Vendime Mars 2017  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Ankesa duke filluar nga data 16-31 Mars 2017


Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

16.03.17

454

Sherbim me roje private

Pelikani Security shpk

Galeria Kombetare e Arteve

Perfunduar 

18.05.17 shkarko 

16.03.17

455

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize

 Perfunduar

27.04.17 shkarko 

16.03.17

459

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

07.04.17 shkarko 

16.03.17

460

Blerje ushqime per vitin 2017

Sead SGS shpk

Shtepia e te Moshuarve Shkoder

Perfunduar 

17.03.17 shkarko 

16.03.17

461

Blerje ushqime per vitin 2017

Sead SGS shpk

Spitali Rajonal Shkoder

   Perfunduar

17.03.17 shkarko

17.03.17

462

Supervizion per objektin "Rikonstruksion i rruges "Unaza"

HE & SK 11 shpk

Bashkia Patos

Perfunduar 

11.04.17 shkarko 

17.03.17

465

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

 29.03.17 shkarko

17.03.17

466

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Pogradec

Perfunduar 

 20.04.17 shkarko

17.03.17

471

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Inspektoriati Qendror

Perfunduar 

02.05.17 shkarko 

17.03.17

472

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Drejtoria e Bujqesise Tirane

Perfunduar 

 12.04.17 shkarko

17.03.17

473

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

 08.05.17 shkarko

17.03.17

474

Loti 7 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

20.04.17 shkarko 

17.03.17

475

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

 29.03.17 shkarko

17.03.17

476

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

 15.05.17 shkarko

17.03.17

477

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

  Perfunduar

08.05.17 shkarko

17.03.17

478

Blerje shtypshkrime per nevoja te Instat

Expo Vision Albania shpk

INSTAT

Perfunduar

03.04.17 shkarko 

17.03.17

479

Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

08.05.17 shkarko 

17.03.17

480

Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Ministria e Shendetesise

 Perfunduar

15.05.17 shkarko 

17.03.17

481

Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

 Perfunduar

 

07.04.17 shkarko 

 

17.03.17

482

Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

  Perfunduar

08.05.17 shkarko 

17.03.17

483

Blerje Tonera,shirita

Mondoffice shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 11.04.17 shkarko

17.03.17

484

Blerje artikuj tonera per printera dhe fotokopje

Mondoffice shpk

FSDKSH

Perfunduar 

13.04.17 shkarko 

17.03.17

485

Printim i fatures dhe zarfimi ne versionin Selfmailer

Adel-CO shpk

OSHEE

Perfunduar 

18.04.17 shkarko 

17.03.17

486

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

08.05.17 shkarko 

17.03.17

487

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

15.05.17 shkarko  

17.03.17

488

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

  Perfunduar

12.05.17 shkarko

20.03.17

490

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Bujqesise Tirane

Perfunduar 

12.04.17 shkarko 

20.03.17

491

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat

Perfunduar

10.05.17 shkarko

20.03.17

492

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar

 

08.05.17 shkarko

 

20.03.17

493

Sherbim lidhje Lan to Lan

Abcom shpk

Shoqeria e Pare Financiare te Zhvillimit FAF

Perfunduar 

13.04.17 shkarko 

20.03.17

494

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

15.05.17 shkarko  

20.03.17

495

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

 

08.05.17 shkarko

 

20.03.17

497

Blerje pulla holografike per certefikata me elemente sigurie

Albdesign PSP shpk

Shtypshkronja e letrave me vlere

 Perfunduar

18.04.17 shkarko 

20.03.17

498

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Ministria e Shendetesise

 Perfunduar

15.05.17 shkarko  

20.03.17

499

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin

Perfunduar 

 12.05.17 shkarko

20.03.17

500

Sherbim me roje private

Safe shpk

Bashkia Bulqize

 Perfunduar

 25.04.17 shkarko

20.03.17

501

Shpenzime per sigurine dhe ruajtjen e zyrave

Safe shpk

AZHBR

Perfunduar 

 19.05.17 shkarko

20.03.17

502

Sherbim me roje private

Safe shpk

Prokuroria e rrethit Gjyqesor Diber

Perfunduar 

16.05.17 shkarko 

20.03.17

503

Sherbim me roje private

Safe shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

 Perfunduar

 08.05.17 shkarko

20.03.17

504

Sherbim me roje private

Safe shpk

Ujesjelles Kanalizime Mat

Perfunduar 

16.05.17 shkarko 

20.03.17

505

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

 08.05.17 shkarko

20.03.17

506

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ministria e Shendetesise

  Perfunduar

15.05.17 shkarko  

20.03.17

507

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin

Perfunduar 

12.05.17 shkarko 

20.03.17

508

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

18.05.17 shkarko 

20.03.17

509

Blerje pulla holografike per certefikata me elemente sigurie.

Ilar shpk

Shtypshkronja e letrave me vlere

 Perfunduar

18.04.17 shkarko  

21.03.17

513

Rivitalizimi i Rr"Blv Blu"Urbane Kamez"

Kacdedja shpk

Bashkia Kamez

   Perfunduar

27.04.17 shkarko 

21.03.17

516

Pjesemarje ne konkurim publik per zhvillimin e aktivitetit Ripopullim & Peshkim me Ujembledhesin e Sadovises

Kastriot Gremshi pf

Ministria e Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave

 Perfunduar

29.03.17 shkarko

21.03.17

517

Per dhenien me koncension/ppp te hidrocentralit "Guri i Bardhe"

Alko Impex General Construction shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

Perfunduar 

29.03.17 shkarko 

21.03.17

520

Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar

Dorina Karaiskaj pf

Ministria e Integrimit Europian

 Perfunduar

28.04.17 shkarko 

21.03.17

521

Sherbim me roje private

Safe shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat

 Perfunduar

 10.05.17 shkarko

21.03.17

523

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

 Perfunduar

07.04.17 shkarko  

21.03.17

524

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Bujqesise Tirane

Perfunduar 

 12.04.17 shkarko

21.03.17

525

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

 Perfunduar

 

07.04.17 shkarko 

 

21.03.17

526

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat

   Perfunduar

 10.05.17 shkarko

23.03.17

527

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

 

07.04.17 shkarko 

 

23.03.17

528

Sherbim me roje private

Safe shpk

Ministria e Shendetesise

 Perfunduar

15.05.17 shkarko  

23.03.17

536

Blerje shtypshkrime per nevoja spitalore

Firma Rama Graf shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce

 Perfunduar

 05.05.17 shkarko

23.03.17

537

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat

Perfunduar 

10.05.17 shkarko 

23.03.17

538

Blerje Mish

Olta Sharra pf

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

28.04.17 shkarko 

23.03.17

539

Plehra Kimike,furnitura veterinare,farera,fidane e te tjera produkte

Kajmaku shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit

  Perfunduar

 04.05.17 shkarko

23.03.17

540

Rikonstruksion i kanalit vadites Ura e Vakes-Cerrnice

Shendelli shpk

Bashkia Tropoje

Perfunduar 

 14.04.17 shkarko

23.03.17

541

Rruga Fitore Aliko

Shendelli shpk

Bashkia Finiq

Perfunduar 

 21.04.17 shkarko

23.03.17

542

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

AKU

Perfunduar 

05.04.17 shkarko 

23.03.17

543

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

07.04.17 shkarko  

23.03.17

544

Sherbim me roje private

Erald shpk

DRSSH Vlore

Perfunduar 

25.04.17 shkarko 

23.03.17

545

Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

 

08.05.17 shkarko

 

23.03.17

546

Loti 6 B6-Blerje Barna antineoplastike

Megapharma shpk

Ministria e Shendetesise

   Perfunduar

 14.04.17 shkarko

23.03.17

547

Sherbim printimi fotokopjimi

Copier Computer Center shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

 Perfunduar

 27.04.17 shkarko

23.03.17

548

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

 15.05.17 shkarko 

23.03.17

550

Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar

Planet shpk

Ministria e Integrimit Europian

Perfunduar 

28.04.17 shkarko 

24.03.17

551

Blerje Tonera

Infosoft Office shpk

Shoqeria e Pare Financiare te Zhvillimit FAF

Perfunduar 

 26.04.17 shkarko

24.03.17

560

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe

Perfunduar

11.05.17 shkarko 

24.03.17

561

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

 Perfunduar

07.04.17 shkarko  

24.03.17

562

Blerje pajisje zyrash

Ro-Al shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

 20.04.17 shkarko

24.03.17

563

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

DRKSH Fier

 Perfunduar

 16.05.17 shkarko

24.03.17

564

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

AZHBR

Perfunduar 

 19.05.17 shkarko 

24.03.17

565

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

 Perfunduar

 

07.04.17 shkarko 

 

24.03.17

566

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

08.05.17 shkarko 

24.03.17

567

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Vlore

  Perfunduar

18.05.17 shkarko 

24.03.17

568

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Vlore

Perfunduar 

 25.04.17  shkarko

24.03.17

569

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti i Arteve

Perfunduar 

11.05.17 shkarko 

24.03.17

570

Loti 2 Blerje/Furnizim Solar

Resuli-Er shpk

Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik

Perfunduar 

11.05.17 shkarko 

24.03.17

571

Blerje gasoil per mjetet e bashkise dhe kaldajen e Shkolles 9-vjecare

A.L.F shpk

Bashkia Maliq

Perfunduar 

 27.04.17 shkarko

27.03.17

577

Sherbim me roje private

Lama shpk

ZVRPP Lezhe

Perfunduar 

 16.05.17 shkarko

27.03.17

578

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

15.05.17 shkarko  

27.03.17

579

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

 Perfunduar

 

07.04.17 shkarko 

 

27.03.17

580

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Bordi i Kullimit Fier

Perfunduar 

19.05.17 shkarko 

27.03.17

581

Sherbimi Lan/Wan dhe interneti

Abcom shpk

Ministria e Financave

Perfunduar 

15.05.17 shkarko 

27.03.17

582

Sherbim me roje private

Vaso Security shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

08.05.17 shkarko  

27.03.17

584

Rikonstruksion dhe shtrim i rruges bujqesore te fushes se fshatit Pal

Mane/S shpk

Bashkia Sarande

Perfunduar 

21.04.17 shkarko 

27.03.17

585

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

  Perfunduar

 18.05.17 shkarko 

27.03.17

586

Sherbim me roje private

Safe shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

 

08.05.17 shkarko

 

27.03.17

587

Sherbim me roje private

Safe shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

 Perfunduar

 

07.04.17 shkarko 

 

27.03.17

588

Loti 3 hartimi i planeve te pergjithshme Vendore per Bashkite Kolonje,Kelcyre,Permet

Abkons shpk

Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit

Perfunduar 

15.05.17 shkarko 

28.03.17

589

Sherbime per printime dhe publikime parlamentare

Kristalina-Kh shpk

Kuvendi i Shqiperise

 Perfunduar

 12.05.17 shkarko

28.03.17

590

Sherbime per printime dhe publikime parlamentare

Adel-CO shpk

Kuvendi i Shqiperise

   Perfunduar

12.05.17 shkarko  

28.03.17

593

Sherbim me roje private

Safe shpk

ZVRPP Kukes

   Perfunduar

16.05.17 shkarko

28.03.17

595

Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar dhe akomodim per aktivitetet e Agjensise Kombetare te Turizmit

Planet shpk

Agjencia Kombetare e Turizmit

  Perfunduar

05.05.17 shkarko

29.03.17

596

Loti 1 Rikonstruksion i rruges kthesa-ura e Suhes

Cobial shpk

Bashkia Libohove

Perfunduar 

25.04.17 shkarko 

29.03.17

599

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tropoje

Perfunduar 

29.05.17 shkarko 

29.03.17

600

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

Perfunduar 

 29.05.17 shkarko

30.03.17

603

Sherbim me roje private Sektori Korce

Security Korca hpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

08.05.17 shkarko  

30.03.17

604

Sherbim Lan/Wan dhe interneti

Albanian Telecommunications Union shpk

Ministria e Financave

  Perfunduar

15.05.17 shkarko 

30.03.17

605

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tropoje

Perfunduar 

29.05.17 shkarko  

30.03.17

606

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Qendra e Studimeve Albanologjike

  Perfunduar

 16.05.17 shkarko

30.03.17

607

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Fier

Perfunduar 

09.05.17 shkarko 

30.03.17

608

Blerje Mish

Dajti Park 2007 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

28.04.17 shkarko 

30.03.17

610

Sherbim me roje private Sektori Korce

Ernisa-S shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

  Perfunduar

08.05.17 shkarko  

30.03.17

611

Shpenzime per sigurine dhe ruajtjen e zyrave te AZHBR-se

Firdeus Security shpk

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural

Perfunduar 

 19.05.17 shkarko 

30.03.17

612

Rruga Auto Lamzi,Njesia Administrative Lumzi

Sireta 2F shpk

Bashkia Puke

 Perfunduar

 11.04.17 shkarko

30.03.17

613

Blerje gaz

Kastrati shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

09.05.17 shkarko 

30.03.17

614

Blerje materiale ndihmese per shtypshkronjen e Qendres se Botimeve Zyrtare

Ilar shpk

Qendra e Botimeve Zyrtare

 Perfunduar

 26.04.17 shkarko

30.03.17

615

Loti 1 Sistemim asfaltim i rruges treblove-Peshkopi

B-93 shpk

Bashkia Selenice

  Perfunduar

03.05.17 shkarko

31.03.17

617

Rehabilitim i siperfaqeve te Uzines se Plehrave Azotike Fier

Eglenti shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

Perfunduar 

10.05.17 shkarko 

31.03.17

620

Rehabilitim i rruges Devoll

Viante Konstruksion shpk

Bashkia Gramsh

Perfunduar 

 03.05.17 shkarko

31.03.17

621

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje

  Perfunduar

30.05.17 shkarko