Vendime Mars 2015  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Ankesa duke filluar nga data 16-31 Mars 2015

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

16.03.15

412

"Sherbim me roje civile"

"Taulanti"shpk

'Universiteti Eqrem Cabej"

 Perfunduar

03.04.15 shkarko

16.03.15

414

"Ruajtja e godinave dhe ambienteve te UST-se me roje civile"

"S.S.X"shpk

"Universiteti I Sporteve"

Perfunduar 

14.04.15 shkarko 

16.03.15

415

"Sherbimi privat I sigurise fizike per institucionin "Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Kombetar te Punesimit"

"S.S.X"shpk

"Sherbimi Kombetar I Punesimit"

Perfunduar 

26.03.15 shkarko 

16.03.15

416

"Sherbim me roje private per ruajtjen nga jashte te godines se Ministrise se Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave per vitin 2015"

"S.S.X"shpk

"Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave"

Perfunduar 

10.04.15 shkarko 

16.03.15

417

"Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike per Agjencine e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave per vitin 2015"

"N.S.S"shpsf

"Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane"

Perfunduar 

26.03.15 shkarko 

16.03.15

418

"Per dhenien me koncension te ndertimit te lendfeillit per trajtimin e mbetjeve te Qarkut te Durresit"

"Fushë-Krujë Cemend Factory"

"Ministria e Mjedisit dhe Ministria e Transportit dhe Infrastruktures"

Perfunduaru 

31.03.15 shkarko 

16.03.15

419

"Sherbimi privat I sigurise fizike per institucionin "Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Kombetar te Punesimit"

"A-2000"shpk

"Sherbimi Kombetar I Punesimit"

Perfunduar 

26.03.15 shkarko

16.03.15

420

"Sherbim me roje private per ruajtjen nga jashte te godines se Ministrise se Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave per vitin 2015"

"A-2000"shpk

"Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave"

Perfunduar 

10.04.15 shkarko 

16.03.15

421

"Per sherbimin e lavanderise dhe hotelerise ne pavionet e "QSU-Nene Tereza"Tirane"

"A.G.S"shpk

"Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"Tirane

  Perfunduar

15.04.15 shkarko

17.03.15

424

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te Qendres Kombetare Pritese per Azilkerkues"

"Eurogjici Security"shpk

"Qendra Kombetare Prites per Azilkerkues"

  Perfunduar

30.03.15 shkarko

17.03.15

425

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"

"Elezaj"shpk

"Bordi I Kullimit Lushnje"

  Perfunduar

02.04.15 shkarko

17.03.15

426

"Sherbim me roje private per ruajtjen e godines se Institutit te Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise dhe ambjentit rreth saj per vitin 2015"

"Nazeri 2000"shrsf

"Instituti I Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise"

Perfunduar 

 02.04.15 shkarko

17.03.15

427

"Sherbim I rojeve private per Qendren Kombetare Teknike Bio-Mjeksore"

"Nazeri 2000"shrsf

"Qendra Kombetare Teknike Bio-Mjeksore

 Perfunduar

02.04.15 shkarko 

17.03.15

428

"Sherbim me roje private per ruajtjen e dhe objekteve te Stacionit te Duhanit Cerrik per vitin 2015"

"Nazeri 2000"shrsf

"Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave"

Perfunduar 

16.04.15 shkarko 

17.03.15

429

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te objekteve te Bordit te Kullimit Fier"

"Polsaiz"shrsf

"Bordi I Kullimit Fier"

  Perfunduar

26.03.15 shkarko

18.03.15

433

"Pastrimin e pjeses Perendimore-3 te qytetit te Tiranes"

"Alko Impex Genaral Construction"shpk

"Bashkia Tirane"

Perfunduar 

07.04.15 shkarko 

18.03.15

434

"Ruajtje e Sigurise fizike te godines"

"S.S.X"shpk

"Agjencia Kombetare e Provimeve"

Perfunduar 

 31.03.15 shkarko

18.03.15

435

"Sherbim me roje private per ruajtje zyra e magazina+ruajtje mjete ne terren me roje private"

"Eral"shpk

"Drejtoria e Bordit te Kullimit Vlore"

  Perfunduar

08.04.15 shkarko

18.03.15

436

"Per prodhimin dhe pajisjen e personave te siguruara me libreza te kontributeve te sigurimit shoqeror e shendetesor"

"Adel Co"shpk

"Instituti I Sigurimeve Shoqerore"

Perfunduar 

02.04.15 shkarko 

18.03.15

437

"Furnizim dhe vendosje pajisje Audio Vizuale per nevoja te MZHETS"

"Alen Co"shpk

"Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregetise dhe Sipermarjes"

  Perfunduar

16.04.15 shkarko

18.03.15

438

"Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike per Agjencine e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave per vitin 2015"

"Oktapus"shpk

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave

 Perfunduar

26.03.15 shkarko

19.03.15

 440

Loti 1"Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje I godines se selise qendrore te AKBN-se"

"Toni Security"shpk

"Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore"

Perfunduar 

 09.04.15 shkarko

19.03.15

 441

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te Galerise Kombetare te Arteve"

"Toni Security"shpk

"Galeria Kombetare e Arteve"

Perfunduar 

08.04.15 shkarko 

19.03.15

442 

"Sherbim per ruajtjen e magazinave Lunder dhe zyrave te KQZ-se"

"Toni Security"shpk

"Komisioni Qendror I Zgjedhjeve"

  Perfunduar

27.03.15 shkarko

19.03.15

443

"Sherbim I lavanderise dhe hotelerise ne pavionet "QSUT"-Nene Tereza Tirane"

"Devis"shpk

"Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"Tirane

Perfunduar 

15.04.15 shkarko 

19.03.15

444

"Ruajtja dhe sigurimi I objekteve te sha ujesjelles fshat Elbasan me roje private"

"Ales"shpk

"Ujesjelles fshat Elbasan"

  Perfunduar

17.04.15 shkarko

19.03.15

445

"Rikonstruksion I zyrave te prefektures,suvatime,f.v dritare d/alumini,instalume elektrike dhe telefoni"

"Orea"shpk

"Prefektura Qarku Gjirokaster"

  Perfunduar

17.04.15 shkarko

19.03.15

446

"Ruajtja e Deges se Doganes Elbasan me roje private"

"Eurogjici Security"shpk

"Dega e Doganes Elbasan"

   Perfunduar

10.04.15 shkarko

19.03.15

447

"Blerje materjale shtypshkrimesh dhe dokumentacioni"per QSUT per vitin 2015"

"Adel Co"shpk

"Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"Tirane

   Perfunduar

15.04.15 shkarko

19.03.15

448

"Blerje pajisje dhe certefikata per tahografin"

"Velmar Albania"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor"

   Perfunduar

31.03.15 shkarko

20.03.15

450

"Ruajtje me SH.R.S.F ne Bordin e Kullimit Durres-Kruje"

"Aulona Pol 1"shpk

"Bordi I Kullimit Durres-Kruje"

Perfunduar 

02.04.15 shkarko 

20.03.15

451

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te GKA"

"Aulona Pol 1"shpk

"Galeria Kombetare e Arteve"

Perfunduar 

08.04.15 shkarko 

20.03.15

452

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Mat.

"Grand Security"shpk

"Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Mat"

 Perfunduar

08.04.15 shkarko

20.03.15

453

"Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike per Agjencine e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave per vitin 2015"

"Siguria"shpk

"Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane"

Perfunduar 

 26.03.15 shkarko

20.03.15

454

"Rikonstruksion Ujesjellesi Qyteti Librazhd"

"Alko Impex Genaral Construction"shpk

"Bashkia Librazhd"

Perfunduar 

26.03.15 shkarko 

20.03.15

455

"Shtypshkrime te ndryshme per ISSH"

"Adel Co"shpk

"Instituti I Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor"ISSH

Perfunduar 

 02.04.15 shkarko

20.03.15

456

"Perfundim I ures,rrethimi I varrezave,kuz,drenazhim,fushe dhe hidroizolim tarrace"

"Shqiponja M"shpk

"Komuna Peze"

  Perfunduar

09.04.15 shkarko

20.03.15

457

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private"

"Global Security"shpk

"Qendra Kombetare Prites per Azilkerkues"

Perfunduar 

30.03.15 shkarko 

23.03.15

459

"Sherbim per ruajtjen e magazinave Lunder dhe zyrave te KQZ-se"

'Arbana"sha

"Komisioni Qendror I Zgjedhjeve"

Perfunduar 

27.03.15 shkarko 

23.03.15

461

"Rehabilitim I banesave ne bashkepronesi"

'Ngracan 1934"shpk

"Bashkia Lushnje"

Perfunduar 

 16.04.15 shkarko

23.03.15

462

'bim I ruajtjes dhe sigurise fizike dhe objekteve te QSA Tirane"

"Eurogjici"shpk

'Qendra e Studimeve Albanologjike"

  Perfunduar

17.04.15 shkarko 

23.03.15

463

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike dhe objekteve te QSA Tirane"

"Toni Security"shpk

'Qendra e Studimeve Albanologjike"

Perfunduar 

 17.04.15 shkarko

23.03.15

464

"Materiale Radiologjie"

"Alba Photo"

"Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli Elbasan"

Perfunduar 

16.04.15 shkarko 

23.03.15

465

"Rikonstruksion I zyrave te prefektit te Gjirokastres"

"Tea-D"shpk

"Prefekti I Qarkut Gjirokaster"

Perfunduar 

17.04.15 shkarko 

23.03.15

466

"Sherbime te sigurise dhe ruajtjes civile te objekteve"

'Lybeshari"shpk

'Drejtoria Rajonale e Bujqesise Berat"

Perfunduar 

09.04.15 shkarko 

23.03.15

467

"Loti 4 Ruajttje e objekteve ne qarkun e Dibres (Godinat e DRT Diber,Agjencive tatimore Burrel dhe Bulqize"

'Grand Security"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

  Perfunduar

 14.04.15 shkarko

23.03.15

468

"Ruajtja me roje private e godines se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane,jashte orarit zyrtar te punes si dhe ne ditet e festive zyrtare te pushimit"

'S.S.X"shpk

'Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

  Perfunduar

09.04.15 shkarko

23.03.15

469

"Shpenzime per mirembajtjen e pajisjeve te zyrave AKU NET"

"C.C.S." Shpk

"Autoriteti Kombetar i Ushqimit"

Perfunduar 

15.04.15 shkarko 

23.03.15

470

"Pastrimi I pjeses lindore-3 te qytetit te Tiranes"

"Shpresa" Shpk & "Bardhi" Shpk

"Bashkia Tirane"

 Perfunduar

07.04.15 shkarko 

24.03.15

471

"Sherbim me roje private"

"Cullhaj"shpk

"SUOGJ "Koco Gliozheni" Tirane"

Perfunduar 

09.04.15 shkarko 

24.03.15

472

"Ruajtje fizike e objektit te Deges se Doganes Fier me roje civile"

"Myrto Security"shpk

"Dega e Doganes Fier"

 Perfunduar

 08.04.15 shkarko

24.03.15

473

"Sherbim me roje private"

"Toni-Security"shpk

"SUOGJ "Koco Gliozheni" Tirane"

 Perfunduar

 09.04.15 shkarko

24.03.15

474

"Ruajtje fizike e objektit te Deges se Doganes Fier me roje civile"

"Eurogjici Security"shpk

"Dega e Doganes Fier"

 Perfunduar

08.04.15 shkarko 

24.03.15

475

"Sherbim i ruajtjes me roje private te Godines se Ministrise se Mjedisit"

"Toni-Security"shpk

"Ministria e Mjedisit"

Perfunduar

21.04.15 shkarko 

24.03.15

476

"Loti II, Blerje ushqime koloniale per Konviktet e Shkollave te Mesme"

"Lel" Shpk

"Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme Tirane"

Perfunduar 

10.04.15 shkarko 

24.03.15

477

"Loti IV, Blerje ushqime blegtorale per Konviktet e Shkollave te Mesme"

"Lel" Shpk

"Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme Tirane"

 Perfunduar

10.04.15 shkarko 

24.03.15

479

Loti 1"Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje I godines se selise qendrore te AKBN-se"

"Siguria"shpk

"Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore"

  Perfunduar

 09.04.15 shkarko

24.03.15

486

"Ruajtja me roje private e godines se Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, jashte orarit zyrtar te punes si dhe ne ditet e festave zyrtare dhe te pushimit"

"S.S.X"shpk

"Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane"

  Perfunduar

26.03.15 shkarko 

24.03.15

487

"Loti 1, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qytetin e Tiranes"

"N.S.S" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

  Perfunduar

16.04.15 shkarko 

24.03.15

488

"Loti 3, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qarkun e Durresit"

"N.S.S" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

 14.04.15 shkarko

24.03.15

489

"Loti 10, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qarkun e Lezhes"

"N.S.S" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

 14.04.15 shkarko

24.03.15

490

"Blerje materiale higjeno sanitare"

"Atlantik 3" Shpk

"Kuvendi I Shqiperise"

Perfunduar 

01.04.15 shkarko 

24.03.15

492

"Sherbim me roje private"

"Nazeri 2000"shpk

"SUOGJ "Koco Gliozheni" Tirane"

Perfunduar 

09.04.15 shkarko 

25.03.15

493

"Loti 7, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qarkun e Gjirokastres"

"Anakonda" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

 14.04.15 shkarko

25.03.15

494

"Blerje materiale per nevojat e Sh.a. Ujesjellesi Fshat Elbasan"

"Megatek" Sha

"Ujesjellesi Fshat Elbasan" Sha

  Perfunduar

17.04.15 shkarko 

25.03.15

495

"Ruajtje fizike e objektit te Deges se Doganes Fier me roje civile"

"Polsaiz"shpk

"Dega e Doganes Fier"

Perfunduar 

08.04.15 shkarko 

25.03.15

496

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike i 2(dy) ndertesave te Bibliotekes Kombetare dhe ambjenteve te saj"

"Albguardia"shpk

"Biblioteka Kombetare"

Perfunduar 

 15.04.15 shkarko

25.03.15

497

"Ndertim i hidrocentraleve per shfrytezim hidroenergjetik vetem per perroin Cemi i Nikshit dhe te degeve te tij mbi Uren e Tamares ne kuoten 235 m.m.n.d. qe eshte bashkimi me lumin Cemi Selces"

"Albavia" Shpk

"Ministria e Energjise dhe Industrise"

Perfunduar 

11.05.15 shkarko 

26.03.15

499

"Sherbim i sigurimit dhe ruajtjes fizike te Deges se Doganes Korce"

"Eurogjici Security"shpk

"Dega e Doganes Korce"

Perfunduar 

10.04.15 shkarko 

26.03.15

500

"Loti 2, Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje, i godines se ish selise qendrore te Armo sha, ku ndodhen te sistemuara shiritat sizmike te naftes, pjese e arshives teknike te AKBN-se dhe i tre depozve te kampioneve te puseve te naftes, Lagja 1 Maji Fier"

"Eurogjici Security"shpk

"Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore"

  Perfunduar

09.04.15 shkarko 

26.03.15

501

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te godines se Gjykates Fier per periudhen 01 Prill - 31 Dhjetor 2015"

"Eurogjici Security"shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier"

 Perfunduar

17.04.15 shkarko 

26.03.15

502

"Sherbim me roje private"

"Trezhnjeva"shpk

"SUOGJ "Koco Gliozheni" Tirane"

Perfunduar 

09.04.15 shkarko 

26.03.15

503

"Loti 9, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qarkun e Kukesit"

"Trezhnjeva" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

14.04.15 shkarko 

26.03.15

504

"Loti 4, Ruajtja e objekteve ne qarkun e Dibres (Godinat e DRT Diber, Agjencive tatimore Burrel dhe Bulqize)"

"RES-03"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

14.04.15 shkarko 

26.03.15

505

"Sherbimi privat i sigurise fizike te Ndermarrjes Industriale Nr.1 per vitin 2015"

"Firdeus Security"shpk

"Ndermarrja Industriale Nr.1"

Perfunduar 

 07.04.15 shkarko

26.03.15

506

"Ruajtja e godines se Fondit Shqiptar te Zhvillimit dhe sigurimi fizik me roje private"

"Firdeus Security"shpk

"Fondi Shqiptar i Zhvillimit"

  Perfunduar

10.04.15 shkarko

27.03.15

510

"Riparim dhe sherbim makinash per nevoja te Ministrise se Financave"

"Autoland" Shpk

"Ministria e Financave"

 Perfunduar

 20.04.15 shkarko

27.03.15

511

"Sherbimi i rojeve civile"

"Snajper Security"shpk

"Spitali Rajonal Lezhe"

Perfunduar 

 08.04.15 shkarko

27.03.15

512

"Loti 1, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qytetin e Tiranes"

"Toni Security" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

16.04.15 shkarko 

27.03.15

513

"Ruajtja e godines dhe e ambienteve rrethuese te Ministrise se Shendetesise me roje private"

"Toni Security" Shpk

"Ministria e Shendetesise"

 Perfunduar

08.04.15 shkarko 

27.03.15

514

"Ruajtja me roje private e godines se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, jashte orarit zyrtar te punes si dhe ne ditet e festave zyrtare dhe te pushimit"

"Toni Security" Shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane"

Perfunduar 

09.04.15 shkarko 

27.03.15

515

"Rikonstruksion i nderteses se ish laboratorreve per pershtatje per Qendren konsultative, ne QSUT"

"Ed Konstruksion" Shpk

"Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"Tirane

Perfunduar

21.04.15 shkarko 

27.03.15

516

"Loti 1, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qytetin e Tiranes"

"S.S.X" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

16.04.15 shkarko 

27.03.15

517

"Rikonstruksion i Kanalit Ujites, Grizhe-Koplik, Shkoder"

"Curri"shpk

"Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave"

Perfunduar 

21.04.15 shkarko 

27.03.15

518

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike i 2(dy) ndertesave te Bibliotekes Kombetare dhe ambjenteve te saj"

"Toni Security" Shpk

"Biblioteka Kombetare"

Perfunduar 

15.04.15 shkarko 

27.03.15

519

"Sherbimi privat i sigurise fizike te Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier"

"Eurogjici Security"shpk

"Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier"

Perfunduar 

 28.04.15 shkarko

27.03.15

520

"Sherbimi privat i sigurise fizike te Shkolles Shqiptare te Administrates"

"Toni Security" Shpk

"Shkolla Shqiptare e Administrates Publike"

  Perfunduar

 22.04.15 shkarko

27.03.15

521

"Loti 2, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qarkun e Beratit"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

10.04.15 shkarko 

27.03.15

522

"Loti 11, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qytetin e Sarandes dhe Delvines"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

  Perfunduar

 14.04.15 shkarko

27.03.15

523

"Loti 1, Blerje materiale mjekesore kite, reagent konsumabile per Laboratorin Biokimik-Klinik, Kite reagent per OLYMPUS AU 640 / AU 2700"

"Gen-Alb Farma" Shpk

"Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"Tirane

 Perfunduar

10.05.15 shkarko 

27.03.15

524

"Sigurimi i Sherbimit me SHRSF per Stacionin Elbasan"

"Dea Security"shpk

"Hekurudha Shqiptare"sha

 Perfunduar

 17.04.15 shkarko

27.03.15

525

"Sistemimi i shtratit te Lumit Drino"

"Eral Construction Company" Shpk

"Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave"

   Perfunduar

 05.05.15 shkarko

27.03.15

526

"Loti 1, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qytetin e Tiranes"

"Nazeri 2000" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

16.04.15 shkarko 

27.03.15

527

"Loti 2, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qarkun e Beratit"

"Nazeri 2000" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

 Perfunduar

10.04.15 shkarko 

27.03.15

528

"Loti 3, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qarkun e Durresit"

"Nazeri 2000" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

 14.04.15 shkarko

27.03.15

529

"Loti 5, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qarkun e Elbasanit"

"Nazeri 2000" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

 Perfunduar 

10.04.15 shkarko 

27.03.15

530

"Loti 6, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qarkun e Fierit"

"Nazeri 2000" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

14.04.15 shkarko 

27.03.15

531

"Loti 10, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qarkun e Lezhes"

"Nazeri 2000" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

14.04.15 shkarko 

27.03.15

532

"Loti 13, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qarkun e Vlores"

"Nazeri 2000" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

15.04.15 shkarko 

30.03.15

540

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te godines se Gjykates Fier per periudhen 01 Prill - 31 Dhjetor 2015"

"Force Security 2004"shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier"

Perfunduar 

 17.04.15 shkarko

30.03.15

541

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te godines se Gjykates Fier per periudhen 01 Prill - 31 Dhjetor 2015"

"Myrto Security"shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier"

Perfunduar 

17.04.15 shkarko 

30.03.15

546

"Loti 7, Ruajtja dhe siguria e objekteve ne qarkun e Gjirokastres"

"Taulanti" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

14.04.15 shkarko 

30.03.15

547

"Loti III, Blerje instrumente mates per laboratorin e matjeve te HH dhe kondiktivitetit"

"Krijon" Shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise"

Perfunduar 

21.04.15 shkarko 

30.03.15

548

"Sherbimi i sigurimit dhe ruajtjes me 6 roje private"

"Klaron"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane"

Perfunduar 

 16.04.15 shkarko

30.03.15

549

"Ruajtja e godines se Drejtorise se Shendetit Publik Lushnje dhe objekteve qe jane nen administrimin e saj: a-Godina e Poliklinikes Lushnje b-Godina e Drejtorise se Higjenes Lushnje

"Polsaiz" Shpk

"Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje"

Perfunduar 

 20.04.15 shkarko

30.03.15

550

"Sherbimi privat i sigurise fizike te Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier"

"Nazeri 2000"shpk

"Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier"

 Perfunduar

28.04.15 shkarko 

30.03.15

551

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te objektit dhe ambjeteve rrethuese te Ministrise se Mireqenies Sociale dhe Rinise per vitin 2015"

"Nazeri 2000"shpk

"Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise"

Perfunduar 

20.04.15 shkarko 

30.03.15

552

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per Gjykaten e Apelit Tirane"

"Nazeri 2000"shpk

"Gjykata e Apelit Tirane"

Perfunduar 

02.04.15 shkarko 

30.03.15

553

"Dhenia me qera e siperfaqes prej 12.58 ha te ndodhur ne fshatin Cuke, Komuna Aliko, Zona Kadastrale 1400, Vlore"

"Shoqeria e Bashkepunimit Bujqesor Bimet e Arave, Fshati Gjashte"

"Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave"

Perfunduar 

 02.04.15 shkarko

31.03.15

557

"Sherbimi privat i sigurise fizike te Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier"

"Force Security 2004"shpk

"Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier"

Perfunduar 

28.04.15 shkarko 

31.03.15

558

"Sherbimi privat i sigurise fizike te Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier"

"Myrto Security"shpk

"Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier"

Perfunduar 

 28.04.15 shkarko

31.03.15

559

"Sherbimi privat i sigurise fizike te Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier"

"Ejxhes Security"shpk

"Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier"

Perfunduar 

28.04.15 shkarko 

31.03.15

560

"Sherbimi i sigurimit dhe ruajtjes me 6 roje private"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane"

Perfunduar 

 16.04.15 shkarko

31.03.15

561

"Sherbim i sigurimit dhe ruajtjes me roje private"

"Eurogjici Security"shpk

"Qendra Spitalore "Xh. Kongoil"Elbasan

Perfunduar 

16.04.15 shkarko 

31.03.15

562

"Ruajtja e tregut te shitjes me shumice fruta perime sha Lushnje me roje civile"

"Elezaj"shpk

"Bashkia Lushnje"

Perfunduar 

02.04.15 shkarko 

31.03.15

563

"Sherbimi privat i sigurise fizike te Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier"

"Elezaj"shpk

"Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier"

  Perfunduar

 28.04.15 shkarko

31.03.15

564

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private, per nevojat e Drejtorise se Spitalit Rajonal Diber"

"Safe" Shpk

"Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber"

Perfunduar 

21.04.15 shkarko 

31.03.15

565

"Sherbimi I ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare"

"Siguria"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane"

  Perfunduar

16.04.15 shkarko