Vendime Mars 2016  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Ankesa duke filluar nga data 01-17 Mars 2016

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.03.16

418

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

ZVRPP Fier

   Perfunduar

07.04.16 shkarko 

01.03.16

419

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Shkolla Shqiptare e Administrates Publike

   Perfunduar

 31.03.16 shkarko

01.03.16

420

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Rrethit Gjyqesor Tropoje

  Perfunduar

01.04.16 shkarko 

01.03.16

423

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ministria e Mjedisit

  Perfunduar

25.04.16 shkarko 

02.03.16

425

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje

Perfunduar 

30.03.16 shkarko 

02.03.16

426

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Shkoder

  Perfunduar

19.04.16 shkarko 

02.03.16

427

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

23.03.16 shkarko 

02.03.16

428

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Shkoder

  Perfunduar 

19.04.16 shkarko 

02.03.16

429

Sherbim me roje private

Ales shpk

Gjykata e Shkalles se Pare Kavaje

Perfunduar 

25.03.16 shkarko 

02.03.16

430

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

Perfunduar 

 27.04.16 shkarko

02.03.16

431

Sherbim me roje private

Force Security 2004 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

Perfunduar 

27.04.16 shkarko 

02.03.16

432

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Dega e Doganes Korce

Perfunduar 

04.04.16 shkarko 

02.03.16

433

Sherbim me roje private

Caushi shpk

Bashkia Patos

 Perfunduar

25.04.16 shkarko

03.03.16

435

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Gjykata e rrethit Gjyqesor Kavaje

Perfunduar 

25.03.16 shkarko 

03.03.16

436

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Qendra Studimeve Albanologjike

  Perfunduar

08.04.16 shkarko

03.03.16

441

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Agjencia Kombetare e duhan-Cigareve

 Perfunduar 

12.04.16 shkarko 

03.03.16

442

Furnizim me ushqime per spitalin Pogradec

Elips 94 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec

 Perfunduar

16.03.16 shkarko 

03.03.16

443

Loti 3 Supervizion riveshje dhe sistemim asfaltim masa inxhinierike Kelcyre-Permet

Tower shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

  Perfunduar

08.03.16 
shkarko 

03.03.16

444

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje

Perfunduar 

25.03.16 shkarko 

03.03.16

445

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje

 Perfunduar 

18.04.16 shkarko 

03.03.16

447

Blerje pajisjesh zyre

Shaga shpk

Agjencia e Sigurimit te Depozitave

 Perfunduar 

 21.04.16 shkarko

04.03.16

450

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

23.03.16 shkarko 

04.03.16

451

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Spitali Psikiatrik "Ali Mihali"Vlore

  Perfunduar 

31.03.16 shkarko 

04.03.16

452

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

  Perfunduar

09.03.16 shkarko

07.03.16

457

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Spitali Rajonal Lezhe

  Perfunduar 

04.04.16 shkarko 

07.03.16

458

Rikonstruksion i rruges Gani Banaj

Shkelqimi 07 shpk

Bashkia Patos

  Perfunduar

25.04.16 shkarko 

07.03.16

459

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

ALUIZNI Vlore

  Perfunduar 

04.05.16 shkarko 

07.03.16

460

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Korce

Perfunduar 

 22.04.16 shkarko

07.03.16

461

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise

 Perfunduar 

04.05.16 shkarko 

07.03.16

462

Sherbim me roje private

Albguardia shpk

Qendra Kombetare Teknike Bio-Mjekesore

  Perfunduar

20.04.16 shkarko

07.03.16

469

Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Teatri Kombetar i Operas Baletit dhe Asamblit Popullor

  Perfunduar

06.04.16 shkarko

08.03.16

478

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine

  Perfunduar 

22.04.16 shkarko 

08.03.16

479

Blerje bileta udhetimi

Dorina Karaiskaj pf

Bashkia Tirane

Perfunduar 

25.03.16 shkarko 

08.03.16

480

Rikonstruksion i zyrave postare, filiali Gjirokaster

Tea-D shpk

Posta Shqiptare

 Perfunduar 

15.04.16 shkarko 

08.03.16

481

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rrural

Perfunduar 

 04.04.16 shkarko

09.03.16

482

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

INSTAT

  Perfunduar 

05.04.16 shkarko 

09.03.16

483

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Qendra Kombetare Teknike Bio-Mjekesore

  Perfunduar 

20.04.16 shkarko 

09.03.16

484

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Rrethit Gjyqesor Tropoje

  Perfunduar 

01.04.16 shkarko 

09.03.16

485

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

  Perfunduar

05.04.16 shkarko

09.03.16

493

Sherbim perkthimi per nevoja te Ministrise se Financave

Alba Global Group shpk

Ministria e Financave

  Perfunduar

05.04.16 shkarko 

10.03.16

494

Sherbim me roje private

Marnojaj shpk

ZVRPP Lezhe

Perfunduar 

 14.04.16 shkarko

10.03.16

495

Sherbim me roje private

Lama shpk

Dega e Doganes Lezhe

Perfunduar 

31.03.16 shkarko 

11.03.16

505

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

INSTAT

  Perfunduar

 05.04.16 shkarko

11.03.16

506

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Agjencia Kombetare e Mjedisit

  Perfunduar 

11.04.16 shkarko 

11.03.16

507

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Qendra Kombetare Teknike Bio-Mjekesore

Perfunduar 

20.04.16 shkarko 

11.03.16

510

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Berat

Perfunduar 

11.04.16 shkarko 

11.03.16

511

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

Perfunduar 

28.04.16 shkarko 

11.03.16

512

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korçe

  Perfunduar

25.04.16 shkarko 

11.03.16

513

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Ministria e Integrimit

Perfunduar 

25.04.16 shkarko 

11.03.16

514

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ministria e Integrimit

Perfunduar 

25.04.16 shkarko 

11.03.16

515

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

 Perfunduar 

06.04.16 shkarko 

11.03.16

516

Blerje shtypshkrime per inspektoret

Adel Co shpk

Inspektoriati Shteteror Shendetesor Qendror

   Perfunduar

30.03.16 shkarko

11.03.16

530

Evadim i mbeturinave te rrezikshme spitalore

Euroteam shpk

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

27.04.16 shkarko 

11.03.16

531

Sherbim i supervizimit per ndertimin e maternitetit te ri dhe shtese dy kate per sherbimin e kirurgjise dhe te patologjise ne Spitalin Sarande

Ave Consulting shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Sarande

Perfunduar 

 13.04.16 shkarko

11.03.16

532

Ndertimi i rruges "Dhimiter Konomi" mbi rrap Vlore

Riviera shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

  Perfunduar

06.04.16 shkarko

11.03.16

533

Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Ndermarrja Industriale Nr 1

  Perfunduar

 07.04.16 shkarko

11.03.16

534

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Ministria e Mjedisit

  Perfunduar

 25.04.16 shkarko

11.03.16

535

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

Perfunduar 

 06.04.16 shkarko

11.03.16

536

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

  Perfunduar 

 21.04.16 shkarko

15.03.16

537

Blerje Pulla Holografike 25x25 mm

AlbDesign shpk

Shtypshkronja e Letrave me Vlere

  Perfunduar

 30.03.16 shkarko

15.03.16

538

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

  Perfunduar

 28.04.16 shkarko

15.03.16

539

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

  Perfunduar 

 05.04.16 shkarko

15.03.16

540

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Klinika Stomatologjike Universitare Tirane prane Spitalit Nene Tereza

Perfunduar 

 11.05.16 shkarko

15.03.16

541

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Shkoder

Perfunduar 

 19.04.16 shkarko

15.03.16

542

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

  Perfunduar

26.04.16 shkarko 

15.03.16

543

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Mjedisit

  Perfunduar

11.04.16 shkarko

15.03.16

546

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave

  Perfunduar

13.05.16 shkarko 

15.03.16

550

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Qendra Kombetare Teknike Bio-Mjekesore

Perfunduar 

 20.04.16 shkarko

15.03.16

551

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Ministria e Integrimit

  Perfunduar

 25.04.16 shkarko

16.03.16

555

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

 Perfunduar 

28.04.16 shkarko 

16.03.16

556

Mirembajtje dhe materiale per gjelberim

DU & KO shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

21.04.16 shkarko 

16.03.16

557

Evadim i mbetjeve urbane

DU & KO shpk

Spitali Rajonal Durres

 Perfunduar 

11.05.16 shkarko 

16.03.16

558

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster

 Perfunduar 

 04.05.16 shkarko

16.03.16

559

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Psikiatrik"Dr.Sadik Dinci:

 Perfunduar 

17.05.16 shkarko 

16.03.16

560

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Diber

Perfunduar 

12.04.16 shkarko 

16.03.16

561

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit

Perfunduar 

04.05.16 shkarko 

16.03.16

562

Sherbim me roje private

Flena Rb shpk

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

Perfunduar 

 28.04.16 shkarko

16.03.16

563

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror ISSH

  Perfunduar 

 12.05.16 shkarko

16.03.16

564

Sherbim me roje private

A 2000 shpk

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

Perfunduar 

 28.04.16 shkarko

16.03.16

565

Blerje sistemi elektronik i vrojtimit te pyjeve

B 360 shpk

Inspektoriati Shteteror i Mjedisit dhe Pyjeve

Perfunduar 

21.03.16 shkarko 

17.03.16

567

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster

Perfunduar 

04.05.16 shkarko 

17.03.16

 

568

Blerje materiale mjekesore per sherbimin e imazherise per spitalin Gjirokaster

Saer Medical shpk

Dtrejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokaster

  Perfunduar

11.04.16 shkarko 

17.03.16

569

Blerje materiale ndihmese per shtypshkronjen e Qendres se Botimeve Zyrtare

4E-Color shpk

Qendra e Botimeve Zyrtare

  Perfunduar

10.05.16 shkarko 

17.03.16

570

Sherbim me roje private

Santi shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci

  Perfunduar

17.05.16 shkarko 

17.03.16

571

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

21.03.16 shkarko 

17.03.16

572

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

  Perfunduar 

28.04.16 shkarko 

17.03.16

573

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Burrel

Perfunduar 

 17.05.16 shkarko

17.03.16

574

Rikonstruksion i zyrave postare, filiali Gjirokaster

Eral Construction shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

15.04.16 shkarko 

17.03.16

576

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Qendra Kombetare Teknike Bio-Mjekesore

  Perfunduar

20.04.16 shkarko 

17.03.16

577

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan

  Perfunduar

 17.05.16 shkarko

17.03.16

578

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Ministria e Integrimit

Perfunduar 

25.04.16 shkarko 

17.03.16

579

Blerje Hipoklprot Kalciumi 32-35% klor aktiv per nevoja te ujesjelles kanalizime Lezhe per klorifikimin e ujit te pijshem

T&M Chemical Distribution shpk

Ujesjelles Kanalizime Lezhe

Perfunduar 

 26.04.16 shkarko

17.03.16

580

Sherbim me roje privat

Aulona Pol 1 shpk

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

  Perfunduar

28.04.16 shkarko 

17.03.16

581

Sherbim me roje privat

Eurogjici Security shpk

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit Parku Arkeologjik Apolonia Fier

Perfunduar 

 19.05.16 shkarko