Vendime Qershor 2016  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

 01.06.16

 1311

Rikonstruksion i shkalleve nga ndertesa e Centralit deri tek N/Stacioni 220kv

Halili 1 shpk

KESH

Perfunduar 

 24.08.16 shkarko

01.06.16

1312

Blerje materiale pastrimi dhe detergjente

AN & RA shpk

Bashkia Kurbin

Perfunduar 

 29.07.16 shkarko

01.06.16

1313

Blerje bojra printeri e fotokopje per vitin 2016

MondoOffice shpk

Bashkia Vlore

Perfunduar 

 18.07.16 shkarko

01.06.16

1314

Blerje filma dhe materiale te tjera per sherbimin e imazherise

Saer Medical shpk

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar

03.06.16 shkarko

01.06.16

1315

Mirembajtje Impjanistike

Sulollari shpk

Spitali Universitar "Koco Gliozheni"

Perfunduar 

 14.07.16 shkarko

01.06.16

1316

Skema ujitese Peqin Kavaje,Sekondaret Kavaje

B-96 shpk

Bashkia Kavaje

 Perfunduar

03.06.16 shkarko 

02.06.16

1318

Sherbim i gjelberimit

DU & KO shpk

Bashkia Lushnje

Perfunduar 

 26.07.16 shkarko

02.06.16

1319

 Sherbim me roje private

Elezaj shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

02.06.16

1320

Loti 8 Sherbim me roje private

Elezaj shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

02.08.16 shkarko 

02.06.16

1321

Blerje materiale elektrike

Vassa shpk

Bashkia Fier

Perfunduar 

 14.07.16 shkarko

02.06.16

1322

Sherbim i pastrimit te territorit te Bashkise Devoll dhe instuticoneve ne varesi te saj

Korsel shpk

Bashkia Devoll

Perfunduar 

12.07.16 shkarko 

02.06.16

1323

Loti 4 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar

02.08.16 shkarko 

02.06.16

1324

Loti 3 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

AKZM

Perfunduar 

20.07.16 shkarko 

02.06.16

1325

Loti 2 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

AKZM

Perfunduar 

 07.09.16 shkarko

02.06.16

1326

Loti 1 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

AKZM

  Perfunduar 

 07.09.16 shkarko

02.06.16

1327

Loti 1 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

AKZM

Perfunduar 

 07.09.16 shkarko

02.06.16

1328

Loti 3 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

AKZM

  Perfunduar 

20.07.16 shkarko 

03.06.16

1330

Loti 2 Blerje bateri per automjete

Auto Kopaci shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

11.07.16 shkarko 

03.06.16

1331

 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Ministria e Kultures

Perfunduar 

 19.07.16 shkarko

03.06.16

1332

 Loti 1 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 Perfunduar 

07.09.16 shkarko 

03.06.16

1333

Loti 3 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 Perfunduar 

 20.07.16 shkarko

03.06.16

1334

 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

KQZ

Perfunduar 

13.06.16 shkarko 

03.06.16

1335

Mirembajtje e mjeteve te transportit te shoqerise

Bushi Servis shpk

AlbControl

Perfunduar 

21.07.16 shkarko 

03.06.16

1336

Loti 2 Sherbim me roje private

2 LX shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar

 07.09.16 shkarko

03.06.16

1337

Blerje vaj dhe filtra

Top Oil shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr1 e Punetoreve Tirane

Perfunduar 

08.07.16 shkarko 

06.06.16

1338

Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar

Dorina Karaiskaj pf

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

 07.07.16 shkarko

06.06.16

1340

 Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Cirku Kombetar Tirane

Perfunduar 

15.08.16 shkarko 

06.06.16

1341

Loti 1 Sherbim me roje private

Ballazhi shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar 

 07.09.16 shkarko

06.06.16

1342

Loti 1 Sherbim me roje private

Safe shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar 

 07.09.16 shkarko

06.06.16

1343

 Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr1 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

 30.08.16 shkarko

06.06.16

1344

Loti 1 Sherbim me roje private

Siguria shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar

 07.09.16 shkarko

06.06.16

 1345

Ndertesat Mirembajtje

Flonja shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan

Perfunduar 

01.07.16 shkarko 

06.06.16

 1346

 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

DRSSH Tirane

Perfunduar 

20.07.16 shkarko 

06.06.16

 1347

 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

ZQRPP

 Perfunduar 

21.07.16 shkarko 

06.06.16

 1348

Hartimi i Projekt-Preventiv-Zbatimit per zgjerimin e terminalit te pasagjereve ne Portin Detar Vlore

Ave Consulting shpk

Porti Detar Vlore

Perfunduar 

25.08.16 shkarko 

07.06.16

 1350

 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

  Perfunduar

 20.09.16 shkarko

07.06.16

 1352

 Loti 1 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 07.09.16 shkarko

07.06.16

 1353

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Fier

  Perfunduar

 21.07.16 shkarko

07.06.16

 1354

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZRPP Lushnje

Perfunduar 

 25.08.16 shkarko

07.06.16

 1355

Blerje Cakull

Sireta 2F shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr1 e Punetoreve Tirane

Perfunduar 

 28.07.16 shkarko

07.06.16

 1356

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

Perfunduar 

20.09.16 shkarko 

08.06.16

 1357

Loti 4  Sherbim me roje private

Goga shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 02.08.16 shkarko

08.06.16

 1358

Loti 4  Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar

02.08.16 shkarko 

08.06.16

 1359

Rikonstruksionin e godines ne Fushe-Dajt

Ergys Mat shpk

RTSH

Perfunduar 

07.07.16 shkarko 

08.06.16

1364

 Sherbim me roje private

Ballazhi shpk

S.U.O.GJJ 
"Mbreteresha Geraldine"

Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

08.06.16

1365

 Sherbim me roje private

Bare shpk

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit Parku Arkeologjik Apolonia Fier

Perfunduar 

28.07.16 shkarko 

08.06.16

1366

Rehabilitim dhe pastrim i kanaleve

B-93 shpk

Bashkia Selenice

Perfunduar 

 28.07.16 shkarko

08.06.16

1367

Rikonstruksion i ambjenteve te ZQRPP

Kevin Konstruksion shpk

ZQRPP

  Perfunduar

 14.07.16 shkarko

09.06.16

1369

Blerje filma dhe materiale te tjera

Saer Medical shpk

Spitali Rajonal Vlore

  Perfunduar

11.08.16 shkarko 

09.06.16

1370

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce

Perfunduar 

26.08.16 shkarko 

09.06.16

1371

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Korce

  Perfunduar 

 13.09.16 shkarko

09.06.16

1372

Ndertim i kompleksit multifunksional sportiv dhe kulturor

Curri shpk

Bashkia Korce

Perfunduar 

12.07.16 shkarko 

09.06.16

1373

 Sherbim me roje private

S.S.X shpk

AKU

  Perfunduar

31.08.06 shkarko 

09.06.16

1374

Supervizion punimesh

Tower shpk

Ministria e Kultures

Perfunduar 

11.07.16 shkarko 

09.06.16

1375

 Loti 4 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 Perfundaur 

02.08.16 shkarko 

09.06.16

1376

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Cirku Kombetar Tirane

  Perfunduar 

15.08.16 shkarko 

09.06.16

1377

 Loti 3 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

20.07.16 shkarko 

09.06.16

1378

 Loti 2 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar 

 07.09.16 shkarko

09.06.16

1379

 Loti 1 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar

 07.09.16 shkarko

09.06.16

1380

 Sherbim me roje private

Siguria shpk

AKU

  Perfunduar 

 31.08.16 shkarko

09.06.16

1381

 Sherbim me roje private

Siguria shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

  Perfunduar

14.07.16 shkarko 

09.06.16

1383

Blerje karburanti

A&T shpk

AlbControl

Perfunduar 

16.06.16 shkarko 

10.06.16

1393

 Riparim mjete transporti

Alstezo shpk

Reparti N.SH Tirane

 Perfunduar

28.07.16 shkarko 

10.06.16

1394

 Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

14.07.16 shkarko 

10.06.16

1395

 Sherbim me roje private

Dea Security shpk

S.O.GJ Mbreteresha Geraldine

Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

10.06.16

1397

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndro

Perfunduar 

 14.07.16 shkarko

10.06.16

1398

 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndro

Perfunduar 

 14.07.16 shkarko

10.06.16

1399

Rehabilitim urban pergjate lumit Osum

Salillari shpk

Bashkia Ura Vajgurore

 Perfunduar

16.06.16 shkarko 

10.06.16

1400

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

  Perfunduar

14.07.16 shkarko 

10.06.16

1401

Sherbim i mirembajtjes se sistemeve te alarmit e te vezhgimit

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

14.07.16 shkarko 

10.06.16

1402

 Sherbim me roje private

Safe shpk

'Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

  Perfunduar 

14.07.16 shkarko 

10.06.16

1403

 Sherbim me roje private

Safe shpk

AKU

  Perfunduar 

31.08.16 shkarko 

10.06.16

1404

Furnizim dhe vendosje e paisjeve te sigurise,kontrollit

Realcom shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

  Perfunduar 

30.06.16 shkarko 

10.06.16

1408

 Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

 Perfunduar 

 14.07.16 shkarko

13.06.16

1409

Blerje uniforma dhe veshje speciale

Euro 2001 shpk

 Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetorve Tirane

  Perfunduar 

 14.09.16 shkarko

13.06.16

1410

Rrethim i jashtem i grup depove te karburantit Linze per nevoja te Komandes Mbeshtetese

Vllaznia shpk

Ministria e Mbrojtjes

Perfunduar 

 28.07.16 shkarko

13.06.16

1413

Sistemim asfaltim bbloku i banimit lagjia Sporti 2 Gramsh

Beladi shpk

Bashkia Gramsh

Perfunduar 

15.08.16 shkarko 

13.06.16

1414

 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

AKU

Perfunduar 

 31.08.16 shkarko

14.06.16

1415

Blerje uniforma te vecanta verore per drejtorine e Policise se Shtetit

Gjergjefi shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar

15.06.16 shkarko

14.06.16

1421

Materiale Promocionale per vitin 2016

Albdesign shpk

Agjencia Kombetare e Turizmit

Perfunduar 

28.07.16 shkarko 

14.06.16

1422

 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Spitali Ihsan Cabej Lushnje

Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

14.06.16

1424

 Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Bashkia Bulqize

Perfunduar 

 02.09.16 shkarko

15.06.16

1426

 Sherbim me roje private

Oktapus shpk

AKEP

Perfunduar 

15.07.16 shkarko 

15.06.16

1435

Rikonstruksion i Hidrovorit

Erges Mat shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Durres

Perfunduar 

 27.07.16 shkarko

15.06.16

1436

Sistemim i bllokut te banimit ne lagjen sporti 2

Company Riviera 2008 shpk

Bashkia Gramsh

Perfunduar 

15.08.16 shkarko 

15.06.16

1437

Sherbim me roje private

Security-Korca shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce

  Perfunduar

 26.08.16 shkarko

15.06.16

1438

Sherbim me roje private

Security-Korca shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Korce

Perfunduar 

 13.09.16 shkarko

15.06.16

1439

Blerje orendi dhe pajisje zyre

Erzeni/Sh shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

 Perfunduar

 12.07.16 shkarko

16.06.16

1444

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

Drejtoria e Shendit Publik Diber

Perfunduar 

17.09.16 shkarko 

16.06.16

1445

Mirembajtje mjete transporti

Nuhaj shpk

Reparti N.SH Fier

Perfunduar 

 28.07.16 shkarko

16.06.16

1446

Rikonstruksion i rruges stadiumi vjeter-stadimi i ri dhe sheshi para stadiumit

Salillari shpk

Bashkia Berat

Perfunduar 

10.08.16 shkarko 

17.06.16

1451

Sherbim me roje private

Safe shpk

Bashkia Bulqize

 Perfunduar 

02.09.16 shkarko 

17.06.16

1452

Sherbim me roje private

Ernisa-S shpk

Bashkia Devoll

  Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

17.06.16

1456

Pastrimi i pjeses Lindore -3 te qytetit te Tiranes

Victoria Invest shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

19.07.16 shkarko 

17.06.16

1458

Ndertimi i nje Data Center dhe Disaster Recovery (dublikim te dhenash) ne ambientet e UKT

Advanced Business Solutions shpk

UKT

Perfunduar 

31.08.16 shkarko 

17.06.16

1459

Harrtim Projekt-Preventiov-Zbatimit per zgjerimini e terminalit te pasagjereve ne Portin Detar Vlore

F&S shpk

Porti Detar Vlore

  Perfunduar 

 25.08.16 shkarko

17.06.16

1460

Blerje Ushqimesh

MB Kurti shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

15.07.16 shkarko 

20.06.16

1461

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Spitali Universitar "Koco Gliozheni"

Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

20.06.16

1463

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror ISSH

Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

20.06.16

1464

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster

 Perfunduar

 30.09.16 shkarko

21.06.16

1467

Blerje materiale te ndryshme pune

Euro-Alb shpk

Bashkia Shijak

 Perfunduar 

21.09.16 shkarko 

21.06.16

1468

Sherbim me roje private

Ballazhi shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror ISSH

 Perfunduar 

20.09.16 shkarko 

21.06.16

1471

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Cirku Kombetar

 Perfunduar 

15.08.16 shkarko 

22.06.16

1473

Loti 1 Mbrotja e Ullishteve prej demtimit nga miza e Ullirit Berat

Dervish Myftaraj pf

Agjencia pe Zhvillim Bujqesor dhe Rural

 Perfunduar 

18.07.16 shkarko 

22.06.16

1474

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

OSHEE  Durres

 Perfunduar 

18.08.16 shkarko 

22.06.16

1481

Blerje uniforma te vecanta verore per drejtorine e Policise se Shtetit

Malbertex shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

30.06.16 shkarko 

22.06.16

1482

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Cirku Kombetar

Perfunduar 

15.08.16 shkarko 

22.06.16

1483

Sherbim me roje private

Ballazhi shpk

Cirku Kombetar

  Perfunduar

15.08.16 shkarko 

22.06.16

1484

Sherbim me roje private

Mandi-2K shpk

Cirku Kombetar

Perfunduar 

15.08.16 shkarko 

22.06.16

1485

Sherbim me roje private

A 2000 shpk

Cirku Kombetar

  Perfunduar

15.08.16 shkarko

22.06.16

1486

Blerje ushqimesh per vitin 2016

Nika shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder

 Perfunduar

27.06.16 shkarko 

23.06.16

1491

Blerje pajisje Informatike

Elektrosek shpk

Porti Detar Vlore

Perfunduar 

 09.09.16 shkarko

23.06.16

1493

Blerje elektropompa per UKT

2RC shpk

UKT

 Perfunduar

11.07.16 shkarko 

23.06.16

1494

Loti 1 Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 07.09.16 shkarko

23.06.16

1495

Loti 2 Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar 

07.09.16 shkarko 

23.06.16

1496

Loti 3 Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 Perfunduar 

20.07.16 shkarko 

23.06.16

1497

Loti 4 Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

02.08.16 shkarko 

23.06.16

1498

Loti 5 Mbrojtja e ullishtave nga demtimi i mizes se ullirit

Pastrime Silvio shpk

Agjencia pe Zhvillim Bujqesor dhe Rural

  Perfunduar 

14.07.16 shkarko 

23.06.16

1499

Loti 6 Mbrojtja e ullishtave nga demtimi i mizes se ullirit

Pastrime Silvio shpk

Agjencia pe Zhvillim Bujqesor dhe Rural

Perfunduar 

14.07.16 shkarko 

24.06.16

1500

Sherbim me roje private

Safe shpk

Ujesjellesi Bulqize

Perfunduar 

16.09.16 shkarko 

24.06.16

1510

Blerje ushqime per nevoja Spitalore Fier

Lel shpk

Spitali Rajonal Fier

  Perfunduar

30.09.16 shkarko 

24.06.16

1512

Zhvillime te reja ne sistemin SIFQ

Intracom Telecom Albania shpk

 Ministria e Financave

Perfunduar 

29.07.16 shkarko 

24.06.16

1517

Blerje Orendi 

Bolt shpk

ZQRPP

Perfunduar 

 26.08.16 shkarko

24.06.16

1520

Sherbimi i pastrimit te njesise administrative Golem

Alko Impex General Construction shpk

Bashkia Kavaje

Perfunduar 

08.07.16 shkarko 

24.06.16

1521

Loti 3 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

30.09.16 shkarko 

24.06.16

1522

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize

  Perfunduar

16.09.16 shkarko

29.06.16

1529

Ndertim rrjet ujesjellesi

Bean shpk

UKT

Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

29.06.16

1530

Ndertim rrjet ujesjellesi per furnizim me uje ne Zonen e Shkozes se poshtme

Bean shpk

UKT

Perfunduar 

20.09.16 shkarko 

29.06.16

1531

Loti 2 Rikonstruksion rrjet ujesjellesi

Bean shpk

UKT

Perfunduar 

 11.08.16 shkarko

29.06.16

1532

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

ZVRPP Korce

  Perfunduar

17.08.16 shkarko 

29.06.16

1534

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

UK Vlore

Perfunduar 

01.07.16 shkarko 

29.06.16

1535

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat

Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

29.06.16

1536

Blerje orendi

Emko shpk

ZQRPP

 Perfunduar

26.08.16 shkarko 

29.06.16

1537

Blerje orendi

Muca shpk

ZQRPP

  Perfunduar

 26.08.16 shkarko

29.06.16

1538

Skema Ujitese e Fushes se Milotit,Mamurrasit,Drojes, Kanali Ujites U-11

4-AM shpk

Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerav

Perfunduar 

 15.08.16 shkarko

29.06.16

1539

Rikonstruksioni i sistemit Rrufe-prites ne Tarrace,punime te tjera ne Kryesine e Kuvendit

Agri Construction shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

24.08.16 shkarko 

29.06.16

1540

Loti 1 Blerje e 7 Fotokopjeve

PC Store shpk

Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit

Perfunduar 

07.07.16 shkarko 

29.06.16

1541

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

DRSSH Shkoder

Perfunduar 

25.08.16 shkarko 

30.06.16

1544

Rikualifikim Urban i Shetitores Republika

B-93 shpk

Bashkia Patos

  Perfunduar

18.08.16 shkarko