Mars 2016  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Ankesa duke filluar nga data 18-31 Mars 2016

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

18.03.16

582

Sherbim interneti per zyrat e DAR Fier

Albanian Satellite Communication shpk

Drejtoria Arsimore Rajonale Fier

  Perfunduar

07.04.16 shkarko 

18.03.16

583

Sherbim Lan dhe Interneti

Albanian Satellite Communication shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

  Perfunduar 

27.05.16 shkarko 

18.03.16

585

Blerje Materiale Mjekesore 

Saer Medica shpk

Spitali Ihsan Cabej Lushnje

Perfunduar 

05.04.16 shkarko 

18.03.16

586

Sherbim me roje private

A-L Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster

  Perfunduar

04.05.16 shkarko 

18.03.16

587

Sherbim me roje private

A-L Security shpk

Gjykata e Apelit Gjirokaster

Perfunduar 

19.05.16 shkarko 

18.03.16

588

Sherbim me roje private

Bizhga-1 shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster

Perfunduar 

04.05.16 shkarko 

18.03.16

589

Sherbim i evadimit te mbetjeve te rrezikshme spitalroe

Euroteam shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

05.05.16 shkarko 

18.03.16

590

Prodhim i formulareve dhe kartave te shendetit

Ilar shpk

FSDKSH Drejtoria Rajonale Durres

 Perfunduar 

06.05.16 shkarko 

18.03.16

591

Ndertim i godines per azilkerkuesit me qender ne Babrru

Vllaznia shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

11.04.16 shkarko 

18.03.16

592

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Fier

 Perfunduar

 11.04.16 shkarko

18.03.16

593

Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

Perfunduar 

28.04.16 shkarko 

18.03.16

594

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Galeria Kombetare e Arteve

Perfunduar 

21.04.16 shkarko 

18.03.16

595

Prodhim i formulareve dhe kartave te shendetit

Adel Co shpk

FSDKSH Drejtoria Rajonale Durres

 Perfunduar 

 06.05.16 shkarko

18.03.16

597

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Enti Shteteror i Farave dhe Fidaneve

Perfunduar 

 20.05.16 shkarko

18.03.16

598

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave

 Perfunduar

24.03.16 shkarko 

18.03.16

601

Loti 2 Blerje buke,artikuj bulmetore,artikuj ushqimore etj

KPL shpk

Bashkia Lushnje

Perfunduar 

20.04.16 shkarko 

18.03.16

602

Blerje karburanti

Eldi 11 shpk

Bashkia Patos

  Perfunduar 

13.04.16 shkarko 

18.03.16

603

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Agjencia Kombetare e Mjedisit

Perfunduar 

11.04.16 shkarko 

18.03.16

604

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Trajtimi i Studenteve Korce

 Perfunduar 

26.04.16 shkarko 

18.03.16

605

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Bujqesise Tirane

 Perfunduar 

 14.04.16 shkarko

18.03.16

606

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Bujqesise Tirane

 Perfunduar 

 14.04.16 shkarko

18.03.16

607

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Klinika Stomatologjike Universitare Tirane prane Spitalit Nene Tereza

  Perfunduar 

11.05.16 shkarko 

18.03.16

608

Sherbim me roje private

A 2000 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

  Perfunduar

26.04.16 shkarko

21.03.16

612

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

Perfunduar 

30.05.16 shkarko 

21.03.16

613

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

  Perfunduar 

 21.04.16 shkarko

21.03.16

614

Ndertim i godines per azilkerkuesit me qender ne Babrru

Pajtoni shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

11.04.16 shkarko 

21.03.16

615

Blerje medikamentesh

Aldosch Farma shpk

Spitali Rajonal Lezhe

Perfunduar 

22.04.16 shkarko 

21.03.16

616

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

  Perfunduar

 18.05.16 shkarko

21.03.16

617

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit Parku Arkeologjik Apolonia Fier

 Perfunduar 

 19.05.16 shkarko

21.03.16

618

Sherbim me roje private

Shtiqni shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

18.05.16 shkarko 

21.03.16

619

Trajtimi i mbetjeve spitalore

Euroteam shpk

Spitali Rajonal Fier

 Perfunduar 

04.05.16 shkarko 

21.03.16

620

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Enti Shteteror i Farave dhe Fidaneve

 Perfunduar 

 20.05.16 shkarko

21.03.16

621

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Gjykata e Apelit Tirane

Perfunduar 

18.04.16 shkarko 

21.03.16

622

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror ISSH

 Perfunduar

12.05.16 shkarko

23.03.16

625

Sigurim te detyrueshem te mjete

Atlantik shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

 Perfunduar

11.05.16 shkarko

23.03.16

627

Loti 1 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

22.04.16 shkarko 

23.03.16

628

Loti 2 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

  Perfunduar

 22.04.16 shkarko

23.03.16

629

Loti 5 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

22.04.16 shkarko 

23.03.16

630

Loti 8 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

  Perfunduar

 22.04.16 shkarko

23.03.16

631

Loti 3 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

   Perfunduar

22.04.16 shkarko 

23.03.16

632

Loti 6 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

 Perfunduar

 22.04.16 shkarko

23.03.16

633

Loti 4 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

 Perfunduar 

22.04.16 shkarko 

23.03.16

634

Loti 9 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

 Perfunduar

22.04.16 shkarko 

23.03.16

635

Loti 7 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

22.04.16 shkarko 

23.03.16

636

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Apelit Korce

   Perfunduar

13.04.16 shkarko

24.03.16

637

Sherbim me roje private

Ernisa-S shpk

Trajtimi i Studenteve Korce

  Perfunduar

26.04.16 shkarko 

24.03.16

639

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Drejtoria e Bujqesise Tirane

Perfunduar 

 14.04.16 shkarko

24.03.16

640

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat

  Perfunduar 

 25.04.16 shkarko

24.03.16

641

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke

Perfunduar 

 19.04.16 shkarko

24.03.16

642

Loti 2 Riparim-mirembajtje ndertimore

Ed Konstruksion shpk

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

  Perfunduar 

05.05.16 shkarko 

24.03.16

643

Loti 1 Riparim-mirembajtje ndertimore

Ed Konstruksion shpk

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

  Perfunduar

05.05.16 shkarko 

24.03.16

644

Kanalet kryesore ujitese,skemat ujitese Llakatund-Armen

Eral Construction shpk

Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave

  Perfunduar 

09.05.16 shkarko 

24.03.16

645

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

FSDKSH Tirane

Perfunduar 

 04.05.16 shkarko

24.03.16

646

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Koco Gliozheni"

 Perfunduar 

 23.05.16 shkarko

24.03.16

647

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Muzeu Historik Kombetar

Perfunduar 

 03.05.16 shkarko

24.03.16

651

Sherbim me roje private

A 2000 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit

Perfunduar 

04.05.16 shkarko 

24.03.16

652

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

Perfunduar 

17.05.16 shkarko 

24.03.16

653

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

  Perfunduar

17.05.16 shkarko 

24.03.16

654

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Korce

Perfunduar 

03.05.16 shkarko 

24.03.16

655

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Muzeu Historik Kombetar

  Perfunduar 

03.05.16 shkarko 

24.03.16

656

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Koco Gliozheni"

Perfunduar 

 23.05.16 shkarko

24.03.16

657

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

  Perfunduar

 18.04.16 shkarko

24.03.16

658

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

ZVRPP Lezhe

Perfunduar 

14.04.16 shkarko 

25.03.16

664

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Kurbin

Perfunduar 

 24.05.16 shkarko

25.03.16

665

Blerjej pajisje hardware,software

Infosoft Systems shpk

Agjencia per Zbatimin e Reformes Territoriale

  Perfunduar 

05.05.16 shkarko 

25.03.16

667

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier

Perfunduar 

18.04.16 shkarko 

25.03.16

668

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit Parku Arkeologjik Apolonia Fier

Perfunduar 

19.05.16 shkarko 

25.03.16

670

Rikonstruksionin e zyrave Postare te filialeve Kukes dhe Mat

Mela shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

13.05.16 shkarko 

25.03.16

671

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit

  Perfunduar

04.05.16 shkarko 

25.03.16

672

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

FSDKSH

Perfunduar 

 04.05.16 shkarko

25.03.16

673

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

18.04.16 shkarko 

25.03.16

674

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Gjykata e Apelit Tirane

Perfunduar 

18.04.16 shkarko 

25.03.16

675

Sherbim me roje private

Klaron shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

Perfunduar 

 11.05.16 shkarko

25.03.16

676

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Gjykata e Shkalles se Pare Kruje

  Perfunduar

12.05.16 shkarko 

25.03.16

677

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Universiteti i Mjekesise Tirane

Perfunduar 

02.06.16 shkarko 

25.03.16

678

Sherbim me roje private

Vaso Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Korce

  Perfunduar 

 03.05.16 shkarko

25.03.16

679

Sherbim interneti

Albtelecom shpk

Drejtoria Arsimore Rajonale Tirane

Perfunduar 

14.04.16 shkarko 

25.03.16

680

Blerje kepuce per Garden e Republikes

Euro 2001 shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

  Perfunduar 

 27.04.16 shkarko

25.03.16

 681

Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave

 Perfunduar 

18.05.16 shkarko 

25.03.16

682

Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit Parku Arkeologjik Apolonia Fier

 Perfunduar 

19.05.16 shkarko 

25.03.16

683

Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit

Perfunduar 

04.05.16 shkarko 

29.03.16

684

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

FSDKSH Tirane

Perfunduar 

04.05.16 shkarko 

29.03.16

685

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

  Perfunduar

18.04.16 shkarko 

29.03.16

692

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

Perfunduar 

 17.05.16 shkarko

29.03.16

693

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin

Perfunduar 

 18.05.16 shkarko

29.03.16

694

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Lezhe

Perfunduar 

 14.04.16 shkarko

29.03.16

695

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster

Perfunduar 

27.04.16 shkarko 

29.03.16

696

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Instituti i Sigurimeve Insig

 Perfunduar

14.04.16 shkarko 

29.03.16

697

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

AKSHI

Perfunduar 

27.04.16 shkarko 

29.03.16

699

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

AKSHI

Perfunduar 

27.04.16 shkarko 

29.03.16

700

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

Perfunduar 

17.05.16 shkarko 

29.03.16

701

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

  Perfunduar

19.04.16 shkarko 

29.03.16

702

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Instituti i Sigurimeve Insig

Perfunduar 

 14.04.16 shkarko

29.03.16

703

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

 18.04.16 shkarko

29.03.16

704

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

AKSHI

Perfunduar 

 27.04.16 shkarko

29.03.16

705

Sherbim me roje private

2 LX shpk

ZVRPP Lezhe

  Perfunduar 

14.04.16 shkarko 

29.03.16

706

Sherbimi i evadimit te mbetjeve te rrezikshme

Iridiani shpk

Spitali Obstetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine

  Perfunduar

01.04.16 shkarko

29.03.16

707

Sherbim me roje private

Vrana Security shpk

KESH

  Perfunduar

 11.05.16 shkarko

29.03.16

708

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Gjirokaster

Perfunduar 

01.06.16 shkarko 

29.03.16

709

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster

Perfunduar 

04.05.16 shkarko 

29.03.16

710

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Gjirokaster

  Perfunduar

01.06.16 shkarko 

29.03.16

711

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni

  Perfunduar

23.05.16 shkarko 

29.03.16

712

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit

Perfunduar 

 04.05.16 shkarko

29.03.16

713

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Durres

Perfunduar 

30.05.16 shkarko 

29.03.16

714

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave

Perfunduar 

18.05.16 shkarko 

29.03.16

715

Blerjej pajisje hardware,software

Bnt Electronics shpk

Agjencia per Zbatimin e Reformes Territoriale

   Perfunduar

05.05.16 shkarko

30.03.16

718

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Qendra e Botimeve Zyrtare

Perfunduar 

06.04.16 shkarko 

30.03.16

725

Sherbim me roje private

A 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

  Perfunduar

27.04.16 shkarko 

30.03.16

726

Sherbim me roje private

A 2000 shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

18.04.16 shkarko 

30.03.16

727

Kanali kryesor ujites Klos

Radika shpk

Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave

  Perfunduar

29.04.16 shkarko 

30.03.16

730

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Universiteti i Mjekesise Tirane

 Perfunduar 

 02.06.16 shkarko

30.03.16

731

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar 

27.04.16 shkarko 

31.03.16

732

Sherbim me roje private

Alben 2 Security shpk

Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Korce

Perfunduar 

17.05.16 shkarko 

31.03.16

734

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster

 Perfunduar 

 27.04.16 shkarko

31.03.16

735

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster

  Perfunduar

 27.04.16 shkarko

31.03.16

736

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Galeria Kombetare e Arteve

Perfunduar 

21.04.16 shkarko 

31.03.16

737

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Librazhd

Perfunduar 

30.05.16 shkarko 

31.03.16

738

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd

Perfunduar 

 30.05.16 shkarko

31.03.16

739

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Cirku Kombetar Tirane

 Perfunduar

 07.04.16 shkarko

31.03.16

740

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Cirku Kombetar Tirane

   Perfunduar

07.04.16 shkarko