Vendime Mars 2012  


     ·  "Grand Security" shpk, DRSHTRR Diber, Sherbim me roje private, dt. 01.03.2012 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, Gjykata e rrethit gjyqesor Fier, Sherbim me roje private, dt. 01.03.2012 
     ·  "Rantag 2011" shpk, MPÇSSHB Tirane, Sherbim me roje private, dt. 01.03.2012 
     ·  "SSX" shpk, "Myrto Security" shpk, "Trezhnjeva" shpk, MSH Tirane, Sherbim me roje private, dt. 01.03.2012 
     ·  "Alben 2 Security" shpk, Posta Shqiptare Tirane, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 08.03.2012 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Korce, Ruajtja me roje civile e zyrave, dt. 08.03.2012 
     ·  "Myrto Security" shpk, "Hoxha Security" shpk, "Klaron" shpk, QKL, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 08.03.2012 
     ·  "Myrto Security" shpk, "Toni Security" shpk, Universiteti i Arteve Tirane, Sherbim me roje, dt. 08.03.2012 
     ·  "NSS" shpk, AKEP, Ruajtja e ambjenteve te AKEP me polici private, dt. 08.03.2012 
     ·  "Trinity Trade Company" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec, Blerje mobilje, dt. 08.03.2012 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Trajtimit te Studenteve sha, Ruajtja e objekteve per vitin 2012, dt. 08.03.2012
     ·  "Balili Co" shpk, Prokuroria e rrethit gjyqesor Permet, Ruajtja me roje private e godines, dt. 15.03.2012 
     ·  "Blerimi Kosturr 2010" shpk, METE, Zona minerate nr. 168, objekti Macaj-Perollaj Qarku Kukes, dt. 15.03.2012 
     ·  "Elnando" shpk, Universiteti i Tiranes, Loti 3 Ruajtja e sigurise fizike te UT, dt. 15.03.2012 
     ·  "Liridoni Group" shpk, METE, Zona minerare nr. 250 Hija e Zogajve Qarku Kukes, dt. 15.03.2012 
     ·  "Miri" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Shkoder, Sherbime te sigurise dhe te ruajtjes se godines, dt. 15.03.2012 
     ·  "NNT Kastrioti" shpk, METE, Zona minerare nr. 286 Kepenek Qarku Kukes, dt. 15.03.2012 
     ·  "NNT PRO-ING" shpk, METE, Zona minerare 250 Hija e Zogajve Qarku Kukes, dt. 15.03.2012 
     ·  "NSS" shpk, Qendra e kontrollit te barnave Tirane, Sherbim me roje private, dt. 15.03.2012 
     ·  "Perfundi 2010" shpk, METE, Zona minerare nr. 377 objekti Pishkash Minerali Gur Gelqeror, dt. 15.03.2012
     ·  "Bytyci" shpk, METE, Zona minerare nr. 429 Olivinite Tropoje, dt. 21.03.2012 
     ·  "Geo Consult" shpk, METE, Dhenie me koncension te hidrocentraleve, dt. 21.03.2012 
     ·  "Gjoka+A" shpk, DRBUMK Durres, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise, dt. 21.03.2012 
     ·  "Gjoka+A" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kruje, Sherbim i rajtjes se sigurise, dt. 21.03.2012 
     ·  "Star 2000" shpk, "Toni Security" shpk, "Hoxha Security" shpk, Enti Shteteror i Farerave dhe Fidaneve, Sherbim me roje, dt. 21.03.2012 
     ·  "Therepeli Security" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Durres, Sherbim me roje private, dt. 21.03.2012
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare Tirane, Sherbim me roje private, dt. 29.03.2012 
     ·  "Korca Ndertim Prodhim - A" shpk, METE, Dhenia me koncension e HEC-it Zerec 1, dt. 29.03.2012 
     ·  "Kromex" shpk, METE, Zona minerare nr. 324 objekti Pishkash Elbasan Kerkim-Zbulim, dt. 29.03.2012 
     ·  "Salillari" shpk, METE, Zona konkurruese nr. 318 Qarku Tirane, dt. 29.03.2012 
     ·  "Expo Vizion Albania" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane, Blerje shtypshkrime, dt. 29.03.2012
     ·  "Vaso Security" shpk, "Alben 2 Security" shpk, DSHS Korce, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 29.03.2012

2011 Janar Shkurt Mars Prill
Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
2012 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor