Vendime Mars 2019  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.03.19

360

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural

 

 

01.03.19

361

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk 

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise

 

 

01.03.19

362

Loti 2 Blerje kite dhe reagent dhe materiale konsumi laboratorike per kryerjen e analizave klinike biokimike,imunologjinike per Laboratorin Klinik Bio

Genius shpk

S.O.GJ "Mbreteresha Geraldine"

 

 

01.03.19

363

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Prokuroria e Apelit Tirane

 

 

04.03.19

366

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat

 

 

04.03.19

367

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Apelit Tirane

 

 

04.03.19

368

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Agjencia e Trajtimit te Pronave

 

 

04.03.19

369

Shpenzime per sigurimin dhe ruajtjen e zyrave te AZHBR-se

Kevenjo shpk

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural

 

 

04.03.19

371

Riparim i mjeteve te transportit te DVP Durres

Alstezo shpk

Drejtoria Vendore e Policise Durres

 

 

04.03.19

372

Sherbim i leximit primar te mamografive

Biomedica Albania Distribution shpk

Instituti i Shendetit Publik

 

 

04.03.19

374

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Agjencia e Trajtimit te Pronave

 

 

04.03.19

375

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit ,Bashkia Tirane

 

 

04.03.19

376

Sherbim me roje private

Safe shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

 

 

04.03.19

377

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Ministri e Turizmit dhe Mjedisit

 

 

04.03.19

378

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Biblioteka Kombetare

 

 

04.03.19

379

Shpenzime per sigurimin dhe ruajtjen e zyrave te AZHBR per vitin 2019

Eurogjici Security shpk

AZHBR

 

 

04.03.19

380

Shpenzime per sigurimin dhe ruajtjen e zyrave te AZHBR per vitin 2019

Toni Security shpk

AZHBR

 

 

04.03.19

381

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat

 

 

04.03.19

382

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Agjencia e Trajtimit te Pronave

 

 

05.03.19

383

Sherbim me roje private

Start 200 shpk

ILDKPI

 

 

05.03.19

385

Blerje lende djegese per ngrohje (pelet) per nevoja te Spitalit Rajonal Diber per vitin 2019

Igma shpk

Drejtoria Spitalit Rajonal Diber

 

 

05.03.19

386

Blerje lende djegese per ngrohje (pelet) per nevoja te Spitalit Rajonal Diber per vitin 2019

Igli Pellet shpk

Drejtoria Spitalit Rajonal Diber

 

 

05.03.19

387

Blerje prokat lejedrejtimi

 

Cetis Graphic and Docmuntation Services D.D

 

DPSHTR Tirane

 

 

05.03.19

388

Blerje pllake trotuari

 

Murati D shpk

 

Ndermarja e Pasurise Publike

 

 

06.03.19

389

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Agjencia e Trajtimit te Pronave

 

 

06.03.19

390

Shpenzime per sigurimin dhe ruajtjen e zyrave te AZHBR per vitin 2019

Myrto Security shpk

AZHBR

 

 

06.03.19

391

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Dega Doganore Korce

 

 

06.03.19

393

Blerje artikuj per bashkine Vore (Kancelari)

Erisoni Company shpk

Bashkia Vore

 

 

06.03.19

394

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

 

 

06.03.19

395

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Muzeu Historik Kombetar

 Perfunduar

07.03.19 shkarko 

07.03.19

400

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Drejtoria Aluizni Tirana-Veri

 

 

07.03.19

401

Blerje dru zjarri

Gjergj Buca shpk

Bashkia Kukes

 

 

07.03.19

402

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Instituti i Statistikave

 

 

07.03.19

409

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

ILDKPKI

 

 

07.03.19

410

Furnizim vendosje e kaldajes ne dekantimin Gorisht

SuperStar-Wb shpk

Albpetrol sha

 

 

07.03.19

411

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Instituti i Statistikave

 

 

07.03.19

412

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Biblioteka Kombetare

 

 

07.03.19

413

Blerje materiale per prodhimin e vulave te Zgjedhjeve te Qeverisjes Vendore

Graphic Line-01 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

Perfunduar 

 21.03.19 shkarko

07.03.19

414

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Instituti i Statistikave

 

 

07.03.19

415

Shpenzime per sigurimin dhe ruajtjen e zyrave te AZHBR

Oktapus shpk

AZHBR

 

 

08.03.19

419

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

ILDKPKI

 

 

08.03.19

420

Sherbim me roje private

ARB Security shpk

Muzeu Historik Kombetar

 Perfunduar

12.03.19 shkarko 

11.03.19

424

Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

ILDKPKI

 

 

11.03.19

425

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

ILDKPKI

 

 

11.03.19

426

Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan

 

 

11.03.19

427

Blerje lubrifikantesh (Vajra,filtra,graso) per nevojat e Bashkise Divjake

Top Oil sha

Bashkia Divjake

 

 

11.03.19

428

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

ILDKPKI

 

 

11.03.19

429

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise

 

 

11.03.19

430

Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

DRSHTR DiBer

 

 

11.03.19

431

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ILDKPKI

 

 

11.03.19

432

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Instituti i Shendetit Publik

 

 

11.03.19

433

Shoqerimi i vlerave monetare

Eurogjici Security shpk

DRSHTR Tirane

 

 

12.03.19

435

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Aluiznit Tirana Veri

 

 

12.03.19

436

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Biblioteka Kombetare

 

 

12.03.19

437

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Instituti i Statistikave

 

 

12.03.19

438

Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

 

 

12.03.19

439

Sherbim me roje private

Elezaj shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

 

 

12.03.19

440

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Instituti i Shendetit Publik

 

 

12.03.19

441

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Spitali Universitar i Traumes

 

 

12.03.19

444

Loti 4 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Kryevidh,Bashkia Rrogozhine

Dea Studio shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

 

 

12.03.19

445

Loti 5 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Divjake,te njesise administrative Remas,Bashkia Divjake

Dea Studio shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

 

 

13.03.19

447

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 

 

13.03.19

450

Loti 2 Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Universiteti i Tiranes

 

 

13.03.19

451

Sherbim me roje private

Force Security shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

 

 

13.03.19

452

Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per repartin e nderhyrjes se shpejte Shkoder

Nika shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

 

 

13.03.19

453

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Universitar i Traumes

 

 

15.03.19

457

Sherbim me roje private

Oktapus 1 Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 

 

15.03.19

458

Blerje e rrotave per kazane

Trinity Trade Company shpk

Eco Tirana

 

 

15.03.19

459

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 

 

15.03.19

460

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 

 

15.03.19

461

Evadim i mbetjeve te rrezikshme spitalore ne Drejtorine e Sherbimit Spitalor Kukes

V.A.L.E Recycling shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

 

 

15.03.19

462

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 

 

15.03.19

463

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan

 

 

15.03.19

464

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

 

 

15.03.19

465

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Cirku Kombetar

 

 

18.03.19

470

Sherbim me roje private

Ndreu Security Services shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 

 

18.03.19

471

Furnizime me ushqime per shtepine e te moshuarve Kavaje

4S shpk

Shtepia e te Moshuarve Kavaje

 

 

18.03.19

473

Kaldaje e plote me djeges

Comfort shpk

Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes Korce

 

 

18.03.19

475

Sherbim me roje private

Buzi 2010 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

 

 

18.03.19

477

Loti 17 Mirembajtje e pajisjeve C-ARM

Health & Light shpk

QSUT

 

 

18.03.19

478

Loti 38 Mirembajtje e pajisjeve EKO

Health & Light shpk

QSUT

 

 

18.03.19

479

Loti 14 Mirembajtje e pajisjeve Grafi/Skopi

Health & Light shpk

QSUT

 

 

18.03.19

480

Loti 58 Mirembajtje e sistem monitorimi pacientesh,

Health & Light shpk

QSUT

 

 

18.03.19

481

Loti 34 Mirembajtje e pajisjeve Defibrilator

Health & Light shpk

QSUT

 

 

18.03.19

482

Loti 13 Mirembajtje e pajisjeve Grafi

Health & Light shpk

QSUT

 

 

19.03.19

484

Blerje goma

Klosi-R Company shpk

Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres

 

 

19.03.19

488

Loti 1 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Biokimik

Swissmed shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce

 

 

19.03.19

489

Loti 2 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal

Swissmed shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce

 

 

19.03.19

490

Loti 3 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hematologjik

Swissmed shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce

 

 

19.03.19

491

Loti 1 Reagente Biokimike per Autonalizatorin biokimik Selectra

Swissmed shpk

Spitali Rajonal Lezhe

 Perfunduar

25.03.19 shkarko 

19.03.19

492

Loti 3 Reagente per Aparatin Hematologjik Abacus 3CT

Swissmed shpk

Spitali Rajonal Lezhe

Perfunduar 

 25.03.19 shkarko

19.03.19

493

Loti 2 Reagente per autonanalizatorin Hormonal Maglum

Swissmed shpk

Spitali Rajonal Lezhe

Perfunduar 

25.03.19 shkarko 

19.03.19

494

Loti 1 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Biokimik

Swissmed shpk

Spitali Rajonal Kukes

 

 

19.03.19

495

Blerje kite dhe reagent per laboratoret

Biomedica Albania Distribution shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Vlore

 

 

19.03.19

496

Loti 2 Sherbim me roje private

Mandi 2K shpk

Universiteti i Tiranes

 

 

19.03.19

497

Blerje plumce metalike,plumce plastike dhe tel lidhes i plumbosjes

Trinity Trade Company shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 

 

20.03.19

501

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 

 

20.03.19

502

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

 

 

20.03.19

503

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje

 

 

20.03.19

504

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier

 

 

20.03.19

505

Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 

 

20.03.19

509

Blerje kancelari (bojra+leter format) per Bashkine dhe Njesite e Varesise per vitin 2019

Infosoft Office shpk

Bashkia Librazhd

 

 

21.03.19

513

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Cirku Kombetar

 

 

21.03.19

514

Sherbim me roje private

Safe shpk

Bashkia Bulqize

 

 

21.03.19

515

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 

 

25.03.19

517

Sherbim me roje private

Elnado shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Sarande

 

 

25.03.19

520

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

 

 

25.03.19

523

Studim projektim per ndertimin e objektit multifunksional

Archispace shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

 

 

25.03.19

524

Studim projektim per ndertim/rikonstruksion i objekteve te DVP Berat

Archispace shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

 

 

25.03.19

525

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Diber

 

 

25.03.19

526

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

DRSHTR Fier

 

 

25.03.19

527

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

 

 

25.03.19

528

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

 

 

25.03.19

529

Materiale Hidraulike dhe pajisje hidrosanitare per vitin 2019

Trinity Trade Company shpk

Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare

 

 

26.03.19

530

Sherbim i lavanderise

Univers Servise shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat

 

 

26.03.19

531

Loti 2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti i Tiranes