Vendime Mars 2011  

     ·  "Gjoka + A" shrsf, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Durres, Sherbim Roje, dt. 01.03.2011 
     ·  "Therepeli Security" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Durres, Sherbim Roje, dt. 01.03.2011
     ·  "Memorial Security" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat, Sherbim Roje, dt. 03.03.2011 
     ·  "Albaxeni" shpk, "Cara" shpk, Kombinati Mekanik Polican, Shitje mbeturina me ngjyra, dt. 03.03.2011  
     ·  "R-E-A" shpk, Spitali Rajonal Durres, Sherbim Roje, dt. 03.03.2011
     ·  "Nazeri 2000" shrsf, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres, Sherbim Roje, dt. 03.03.2011

     ·  "Kacdedja" shpk, Komuna Kashar, Rikonstruksion rruge fshati Mezez Koder, dt. 10.03.2011 
     ·  "Therepeli Security" shpk, Akademia e Arteve Tirane, Sherbim Roje, dt. 10.03.2011

     ·  "Delia Impex" shpk, Komuna Rrethine, Ndertim Banjo shkolla 9-vjecare Grude, dt. 10.03.2011 
     ·  "Nika" shpk, Komuna Gur i Zi Shkoder, Rehabilitim i rruges dhe perroit fshati Juban, dt. 10.03.2011 
     ·  "Agri Construksion" shpk, AKBN Tirane, Zbatim i punimeve per rikonstruksionin e AKBN, dt. 10.03.2011
     ·  "Elka" shpk, Komuna Vergo Delvine, Rikonstruksion Ujesjellesi, dt. 15.03.2011 
     ·  "Kurum International" sha, Ministria e Mbrojtjes, Shitje Skrapi, dt. 15.03.2011 
     ·  "Gjoka+A" shrsf, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kruje, Sherbim Roje, dt. 17.03.2011 
     ·  "IRE-ZAN" shrsf, Ujesjelles Kanalizime sha Durres, Sherbim Roje, dt. 17.03.2011 
     ·  "Rej" shpk, Bashkia Korce, Pastrimi dhe perpunimi i mbetjeve urbane, dt. 17.03.2011 
     ·  "Therepeli Security" shpk, AKBN Tirane, Sherbim Roje Loti II, dt. 17.03.2011 
     ·  "Therepeli Security" shpk, AKBN Tirane, Sherbim Roje, Loti III, dt. 17.03.2011 
     ·  "Therepeli Security" shpk, Ujesjelles Kanalizime sha Durres, Sherbim Roje, dt. 17.03.2011 
     ·  "Balili CO" shpk, Gjykata e Apelit Gjirokaster, Sherbim Roje, dt. 24.03.2011 
     ·  "E&G Kristal Cleaning" shpk, Spitali Ushtarak Rep. Usht.6630, Sherbim Lavanterie, dt. 24.03.2011 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Korce, Sherbim Roje, dt. 24.03.2011 
     ·  "Miri" shrsf, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Shkoder, Sherbim Roje, dt. 24.03.2011 
     ·  "Miri" shrsf, Prokuroria e Apelit Shkoder, Sherbim Roje, dt. 24.03.2011 
     ·  "Nazeri 2000" shrsf, Gjykata e Apelit Durres, Sherbim Roje, dt. 24.03.2011 
     ·  "SB-Security" shrsf, Gjykata e Apelit Gjirokaster, Sherbim Roje, dt. 24.03.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, DSR Durres, Sherbim Roje, dt. 24.03.2011
     ·  "Nazeri 2000" shrsf, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kruje, Sherbim Roje, dt. 29.03.2011 
     ·  "Dimex" shpk, Bashkia Durres, Blerje materiale pastrimi, dt. 29.03.2011 
     ·  "Elnado" shpk, Universiteti i Tiranes, Sherbim Roje Loti III, dt. 29.03.2011 
     ·  "Memorial Security" shrsf, Bashkia Bulqize, Sherbim Roje, dt. 29.03.2011 
     ·  "Nazeri 2000" shrsf, ISKSH Tirane, Sherbim Roje, dt. 29.03.2011 
     ·  "Salillari" shpk, Bashkia Kamez, Ndertim rruga Kompleksi Sportiv-Cekreze, dt. 29.03.2011 
     ·  "Taulanti" shrsf, Gjykata e Apelit Gjirokaster, Sherbim Roje, dt. 29.03.2011 
     ·  "Therepeli Security" shpk, ISKSH Tirane, Sherbim Roje, dt. 29.03.2011 
     ·  "Therepeli Security" shpk, MPCSSHB Tirane, Sherbim Roje, dt. 29.03.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Berat, Sherbim Roje, dt. 29.03.2011 
     ·  "Murati BA" shpk, Bashkia Lushnje, Ndertim i murit mbajtes, dt. 31.03.2011 
     ·  "Regli" shpk, Bashkia Burrel, Blerje ushqime dhe materiale pastrimi Loti I, dt. 31.03.2011 
     ·  "Albguardia" shrsf, DRFPP Nr.1 Tirane, Sherbim Roje, dt.31.03.2011
2010  Janar  Shkurt  Mars  Prill  Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor  
2011  Janar  Shkurt  Mars  Prill 
Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor