

30.07.15 shkarko

03.06.15

1015

Riparim dhe mirembajtje automjetesh per OSHEE

Si & Co Company shpk

OSHEE Operatori I sistemit te Shperndarjes se Energjise Elektrike

  Perfunduar

16.07.15 shkarko

03.06.15

1016

Blerje dhe instalim I dy autotransformatoreve te fuqise identik se bashku me pjeset rezerve te tyre,60MVA 220/110/11 kv ne Komsi-Burrel,Shqiperi

Album 1 & Shans Invest

Operatori I Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

 29.06.15 shkarko

03.06.15

1017

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

 Perfunduar

25.06.15 shkarko

03.06.15

1018

Sherbim I rojeve civile

Nazeri 2000 shrsf

Spitali Rajonal Shkoder

  Perfunduar

30.06.15 shkarko 

04.06.15

1027

Blerje kite dhe reagente per laboratorin e Spitalit Permet

BioChem NRP

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Permet

Perfunduar 

19.06.15 shkarko 

04.06.15

1028

Blerje materiale pastrimi dhe detergjente per Universitetin e Tiranes

Murati-D

Universiteti I Tiranes

Perfunduar 

03.07.15 shkarko 

04.06.15

1030

Blerje produkte mishi dhe bulmetra

Nika shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

 Perfunduar

15.06.15 shkarko 

04.06.15

1031

Blerje ushqime kolonjare dhe zarzavate

Nika shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

 Perfunduar

15.06.15 shkarko 

04.06.15

1032

Blerje shtypshkrime per inspektoret

Adel Co shpk

Inspektoriati Shteteror Shendetesor

Perfunduar 

25.06.15 shkarko 

04.06.15

1033

Blerje shtypshkrime per vitin 2015

Adel Co shpk

Posta Shqiptare sha

 Perfunduar 

 07.07.15 shkarko

05.06.15

1035

Materiale per shtypjen e teksteve (tonera printeri,fotokopje dhe pjese kembimi per pajisje shtypi)

Colombo shpk

Shtepia Botuese e Teksteve Mesimore Botem

Perfunduar 

 26.06.15 shkarko

05.06.15

1036

Blerje tonerash per nevojat e ZABGJ dhe Gjykates Administrative te Apelit Tirane

Colombo shpk

Zyra e Administrimit te Buxhetit Gjyqesor

Perfunduar 

 01.07.15 shkarko

05.06.15

1037

Botim shtypshkrime per Instat per vitin 2015

Albdesign shpk

Instituti I Statistikave Tirane

Perfunduar 

 07.07.15 shkarko

05.06.15

1038

Sherbim sigurie per ruajtjen fizike te ndertesave,aseteve,njerezve dhe pronave te OSHEE sha

Eurogjici Security shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Berat

Perfunduar 

01.07.15 shkarko 

 05.06.15

1039

Ruajtja dhe shoqerimi I vlerave monetare

Anakonda Shpk

Oshee Drejtoria Rajonale Gjirokaster

  Perfunduar 

08.07.15 shkarko 

08.06.15

1046

Ruajtja dhe shoqerimi I vlerave monetare

Nazeri 2000 shrsf

Oshee Drejtoria Rajonale Gjirokaster

Perfunduar 

08.07.15 shkarko 

08.06.15

1047

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej"Lushnje

Perfunduar 

 30.06.15 shkarko

09.06.15

1053

Loti IV Shrebim dezinsektimi pre zonat bregdetare dhe urbane Prefektura Fier

Fatos Lashi

Instituti I Shendetit Publik Tirane

  Perfunduar

17.06.15 shkarko

09.06.15

1054

Sherbim me roje private per ruajtjen nga jashte te godines se Drejtorise se Bujqesise Tirane dhe zyrave te Bujqesise Kavaje per vitin 2015

Global Security

Drejtoria e Bujqesise Tirane

Perfunduar 

11.06.15 shkarko 

09.06.15

1055

Rikonstruksion I ambjenteve per ngritjen e Qendres Rinore,Korce

Ed Konstruksion

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

  Perfunduar 

 14.07.15 shkarko

09.06.15

1056

Ruajtja dhe shoqerimi I vlerave monetare

Eurogjici Security shpk

Oshee Drejtoria Rajonale Gjirokaster

Perfunduar 

08.07.15 shkarko 

09.06.15

1057

Ruajtja fizike e objektit te DRSSH Elbasan

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Elbasan

Perfunduar 

01.07.15 shkarko 

09.06.15

1058

Sherbim I ruajtjes me roje private e ambienteve te Universitetit

Toni Security shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Perfunduar 

08.07.15 shkarko

09.06.15

1059

Sherbim I ruajtjes me roje private e ambienteve te Universitetit

Eurogjici Security shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Perfunduar 

08.07.15 shkarko 

09.06.15

1060

Sherbimi I ruajtjes me roje private

Eurogjici Security shpk

Trajtimi I Studenteve sha

  Perfunduar

10.07.15 shkarko

10.06.15

1065

Sherbim me roje private

Elezaj shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

  Perfunduar

 30.06.15 shkarko

10.06.15

1066

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore

  Perfunduar

26.06.15 shkarko

10.06.15

1068

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

Perfunduar 

30.06.15 shkarko 

10.06.15

1070

Sherbim interneti per Universitetin e Tiranes

ITirana shpk

Universiteti I Tiranes

Perfunduar 

23.06.15 shkarko 

10.06.15

1071

Loti II dhe III Ndertim asfaltim rr.Nr 5

Alko Impex General Construction

Bashkia Sarande

Perfunduar 

22.06.15 shkarko 

11.06.15

1072

Ruajtja e ambjenteve te Ministrise se Arsimit dhe Sportit me roje private pet vitin 2015

Myrto Security

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Perfunduar 

03.07.15 shkarko 

11.06.15

1075

Furnizim vendosje ashensor

Doopler Al shpk

Kuvendi I Shqiperise

 Perfunduar

 01.07.15 shkarko

11.06.15

1076

Ndertim prita malore dhe punime mirembajtje tek perrenjet e Gropave e Nik Gjecit

Shpresa Al shpk

Njesia Prodhuese Hec Fierze

  Perfunduar

08.07.15 shkarko

11.06.15

1078

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria e Bujqesise Tirane

 Perfunduar

26.06.15 shkarko 

11.06.15

1079

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shrsf

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Perfunduar 

 08.07.15 shkarko

11.06.15

1080

Rikonstruksioni I kopeshtit dhe palestres ne shkollen Koli Sako,Bashkia Divjake

Kevin Konstruksion shpk

Bashkia Divjake

Perfunduar 

 01.07.15 shkarko

12.06.15

1082

Sherbim me roje private

SSX shpk

Ministria e Arsimit dhe Sportit

 Perfunduar 

03.07.15 shkarko 

12.06.15

1083

Blerje mobilje per konviktet,shkollat profesionale

RO-AL shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

 Perfunduar 

15.07.15 shkarko 

12.06.15

1084

Loti III Shitje skrap tunxhi

Kurum International

Ministria e Mbrojtjes

  Perfunduar 

14.07.15 shkarko 

12.06.15

1085

Loti II Shitje skrap celiku kategoria e dyte

Kurum International

Ministria e Mbrojtjes

  Perfunduar

14.07.15 shkarko 

12.06.15

1086

Loti I Shitje skrap celiku kategoria e pare

Kurum International

Ministria e Mbrojtjes

  Perfunduar

 14.07.15 shkarko

12.06.15

1094

Loti 2 Sherbimi I ruajtjes,shoqerimit dhe transportit te vlerave monetare

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor

  Perfunduar

 28.07.15 shkarko

 12.06.15

1095

Loti 1 Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve nen administrimin e DRSHTRR

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor

Perfunduar 

14.07.15 shkarko 

16.06.15

1099

Sherbim me roje private

Elezaj shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

Perfunduar 

 26.06.15 shkarko

16.06.15

1100

Loti 9 Ruajtja e objekteve ne qarkung e Kuksit

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

  Perfunduar

15.07.15 shkarko

17.06.15

1104

Sherbim me roje private

Taulanti shpk

Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster

Perfunduar 

26.06.15 shkarko 

17.06.15

1105

Per blerjen e peshoreve

Tunamar shpk

Posta Shqiptare sha

  Perfunduar

20.07.15 shkarko

18.06.15

1108

Sherbimi privat I sigurise fizike

Vaso Security

Muzeu I Artit Mesjetar,Muzeu I Arsimit dhe Muzeu Arkeologjik Korce

Perfunduar 

23.06.15 shkarko 

18.06.15

1109

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Korce

Perfunduar 

 15.07.15 shkarko

18.06.15

1110

Sherbim me roje civile zyrat e ish-Sektorit F.Arres Puke

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

25.06.15 shkarko 

18.06.15

1111

Rrjeti TM 20 KV ne Paskuqan

Kevin Construction

OSHEE sha

Perfunduar 

08.07.15 shkarko 

18.06.15

1112

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Ales shpk

Gjykata Administrative e Apelit Tirane

Perfunduar 

30.06.15 shkarko 

18.06.15

1113

Loti 1 Ruajtja dhe siguria e objekteve te Tiranes

Ales shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 10.07.15 shkarko

18.06.15

1114

Per blerje te lidheseve plastike,thase

Trinity Trade Company shpk

Posta Shqiptare sha

Perfunduar 

23.06.15 shkarko 

18.06.15

1115

Blerje peshore elektronike per kontrollin rrugor

Trinity Trade Company shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor

Perfunduar 

 07.07.15 shkarko

18.06.15

1116

Loti I Sherbimi I ruajtjes se objekteve me roje private

Siguria shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane

  Perfunduar

13.07.15 shkarko

19.06.15

1119

Loti III Blerje pjese kembimi per lokomotiva dhe vagona

A.B.C.D shpk

Hekurudha Shqiptare sha

 Perfunduar

10.07.15 shkarko 

19.06.15

1120

Loti II Blerje pjese kembimi per lokomotiva dhe vagona

A.B.C.D shpk

Hekurudha Shqiptare sha

Perfunduar 

10.07.15 shkarko 

19.06.15

1121

Loti I-re Sherbimi I ruajtjes se objekteve me roje private

S.S.X shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane

  Perfunduar 

 13.07.15 shkarko

19.06.15

1122

Ruajtja dhe sigurimin e nderteses se perbashket te Gjykates dhe Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Tropoje

Trezhnjeva shpk

Prokuroria Prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tropoje

Perfunduar 

25.06.15 shkarko 

19.06.15

1123

Blerje mjet transporti teknologjik

Proqual sha

Bashkia Patos

  Perfunduar

25.06.15 shkarko

19.06.15

1128

Rikualifikim Urban Blloqe Banimi

Delia Impex shpk

Bashkia Shkoder

 Perfunduar 

 27.07.15 shkarko

19.06.15

1129

Ruajtja e godines se Drejtorise se Shendetit Publik Lushnje

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

Perfunduar 

26.06.15 shkarko 

19.06.15

1130

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje civile

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor

 Perfunduar

 25.06.15 shkarko

19.06.15

1131

Loti VI Ruajtje objekti ZVRPP Lushnje dhe ZVRPP Fier

Nazeri 2000 shrsf

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

Perfunduar 

 07.07.15 shkarko

19.06.15

1132

Loti I II Shoqerimi I vlerave monetare me roje private

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane

Perfunduar 

 15.07.15 shkarko

19.06.15

1133

Sherbimi I ruajtjes se objekteve me roje private

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane

 Perfunduar

13.07.15 shkarko 

19.06.15

1134

Loti 13 Ruajtja e objekteve ne qarkun e Vlores

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

 Perfunduar

 15.07.15 shkarko

19.06.15

1135

Loti 6 Ruajtja e objekteve ne qarkun e Fierit

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 15.07.15 shkarko

19.06.15

1136

Loti 10 Ruajtja e objekteve ne qarkun e Lezhes

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

  Perfunduar 

16.07.15 shkarko 

19.06.15

1137

Loti III Ruajtje objekti ZVRPP Korce

Nazeri 2000 shrsf

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

  Perfunduar

07.07.15 shkarko

22.06.15

1140

Ofrimin e Setit te personalizuar te instrumenteve,kirurgjikale, sterile,furnizimin me material mjekesor steril nje perdorimesh ne sallat kirurgjikale

Action Laundry

Ministria e Shendetesise

  Perfunduar

23.09.15 shkarko

22.06.15

1141

Per blerjen e peshoreve

Alen Co shpk

Posta Shqiptare sha

  Perfunduar

25.06.15 shkarko

23.06.15

1148

Sherbimi I ruajtjes me roje private I godines se DRSSH Diber

Grand Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber

Perfunduar 

01.07.15 shkarko 

24.06.15

1156

Sherbimi I ruajtjes me roje private I godines se DRSSH Diber

Snajper Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber

Perfunduar 

01.07.15 shkarko 

24.06.15

1157

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Snajper Security shpk

Prokuroria e rrethit Gjyqesor Diber

Perfunduar 

 14.07.15 shkarko

24.06.15

1158

Sherbimi I ruajtjes me roje private I godines se DRSSH Diber

Res-03 shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber

Perfunduar 

01.07.15 shkarko 

24.06.15

1159

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Res-03 shpk

Prokuroria e rrethit Gjyqesor Diber

  Perfunduar

14.07.15 shkarko 

24.06.15

1160

Loti III Blerje lubrifikant,alkol frenash dhe pastrues motorri

Top Oil sha

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

10.07.15 shkarko 

24.06.15

1161

Sherbimi I ruajtjes me roje private I godines se DRSSH Diber

Safe shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber

Perfunduar 

01.07.15 shkarko 

24.06.15

1162

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Safe shpk

Prokuroria e rrethit Gjyqesor Diber

  Perfunduar

14.07.15 shkarko

25.06.15

1165

Blerje mjete mesimore didaktike per shkollat

AN & AR shpk

Zyra Arsimore Pogradec

Perfunduar 

 26.06.15 shkarko

25.06.15

1166

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Diber

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Prokurorise se Rrethi Gjyqesor Diber

  Perfunduar 

14.07.15 shkarko 

25.06.15

1167

Rikonstruksion I cative dhe fasadave te objekteve ne rrugen kryesore,qyteti Maliq

Nika shpk

Bashkia Maliq

Perfunduar 

30.06.15 shkarko 

26.06.15

1168

Loti 6 Ruajtja e objekteve ne qarkun e Fierit

Myrto Security

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

30.06.15 shkarko 

26.06.15

1171

Ruajtja,sigurimi fizik I objekteve/aseteve dhe verifikimi I sinjalit te alarmit me roje private te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Tropopje

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje

  Perfunduar

16.07.15 shkarko 

26.06.15

1172

Loti 1 Shkodra Ruajtja e objekteve ne varesi te Drejtorise Rajonale Shkoder me sherbim privat te sigurise fizike

Toni Security

OSHEE Drejtoria Rajonale Shkoder

Perfunduar 

23.07.15 shkarko 

26.06.15

1173

Sherbim privat I sigurise fizike per nevojat e punes ne Drejtorine Rajonale Oshee Durres

Eurogjici Security shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Durres

  Perfunduar

16.07.15 shkarko

29.06.15

1178

Sherbimi I sigurise fizike te godines se Ministrise se Integrimit Europian

Nazeri 2000 shrsf

Ministria e Integrimit

   Perfunduar

13.07.15 shkarko

30.06.15

1181

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike

Global Security

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat

   Perfunduar

20.07.15 shkarko