Vendime Qershor 2019  
Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

03.06.19

988

Loti 9 Sherbim me roje private Qarku Diber

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

15.07.19 shkarko 
18.07.19 shkarko

03.06.19

989

Loti 6 Sherbim me roje private Qarku Shkoder

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

15.07.19 shkarko 
18.07.19 shkarko

03.06.19

990

Loti 1 Sherbim me roje private Qarku Tirane

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 16.07.19 shkarko
18.07.19 shkarko

03.06.19

991

Loti 8 Sherbim me roje private Qarku Kukes

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar

17.07.19 shkarko
18.07.19 shkarko

03.06.19

992

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ujesjelles Kanalizime Lushnje

   Perfunduar

29.07.19 shkarko 

03.06.19

1001

Loti 2 Sherbim me roje private Qarku Durres

Firdeus Security Group shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 10.07.19 shkarko

05.06.19

1002

Rikonstruksion i godines se Institutit te Zhvillimit te Arsimit

Shendelli shpk

Ministria e Arsimit,Sportit dhe Rinise

Perfunduar 

16.07.19 shkarko 

05.06.19

1003

Sherbim me roje private

Force Security shpk

Spitali Rajonal Fier

Perfunduar 

22.07.19 shkarko 

05.06.19

1006

Loti 2 Sherbim me roje private Qarku Lezhe

2 LX shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar 

 17.07.19 shkarko

05.06.19

1007

Rikonstruksion i godines se Institutit te Zhvillimit te Arsimit

Euro-Alb shpk

Ministria e Arsimit,Sportit dhe Rinise

Perfunduar 

 16.07.19 shkarko 

05.06.19

1008

Blerje "Kite dhe Reagente per Laboratoret e Shendetit Publik"

Lel shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

Perfunduar 

 10.06.19 shkarko

05.06.19

1009

Blerje karburant per vitin 2019

Flady Petroleum shpk

Bashkia Libohove

Perfunduar 

 09.07.19 shkarko

05.06.19

1010

Loti 2 Sherbimi i pastrimit per Bashkine Shkoder Zona Lindore

Borshi shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

 30.07.19 shkarko

05.06.19

1011

Loti 3 Sherbimi i pastrimit per Bashkine Shkoder Zona Perendimore

Borshi shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

30.07.19 shkarko 

05.06.19

1012

Rikonstruksion i godines se A.L.S.SH Bulqize

Radika shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber

Perfunduar 

 18.07.19 shkarko

05.06.19

1013

Loti 26 sistemi nervor Bari Paracetamol 1gr/6.7 ml Ampule B14-Blerje barna


Pharma One shpk


Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

 Perfunduar

 11.06.19 shkarko

05.06.19

1016

Sherbimi i internetit ne Bashkine Cerrik

Abissnet sha

Bashkia Cerrik

Perfunduar 

 16.07.19 shkarko

06.06.19

1020

Loti 3 Sherbim me roje private qarku Fier

Elezaj shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 17.07.19 shkarko

06.06.19

1021

Loti 10 Sherbim me roje private qarku Gjirokaster

Anakonda shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

19.07.19 shkarko 

06.06.19

1022

Blerje kite

Genius shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

11.06.19 shkarko 

06.06.19

1023

Loti 4 Sherbim me roje private Qarku Vlore

Mandi 2K shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 19.07.19 shkarko

06.06.19

1024

Loti 1 Sherbim me roje private Qarku Tirane

Mandi 2K shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar

 16.07.19 shkarko
18.07.19 shkarko

06.06.19

1025

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror te ISSH-se

Perfunduar 

 02.07.19 shkarko

06.06.19

1026

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Departamenti i Administrates Publike (DAP)

Perfunduar 

10.07.19 shkarko 

06.06.19

1027

Loti 9 Sherbim me roje private Qarku Diber

Eurogjici Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

   Perfunduar

15.07.19 shkarko 
18.07.19 shkarko

07.06.19

1029

Loti 3 Sherbim me roje private qarku Fier

Myrto Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 Perfunduar

17.07.19 shkarko 

07.06.19

1030

Loti 7 Sherbim me roje private Qarku Elbasan

Myrto Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

19.07.19 shkarko 

07.06.19

1031

Loti 1 Sherbim me roje private Qarku Tirane

Myrto Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 Perfunduar

16.07.19 shkarko 
18.07.19 shkarko

07.06.19

1032

Loti 5 Sherbim me roje private Qarku Berat

Myrto Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

22.07.19 shkarko 
24.07.19 shkarko

07.06.19

1033

Loti 1 Sherbim me roje private Qarku Tirane

Dea Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

   Perfunduar

16.07.19 shkarko 
18.07.19 shkarko

07.06.19

1034

Loti 6 Sherbim me roje private Qarku Shkoder

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

15.07.19 shkarko
18.07.19 shkarko 

07.06.19

1035

Loti 7 Sherbim me roje private Qarku Elbasan

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar

 19.07.19 shkarko 

07.06.19

1036

Loti 8 Sherbim me roje private Qarku Kukes

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

17.07.19 shkarko  
18.07.19 shkarko

07.06.19

1037

Loti 9 Sherbim me roje private Qarku Diber

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

15.07.19 shkarko 
18.07.19 shkarko

07.06.19

1038

Loti 10 Sherbim me roje private qarku Gjirokaster

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

19.07.19 shkarko  

07.06.19

1039

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise

Perfunduar 

24.07.19 shkarko 

07.06.19

1040

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Shkalles se Pare Elbasan

  Perfunduar

29.08.19 shkarko 

07.06.19

1041

Loti 5 Sherbim me roje private Qarku Berat

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar

 22.07.19 shkarko 
24.07.19 shkarko

07.06.19

1042

Loti 4 Sherbim me roje private Qarku Vlore

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 19.07.19 shkarko

07.06.19

1043

Loti 3 Sherbim me roje private qarku Fier

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

17.07.19 shkarko  

07.06.19

1044

Loti 1 Sherbim me roje private qarku Tirane

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 Perfunduar

16.07.19 shkarko 
18.07.19 shkarko

07.06.19

1045

Loti 2 Sherbim me roje private qarku Lezhe

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 Perfunduar

17.07.19 shkarko 

07.06.19

1046

Boje sinjalistike horizontale

Bolt shpk

Ndermarrja Sherbimeve Publike,Bashkia Korce

Perfunduar 

22.07.19 shkarko 

07.06.19

1047

Loti 3 Sherbim me roje private qarku Gjirokaster

Taulanti shpk

Posta shqiptare

Perfunduar 

24.07.19 shkarko 

10.06.19

1049

Loti 10 Sherbim me roje private qarku Gjirokaster

Taulanti shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

19.07.19 shkarko  

10.06.19

1050

Loti 10 Sherbim me roje private qarku Gjirokaster

A-L Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

   Perfunduar

 19.07.19 shkarko 

10.06.19

1054

Loti 3 Sherbim me roje private qarkua Gjirokaster

Anakonda Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

24.07.19 shkarko 

10.06.19

1055

Rikonstruksion i kanalit ujites Perroi i Llixhave-Lagjia Dobrove 2019

Radika shpk

Bashkia Diber

Perfunduar 

 24.07.19 shkarko

10.06.19

1056

Rikonstruksion i sifonit ujites dalja e rezervuarit Shumbat 2019

Radika shpk

Bashkia Diber

Perfunduar  

23.07.19 shkarko 

10.06.19

1057

Loti 4 Rikonstruksion i disa QSH-ve ne qarqet e Gjirokastres,Vlore dhe Fier

B-93 shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

 Perfunduar

 25.06.19 shkarko

11.06.19

1058

Loti 1 Sherbim me roje private Qarku Tirane

Siguria shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

16.07.19 shkarko
18.07.19 shkarko 

11.06.19

1059

Loti 9 Sherbim me roje private Qarku Diber

Kevenjo shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 Perfunduar

15.07.19 shkarko 
18.07.19 shkarko

11.06.19

1060

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror te ISSH-se

 Perfunduar

 02.07.19 shkarko

11.06.19

1062

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Departamenti i Administrates Publike (DAP)

Perfunduar 

10.07.19  
 shkarko
  

11.06.19

1063

Blerje autonalizator biokimik

O.E.S Distrimed shpk

Qendra Shendetesore e Specialisteve Nr 1

Perfunduar 

 22.07.19 shkarko

11.06.19

1066

Blerje autonalizator biokimik

Fedos shpk

Qendra Shendetesore e Specialisteve Nr 1

Perfunduar 

22.07.19 shkarko 

12.06.19

1068

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Qendra Kombetare e Biznesit

Perfunduar 

29.07.19 shkarko 

12.06.19

1070

Argjinatura e Lumit Shkumbin (vetem argjinatura)

Victoria Invest shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier

Perfunduar 

22.07.19 shkarko 

12.06.19

1071

Rikualifikim i sistemeve te jashtme te Fakultetit te Histori-Filologjise dhe Fakultetit te Gjuheve te Huaja

Viante Konstruksion shpk

Universiteti i Tiranes

 Perfunduar

23.07.19 shkarko 

12.06.19

1072

Sherbim me roje private

Dajti shpk

Departamenti i Administrates Publike (DAP)

 Perfunduar

10.07.19 
 shkarko
  

12.06.19

1073

Blerje autonalizator biokimik

Biomedical Albania Distribution shpk

Qendra Shendetesore e Specialisteve Nr 1

 Perfunduar

22.07.19 shkarko  

12.06.19

1074

Auditim i mjedisit,sigurise dhe shendetit ne pune ne te 3 njesite prodhuese nen administrimin e KESH sha

Eccat shpk

KESH sha

Perfunduar 

 30.07.19 shkarko

13.06.19

1078

Blerje bileta elektronike per parkim

Adel Security Print shpk

Tirana Parking

Perfunduar 

26.07.19 shkarko 

13.06.19

1079

Botime,printime dhe materiale shtypshkrimi per Spitalin Universitar te Traumes

Adel Security Print shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

01.08.19 shkarko 

14.06.19

1080

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje

Perfunduar 

30.07.19 shkarko 

14.06.19

1081

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

31.07.19 shkarko 

14.06.19

1082

Shpenzime per mirembajtjen e rrugeve rurale

Shehu shpk

Bashkia Bulqize

Perfunduar 

 31.07.19 shkarko

14.06.19

1084

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Agjencia Shteterore e Kadastres

Perfunduar 

22.08.19 shkarko 

14.06.19

1085

Sigurimi i Aseteve te KESH sha (ndertesa,makineri,pajisje)

Sigal Uniqa Group Austria sha

KESH sha

Perfunduar 

 16.07.19 shkarko

14.06.19

1086

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Qendra Kombetare e Biznesit

Perfunduar 

29.07.19 shkarko  

14.06.19

1087

Rikonstruksion ne spitalin Lezhe dhe shtese per Maternitetin Lezhe,faza e pare ndertimi i maternitetit te ri

4A-M

Spitali Rajonal Lezhe

Perfunduar 

20.06.19 shkarko 

17.06.19

1090

Studim prjektim per rikonstruksione ne rrjetin ekzistues te qytetit Durres

ITM shpk

Ujesjelles Kanalizime Durres

  Perfunduar

20.06.19 shkarko 

17.06.19

1091

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

Perfunduar 

01.08.19 shkarko 

17.06.19

1092

Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

Qendra Kombetare e Biznesit

Perfunduar

29.07.19 shkarko  

17.06.19

1093

Blerje sherbim disifektimi 3D ne tregjet publike te Bashkise Tirane

Egian Med shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit ,Bashkia Tirane

 Perfunduar

12.07.19 shkarko 

18.06.19

1094

Sherbim me roje private

Safe shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

Perfunduar 

01.08.19 shkarko 

18.06.19

1097

Pjese kembimi

MuhoPlus Ltd shpk

Qendra e Sherbimeve dhe Administrimit te Mjeteve te Transportit

Perfunduar 

 23.07.19 shkarko

18.06.19

1098

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

  Perfunduar

01.08.19 shkarko 

18.06.19

1099

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Cirku Kombetar

   Perfunduar

13.08.19 shkarko 

19.06.19

1101

Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Agjencia Shteterore e Kadastres Drejtoria Vendore Lushnje

Perfunduar 

 22.08.19 shkarko 

19.06.19

1102

Shoenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit (Riparim mjetesh)

Auto-Stafa shpk

Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

Perfunduar 

01.08.19 shkarko 

19.06.19

1103

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Cirku Kombetar

Perfunduar 

13.08.19 shkarko 

19.06.19

1104

Rikualifikim urban i bllokut qe kufizohet nga Blv Bajram Curri-Blv Petro N.Luarasi-Rruga Taulantia-Rruga Ali Demi,Faza e 1

Curri shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

01.08.19 shkarko 

19.06.19

1106

Blerje materialesh per AND per extratim-kuantifikim dhe materialesh konsumi per analizat e AND-se

Almecidal shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

 Perfunduar

24.06.19 shkarko 

19.06.19

1109

Marrje me qera operacionale te mjeteve motoroke per 3 vjet

Classik shpk

OSHEE sha

 Perfunduar

24.06.19 shkarko  

20.06.19

1114

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Biblioteka Kombetare

   Perfunduar

 14.08.19 shkarko

20.06.19

1115

Blerje kite dhe reagente per laboratoret

Biomedica Albania Distribution shpk

Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder

Perfunduar 

26.07.19 shkarko 

20.06.19

1116

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

  Perfunduar

08.08.19 shkarko 

20.06.19

1117

Loti 1 Blerje reagente dhe aksesore te nevojshem per testimet ne laboratorin e agjenteve infektive

Swissmed shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

Perfunduar 

25.06.19 shkarko 

20.06.19

1118

Blerje vajra e lubrifikante te ndryshem per ndermarrjet vartese

Kadiu shpk

Bashkia Fier

Perfunduar 

 21.08.19 shkarko

20.06.19

1119

Blerje materiale pastrimi

Atlantik 3 shpk

Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder

  Perfunduar

13.08.19 shkarko 

20.06.19

1120

Blerje materiale pastrimi

Atlantik 3 shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Perfunduar 

24.06.19 shkarko 

21.06.19

1122

Sherbim me roje private

Taulanti shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

   Perfunduar

 13.08.19 shkarko

21.06.19

1123

Sherbim me roje private

A-L Security shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

 13.08.19 shkarko

21.06.19

1124

Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

Perfunduar 

08.08.19 shkarko  

21.06.19

1125

Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

Biblioteka Kombetare

Perfunduar 

 14.08.19 shkarko

21.06.19

1126

Ndertimi i bllokut te dhomave te Sigurise ne DVP Tirane

Agri Construction shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

Perfunduar 

26.07.19 shkarko 

21.06.19

1127

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

 Perfunduar

01.08.19 shkarko 

21.06.19

1130

Sherbim me roje private

Elezaj shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

Perfunduar 

09.08.19 shkarko 

21.06.19

1131

Sherbim me roje private

Elezaj shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

Perfunduar 

13.08.19 shkarko 

21.06.19

1132

Blerje ene laboratorike per laborator

Krijon shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

Perfunduar 

01.08.19 shkarko 

21.06.19

1133

Materiale per sinjalistike (Tabela)

SI.SI-AL shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

02.08.19 shkarko 

21.06.19

1134

Blerje shtypshkrime

Albdesign Psp shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 03.09.19 shkarko

21.06.19

1135

Blerje pulla halografike me elemente sigurie per vitin 2019

Albdesign Psp shpk

Shtypshkronja e Letrave me Vlere

Perfunduar 

02.08.19 shkarko 

21.06.19

1137

Blerje shtypshkrime

Adel Security Print shpk

Posta Shqiptare

   Perfunduar

03.09.19 shkarko 

21.06.19

1138

Furnizim me paisje mjekimi per sherbimin e Ortopedise ne SUT

Orthonet 360 shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

 11.07.19 shkarko

24.06.19

1139

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Dega Doganore Korce

  Perfunduar

 15.08.19 shkarko
20.08.19 shkarko

24.06.19

1142

Sherbim me roje private

Arbana sha

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar

31.07.19 shkarko 

24.06.19

1144

Sherbim interneti

Abcom shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

 22.08.19 shkarko

24.06.19

1150

Loti 5 Set Skaneri

Greemed shpk

Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli Elbasan

Perfunduar 

14.08.19 shkarko 

25.06.19

1155

Riparim dhe ndricim trotuaresh ne unazen e vogel Shijak

Doksani-G shpk

Bashkia Shijak

 Perfunduar

 04.09.19 shkarko

26.06.19

1157

Sherbim me roje privat

Security Korca shpk

Dega Doganore Korce

  Perfunduar

15.08.19 shkarko 
20.08.19 shkarko

26.06.19

1158

Sherbim me roje privat

Security Korca shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Korce

Perfunduar 

06.08.19 shkarko 

26.06.19

1159

Prodhimi i emisioneve te pulles per vitin 2019

Adel Security Print shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 17.07.19 shkarko

27.06.19

1161

Loti 1 Blerje materiale te buta

Blerina Sadiku Pf

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

 20.08.19 shkarko
27.08.19 shkarko

27.06.19

1162

Loti 2 Sherbim dezinsektim ne zonat bregdetare dhe urbane

Fatos Lashi pf

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

24.07.19 shkarko 

27.06.19

1163

Upgrade i sistemit te menaxhimit te cctltd.al

Fastech shpk

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Perfunduar 

 

08.07.19 shkarko 

 

28.06.19

1166

Ndertim i Fiderave 20kv T3,T4,T5,T6 N/St Kombinat 110/20/10kv Tirane

Griald shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane

Perfunduar 

 23.08.19 shkarko

28.06.19

1167

Blerje materiale te buta dhe dysheke per femijet

AN&RA shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tirane

Perfunduar 

19.08.19 shkarko 

28.06.19

1168

Loti 1 Sherbim dezinsektim ne zonat bregdetare dhe urbane prefektura Shkoder,Lezhe

Pastrime Silvio shpk

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

24.07.19 shkarko

28.06.19

1169

Sherbim me roje private

Arbana sha

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Perfunduar 

22.08.19 shkarko 

28.06.19

1170

Loti 4 Sherbim dezinsektim ne zonat bregdetare dhe urbane prefektura Vlore

Fatos Lashi pf

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

24.07.19 shkarko 

28.06.19

1171

Rikonstruksion i shkolles "24 Maji" dhe ambienteve sportive Vlore

Colombo shpk

Bashkia Vlore

   Perfunduar

14.08.19 shkarko