Vendime Mars 2019  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.03.19

360

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

AZHBR

Perfunduar 

03.04.19 shkarko 

01.03.19

361

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk 

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise

Perfunduar 

05.04.19 shkarko 

01.03.19

362

Loti 2 Blerje kite dhe reagent dhe materiale konsumi laboratorike

Genius shpk

S.O.GJ "Mbreteresha Geraldine"

Perfunduar 

17.04.19 shkarko 

01.03.19

363

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Prokuroria e Apelit Tirane

 Perfunduar

02.04.19 shkarko 

04.03.19

366

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat

Perfunduar 

 08.04.19 shkarko

04.03.19

367

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Apelit Tirane

 Perfunduar

 02.04.19 shkarko 

04.03.19

368

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

ATP

Perfunduar 

10.04.19 shkarko 

04.03.19

369

Shpenzime per sigurimin dhe ruajtjen e zyrave te AZHBR-se

Kevenjo shpk

AZHBR

 Perfunduar 

03.04.19 shkarko 

04.03.19

371

Riparim i mjeteve te transportit te DVP Durres

Alstezo shpk

Drejtoria Vendore e Policise Durres

Perfunduar 

09.04.19 shkarko 

04.03.19

372

Sherbim i leximit primar te mamografive

Biomedica Albania Distribution shpk

ISHP

Perfunduar 

23.04.19 shkarko 

04.03.19

374

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

ATP

 Perfunduar

10.04.19 shkarko 

04.03.19

375

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit

Perfunduar 

 19.04.19 shkarko

04.03.19

376

Sherbim me roje private

Safe shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

Perfunduar 

18.04.19 shkarko 

04.03.19

377

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Ministri e Turizmit dhe Mjedisit

Perfunduar 

12.04.19 shkarko 

04.03.19

378

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Biblioteka Kombetare

Perfunduar 

16.04.19 shkarko 

04.03.19

379

380

Shpenzime per sigurimin dhe ruajtjen e zyrave te AZHBR

Eurogjici Security shpk

Toni Security shpk

AZHBR

Perfunduar 

03.04.19 shkarko  

04.03.19

381

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat

   Perfunduar

 08.04.19 shkarko 

04.03.19

382

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

ATP

   Perfunduar

 10.04.19 shkarko 

05.03.19

383

Sherbim me roje private

Start 200 shpk

ILDKPI

Perfunduar 

17.04.19 shkarko 

05.03.19

385

386

Blerje lende djegese per ngrohje (pelet)

Igma shpk

Igli Pellet shpk

Drejtoria Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar 

03.04.19 shkarko 

05.03.19

387

Blerje prokat lejedrejtimi

 

Cetis Graphic and Docmuntation Services D.D

 

DPSHTR Tirane

Perfunduar 

11.04.19 shkarko 

05.03.19

388

Blerje pllake trotuari

 

Murati D shpk

 

Ndermarja e Pasurise Publike

Perfunduar 

18.04.19 shkarko 

06.03.19

389

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

ATP

Perfunduar 

10.04.19 shkarko 

06.03.19

390

Shpenzime per sigurimin dhe ruajtjen e zyrave te AZHBR

Myrto Security shpk

AZHBR

 Perfunduar

03.04.19 shkarko 

06.03.19

391

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Dega Doganore Korce

Perfunduar 

11.04.19 shkarko 

06.03.19

393

Blerje artikuj per bashkine Vore

Erisoni Company shpk

Bashkia Vore

Perfunduar 

05.04.19 shkarko 

06.03.19

394

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

Perfunduar 

18.04.19 shkarko 

06.03.19

395

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Muzeu Historik Kombetar

 Perfunduar

07.03.19 shkarko 

07.03.19

400

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Aluizni Tirana-Veri

Perfunduar 

15.04.19 shkarko 

07.03.19

401

Blerje dru zjarri

Gjergj Buca shpk

Bashkia Kukes

Perfunduar 

19.04.19 shkarko 

07.03.19

402

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Instituti i Statistikave

Perfunduar 

17.04.19 shkarko 

07.03.19

409

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

ILDKPKI

  Perfunduar

17.04.19 shkarko 

07.03.19

410

Furnizim vendosje e kaldajes ne dekantimin Gorisht

SuperStar-Wb shpk

Albpetrol sha

Perfunduar 

05.04.19 shkarko 

07.03.19

411

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Instituti i Statistikave

   Perfunduar

17.04.19 shkarko 

07.03.19

412

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Biblioteka Kombetare

   Perfunduar

16.04.19 shkarko 

07.03.19

413

Blerje materiale per prodhimin e vulave te Zgjedhjeve te Qeverisjes Vendore

Graphic Line-01 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

Perfunduar 

 21.03.19 shkarko

07.03.19

414

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Instituti i Statistikave

Perfunduar 

17.04.19 shkarko 

07.03.19

415

Shpenzime per sigurimin dhe ruajtjen e zyrave te AZHBR

Oktapus shpk

AZHBR

  Perfunduar 

03.04.19 
shkarko

08.03.19

419

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

ILDKPKI

 Perfunduar

17.04.19 shkarko 

08.03.19

420

Sherbim me roje private

ARB Security shpk

Muzeu Historik Kombetar

 Perfunduar

12.03.19 shkarko 

11.03.19

424

425

Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

Firdeus Security shpk

 

ILDKPKI

 Perfunduar

17.04.19 shkarko  

11.03.19

426

Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan

Perfunduar 

18.04.19 shkarko 

11.03.19

427

Blerje lubrifikantesh (Vajra,filtra,graso)

Top Oil sha

Bashkia Divjake

Perfunduar 

05.04.19 shkarko 

11.03.19

428

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

ILDKPKI

Perfunduar 

17.04.19 
shkarko 

11.03.19

429

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise

Perfunduar 

05.04.19 shkarko  

11.03.19

430

Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

DRSHTR Diber

Perfunduar 

28.03.19 shkarko 

11.03.19

431

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ILDKPKI

Perfunduar 

17.04.19 
shkarko 

11.03.19

432

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Instituti i Shendetit Publik

  Perfunduar

23.04.19 shkarko 

11.03.19

433

Shoqerimi i vlerave monetare

Eurogjici Security shpk

DRSHTR Tirane

Perfunduar 

12.04.19 shkarko 

12.03.19

435

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Aluiznit Tirana Veri

Perfunduar 

15.04.19 shkarko 

12.03.19

436

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Biblioteka Kombetare

Perfunduar 

16.04.19 shkarko 

12.03.19

437

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Instituti i Statistikave

Perfunduar 

 17.04.19 shkarko

12.03.19

438

439

Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Elezaj shpk 

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

  Perfunduar

 25.04.19 shkarko

12.03.19

440

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

 23.04.19 shkarko

12.03.19

441

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Spitali Universitar i Traumes

  Perfunduar

26.04.19 shkarko 

12.03.19

444

Loti 4 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Kryevidh,Bashkia Rrogozhine

Dea Studio shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

Perfunduar 

28.03.19 shkarko 

12.03.19

445

Loti 5 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Divjake,te njesise administrative Remas,Bashkia Divjake

Dea Studio shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

Perfunduar 

 28.03.19 shkarko

13.03.19

447

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

26.04.19 shkarko 

13.03.19

450

Loti 2 Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Universiteti i Tiranes

  Perfunduar

 23.04.19 shkarko

13.03.19

451

Sherbim me roje private

Force Security shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

   Perfunduar

  25.04.19 shkarko

13.03.19

452

Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per repartin e nderhyrjes se shpejte Shkoder

Nika shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

   Perfunduar

26.04.19 shkarko 

13.03.19

453

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

26.04.19 shkarko 

15.03.19

457

Sherbim me roje private

Oktapus 1 Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

   Perfunduar

26.04.19 shkarko 

15.03.19

458

Blerje e rrotave per kazane

Trinity Trade Company shpk

Eco Tirana

 
Perfunduar 
    

18.04.19 shkarko 

15.03.19

459

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 Perfunduar

 26.04.19 
shkarko

15.03.19

460

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

26.04.19
 shkarko

15.03.19

461

Evadim i mbetjeve te rrezikshme spitalore

V.A.L.E Recycling shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

16.04.19 shkarko 

15.03.19

462

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

 26.04.19
 shkarko

15.03.19

463

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan

Perfunduar 

18.04.19 shkarko 

15.03.19

464

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

Perfunduar 

 19.04.19 shkarko

15.03.19

465

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Cirku Kombetar

Perfunduar 

25.04.19 shkarko 

18.03.19

470

Sherbim me roje private

Ndreu Security Services shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

26.04.19 
shkarko 

18.03.19

471

Furnizime me ushqime

4S shpk

Shtepia e te Moshuarve Kavaje

 Perfunduar

29.03.19 shkarko 

18.03.19

473

Kaldaje e plote me djeges

Comfort shpk

Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes Korce

Perfunduar 

 07.05.19 shkarko

18.03.19

475

Sherbim me roje private

Buzi 2010 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

   Perfunduar

19.04.19 shkarko 

18.03.19

477

Loti 17 Mirembajtje e pajisjeve C-ARM

Health & Light shpk

QSUT

Perfunduar 

 17.04.19 shkarko

18.03.19

478

Loti 38 Mirembajtje e pajisjeve EKO

Health & Light shpk

QSUT

Perfunduar 

17.04.19 shkarko 

18.03.19

479

Loti 14 Mirembajtje e pajisjeve Grafi/Skopi

Health & Light shpk

QSUT

Perfunduar 

17.04.19 shkarko 

18.03.19

480

Loti 58 Mirembajtje e sistem monitorimi pacientesh,

Health & Light shpk

QSUT

Perfunduar 

17.04.19 shkarko 

18.03.19

481

Loti 34 Mirembajtje e pajisjeve Defibrilator

Health & Light shpk

QSUT

Perfunduar 

 17.04.19 shkarko

18.03.19

482

Loti 13 Mirembajtje e pajisjeve Grafi

Health & Light shpk

QSUT

Perfunduar 

17.04.19 shkarko 

19.03.19

484

Blerje goma

Klosi-R Company shpk

Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres

Perfunduar 

12.04.19 shkarko 

19.03.19

488

Loti 1 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Biokimik

Swissmed shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce

Perfunduar 

 23.04.19 shkarko

19.03.19

489

Loti 2 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal

Swissmed shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce

  Perfunduar

  23.04.19 shkarko

19.03.19

490

Loti 3 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hematologjik

Swissmed shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce

   Perfunduar 

 23.04.19 shkarko 

19.03.19

491

Loti 1 Reagente Biokimike per Autonalizatorin biokimik Selectra

Swissmed shpk

Spitali Rajonal Lezhe

 Perfunduar

25.03.19 shkarko 

19.03.19

492

Loti 3 Reagente per Aparatin Hematologjik Abacus 3CT

Swissmed shpk

Spitali Rajonal Lezhe

Perfunduar 

 25.03.19 shkarko

19.03.19

493

Loti 2 Reagente per autonanalizatorin Hormonal Maglum

Swissmed shpk

Spitali Rajonal Lezhe

Perfunduar 

25.03.19 shkarko 

19.03.19

494

Loti 1 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Biokimik

Swissmed shpk

Spitali Rajonal Kukes

Perfunduar 

15.04.19 shkarko 

19.03.19

495

Blerje kite dhe reagent per laboratoret

Biomedica Albania Distribution shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Vlore

Perfunduar 

06.05.19 shkarko 

19.03.19

496

Loti 2 Sherbim me roje private

Mandi 2K shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

 23.04.19 shkarko 

19.03.19

497

Blerje plumce metalike,plumce plastike dhe tel lidhes i plumbosjes

Trinity Trade Company shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

 08.05.19 shkarko

20.03.19

501

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 Perfunduar

26.04.19 shkarko 

20.03.19

502

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

 Perfunduar

 19.04.19 shkarko 

20.03.19

503

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje

 Perfunduar 

26.04.19 shkarko 

20.03.19

504

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier

  Perfunduar

 06.05.19 shkarko

20.03.19

505

Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

26.04.19 
shkarko 

20.03.19

509

Blerje kancelari
(bojra+leter format)

Infosoft Office shpk

Bashkia Librazhd

Perfunduar 

 24.04.19 shkarko

21.03.19

513

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Cirku Kombetar

   Perfunduar

25.04.19 shkarko 

21.03.19

514

Sherbim me roje private

Safe shpk

Bashkia Bulqize

Perfunduar 

09.05.19 shkarko 

21.03.19

515

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 Perfunduar

26.04.19 shkarko 

25.03.19

517

Sherbim me roje private

Elnado shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Sarande

Perfunduar 

 07.05.19 shkarko

25.03.19

520

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

 Perfunduar

25.04.19 shkarko 

25.03.19

523

Studim projektim per ndertimin e objektit multifunksional

Archispace shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

Perfunduar 

15.04.19 shkarko 

25.03.19

524

Studim projektim per ndertim/rikonstruksion i objekteve te DVP Berat

Archispace shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

Perfunduar 

15.04.19 shkarko 

25.03.19

525

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Diber

Perfunduar 

09.05.19 shkarko 
15.05.19 shkarko

25.03.19

526

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

DRSHTR Fier

 Perfunduar

26.04.19 shkarko 

25.03.19

527

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

ARSH

 Perfunduar 

 06.05.19 shkarko

25.03.19

528

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

 Perfunduar

25.04.19 shkarko 

25.03.19

529

Materiale Hidraulike dhe pajisje hidrosanitare per vitin 2019

Trinity Trade Company shpk

Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare

 Perfunduar

21.05.19 shkarko 

26.03.19

530

Sherbim i lavanderise

Univers Servise shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat

Perfunduar

17.05.19 shkarko 

26.03.19

531

Loti 2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti i Tiranes

 Perfunduar

 23.04.19 shkarko 

27.03.19

533

Pastrimi i zyrave administrative dhe qendrave te Kujdesit ndaj klientit te OSHEE

Pastrime Silvio shpk

OSHEE

 Perfunduar

 20.05.19 shkarko

27.03.19

534

Sherbim me roje private

Kumria 1 shpk

Gjykata e Shkalles se Pare Elbasan

Perfunduar 

 07.05.19 shkarko

27.03.19

535

Menaxhimi dhe mirembajtja e pajisjeve dhe operimi i Tunelit te Krrabes

Ed Konstruksion shpk

ARSH

Perfunduar 

 07.05.19 shkarko

27.03.19

536

Pastrimi i zyrave administrative dhe qendrave te Kujdesit ndaj klientit te OSHEE

Clean Fast shpk

OSHEE

Perfunduar 

20.05.19 shkarko 

27.03.19

537

Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

 Perfunduar

 

25.04.19 shkarko 

 

28.03.19

539

Sherbim me roje private

Force Security shpk

Petrol Alba sha

Perfunduar 

09.05.19 shkarko 

28.03.19

540

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

AKEP

Perfunduar 

15.05.19 shkarko 

28.03.19

541

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

Perfunduar 

25.04.19 shkarko 

28.03.19

544

Blerje Kancelari

Infosoft Office shpk

Bashkia Himare

Perfunduar 

26.04.19 shkarko 

28.03.19

545

Riparim dhe mirembajtje e automjeteve per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore

Alstezo shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore

Perfunduar 

02.04.19 shkarko 

28.03.19

546

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

QBZ

   Perfunduar

20.05.19 shkarko 

28.03.19

547

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Perfunduar

 06.05.19 shkarko

28.03.19

548

Instalimi "Upgrade Hardware-Software i sistemit te kontrollit te nenstacionit 400/220/110kv Tirana2

PC Store shpk

OST

Perfunduar 

13.05.19 shkarko 

28.03.19

549

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Librazhd

 Perfunduar

17.05.19 shkarko 

28.03.19

550

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

 Perfunduar

06.05.19 shkarko 

28.03.19

551

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

Perfunduar 

25.04.19 shkarko 

28.03.19

552

Blerje materiale mjekesore Loti 1  Implanti Koklear

Evita shpk

QSUT

   Perfunduar

29.05.19 shkarko 

28.03.19

553

Blerje uniforma per punonjesit

Malbertex shpk

Albpetrol sha

Perfunduar 

06.05.19 shkarko 

28.03.19

556

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Shkalles se Pare Elbasan

Perfunduar 

07.05.19 shkarko 

28.03.19

557

Loti 1 Furnizimin me materiale mjekesore per sherbimin e ortopedise per Spitalin Rajonal Vlore

Layo shpk

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

03.04.19 shkarko 

28.03.19

558

Loti 2 Furnizimin me materiale mjekesore per sherbimin e ortopedise

Layo shpk

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

03.04.19 shkarko 

28.03.19

559

Blerje materiale mjekesore Loti 1  Implanti Koklear

Fedos shpk

QSUT

Perfunduar 

29.05.19 shkarko  

28.03.19

560

Rikonstruksion i rruges "Alit Gjeriti" Zharrez,Patos

Kevin Construksion shpk

Bashkia Patos

Perfunduar 

02.05.19 shkarko 

29.03.19

561

Loti 1 Iomplanti Koklear

O.E.S Distrimed shpk

QSUT

   Perfunduar

29.05.19 shkarko 

29.03.19

565

Sherbim me roje private

Orka shpk

ZVRPP Kukes

Perfunduar 

15.05.19 shkarko 

29.03.19

567

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

Perfunduar 

25.04.19 shkarko 

29.03.19

568

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Kruje

Perfunduar 

 27.05.19 shkarko

29.03.19

569

Sistemim asfaltim i lagjes "X" Kocaj

Zdravo shpk

Bashkia Gramsh

Perfunduar 

 13.05.19 shkarko

29.03.19

570

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

AKEP

Perfunduar 

15.05.19 shkarko 

29.03.19

571

Prodhim flete votimi dhe maska (shabllone) per votuesit e verber,per zgjedhjet e organet e qeverisjes vendore 2019

Albdesign PSP

KQZ

Perfunduar 

 26.04.19 shkarko

29.03.19

572

Loti 1 Qese gjaku per mbledhjen dhe perpunimin e gjakut

Fedos shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

Perfunduar 

13.05.19 shkarko 

29.03.19

573

Ruajtja e vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

OSHEE  Elbasan

Perfunduar 

15.05.19 shkarko 

29.03.19

574

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier

   Perfunduar

17.05.19 shkarko