Vendime Mars 2018  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

15.03.18

498

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Akademia e Studimeve Albanologjike

 Perfunduar

15.05.18 shkarko 

15.03.18

499

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke

Perfunduar 

 22.05.18 shkarko

15.03.18

500

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial

 Perfunduar

 23.05.18 shkarko

15.03.18

501

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

ASHR Tirane

Perfunduar 

10.05.18 shkarko 

15.03.18

502

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Universiteti Mjekesise

  Perfunduar 

09.05.18 shkarko 

15.03.18

503

Blerje mjete didaktike dhe kancelarike ne funksion te projektit "Bejme detyrat e Shtepise"dhe mjete kancelarike per nevojat e QEZHEF

Infosoft Office shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve

Perfunduar 

08.05.18 shkarko 

15.03.18

504

Sherbim me roje private

I.S.A shpk

Arkivi Qendror Shteteror i Filmit

Perfunduar 

16.05.18 shkarko 

15.03.18

505

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

ZVRPP Berat

  Perfunduar 

11.05.18 shkarko 

16.03.18

506

Blerje ushqime baze koloniale

Nelsa shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

11.05.18 shkarko 

16.03.18

507

Blerje fruta perime

Nelsa shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

  Perfunduar

 11.05.18 shkarko

16.03.18

508

Blerje mish

Tona shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

 10.05.18 shkarko

16.03.18

509

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje

Perfunduar 

 16.05.18 shkarko

16.03.18

510

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

Perfunduar 

05.06.18 shkarko 

16.03.18

511

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Teatri Kombetar

Perfunduar 

25.05.18 shkarko

16.03.18

512

Loti 1 Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

Adisa

Perfunduar 

14.05.18 shkarko 

16.03.18

513

Loti 2 Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

Adisa

  Perfunduar

14.05.18 shkarko 

16.03.18

514

Loti 1 Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Adisa

  Perfunduar

14.05.18 shkarko  

16.03.18

515

Loti 2 Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Adisa

  Perfunduar

14.05.18 shkarko 

16.03.18

516

Kanalizime kryesore,punime per mirembajtjen e rrugeve

Mali shpk

Bashkia Tropoje

Perfunduar 

 09.05.18 shkarko

16.03.18

517

Blerje fruta perime

Gerti-1987 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

11.05.18 shkarko 

16.03.18

518

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Keshilli i Qarkut Shkoder

Perfunduar 

 28.05.18 shkarko

16.03.18

519

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise

Perfunduar 

23.05.18 shkarko 

16.03.18

520

Blerje mish

Dajti Park 2007 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

10.05.18 shkarko 

16.03.18

521

Blerje ushqime baze koloniale

Dajti Park 2007 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

11.05.18 shkarko 

16.03.18

523

Printim Faturash

Adel Co shpk

Ujesjelles Kanalizime Shkoder

  Perfunduar

24.05.18 shkarko

16.03.18

524

Sherbim me roje private

A-2000 shpk

Universitet Aleksander Moisiu Durres

Perfunduar 

 24.05.18 shkarko

16.03.18

525

Loti 3 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Adisa

Perfunduar 

17.05.18 shkarko 

16.03.18

526

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Aluizni-t Tirana Veri,Jug 2

Perfunduar 

23.03.18 shkarko 

16.03.18

527

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje

Perrfunduar 

16.05.18 
shkarko 

16.03.18

528

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Akademia e Studimeve Albanologjike

Perfunduar 

15.05.18 shkarko  

16.03.18

529

Sherbim me roje private

Oktapus 1 Security shpk

Drejtoria e pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

 11.05.18 shkarko

16.03.18

530

Mirembajtja e ambjenteve te brendshme,te jashtme dhe te gjelberta te OST

Rozafa 94 shpk

OST

Perfunduar 

 04.04.18 shkarko

19.03.18

533

Sherbim me roje private

Conspiration-Metropol shpk

Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale

Perfunduar 

25.05.18 shkarko 

19.03.18

534

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje

Perfunduar 

11.05.18 shkarko 

19.03.18

535

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Bibloteka Kombetare

 Perfunduar

24.05.18 shkarko 

19.03.18

536

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

 Perfunduar

 05.06.18 shkarko

19.03.18

537

Blerje kimikate per UKT

2AT shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

18.05.18 shkarko 

19.03.18

539

Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit

Alstezo shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

23.03.18 shkarko 

19.03.18

540

Riparim-mirembajtje e autoveturave te markave te ndryshme Vw,Hyndai,Chevrolet,Toyota,Ford per vitin 2018

Alstezo shpk

Kuvendi i Shqiperise

  Perfunduar

07.05.18 shkarko

19.03.18

541

Loti 6 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akualkultures

Perfunduar 

 23.05.18 shkarko

19.03.18

542

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

S.U.O.GJ Koco Gliozheni

Perfunduar

20.04.18 shkarko 

19.03.18

543

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

Perfunduar 

05.06.18 shkarko 

19.03.18

544

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

S.U.O.GJ Koco Gliozheni

Perfunduar 

20.04.18 shkarko 

19.03.18

546

Blerje bulmet dhe veze

Delta Doni shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

 23.03.18 shkarko

19.03.18

547

Blerje materiale objekti "Ndertim trotuari+Ndricim nga xhamia Suk1-karburanti "Agacaj"

Euro-Alb shpk

Bashkia Roskovec

  Perfunduar

 09.05.18 shkarko

19.03.18

548

Blerje materiale objekti "Rehabilitim i bllokut urban L.Braho"Roskovec

Euro-Alb shpk

Bashkia Roskovec

  Perfunduar

 09.05.18 shkarko

19.03.18

549

Blerje material objekti "Ndertim KUZ lagjia Shurdhenj,fshati KUMAN

Euro-Alb shpk

Bashkia Roskovec

Perfunduar 

09.05.18 shkarko 

19.03.18

550

Blerje materiale objekti "Ndertim KUZ Qender SUK 2"

Euro-Alb shpk

Bashkia Roskovec

   Perfunduar

09.05.18 shkarko

20.03.18

551

Sherbim me roje private

Oktapus 1 Security shpk

S.U.O.GJ Koco Gliozheni

   Perfunduar

20.04.18 shkarko  

20.03.18

552

Sherbim me roje private

Oktapus 1 Security shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

Perfunduar 

05.06.18 shkarko 

20.03.18

553

Mirembajtje rutine automjetesh

Alstezo shpk

Reparti Special Renea

Perfunduar 

 26.03.18 shkarko

20.03.18

554

Sherbim me roje private

Sabeta shpk

ZVRPP Kukes

Perfunduar

 25.04.18 shkarko

20.03.18

555

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni

  Perfunduar

20.04.18 shkarko  

20.03.18

556

Shpenzime per sherbime interneti

Albtelecom sha

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

26.03.18 shkarko 

20.03.18

561

Shpenzime te printimit dhe publikimit

Promo Print shpk

Bashkia Korce

  Perfunduar  

16.05.18 shkarko 

21.03.18

563

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

ZVRPP Kukes

Perfunduar 

25.04.18 shkarko 

21.03.18

567

Blerje ilace stomatologjike per vitin 2018

Moto-Mania shpk

Klinika stomatologjike universitare Tirane

Perfunduar 

03.05.18 shkarko 

21.03.18

568

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Aluizni-t Tirana Veri,Jug 2

   Perfunduar

23.03.18 shkarko 

21.03.18

569

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Akademia e Studimeve Albanologjike

Perfunduar 

15.05.18 shkarko 

21.03.18

570

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Aluizni-t Tirana Veri,Jug 2

Perfunduar 

23.03.18 shkarko 

21.03.18

571

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

Perfunduar 

05.06.18 shkarko 

23.03.18

573

Sherbim me roje private

Iral 1.3.A shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec

Perfunduar 

25.04.18 shkarko 

23.03.18

576

Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barna dhe aksesore per shtypjen e tyre

Albdesign PSP shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

Perfunduar 

08.05.18 shkarko 

23.03.18

577

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

 16.05.18 shkarko

23.03.18

578

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Galeria Kombetare e Arteve

Perfunduar 

31.05.18 shkarko 

23.03.18

579

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Librazhd

Perfunduar 

21.05.18 shkarko 

23.03.18

580

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Drejtoria e pergjithshme e Doganave

 Perfunduar

11.05.18 shkarko 

23.03.18

581

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Shkoder

Perfunduar

 30.05.18 shkarko

23.03.18

582

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

16.05.18 shkarko 

23.03.18

583

Blerje rakorderi HDPE 10 ATM te ndryshme

Vibtis shpk

Ujesjelles Kanalizime Lushnje

Perfunduar 

03.05.18 shkarko 

 23.03.18

584

Sherbim me roje private

Pelikan Security Group shpk

Galeria Kombetare e Arteve

Perfunduar 

31.05.18 shkarko  

23.03.18

585

Loti 2 Blerje bulmet,qumesht,kos,djathe,gjize

Delta Doni shpk

QEZHEF

Perfunduar 

 20.04.18 shkarko

 23.03.18

586

Blerje rakorderi HDPE 10 ATM te ndryshme

Mega Plast 2L shpk

Ujesjelles Kanalizime Lushnje

  Perfunduar

 03.05.18 shkarko 

26.03.18

589

Loti 4 Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Adisa

Perfunduar 

 16.04.18 shkarko

26.03.18

590

Pjese kembimi goma,bateri,filtra

Ra-Mi Kompany shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit

  Perfunduar

 21.05.18 shkarko

26.03.18

592

Loti 1 Sherbim me roje private

Ballazhi shpk

Bibloteka Kombetare

  Perfunduar

24.05.18 shkarko  

26.03.18

593

Loti 3 Blerje buke thekre dhe integrale

Nelsa shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve

Perfunduar 

 20.04.18 shkarko

26.03.18

594

Loti 5 Blerje fruta,zarzavate

Nelsa shpk

QEZHEF

Perfunduar 

20.04.18 shkarko 

26.03.18

595

Loti 1 Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

AKBN

 Perfunduar

01.06.18 shkarko 

26.03.18

596

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

Teatri Kombetar i Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor

 Perfunduar 

29.05.18 shkarko 

26.03.18

598

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize

Perfunduar 

17.05.18 shkarko 

26.03.18

599

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Drejtoria Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar 

 17.07.18 shkarko

26.03.18

600

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Anakonda Security shpk

DRSHTR Sarande

   Perfunduar

 06.06.18 shkarko

26.03.18

601

Sherbim me roje private

2 LX shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin

  Perfunduar 

 27.04.18 shkarko

26.03.18

602

Sherbim me roje private

2 LX shpk

DRSHTR Lac

Perfunduar 

11.04.18 shkarko 

26.03.18

603

Sherbim me roje private

I.S.A shpk

Drejtoria Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar 

17.07.18 shkarko 

26.03.18

604

Sherbim me roje private

Army Guard Security shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterenarise

Perfunduar 

 18.05.18 shkarko

26.03.18

605

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise

  Perfunduar

23.05.18 shkarko  

26.03.18

606

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

ARSH

Perfunduar 

 04.04.18 shkarko

26.03.18

607

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Drejtoria e Aluizni-t Tirana Veri,Jug 2

Perfunduar 

28.03.18 shkarko 

26.03.18

608

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Arkivi Qendror Shteteror i Filmit

Perfunduar 

16.05.18 shkarko 

26.03.18

609

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Shtypshkronja e Letrave me Vlere

   Perfunduar

03.04.18 shkarko

27.03.18

613

Loti 5 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akualkultures

Perfunduar 

30.05.18 shkarko 

27.03.18

614

Loti 2 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

AKBN

Perfunduar 

04.06.18 shkarko 

27.03.18

615

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Tregu i Shitjes me Shumice Fruta-Perime

Perfunduar 

14.06.18 shkarko 

27.03.18

616

Loti 2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akualkultures

 Perfunduar

31.05.18 shkarko 

27.03.18

617

Loti 5 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akualkultures

Perfunduar 

 25.04.18 shkarko

27.03.18

618

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Qendra Spitalore Xhafer Kongoli Elbasan

Perfunduar 

07.05.18 shkarko 

27.03.18

619

Sherbim me roje private

Safe shpk

Bashkia Vore

Perfunduar 

29.03.18 shkarko 

27.03.18

620

Sherbim me roje private

Conspiration-Metropol shpk

Prefekti i Qarkut Tirane

Perfunduar 

 04.05.18 shkarko

27.03.18

621

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

ZVRPP Vlore

Perfunduar 

 01.06.18 shkarko

28.03.18

624

Sherbim me roje private

Guard & Protect Rica shpk

DRSHTR Lac

  Perfunduar

13.06.18 shkarko 

28.03.18

628

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Ministria e Finances dhe Ekonomise

Perfunduar 

23.05.18 shkarko 

28.03.18

629

Blerje hipoklorit Kalciumi per vitin 2018

W.Center shpk

Ujesjelles Kanalizime Berat

Perfunduar 

 10.05.18 shkarko

28.03.18

630

Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

16.05.18 shkarko 

28.03.18

631

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti i Mjekesise

Perfunduar 

09.05.18 shkarko 

28.03.18

632

Loti 2 Blerje ene plastike e metalike per marrje karburanti

Paera shpk

Inspektorati Shteteror Teknik dhe Industrial

Perfunduar 

 28.05.18 shkarko

28.03.18

634

Loti 1 Blerje kite reagent dhe materiale konsumi per Laboratorin Cito patologjik

Krijon shpk

S.U.O.GJ Koco Gliozheni

 Perfunduar

21.05.18 shkarko 

28.03.18

635

Loti 2 Kite reagent per Laboratorin Klinik-Biokimik

Krijon shpk

S.U.O.GJ Koco Gliozheni

 Perfunduar

21.05.18 shkarko 

28.03.18

636

Pastrimi evadimi i mbetjeve urbane ne Bashkine Korce

Rej shpk

Bashkia Korce

Perfunduar 

05.06.18 shkarko 

29.03.18

637

Blerje pulla halografike me elemente sigurie per vitin 2018

Albdesign PSP shpk

Shtypshkronja e Letrave me Vlere

 Perfunduar

 11.05.18 shkarko

29.03.18

638

Blerje produkte te ndryshme

Eglenti shpk

Qendra Sociale Multidisiplinare

Perfunduar 

 08.05.18 shkarko

29.03.18

639

Sherbim me roje private

Serjani shpk

Petrol Alba

 Perfunduar

 04.04.18 shkarko

29.03.18

640

Blerje materiale hidraulike

Zihni Mucaj pf

Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove

Perfunduar 

24.04.18 shkarko 

29.03.18

641

Loti 1 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

AKBN

  Perfunduar

01.06.18 shkarko  

29.03.18

642

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan

Perfunduar 

06.06.18 shkarko 

30.03.18

645

Shtypshkrime te ndryshme per ISSH-ne

Adel Co shpk

ISSH

Perfunduar 

 11.06.18 shkarko

30.03.18

649

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

Perfunduar 

 05.06.18 shkarko

30.03.18

650

Blerje pajisie kompjuterike per vitin 2018

B 360 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

  Perfunduar

 23.05.18 shkarko

30.03.18

651

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e FSDKSH Tirane

Perfunduar 

07.05.18 shkarko 

30.03.18

652

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

 24.04.18 shkarko

30.03.18

653

Sherbim me roje private

Orka shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

22.05.18 shkarko 

30.03.18

655

Hartim i Planeve te Detajuara Vendore ne Njesite Administrative Divjake,Grabian,Remas dhe Terbuf sipas percaktimeve te PPV-se

Atelier 4

Bashkia Divjake

Perfunduar 

 25.05.18 shkarko

30.03.18

656

Loti 11 Shoqerimi i vlerave monetare

Anakonda Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

03.04.18 shkarko 

30.03.18

657

Loti 2 Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar

04.04.18 shkarko