Vendime Mars 2015  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Ankesa duke filluar nga data 02-13 Mars 2015

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

02.03.15

296

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve D.SH.S Bulqize"

 

"Res-03"shpk

 

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize"

Perfunduar 

 09.04.15 shkarko

02.03.15

297

"Sherbimi me roje private I DRSSH-Berat"

"Dea Security"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Berat"

Perfunduar 

16.03.15 shkarko 

02.03.15

298

"Sherbim me roje private dhe pastrim zyrash"

"Taulanti"shpk

"Bordi I Kullimit Gjirokaster"

  Perfunduar

09.03.15 shkarko

02.03.15

299

"Ruajtja dhe sigurimi I objektit te Deges se Doganes Lezhe"

"2LX"shpk

"Dega e Doganes Lezhe"

  Perfunduar

09.03.15 shkarko

02.03.15

300

"Sherbimi I ruajtjes me roje private Entit Shteteror te Farave dhe Fidaneve dhe ambienteve perreth"

"Nazeri 2000"shpk

"Enti Shteteror I Farave dhe Fidaneve"

  Perfunduar

09.03.15 shkarko

03.03.15

302

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private'

"Grand Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize"

 Perfunduar

09.04.15 shkarko

03.03.15

303

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private"Loti III-te Qendra e Rritjes se Rasateve te Krapit Zvezde Korce"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane"

Perfunduar 

 13.03.15 shkarko

03.03.15

304

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private"Loti II-te Qendra e Rritjes se Rasateve te Koranit Lin,Pogradec"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane"

Perfunduar 

19.03.15 shkarko 

03.03.15

305

"Ruajtja,sigurimi fizik I objekteve/aseteve te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Tropoje dhe verifikimi I sinjalit te alarmit,viti 2015"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje"

Perfunduar 

12.03.15 shkarko 

03.03.15

306

Loti 2"Sherbim privat I sigurise fizike te filialit te UT,Kukes"

"Eurogjici Security"shpk

"Universiteti I Tiranes"

Perfunduar 

 06.03.15 shkarko

03.03.15

307

"Sherbimi me roje civile private"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria Rajonale e Kujdesit Shendetesor Fier"

  Perfunduar

25.03.15 shkarko 

03.03.15

308

"Sherbimi privat I sigurise fizike me roje per periudhen Prill-Dhjetor 2015"

"N.S.S"shpsf

"Agjencia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore"

  Perfunduar

19.03.15 shkarko

04.03.15

309 

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te GJ.K.R nga ora 16-08 ne ditet e punes dhe 24 ore ne ditet e shtuna dhe te diela dhe Festa Zyrtare"

"Eurogjici Security"shpk

"Gjykata e Shkalles se Pare per Krime te Renda Tirane"

Perfunduar 

24.03.15 shkarko 

04.03.15

 310

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te D.SH Spitalor Bulqize"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize"

  Perfunduar 

09.04.15 shkarko 

04.03.15

312 

"Ruajtja e tregut te shitjes me shumice fruta perime sha Lushnje me roje civile"

"Eurogjici Security"shpk

"Bashkia Lushnje"

Perfunduar 

 13.03.15 shkarko

04.03.15

 313

"Sherbimi privat I sigurise fizike me roje per periudhen Prill-Dhjetor 2015"

"S.S.X"shpk

"Agjencia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore"

Perfunduar 

19.03.15 shkarko 

04.03.15

 314

"Sherbim privat I sigurise fizike per ambjentet e Dr.P.Nr 1 Bashkia Tirane per periudhen 01.04.2015-31.12.2015

"S.S.X"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetorve te Qytetit Tirane"

Perfunduar 

12.03.15 shkarko 

04.03.15

 315

"Sherbim me roje private"

"Polsaiz"shrsf

"Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor"

  Perfunduar

25.03.15 shkarko

04.03.15

316

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te GJ,K,R nga ora 16-08 ne ditet e punes dhe 24 ore ne ditet e shtuna dhe te diela dhe Festa Zyrtare"

"Albguardia"shpk

"Gjykata e Shkalles se Pare per Krime te Renda Tirane"

  Perfunduar

24.03.15 shkarko

04.03.15

317

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Gjykates Administrative te Apelit"

"Nazeri 2000"shrsf

"Gjykata Administrative e Apelit"

 Perfunduar

19.03.15 shkarko 

04.03.15

318

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje civile te ambjenteve te DRFSDKSH-se"

"Nazeri 2000"shrsf

Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor

 Perfunduar

19.03.15 shkarko 

05.03.15

323

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per ambjentet e Spitalit Rajonal Lezhe"

"2LX"shpk

"Spitali Rajonal Lezhe"

Perfunduar 

 09.03.15 shkarko

05.03.15

324

"Sherbimi privat I sigurise fizike me roje per periudhen Prill-Dhjetor 2015"

"Cullhaj"shpk

"Agjencia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore"

  Perfunduar

19.03.15 shkarko

05.03.15

325

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te institucionit te Prefektit"

"Eurogjici Security"shpk

"Prefektura Qarku Korce"

Perfunduar 

09.03.15 shkarko 

05.03.15

326

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te bordit te kullimit Mat"

"Eurogjici Security"shpk

"Bordi I Kullimit Qarku Diber,Mat"

  Perfunduar

 25.03.15 shkarko

05.03.15

327

"Sherbim me roje private"ISUV 2015

"Eurogjici Security"shpk

"Instituti I Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise"

  Perfunduar

02.04.15 shkarko 

05.03.15

328

"Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike I Qendres Kulturore Tirana"

"Eurogjici Security"shpk

"Qendra Kulturore Tirana"

  Perfunduar

19.03.15 shkarko

06.03.15

336

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe godinave te Q.S.U"Nene Tereza" Tirane per vitin 2015"

"N.S.S"shpk dhe "Eurogjici Security"shpk

"Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"Tirane

Perfunduar 

24.03.15 shkarko 

06.03.15

337

"Sherbim privat I sigurise fizike me roje private"

"Toni Security"shpk

"Agjencia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore"

Perfunduar 

19.03.15 shkarko 

06.03.15

338

"Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike I Qendres Kulturore Tirana"

"Toni Security"shpk

"Qendra Kulturore Tirana"

Perfunduar 

19.03.15 shkarko 

06.03.15

340

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Bordit te Kullimit Mat"

"Snajper Security"shpk

"Bordi I Kullimit Qarku Diber,Mat"

  Perfunduar

25.03.15 shkarko

06.03.15

341

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe godinave te Q.S.U Nene Tereza"Tirane per vitin 2015

"Flena Rb"shpk

"Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"Tirane

  Perfunduar

24.03.15 shkarko

09.03.15

344

"Studim Projektim dublimi I rruges Kashar-Rinas"

"SDC"shpk

"Autoriteti Rrugor Shqiptar"

  Perfunduar

08.04.15 shkarko 

09.03.15

345

"Sherbim me roje private"

"Myrto Security"shpk

"Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor"Fier

  Perfunduar

25.03.15 shkarko

09.03.15

346

"Blerje te sherbimit privat te sigurise fizike te spitalit Mirdite"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mirdite"

Perfunduar 

 26.03.15 shkarko

09.03.15

347

"Sherbimi I sigurimit dhe ruajtjes se objekteve te trajtimit te studenteve sh.a Korce me SHPSF"

"Eurogjici Security"shpk

"Trajtimi I studenteve"sh.a Korce

Perfunduar 

 16.03.15 shkarko

09.03.15

348

"Sherbimin e ruajtjes dhe I sigurise fizike"te Institucionit Cirku Kombetar per vitin 2015"

"Eurogjici Security"shpk

"Cirku Kombetar"

  Perfunduar

 25.03.15 shkarko

09.03.15

349

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te D.R.Q Tirane"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane"

Perfunduar 

 02.04.15 shkarko

09.03.15

350

"Sherbime ruajtjes me roje private"

"Eurogjici Security"shpk

"Muzeu I Artit Mesjetar,Muzeu I Arsimit dhe Muzeu Arkeologjik Tirane"

Perfunduar 

19.03.15 shkarko 

09.03.15

352

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te GJ.K.R nga ora 16-08 ne ditet e punes dhe 24 ore ne ditet e shtuna dhe te diela dhe Festa Zyrtare"

"S.S.X"shpk

"Gjykata e Shkalles se Pare per Krime te Renda Tirane"

Perfunduar 

24.03.15 shkarko 

09.03.15

353

"Sherbim me roje private"

"Taulanti"shpk

"Spitali Rajonal Gjirokaster"

Perfunduar 

 26.03.15 shkarko

09.03.15

354

"Sherbim me roje private"

"Taulanti"shpk

"Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster"

Perfunduar 

19.03.15 shkarko 

09.03.15

355

"Sherbim me roje private"

"Taulanti"shpk

"Gjykata e Apelit Gjirokaster"

Perfunduar 

19.03.15 shkarko 

09.03.15

356

"Sherbim me roje private"

"Taulanti"shpk

"Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Permet"

  Perfunduar

19.03.15 shkarko

09.03.15

357

"Sherbimi I ruajtjes me roje private I Drejtorise se Arkivit Qendror te ISSH-se"

"N.S.S"shpk

"Instituti I Sigurimeve Shoqerore"

Perfunduar 

 26.03.15 shkarko

09.03.15

358

"Sherbimin e ruajtjes dhe I sigurise fizike te Institucionit Qendra Kulturore "Tirana"per vitin 2015"

"N.S.S"shpk

"Qendra Kulturore Tirana"

Perfunduar 

19.03.15 shkarko 

09.03.15

359

"Ruajtja dhe sigurimi I objekteve te Postes Shqiptare Qarku Lezhe"

"Lama"shpk

"Posta Shqiptare"sha

  Perfunduar

20.03.15 shkarko

09.03.15

360

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe godinave te Q.S.U"Nene Tereza" Tirane per vitin 2015"

"A 2000" + "S.S.X"shpk

"Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"Tirane

Perfunduar 

 24.03.15 shkarko

09.03.15

361

"Kryerja e sherbimit te printimit dhe zarfimit te fatures mujore si dhe listave te abonenteve"

"Adel Co"shpk

"Ujesjelles Kanalizime Tirane"sha

  Perfunduar

26.03.15 shkarko

09.03.15

362

"Blerje sherbimi doganor nga agjensi doganore"

"AlbControl"sha

"Operatori I Sistemit te Transmetimit"

  Perfunduar

 27.03.15 shkarko

09.03.15

363

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private"

"Firdeus Security"shpk

"Gjykata e Shkalles se Pare per Krime te Renda Tirane"

Perfunduar 

24.03.15 shkarko

10.03.15

366

"Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (doploma+mbajtese diplome dhe libreza student)

"Morava"shpk

"Universitet Aleksander Xhuvani"

  Perfunduar

30.03.15 shkarko

10.03.15

367

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te godines dhe ambientit jashte Inspektoriatit Qendror per vitin 2015"

"Eurogjici Security"shpk

"Inspektoriati Qendror"

Perfunduar 

 26.03.15 shkarko

10.03.15

368

"Sherbim roje objekti per vitin 2015"

"Eurogjici Security"shpk

"Bordi I Kullimit Elbasan"

  Perfunduar

27.03.15 shkarko

10.03.15

369

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike e institucionit te T.K.O.B.A.P-se nga subjektet private"

"Nazeri 2000"shpk

"Teatri Kombetar I Operas Baletit dhe Asamblit Popullor"

Perfunduar 

31.03.15 shkarko 

10.03.15

370

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe godinave te Q.S.U"Nene Tereza" Tirane per vitin 2015"

"Nazeri 2000"shpk

"Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"Tirane

Perfunduar 

24.03.15 shkarko 

11.03.15

372

"Sherbimin me roje civile te Drejtorise Sherbimit Spitalor Kukes per nje afat 10 mujor"

"Trezhnjeva"shrsf

"Spitali Kukes"

Perfunduar 

07.04.15 shkarko 

11.03.15

373

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,te GJ.K.R nga ora 16-08 ne ditet e punes dhe 24 ore ne ditet e shtuna te diela dhe festa zyrtare'

"Siguria"shpk

"Gjykata e Shkalles se Pare per Krime te Renda Tirane"

Perfunduar 

24.03.15 shkarko 

11.03.15

374

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te Ministria e Integrimit Evropian me subjekte private"

"Klaron"shpk

'Ministria e Integrimit Europian"

Perfunduar 

31.03.15 shkarko 

11.03.15

375

"Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike me roje private te ambjenteve te spitalit"

"Dea Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje"

Perfunduar 

 30.03.15 shkarko

11.03.15

376

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe godinave te Q.S.U"Nene Tereza" Tirane per vitin 2015"

"Toni Security"shpk

"Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"Tirane

  Perfunduar

24.03.15 shkarko

12.03.15

389

"Sherbimi me roje private'

"Myrto Security"shpk

"Bordi I Kullimit Elbasan"

  Perfunduar

27.03.15 shkarko

12.03.15

394

"Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike per Agjencine e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave per vitin 2015"

"Start 2000"shpk

"Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane"

  Perfunduar

26.03.15 shkarko

12.03.15

396

"Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (doploma+mbajtese diplome dhe libreza student)

"Adel Co"shpk

"Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan"

Perfunduar 

 30.03.15   shkarko

12.03.15

397

"Blerje Tonera"

"Marketing & Distribution"

"Ministria e Puneve te Brendshme'

 Perfunduar

20.03.15 shkarko 

12.03.15

398

"Ruajtje dhe sigurimi fizik I objekteve te "UKE"sha me roje private"

"Eurogjici Security"shpk

"Shoqeria "UKE"sha

Perfunduar 

31.03.15 shkarko 

12.03.15

400

"Sherbimi I sigurise dhe I ruajtjes me rojet private"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje"

Perfunduar 

30.03.15 shkarko 

12.03.15

401

"Blerje gazi te lenget per larje dhe gatim"

"Gas-Group"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve"

  Perfunduar

02.04.15 shkarko

13.03.15

403

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per ambjentet e Spitalit Devoll"

"Arberia"sha

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Devoll"

Perfunduar 

30.03.15 shkarko 

13.03.15

404

"Sherbimi I ruajtjes me roje private I Drejtorise se Arkivit Qendror te ISSH-se"

"Toni Security"shpk

"Instituti I Sigurimeve Shoqerore"Tirane

  Perfunduar

26.03.15 shkarko 

13.03.15

405

"Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike per Agjencine e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave per vitin 2015"

"Eurogjici Security"shpk

"Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane"

  Perfunduar 

26.03.15 shkarko 

13.03.15

406

"Kanali kryesor ujites I majte I rezervuarit Gjanc,zona Pulahe,1.4 km rrethi Korce"

"Nika"shpk

"Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave"

  Perfunduar

02.04.15 shkarko 

13.03.15

407

"Sherbim me roje civile"

"Anakonda"shpk

"Universiteti Eqrem Cabej"

  Perfunduar

03.04.15 shkarko

13.03.15

408

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te Cirkut Kombetar per vitin 2015"

"Dea Security"shpk

"Cirku Kombetar"

Perfunduar 

 25.03.15 shkarko

13.03.15

409

"Sherbimi I sigurise fizike te godines se Ministrise se Integrimit Europian"

"Nazeri 2000"shpk

"Ministria e Integrimit"

  Perfunduar

31.03.15 shkarko