Vendime Mars 2017  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Ankesa duke filluar nga data 01-15 Mars 2017


Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

 01.03.17

 321 

 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres

Perfunduar 

13.03.17 shkarko 

01.03.17

 322

 Sherbim me roje private

 Lama shpk

 Dega e Doganes Lezhe

Perfunduar 

29.03.17 shkarko 

 01.03.17

 323

 Blerje goma per mjetet e Agjencise se Sherbimeve Publike

Ra-Mi Kompani shpk

 Bashkia Divjake

Perfunduar 

 28.03.17 shkarko

 01.03.17

324

Per mirembajtjen e Data Center

BNT Electronics shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

28.03.17 shkarko

 01.03.17

325

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Dega e Doganes Lezhe

 Perfunduar

29.03.17 shkarko 

02.03.17

326

Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Drejtoria e Sherbimit Publik Gramsh

Perfunduar 

 21.03.17 shkarko

02.03.17

330

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje

Perfunduar 

20.03.17 shkarko 

02.03.17

331

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Korce

Perfunduar 

 20.03.17 shkarko

02.03.17

332

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Mat

  Perfunduar

04.04.17 shkarko 

02.03.17

333

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje

Perfunduar 

 27.03.17 shkarko

02.03.17

334

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Spitali Universitar i Traumes

 Perfunduar

29.03.17 shkarko

02.03.17

335

Blerja e materialeve per funksionimin e pajisjeve te zyres

Mondoffice shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave vendore

Perfunduar 

20.03.17 shkarko 

02.03.17

336

Sherbime printimi

Mondoffice shpk

Gjykata e Larte

Perfunduar 

20.03.17 shkarko 

02.03.17

337

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd

Perfunduar 

20.03.17 shkarko 

02.03.17

338

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

Perfunduar 

 07.04.17 shkarko

02.03.17

339

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Librazhd

Perfunduar 

21.03.17 shkarko 

02.03.17

341

Mirembajtje ndertesash

Flonja shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan

Perfunduar 

20.03.17 shkarko 

03.03.17

345

Sherbim me roje private

NSS-Ndreu Security Services shpk

Spitali Rajonal Lezhe

Perfunduar 

28.03.17 shkarko 

03.03.17

346

Loti 1 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

DRSSH Shkoder

Perfunduar 

 05.04.17 shkarko

03.03.17

347

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

  Perfunduar

 07.04.17 shkarko

03.03.17

348

Loti 2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

DRSHTR Sarande

Perfunduar 

 08.05.17 shkarko

03.03.17

349

Loti 2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

DRSHTR Gjirokaster

 Perfunduar

 07.03.17 shkarko

03.03.17

350

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Diber

 Perfunduar

03.04.17 shkarko 

03.03.17

351

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat

  Perfunduar

12.04.17 shkarko

03.03.17

353

Rikonstruksion i zyrave

Avduli shpk

OSHEE Njesia Vlore

Perfunduar 

 07.04.17 shkarko

03.03.17

354

Konsulence financiare dhe fiskale

Nh Euro Consult shpk

Eco Tirana

Perfunduar 

27.03.17 shkarko 

06.03.17

355

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje

Perfunduar 

 27.03.17 shkarko 

06.03.17

359

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Spitali Universitar Opstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni

Perfunduar 

 16.03.17 shkarko

06.03.17

360

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kurbin

Perfunduar 

03.03.17 shkarko 

06.03.17

361

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Mat

Perfunduar 

 04.04.17 shkarko 

06.03.17

362

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Bashkia Vlore

Perfunduar 

09.03.17 shkarko 

06.03.17

363

Sherbim me roje private

Santi shpk

Gjykata e Shkalles se Pare Elbasan

Perfunduar 

05.04.17 shkarko 

06.03.17

364

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

FSDKSH

 Perfunduar

 14.04.17 shkarko

06.03.17

365

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar

29.03.17 shkarko 

06.03.17

366

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Apelit Durres

Perfunduar 

 15.03.17 
shkarko

06.03.17

367

Zbatim rikonstruksioni degezim rruga"Dracin"

Sark shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

09.03.17 shkarko 

07.03.17

371

Blerje lubrifikante,filtro,goma,bateri

Ra-Mi Kompani shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Korce

Perfunduar 

17.03.17 shkarko 

07.03.17

372

Blerje-Furnizim pllaka te ndryshme

Alfort shpk

Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik

  Perfunduar 

29.03.17 shkarko

07.03.17

373

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

RTSH

 Perfunduar

21.03.17 shkarko 

07.03.17

374

Sherbim per printimin e flete detyrimeve dhe prodhim dokumentacioni per vitin 2017

Adel-CO shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave vendore

Perfunduar 

21.03.17 shkarko 

07.03.17

375

Sherbim Printimi

Infosoft Office shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

20.03.17 shkarko 

07.03.17

376

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave vendore

Perfunduar 

 21.04.17 shkarko

07.03.17

377

Blerje kite dhe reagante

Krijon shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

Perfunduar 

23.03.17 shkarko 

08.03.17

379

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Spitali Universitar i Traumes

 Perfunduar

29.03.17 shkarko

08.03.17

380

Blerje-furnizim,materiale izoluese

Alfort shpk

Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik

 Perfunduar

29.03.17 shkarko 

08.03.17

381

Sherbim me roje private

Safe shpk

Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale

Perfunduar 

 07.04.17 shkarko

08.03.17

382

Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje

Perfunduar 

 27.03.17 shkarko 

08.03.17

383

Sherbim me roje private

Semani Security shpk

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

Perfunduar 

12.04.17 shkarko 

08.03.17

384

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

DRSSH Vlore

Perfunduar 

25.04.17 shkarko 

08.03.17

385

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Kombetar te Punesimit

Perfunduar 

27.03.17 shkarko 

08.03.17

386

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

  Perfunduar

12.04.17 shkarko  

08.03.17

387

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Vlore

Perfunduar 

10.04.17 shkarko 

08.03.17

388
389
390
391
392

Loti 3,2,4,1,5 Shitja e lendes drusore ne kembe per furnizimin e banoreve e te enteve publike te bashkise me dru zjarri per ngrohje

Al-Mexwood shpk

Bashkia Librazhd

Perfunduar

23.03.17 shkarko

08.03.17

393

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

FSDKSH

  Perfunduar

14.04.17 shkarko 

08.03.17

394

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ujesjelles Kanalizime Vlore

Perfunduar 

10.04.17 shkarko 

08.03.17

395

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Mat

Perfunduar 

12.04.17 shkarko 

08.03.17

396

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

Perfunduar 

12.04.17 shkarko  

08.03.17

397

Blerje pajisje mobilimi per Universitetin e Mjekesise

Nazeri 2000 shpk

Shtepia e te Moshuarve Shkoder

Perfunduar 

03.04.17 shkarko 

09.03.17

398

Loti 6 Sherbim me roje private

Erald shpk

Universiteti i Mjekesise

Perfunduar 

07.04.17 shkarko 

09.03.17

400

Loti 6 Sherbim me roje private

2LX shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

24.03.17 shkarko

09.03.17

401

Sherbim me roje private

Lama shpk

Drejtoria Rajonale Shkoder

Perfunduar 

 27.03.17 shkarko

09.03.17

402

Loti 5 Sherbim me roje private

Global Security shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

  Perfunduar

21.04.17 shkarko 

09.03.17

403

Blerje Qelqurina dhe materiale te tjera per DSHP

Krijon shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

Perfunduar 

24.03.17 shkarko 

09.03.17

404

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje

  Perfunduar

 27.03.17 shkarko 

09.03.17

405

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

RTSH

Perfunduar 

 15.03.17 shkarko

09.03.17

406

Rikonstruksion i rruges "DaullaS-Grecalli-Mujalli"Fier

B-93 shpk

Bashkia Fier

  Perfunduar

04.04.17 shkarko

09.03.17

408

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Inspektoriati Shteteror Teknkik dhe Industrial

  Perfunduar

25.04.17 shkarko

10.03.17

410

Riparim dhe Sherbim automjete

Kadiu shpk

Qendra Spitalore "Xh.Kongoli" Elbasan

 Perfunduar

29.03.17 shkarko 

10.03.17

413

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Diber

  Perfunduar

26.04.17 shkarko 

10.03.17

414

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

AKU

Perfunduar 

 05.04.17 shkarko

10.03.17

416

Shoqerimi i vlerave monetare

Vaso Security shpk

Drejtoria Rajonale e Oshee Korce

Perfunduar 

 02.05.17 shkarko

10.03.17

417

Loti 2 Ndertim rruga Orenje-Librazhd

Victoria Invest shpk

Bashkia Librazhd

Perfunduar 

05.04.17 shkarko 

10.03.17

418

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje

 Perfunduar

04.04.17 shkarko 

10.03.17

419

Blerje materiale te nevojshme per Arkiven Qendrore dhe Arkivat e Drejtorive Rajonale

Olsoni hpk

OSHEE

Perfunduar 

05.04.17 shkarko 

10.03.17

420

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

FSDKSH

 Perfunduar

14.04.17 shkarko 

10.03.17

421

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

 Perfunduar

 12.04.17 shkarko 

10.03.17

422

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise

Perfunduar 

26.04.17 shkarko 

10.03.17

423

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Spitali Universitar i Traumes

 Perfunduar

29.03.17 shkarko

13.03.17

424

Sherbim interneti per UKT

Abcom shpk

UKT

 Perfunduar 

29.03.17 shkarko 

13.03.17

425

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Spitali Rajonal Fier

 Perfunduar 

21.04.17 shkarko 

13.03.17

430

Sherbim me roje private

Safe shpk

Universiteti i Mjekesise Tirane

 Perfunduar

21.04.17 shkarko 

13.03.17

431

Rehabilitimi veprave te marrjes te kanalit Ujites Bater e Madhe

Radika shpk

Bashkia Mat

Perfunduar 

28.03.17 shkarko 

13.03.17

432

Loti 5 Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

21.04.17 shkarko 

13.03.17

433

Loti 5 Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

 Perfunduar

21.04.17 shkarko 

13.03.17

434

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore

Perfunduar 

25.04.17 shkarko 

13.03.17

435

Blerje dru zjarri per nevojat e NJ.A te Bashkise Diber

Gjergj Buca pf

Bashkia Diber

Perfunduar 

 13.04.17 shkarko

13.03.17

436

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Ujesjelles Kanalizime Diber

  Perfunduar

26.04.17 shkarko 

13.03.17

437

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Muzeu Historik Kombetar

Perfunduar 

12.04.17 shkarko 

13.03.17

438

Platforma multifunksionale e informacionit per turistet dhe qytetaret permes web,infokiosk dhe mobile.app

Fastech shpk

Bashkia Berat

Perfunduar 

11.04.17 shkarko 

13.03.17

439

Kancelari dhe bojra per Bashkine,QKR,A.P.B.V.M dhe SHMZSH

Mondoffice shpk

Bashkia Elbasan

 Perfunduar

 07.04.17 shkarko

13.03.17

440

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke

 Perfunduar

09.05.17 shkarko 

15.03.17

441

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Mat

Perfunduar 

 16.05.17 shkarko

15.03.17

442

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Lezhe

Perfunduar 

 07.04.17 shkarko

15.03.17

443

Loti 3 Riparim-mirembajtje e sistemeve te ngrohjes dhe te ujit sanitar me kaldaja

Sulollari shpk

QSUT

  Perfunduar

13.04.17 shkarko 

15.03.17

444

Loti 5 Blerje frutra,zarzavate

Dajti Park 2007 shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve

Perfunduar 

17.03.17 shkarko 

15.03.17

445

Loti 1 Blerje mish vici,mish pule dhe veze

Dajti Park 2007 shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve

 Perfunduar

17.03.17 shkarko 

15.03.17

447

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Universiteti i Mjekesise

 Perfunduar

21.04.17 shkarko 

15.03.17

449

Rehabilitimi i kanaleve sekondar Peqin-Kavaje

Shendelli shpk

Bashkia Kavaje

 Perfunduar

18.04.17 shkarko 

15.03.17

450

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

08.05.17 shkarko 

15.03.17

451

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan

Perfunduar 

 12.04.17 shkarko