Vendime Mars 2013  
Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Dt. e marrjes së informacionit

Statusi

Vendimi

01.03.13

225

Ruajtja dhe sigurimi i godines se I.L.D.K.P.

Eurogjici Security shpk

I.L.D.K.P. Tirane

06.03.13

Perfunduar

13.03.13
me teper...

04.03.13

226

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike

Myrto Security shpk

Prokuroria Fier

15.03.13

Perfunduar

03.04.13
me teper... 

04.03.13

228

Zona konkurruese nr. 672 Objekti Race, Qarku Shkoder

Oskeola shpk

M.E.T.E. Tirane

 

Perfunduar

05.03.13
me teper...

05.03.13

233

Ruajtja dhe sigurimi i objekteve

Eurogjici Security1 shpk

Drejtoria e Pergjithshme nr.1 e Qytetit Tirane

12.03.13

Perfunduar

01.04.13
me teper... 

05.03.13

235

Sigurimi i ruajtjes me roje private

Start 2000 shpk

Q.K.R. Tirane

11.03.13

Perfunduar

21.03.13
me teper...

06.03.13

236

Ruajtje me roje private

Force Security 2004 shpk

Prokuroria Fier

15.03.13

Perfunduar

 03.04.13
me teper... 

06.03.13

237

Ruajtje me roje private

Ejxhes Security shpk

Prokuroria Fier

15.03.13

Perfunduar

03.04.13
me teper... 

06.03.13

238

Blerje mjete per heqje mbeturinash

Proqual sha

Komuna Novosele

13.03.13

Perfunduar

 03.04.13
me teper...

07.03.13

240

Ruajtje e godines dhe objekteve

Hoxha shpk

Klinika Stomatologjike Universitare

13.03.13

Perfunduar

29.03.13
me teper...

07.03.13

241

Sherbimi I ruajtjes se objekteve

Hoxha Security shpk

Bordi I kullimit Tirane

11.03.13

Perfunduar

29.03.13
me teper...

08.03.13

249

Blerje kompiutera dhe paisje dixhitale

Albital - Canon shpk

Universiteti
"Aleksander Moisiu" Durres

20.03.13

Perfunduar

08.04.13
me teper...

08.03.13

250

Sherbim me roje per arkiven dhe magazinen

Hoxha shpk

INSIG Tirane

 

Perfunduar

27.03.13
me teper...

11.03.13

251

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike

Balili - Ko shpk

Prokuroria e Rrethit Gjirokaster

21.03.13

Perfunduar

 01.04.13
me teper...

11.03.13

252

Ruajtja dhe sigurimi I godines dhe ambienteve DRSKSH Tirane

Global Security

DRSKSH Tirane

21.03.13

Perfunduar

 15.04.13
me teper...

11.03.13

253

Sherbim me roje per arkiven dhe magazinen

Nazeri 2000 shpk

INSIG Tirane

25.03.13

Perfunduar

 04.04.13
me teper...

11.03.13

254

Ruajtja dhe sigurimi i objekteve

Nazeri 2000 shpk

Kombinati Energjetik Elbasan

25.05.13

Perfunduar

10.04.13
me teper...

11.03.13

255

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ASHR Tirane

26.03.13

Perfunduar

10.04.13
me teper... 

11.03.13

256

Blerje mjeti tip foristrade

R & R Group shpk

Keshilli i Qarkut Berat

18.03.13

Perfunduar

29.03.13
me teper...

11.03.13

260

Shtypshkrime te ndryshme per ISSH

Ilar shpk

Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane

20.03.13

Perfunduar

11.04.13
me teper...

11.03.13

261

Dhenie e se drejtes per aplikim per leje minerare zona 802/3

Energy Development Group sha

METE

 

Perfunduar

21.03.13
me teper...

12.03.13

262

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

ASHR Tirane

26.03.13

Perfunduar

 10.04.13
me teper... 

12.03.13

265

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike

Eurogjici Security1 shpk

Qendra Kombetare Pritese per Azilkerkuesit

20.03.13

Perfunduar

01.04.13
me teper...

12.03.13

266

Sherbim roje per ruajtjen e arkives

Eurogjici Security shpk

INSIG sha Tirane

25.03.13

Perfunduar

04.04.13
me teper...

12.03.13

269

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

ASHR Tirane

26.03.13

Perfunduar

10.04.13
me teper... 

13.03.13

273

Sherbim ruajtje objekti me roje

Sajmiri-AL Shpk

Drejtoria Rajonale Spitalore Kukes

 

Perfunduar

15.03.13
me teper...

13.03.13

274

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike

Grand Security Shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber

25.03.13

Perfunduar

 15.04.13
me teper...

15.03.13

280

Sigurim i sherbimit te ruajtjes me roje

Start 2000 Shpk

Universiteti i Arteve Tirane

26.03.13

Perfunduar

16.04.13
me teper...

15.03.13

281

Sigurim i sherbimit te ruajtjes me roje

Eurogjici Security Shpk

Universiteti i Arteve Tirane

26.03.13

Perfunduar

16.04.13
me teper...

15.03.13

282

Sigurim i sherbimit te ruajtjes me roje

Eurogjici Security 1 Shpk

Universiteti i Arteve Tirane

26.03.13

Perfunduar

16.04.13
me teper...

18.03.13

283

Ruajtja e godines

Elezaj Shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

26.03.13

Perfunduar

10.04.13
me teper...

18.03.13

284

Sherbim i sigurimit dhe ruajtjes se godines

Nazeri 2000 Shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje

27.03.13

Perfunduar

10.04.13
me teper...

19.03.13

288

Ruajtja e objektit per 9-muaj

Arbana SHA Shpk

ZQRPP

27.03.13

Perfunduar

01.04.13
me teper...

19.03.13

289

Ruajta e objektit te ZQRPP

Dea Security Shpk

ZQRPP

 

Perfunduar

01.04.13
me teper...

19.03.13

292

Sherbim sigurimi me roje te armatosur

Eurogjici Security Shpk

Enti Shteteror i Farerave dhe Fidaneve

21.03.13

Perfunduar

04.04.13
me teper...

19.03.13

293

Sherbim sigurimi me roje te armatosur

Eurogjici Security 1 Shpk

Enti Shteteror i Farerave dhe Fidaneve

21.03.13

Perfunduar

04.04.13
me teper...

19.03.13

294

Sherbimi i ruajtjes se objekteve

Anakonda Shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Sarande

26.03.13

Perfunduar

10.04.13
me teper...

20.03.13

295

Ruajtja e godines

Polsaiz Shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lusnje

26.03.13

Perfunduar

10.04.13
me teper...

20.03.13

296

Sherbimi i ruajtjes se objekteve

Trezhnjeva Shpk

Drejtoria Rajonale Bujqesore Tirane

25.03.13

Perfunduar

15.04.13
me teper...

20.03.13

297

Ruajte e sigurise se godines dhe ambienteve

Trezhnjeva Shpk

DRSKSH Tirane

27.03.13

Perfunduar

10.04.13
me teper...

20.03.13

298

Ruajtja e sigurise fizike te objektit

Trezhnjeva Shpk

Muzeu Historik Kombetar

27.03.13

Perfunduar

15.04.13
me teper...

20.03.13

300

Ruajtja e godines

Myrto Security Shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

26.03.13

Perfunduar

10.04.13
me teper...

20.03.13

301

Sherbim i lavanderise

Univers Servis Shpk

Spitali Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore

27.03.13

Perfunduar

01.04.13
me teper...

21.03.13

305

Sherbim i ruajtjes se godines

Hoxha Shpk

METE

 

Perfunduar

 11.04.13
me teper...

21.03.13

306

Sherbim i ruajtjes me roje private

Hoxha Shpk

MTKRS

 

Perfunduar

25.03.13
me teper...

21.03.13

307

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise se objektit

Eurogjici Security Shpk

Muzeu Historik Kombetar

 27.03.13

Perfunduar

15.04.13
me teper...

21.03.13

308

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike

Eurogjici Security Shpk

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

29.03.13

Perfunduar

 10.04.13
me teper...

21.03.13

312

Ofrim i sherbimit me roje civile

Vrana Security Shpk

Dega e Doganes Durres

01.04.13

Perfunduar

11.04.13
me teper...

25.03.13

314

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike

Trezhnjeva Shpk

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

29.03.13

Perfunduar

10.04.13
me teper...

25.03.13

315

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike

N.S.S. Shpk

ALUIZNI

04.04.13 

Perfunduar

25.04.13
me teper...

25.03.13

316

Sherbim i sigurise dhe i ruatjes me roje

Balili-Ko Shpk

Qendra Spitalore “Xh.KOngoli” Elbasan

02.04.13

Perfunduar

04.04.13
me teper...

25.03.13

318

Ruajtja e sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000 Shpk

Ujesjelles Kanalizime Sha Lushnje

02.04.13

Perfunduar

22.04.13
me teper...

25.03.13

319

Ruajtja e objektit per 9-muaj

Ernisa-S Shpk

ZQRPP

 

Perfunduar

01.04.13
me teper...

26.03.13

322

Blerje dokumentash shkollore per sistemin parauniversitar

Ilar Shpk

MASH

 04.04.13

Perfunduar

 15.04.13
me teper...

26.03.13

328

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike

Trezhnjeva Shpk

Teatri Kombetar i Operas dhe Baletit

03.04.13

Perfunduar

22.04.13
me teper...

26.03.13

329

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike

Trezhnjeva Shpk

ALUIZNI

 

Perfunduar

25.04.13
me teper...

26.03.13

330

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike

Trezhnjeva Shpk

MTKRS

 

Perfunduar

 03.04.13
me teper...

26.03.13

331

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike

Pelikani Security Shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Durres

01.04.13

Perfunduar

16.04.13
me teper...

27.03.13

332

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike

Trezhnjeva Shpk

Biblioteka Kombetare

02.04.13

Perfunduar

11.04.13
me teper...

27.03.13

333

Sherbim i ruajtjes me roje private

Start 2000 Shpk

Ministria e Mjedisit

 

Perfunduar

16.04.13
me teper...

27.03.13

334

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike

Dea Security Shpk

Teatri Kombetar i Operas dhe Baletit

 

Perfunduar

22.04.13
me teper...

28.03.13

337

Sherbimi ruajtjes dhe sigurise fizike te Teatrit Kombetar

"Pelikan Security" shpk

Teatri Kombetar

 

Perfunduar

16.04.13
me teper...

28.03.13

338

Sherbimi ruajtjes dhe sigurise fizike te TKOBAP

"Myrto Security" shpk

Teatri Komb. Operas dhe Baletit

 

Perfunduar

22.04.13
me teper...

28.03.13

339

Sherbimi ruajtjes dhe sigurise fizike te Spitalit R. Berat

"Myrto Security" shpk

Spitali Rajonal Berat

 

Perfunduar

25.04.13
me teper...

29.03.13

343

Sherbimi i ruajtjes me roje civile te Depove dhe Arkes se UK Lushnje

"Myrto Security" shpk

Ujesjelles - kanalizime sh.a. Lushnje

02.04.13

Perfunduar

22.04.13
me teper...

29.03.13

344

Furnizimi me karburant nafte d1 per vitin 2013

"Linda 80" shpk

Bordi Kullimit Lezhe

 

Perfunduar

22.04.13
me teper...

29.03.13

345

Mirembajtje mjedisit transmetimit per paisjet dhe aparaturat….

"B 360" shpk

Reparti Ushtarak Nr. 6640

03.04.13

Perfunduar

16.04.13
me teper...

29.03.13

350

Sherbimi me roje private

"Taulanti" shpk

Rrethit Gjyqesor Prokuroria Permet

 

Perfunduar

02.04.13
me teper...