Vendime Mars 2018  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

 01.03.18

391

Sherbim me roje private 

Grand Security shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat

Perfunduar 

 04.04.18 shkarko

01.03.18

392

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror te ISSH-Se

Perfunduar 

 14.05.18 shkarko

01.03.18

393

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Shkoder

  Perfunduar

 24.04.18 shkarko

01.03.18

394

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Dega e Doganes Durres

  Perfunduar 

19.04.18 shkarko 

01.03.18

395

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes

  Perfunduar 

12.04.18 shkarko 

01.03.18

396

Sherbim me roje private

Safe shpk

Spitali Universitar i Traumes

   Perfunduar

 02.05.18 shkarko

01.03.18

397

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

ZQRPP

Perfunduar 

04.04.18 shkarko 

01.03.18

398

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Shkoder

  Perfunduar

 24.04.18 shkarko

01.03.18

399

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Kombetar te Punesimit

  Perfunduar 

16.04.18 shkarko 

01.03.18

400

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

ATP

Perfunduar 

 10.04.18 shkarko

01.03.18

401

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tropoje

Perfunduar 

26.04.18 shkarko 

01.03.18

402

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit Kombetar te Punesimit, Tirane

Perfunduar 

09.05.18 shkarko 

01.03.18

403

Sherbim mirembajtje godinash

Rafin Company shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

20.03.18 shkarko 

02.03.18

404

Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

DAP

Perfunduar 

05.04.18 shkarko 

02.03.18

405

Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

Dega e Doganes Durres

  Perfunduar 

19.04.18 shkarko 

02.03.18

406

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

DAP

  Perfunduar

05.04.18 shkarko  

02.03.18

407

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Qendra Kombetare e Urgjences Mjekesore

  Perfunduar 

 03.05.18 shkarko

02.03.18

408

Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat

  Perfunduar 

04.04.18 shkarko 

02.03.18

409

Blerje ushqime

Olta Sharra shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce

Perfunduar 

 06.03.18 shkarko

02.03.18

410

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Inspektoriati Shteteror Shendetesor Qendror

Perfunduar 

29.03.18 shkarko 

02.03.18

411

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Shkalles se Pare Elbasan

Perfunduar 

16.05.18 shkarko 

05.03.18

413

Sherbim me roje private

Aek Security shpk

Spitali Rajonal Berat

Perfunduar 

26.04.18 shkarko 

05.03.18

414

Sherbim me roje private

Lybeshari shpk

Qendra Polivalenete per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican

Perfunduar 

18.04.18 shkarko 

05.03.18

415

Sherbim me roje private

Saimiri Group 1981 shpk

Bashkia Berat

Perfunduar 

 17.04.18 shkarko

05.03.18

416

Blerje materiale elektrike per ASHP

Fat Group shpk

Bashkia Elbasan

Perfunduar 

 27.04.18 shkarko

05.03.18

417

Sistemi i survejimit dhe parkimit

Ratech shpk

Spitali Rajonal Berat

Perfunduar 

 08.03.18 shkarko

05.03.18

418

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

DRSSH Fier

Perfunduar 

 27.04.18 shkarko

05.03.18

419

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

Perfunduar 

 26.04.18 shkarko

05.03.18

420

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Qendra Polivalenete per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican

 Perfunduar

18.04.18 shkarko 

 

06.03.18

421

Blerje buke

Dajti Park 2007 shpk

Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme

Perfunduar 

26.04.18 shkarko 

06.03.18

422

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

ZQRPP

Perfunduar 

04.04.18 shkarko 

06.03.18

423

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

ILDKPKI

Perfunduar 

05.04.18 shkarko 

06.03.18

424

Mirembajtja e objekteve ndertimore

Meni shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

25.04.18 shkarko 

06.03.18

425

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

Perfunduar 

11.04.18 shkarko 

06.03.18

426

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Dega e Doganes Durres

   Perfunduar

19.04.18 shkarko  

07.03.18

428

Blerje diploma per studentet e Universitetit te Tiranes

Adel Co shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

02.05.18 shkarko 

07.03.18

429

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Universiteti Eqerem Cabej

Perfunduar 

 07.05.18 shkarko

07.03.18

430

Blerje diploma per studentet e Universitetit te Tiranes

Albdesign PSP shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

02.05.18 shkarko  

07.03.18

431

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Universiteti i Mjeksise

Perfunduar 

 09.05.18 shkarko

07.03.18

432

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror te ISSH-Se

Perfunduar 

14.05.18 shkarko 

08.03.18

435

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Qendra Kombetare e Urgjences Mjekesore

Perfunduar 

03.05.18 shkarko 

08.03.18

440

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Berat

  Perfunduar 

11.05.18 shkarko 

09.03.18

441

Sherbim me roje private

Conspiration-Metropol

Drejtoria e Pergjithsme e Permbarim

  Perfunduar

09.05.18 shkarko 

09.03.18

445

Sherbim me roje private

Aek Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Berat

Perfunduar 

14.05.18 shkarko 

09.03.18

446

Sherbim me roje private

Aek Security shpk

ZVRPP Berat

Perfunduar 

11.05.18 shkarko 

09.03.18

448

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror te ISSH-Se

  Perfunduar

 14.05.18 shkarko

09.03.18

449

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Gjykata e Rrrethit Gjyqesor Mat

Perfunduar 

04.04.18 shkarko 

09.03.18

450

Blerje ushqime baze

Nelsa shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

 11.05.18 shkarko

09.03.18

451

Sherbim me autosond ne puset e vendburimit Amonice

SuperStar-WB shpk

Albpetrol

Perfunduar 

 26.04.18 shkarko

09.03.18

452

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ujesjelles Kanalizime Lushnje

  Perfunduar

 07.05.18 shkarko

09.03.18

453

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Rajonal Berat

  Perfunduar 

26.04.18 shkarko  

09.03.18

454

Mirembajtje mjete transporti 2018

Alstezo shpk

Drejoria Vendore e Policise Fier

  Perfunduar

 12.04.18 shkarko

12.03.18

457

Sherbim me roje private

Force Security 2004 shpk

Spitali Ihsan Cabej

Perfunduar 

11.04.18 shkarko  

12.03.18

458

Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje

 Perfunduar

16.05.18 shkarko 

12.03.18

460

Mbikqyrje rehabilitim i ndricimit rruga “Agaveve”, L. 13

Studios Services K-SA shpk

Bashkia Durres

 

 

12.03.18

461

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Mat

Perfunduar 

17.05.18 shkarko 

12.03.18

462

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

ILDKPKI

 Perfunduar

05.04.18 shkarko 

12.03.18

463

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Mat

Perfunduar 

17.05.18 shkarko 

12.03.18

464

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Mat

Perfunduar 

 17.05.18 shkarko 

12.03.18

465

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

 24.04.18 shkarko

12.03.18

466

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Durres

Perfunduar 

 17.05.18 shkarko

12.03.18

467

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Teatri Kombetar

Perfunduar 

 25.05.18 shkarko

12.03.18

468

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje

Perfunduar 

16.05.18 shkarko 

12.03.18

469

Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Drejtoria e Spitalit Lushnje

Perfunduar 

11.04.18 shkarko  

12.03.18

470

Mirembajtje te mjeteve te transportit per DVP Durres

Alstezo shpk

Drejtoria Vendore e Policise Durres

Perfunduar 

 18.04.18 shkarko 

12.03.18

471

Sherbim riparim i automjeteve te DPB

Alstezo shpk

Drejtoria Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

25.04.18 shkarko 

12.03.18

472

Blerje pjese kembimi goma dhe bateri

Alstezo shpk

Drejtoria Vendore e Policise Durres

  Perfunduar

 04.05.18 shkarko

12.03.18

473

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Spitalit Lushnje

Perfunduar 

11.04.18 shkarko  

12.03.18

474

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Qendra Kombetare e Muzeumeve Berat

  Perfunduar 

 04.05.18 shkarko

12.03.18

475

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

ILDKPKI

Perfunduar 

05.04.18 shkarko 

12.03.18

476

Sherbim me roje private

Bare shpk

Ujesjelles Kanalizime Lushnje

   Perfunduar 

 07.05.18 shkarko 

12.03.18

477

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Spitali Rajonal Gjirokaster

Perfunduar 

 04.04.18 shkarko

12.03.18

478

Shoqerimi i vlerave monetare

Anakonda Security shpk

DRSHTR Sarande

Perfunduar 

06.06.18 shkarko 

13.03.18

482

Loti 1 Blerje materiale elektrike

Vaske Gaqi shpk

Ndermarja e Sherbime Publike Korce

Perfunduar 

30.04.18 shkarko 

13.03.18

483

Blerje dru zjarri

Gjergj Buca pf

Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder

Perfunduar 

26.04.18 shkarko 

13.03.18

484

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

Perfunduar

11.04.18 shkarko  

13.03.18

485

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Lushnje

   Perfunduar

 07.05.18 shkarko

13.03.18

486

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje

 Perfunduar 

16.05.18 shkarko 

13.03.18

490

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Qendra Kombetare e Muzeumeve Berat

   Perfunduar

04.05.18 shkarko

13.03.18

491

Sherbim me roje private

Army Guard Security shpk

ASHR Tirane

Perfunduar 

10.05.18 shkarko 

13.03.18

493

Transmetimi GPRS per PDA

Telekom Albania shpk

OSHEE

 Perfunduar

 02.05.18 shkarko

13.03.18

495

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Teatri Kombetar

Perfunduar

25.05.18 shkarko