Vendime Mars 2014  

Keshillohet qe vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi


03.03.14

 

 315

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Prokurorise prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres" 

"Vrana Security Group"

 "Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres"

 Perfunduar

07.03.14 me teper.. 

03.03.14

316

"Sherbimi I ruajtjes dhe Sigurise fizike me roje private te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres dhe Gjykates se Apelit Durres"

"Dea Security"shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres"

   Perfunduar

26.03.14 me teper... 

03.03.14

317

"Sherbimi I Ruajtjes me Roje private te QKR-se"

"Albguardia" shpk

"Qendra Kombetare e Rregjistrimit"

Perfunduar 

27.03.14 me teper... 

03.03.14

319

"Kontrolli I pajisjeve nen presion te TEC Vlora"sha

"M.F.M" shpk

"TEC Vlora"sha

  Perfunduar

28.03.14 
 me teper...

03.03.14

320

"Rikonstruksion I salles se pranimit dhe I vendqendrimit te rojeve ne DRSHTRR Kukes"

"Meni"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit te Transportit Rrugor" 

Perfunduar 

 06.03.14 me teper..

03.03.14

321

"Rruajtja me roje private te Gjykatesse Rrethit Gjyqesor Berat"

"Lybeshari" shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor, Berat"

  Perfunduar

18.03.14 me teper...

04.03.14

323

"Sherbim Lan dhe Internet"

"Advanced Business Solutions-ABS"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Doganave"

  Perfunduar

25.03.14 me teper...

04.03.14

334

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te DRSSH-se dhe me sistem alarmi per ALSSH-ne per vitin 2014"

"Nazeri 2000"shrsf

"Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore"

 Perfunduar

 25.03.14 me teper...

04.03.14

335

"Sherbimi I ruajtjes se Spitalit me roje private.Ruajtja dhe sigurimi fizik I objekteve qe ndodhen nen administrimin e Spitalit Psikiatrik "Ali Mihali"

"Nazeri 2000"shrsf

"Spitali psikiatrik "Ali Mihali"Vlore

 

 Perfunduar

 

 20.03.14 me teper...

04.03.14

336

"Sherbimi I Intranetit midis Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve (DPT) dhe Drejtorive Rajonale Tatimore (DRT)

Ideatel shpk & ABCom Shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve DPT

 Perfunduar 

25.03.14 me teper... 

05.03.14

337

"Blerje gazi lenget per larje dhe gatim"

"Gas-Group" shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve"

 Perfunduar

19.03.14  me teper... 

05.03.14

344

"Sherbimi ruajtje dhe siguri fizike objekti me roje private"

Shrsf "Sajmiri-Al"

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes"

 Perfunduar

20.03.14 me teper...

05.03.14

346

"Blerje Ushqimi per nevojat spitalore"

"Lel"shpk

"Qendra Spitalore "Xh.Kongoli" Elbasan

  Perfunduar

25.03.14 me teper...

05.03.14

347

"Sherbime te sigurise dhe ruajtjes me roje private"

"Anakonda" shpk

"Bashkia Sarande"

  Perfunduar

26.03.14 me teper... 

06.03.14

348

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,te Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Lushnje dhe Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje"

"Myrto Security"shpk

"Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lushnje"

  Perfunduar

25.03.14 me teper... 

06.03.14

354

"Sherbimi I rruajtjes me roje private"

"Start 2000" shpk

"Qendra Kombetare e Rregjistrimit"

Perfunduar

27.03.14 me teper... 

06.03.14

355

"Rruajtja dhe sigurimi I godines dhe ambienteve perreth te institucionit te Institutit te Sigurimeve Ushqimore dhe Veterinarise per vitin 2014"

"Dea Security"shpk

"Instituti I Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise"

   Perfunduar 27.03.14 me teper...

06.03.14

356

"Sherbim I ruajtjes dje sigurise fizike te ambjenteve ne administrim te ALUIZNI-t"

"Masel Security" shpk

Agjensia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit te Zonava/Ndertimeve Informale (ALUIZNI)

Perfunduar 

 09.04.14 me teper...

06.03.14

357

"Blerje e Sherbimit dhe e sigurimit te ambjenteve me roje private"

"Eurogjici Security" shpk

"Spitali Rajonal Durres"

   Perfunduar

 28.03.14 me teper...

06.03.14

358

"Sigurim me roje civile te armatosura te Istituciont" Drejtoria e Pergjithsme e Sherbimit Kombetar te Punesimit"

"Masel Security" shpk

"Sherbimi Kombetar I Punesimit"

 Perfunduar 

26.03.14 me teper... 

06.03.14

359

"Sherbimi I Ruajtjes dhe Sigurise fizike te Institucionit te Prefektit"

"Eurogjici Security" shpk

"Prefektura Qarku Korce"

   Perfunduar 01.04.14 me teper...

07.03.14

361

"Ruajtja dhe sigurimi fizik I objekteve te sha "Ujesjellesit-Fshat Elbasan"me roje private"

"Ales" shpk

"Ujesjelles Fshat Elbasan"sha

 Perfunduar

08.04.14 me teper... 

10.03.14

365

"Sherbim me roje private te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Diber"

"Kevenjo"shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber"

   Perfunduar 01.04.14 me teper...

10.03.14

366

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve ne administrim te ALUIZNI-t"

"Dea Security"shpk

"Agjensia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale (ALUIZNI)

 Perfunduar

09.04.14 me teper... 

10.03.14

367

"Sherbimi I Ruajtjes me Roje private te QKR-se"

"Nazeri 2000"shrsf

"Qendra Kombetare e Rregjistrimit"

 Perfunduar

 27.03.14 me teper...

10.03.14

368

"Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike per Agjencine e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave"

"Nazeri 2000"shrsf

"Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave"

 Perfunduar 

31.03.14 me teper... 

11.03.14

370

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve ne administrim te ALUIZNI-t"

"Trezhnjeva"shrsf

Agjensia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit te Zonava/Ndertimeve Informale (ALUIZNI)

Perfunduar 

09.04.14 me teper... 

11.03.14

371

"Ruajtja dhe sigurimi I godines dhe ambienteve perreth te institucionit te Institutit te Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise per vitin 2014"

"Trezhnjeva"shrsf

"Instituti I Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise"

 Perfunduar 

27.03.14 me teper... 

11.03.14

372

"Sherbim me roje private"

"Ejxhes Security"shrsf

"Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lushnje"

 Perfunduar 

25.03.14 me teper... 

11.03.14

373

Loti III "Rruajtja dhe sigurimi fizik me roje I depove te kampioneve te puseve te naftes ne Fier"

"Eurogjici Security" shpk

"Agjensia Kombetare e Burimeve Natyrore"

Perfunduar 

04.04.14 me teper... 

11.03.14

374

"Rruajtja dhe sigurimi fizik I objekteve te "Uzina 12NI & CO"Elbasan,Ndermarje ne likuidim me roje private"

"Eurogjici Security" shpk

"Uzina 12 NI & CO Elbasan,Ndermarrje ne Likuidim"

  Perfunduar

03.04.14 me teper... 

11.03.14

375

"Sherbimi I ruajtjes me roje te objekteve te DRB Elbasan"

"Eurogjici Security" shpk

"Drejtoria Rajonale e Bujqesise,Elbasan"

  Perfunduar

28.03.14 me teper... 

11.03.14

376

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise me Drejtorine e Sherbimit Spitalor Kukes periudha Mars-Dhjetor 2014"

"Eurogjici Security" shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes"

Perfunduar 

25.03.14 me teper... 

11.03.14

377

"Sherbimi I ruajtjes se Spitalit me roje private".Ruajtja dhe sigurimi fizik I objekteve qe ndodhen nen administrimin e Spitalit Psikiatrik "Ali Mihali' Vlore me roje Private si dhe Garantimii I qetesise brenda ketyre teritore

"Matia" shpk

"Drejtoria e Spitalit Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore"

 Perfunduar

20.03.14 me teper...

12.03.14

382

"Sherbimi I Ruajtjes me roje civile I ambienteve te Universitetit "Eqerem Cabej" Gjirokaster dhe I godines se Ish-Shtepise se Ushtarakeve Gjirokaster me posedim te Universitetit.

"Balili-Ko"shpk

Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokaster

  Perfunduar

18.03.14 me teper... 

12.03.14

383

"Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike per Agjencine e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave"

"Dea Security"shpk

"Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave"

Perfunduar 

 31.03.14 me teper....

12.03.14

384

"Sherbim I ruajtjes me roje te objekteve te DRB Elbasan"

"Nazeri 2000"shrsf

"Drejtoria Rajonale e Bujqesise,Elbasan"

Perfunduar 

28.03.14 me teper... 

12.03.14

385

"Ruajtja dhe sigurimi fizik I objekteve te Uzines 12 NI & CO" Elbasan.Nderrmarje ne Likuidim me roje private"

"Nazeri 2000"shrsf

"Uzina 12 NI & CO Elbasan,Ndermarrje ne Likuidim"

 Perfunduar

03.04.14 me teper... 

13.03.14

387

"Shitje 203.966 Skrap Hekuri nga makineri te dala jashte perdorimit ne pronesi te ND Industriale nr 1 Tirane ne Ish Uzinen e Autotraktoreve Tirane"

"KU & KO shpk dhe Ndrekaj shpk"

"Ndermarrja  Industriale Nr 1 Tirane"

Perfunduar 

01.04.14 me teper... 

13.03.14

390

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,te Gjykates se Apelit Gjirokaster"

"Anakonda" shpk

"Gjykata e Apelit Gjirokaster"

Perfunduar 

31.03.14 me teper... 

13.03.14

391

"Furnizim me materiale elektrike dhe hidraulike"

"Alebert Golemi"P.F

"Ndermarja e trajtimit te Studenteve sha Gjirokaster"

Perfunduar 

02.04.14 me teper... 

13.03.14

392

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize"

"Grand Security" shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize

Perfunduar 

 28.03.14 me teper...

13.03.14

393

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike Objekteve te Bordit"

"Alvin"shpk

"Bordi I Kullimit" Elbasan

Perfunduar 

01.04.14 me teper... 

13.03.14

394

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise me roje private per periudhen 01 prill-31 dhjetor 2014"

"Masel Security"shpk

"Qendra Kombetare e Kontrollit te Barnave"

  Perfunduar 04.04.14 me teper...

17.03.14

399

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te nderteses se perbashket te Gjykates dhe Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Tropoje per 10 muaj ose 306 dite,ruajtja e nderteses do te jete me dy turne kurse per ditet e pushimit me tre turne"

"Trezhnjeva"shrsf

"Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tropoje"

 Perfunduar

 31.03.14 me teper...

17.03.14

400

"Shpenzime per blerje materiale Gjelberimi per Ndermaren e Sherbimeve Publike"

Shoqeria "A-E-S" shpk

"Bashkia Sarande"

 Perfunduar

02.04.14 me teper... 

17.03.14

401

"Blerje vaj dhe filtra per automjete"

"Proqual"sha

"Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 Punetoreve te Qytetit"

Perfunduar 

02.04.14 me teper... 

17.03.14

402

Loti II"Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje I godines se ish selise qendrore te Armo sha,ne Fier,Lagjia 1 Maji ku ndodhen te sistemuara shiritat sizmike te naftes,pjese te arkives teknike te AKBN-se"

"Myrto Security"shpk

"Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Tirane"

Perfunduar 

01.04.14 me teper... 

17.03.14

403

"Rruajtja e sigurise fizike te Universitetit te Tiranes"Loti I I

"Toni Security" shpk

"Universiteti I Tiranes"

 Perfunduar

 21.03.14 me teper...

17.03.14

404

"Rruajtja dhe sigurimi fizik I dy objekteve e Drejtorise se Shendetit Publik Vlore me roje private,si dhe garantimi I qetesise brenda ketyre teritoreve"

"Nazeri 2000"shpk

"Drejtoria e Shendetit Publik Vlore"

   Perfunduar 02.04.14 me teper...

17.03.14

405

"Sherbimi I ruajtjes me roje te sigurise fizike private te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Bulqize"

"Balla-010" shrsf

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize"

 Perfunduar

 27.03.14 me teper...

18.03.14

414

"Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje I godines se ish selise qendrore te Armo sha ne Fier,ku nodhen te sistemuara shiritat sizmike te naftes,pjese e arkives teknike te AKBN-se"

"Ejxhes Security"shpk

"Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Tirane"

Perfunduar 

01.04.14 me teper... 

18.03.14

415

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te Objekteve te QSU Nene Tereza Tirane"

"Ejxhes Security"shpk

"Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza"

 Perfunduar

25.03.14 me teper... 

18.03.14

416

"Blerje Karburanti Gazoil dhe Benzine Super per Nevojat e DB Nr 1 per vitin 2014"

"Shpresa Al" shpk

"Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit"

   Perfunduar 14.04.14 me teper...

18.03.14

418

"Blerje Certifikata te gjendjes gjyqesore,dosje psikosociale,dosje dhe kartela per te denuarit,dosje dhe kartela shendetesore

"Expo Vision Albania" shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve"

Perfunduar

 04.04.14 me teper...

18.03.14

419

"Sherbime te sigurise dhe ruajtjes se godinave"

Shrsf "Ernisa-S" shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce"

Perfunduar 

04.04.14 me teper... 

19.03.14

424

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te godines se DPM-se dhe Sektoreve te Sherbim ne rrethe"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise"

Perfunduar 

02.04.14 me teper... 

19.03.14

426

"Rruajtja dhe sigurimi fizik I dy objekteve te Drejtorise se Shendetit Publik Vlore me roje private (nr I rojeve 9) dhe garantimi I qetesise brenda ketyre territoreve"

"Iva"shpk

"Drejtoria e Shendetit Publik Vlore"

Perfunduar 

02.04.14 me teper... 

19.03.14

427

"Blerje materiale kancelarie"

"Albital Canon" shpk

"Ujesjelles Kanalizime sh.a"Durres

   Perfunduar 09.04.14 me teper...

20.03.14

430

'Sherbime dhe ruajtje civile te objekteve dhe mjeteve"

"Dea Security"shpk

"Bordi I Kullimit Berat"

 Perfunduar

08.04.14 me teper... 

20.03.14

431

"Ruajtja me polici private e territorit te spitalit"

"Nazeri 2000" shpk

"Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje

 Perfunduar

 01.04.14 me teper...

20.03.14

432

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per periudhen 01 prill-31 dhjetor 2014"

"Albguardia" shpk

"Qendra Kombetare e Kontrollit te Barnave"

  Perfunduar 04.04.14 me teper...

21.03.14

434

"Sherbimi me roje private"

Shrsf-"Lybeshari" shpk

DRSSH "Berat

  Perfunduar 02.04.14 me teper...

21.03.14

435

"Evadimi I Mbeturinave Urbane"

"Iridiana & Kadeli" shpk

"Spitali Rajonal Lezhe"

Perfunduar 

14.04.14 me teper... 

21.03.14

442

"Sherbim me roje private"

"Eurogjici"shpk

"Instituti I Shendetit Publik Tirane"

  Perfunduar

14.04.14 me teper... 

21.03.14

443

"Sherbim me roje private"

"Toni Security" shpk

"Instituti I Shendetit Publik Tirane"

Perfunduar 

 14.04.14 me teper...

21.03.14

444

"Sherbimi I Ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te Spitalit Kavaje" per vitin 2014'

"Eurogjici Security"

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje"

 Perfunduar

14.04.14 me teper... 

21.03.14

445

"Sherbim me roje private"

Shrsf "Bare"

"Agjensia Kombetare e Burimeve Natyrore"

Perfunduar 

04.04.14 me teper... 

21.03.14

446

"Sherbim me roje private per ruajtjen nga jashte te godines se Ministrise se Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave per vitin 2014"

"Hoxha"shpk

"Ministria e Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave"

  Perfunduar 10.04.14 me teper...

24.03.14

453

"Sherbimi I ruajtjes me roje private per Agjensine Kombetare te Shoqerise se Informacionit"

"Start 2000" shpk

"Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit"

Perfunduar 

 27.03.14 me teper...

24.03.14

454

"Rruajtja dhe sigurimi fizik I objektit te DRFPP Elbasan me roje private"

"Nazeri 2000"shpk

"Drejtoria Rajonale te Formimit Profesional Publik Elbasan"

Perfunduar 

11.04.14 me teper... 

24.03.14

456

"Sherbim ruajtja me roje private e Galerise Kombetare te Arteve"

"Toni Security"shpk

"Galeria Kombetare e Arteve"

 Perfunduar

14.04.14 me teper... 

24.03.14

457

"Rruajtja dhe sigurimi fizik I objektit te DRFPP Elbasan me roje private"

"Eurogjici Security"

"Drejtoria Rajonale te Formimit Profesional Publik Elbasan"

 Perfunduar

11.04.14 me teper... 

24.03.14

458

"Rruajtja e Bashkise Lushnje,kinoteatrit,shtepise muze"Kongresi I Lushnjes" dhe "Bibliotekes muze"

"Eurogjici Security"

"Bashkia Lushnje"

Perfunduar

17.04.14 me teper... 

24.03.14

459

"Sigurimi I sherbimit te ruajtjes me roje civile per UART,per vitin 2014"

"Masel Security"shpk

"Universiteti I Arteve"

Perfunduar 

 27.03.14 me teper...

24.03.14

460

"Sherbim per ruajtje me roje private zyrat Tropoje dhe Kukes"

"Eurogjici Security"

"Drejtoria e Bujqesise Kukes"

  Perfunduar 15.04.14 me teper...

24.03.14

461

"Botime te FSDKSH-se per Vitin 2014

"Expo Vision Albania" shpk

"Fondi I Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor" (FSDKSH)

   Perfunduar 14.04.14 me teper...

25.03.14

471

"Sherbim me roje private"

"Azizolli"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Berat"

 Perfunduar

 02.04.14 me teper...

25.03.14

474

"Sherbim Roje Civile dhe pastrim Zyrash per Vitin 2014"

"Anakonda" shpk

"Bordi I Kullimit Gjirokaster"

Perfunduar 

17.04.14 me teper... 

25.03.14

475

"Sherbim roje per Depot e Ujit dhe zyrat e ndermarrjes"

"Grand Security" shpk

SH.A "Ujesjelles-Kanalizime Peshkopi"

Perfunduar 

10.04.14 me teper... 

25.03.14

476

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Gjykates Administrative te Apelit Tirane"

"Dea Security"shpk

"Gjykata Administrative e Apelit Tirane"

 Perfunduar

 14.04.14 me teper...

25.03.14

477

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Gjykates Administrative te Apelit Tirane"

"Nazeri 2000"shrsf

"Gjykata Administrative e Apelit Tirane"

Perfunduar 

 14.04.14 me teper...

26.03.14

479

"Sherbim I ruajtjes me roje private te Institutin e Statistikes"

"Myrto Security"shpk

"Instituti I Statistikes"

Perfunduar 

15.04.14 me teper... 

26.03.14

482

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te Godines se Ministrise se Mjedisit"

Shrsf"Eurogjici Security"shpk

"Ministria e Mjedisit"

Perfunduar 

17.04.14 me teper... 

26.03.14

483

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objektit dhe ambjenteve rethuese te Ministrise se Mireqenise Sociale dhe Rinise per Vitin 2014"

"Masel Security" shpk

"Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise"

 Perfunduar

 11.04.14 me teper...

26.03.14

484

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objektit dhe ambjenteve rethuese te Ministrise se Mireqenise Sociale dhe Rinise per Vitin 2014"

"Hoxha"shpk

"Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise"

 Perfunduar

11.04.14 me teper... 

27.03.14

490

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te ambienteve te Teatrit Kombetar"

"Nazeri 2000"shrsf

"Teatri Kombetar"

 Perfunduar

 15.04.14 me teper...

27.03.14

491

"Furnizimi I Shtepise se te moshuarve Shkoder,me artikuj ushqimor per vitin 2014"

"Lel"shpk

"Shtepia e te moshuarve Shkoder"

 Perfunduar

11.04.14 me teper... 

27.03.14

492

"Furnizim me artikuj ushqimore per kopshte,konvikt dhe cerdhe per vitin 2014"

"Lel"shpk

"Bashkia Lezhe"

 Perfunduar

 15.04.14 me teper...

28.03.14

493

"Sherbim I ruajtjes dhe te sigurise fizike me subjekte private te nderteses te Ministrise se Mjedisit"

"Myrto Security"shpk

"Ministria e Mjedisit"

 Perfunduar

17.04.14 me teper... 

28.03.14

496

"Blerje Vajra Lubrifikante"

"Kappa Oil" shpk

"Parku udhetareve Durres"

Perfunduar 

 16.04.14 me teper...

28.03.14

497

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurimit te objekteve me roje private"

"Nazeri 2000"shrsf

"Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit"

Perfunduar 

 22.04.14 me teper...

28.03.14

498

"Botim Libra"

"Expo Vision Albania" shpk

"Kontrolli I Larte I Shtetit"

Perfunduar

31.03.14 me teper... 

28.03.14

499

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objektit dhe ambjenteve rethuese te Ministrise se Mireqenise Sociale dhe Rinise per Vitin 2014"

"Start 2000" shpk

"Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise"

Perfunduar 31.03.14 me teper....

28.03.14

500

"Sherbimi I ruajtjes dhe te sigurise fizike me subjekte private te nderteses te Ministris se Mjedisit"

"Hoxha"shpk

"Ministria e Mjedist"

Perfunduar 

17.04.14 me teper... 

31.03.14

504

Loti 1 "Rruajtja dhe sigurimi fizik me roje I godines se selise qendrore te AKBN-se"Tirane

Shrsf "Siguria"shpk

"Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Tirane"

 Perfunduar

15.04.14 me teper... 

31.03.14

516

"Blerja Vaj Lubrifikant"

"Top Oil"sha

"Parku udhetareve Durres"

 Perfunduar

 16.04.14 me teper...

31.03.14

517

"Sherbimi I ruajtjes se godines me roje civile per Ministrine e Energjise dhe Industrise"

"Trezhnjeva"shrsf

"Ministria e Energjise dhe Industrise"

 Perfunduar

 11.04.14 me teper...

31.03.14

518

"Sherbim I rojeve private"

"Lura Security"shpk

"Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Tirane"AKBN

Perfunduar 

 15.04.14 me teper...

31.03.14

520

"Blerje Hipoklorit Kalciumi"

"Atlantik3" shpk

"Sh.a Ujesjelles-Kanalizime" Berat-Kucove

Perfunduar 

 08.04.14 me teper...