Vendime Maj 2012  


     ·  "Bilbili-Ko" shpk, Drejtoria e spitalit rajonal Gjirokaster, Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje private, dt. 03.05.2012 
     ·  "Snajper Security" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 03.05.2012
     ·  "Snajper Security" shpk, DRSKSH Diber, Ruajtja dhe sigurimi i godines, dt. 03.05.2012
     ·  "S.S.X." shpk, Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise, Ruajtja dhe sigurimi i godines, dt. 03.05.2012
     ·  "S.S.X." shpk, DRBUMK Tirane, Sherbimi i ruajtjes se objekteve Tirane dhe Kavaje, dt. 03.05.2012
     ·  "Oktapus" shpk, Teatri Kombetar i Operas dhe Baletit, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 03.05.2012
     ·  "Ndreu Security Services" shpk, DSHS Kurbin, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 03.05.2012
     ·  "Myrto Security" shpk, Qendra Spitalore "Xh. Kongoli" Elbasan, Ruajtja e objekteve, dt. 03.05.2012
     ·  "Liridoni Group" shpk, METE, Zona minerare nr. 251 objekti Hajdarmataj, dt. 03.05.2012
     ·  "Kevenjo" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat, Sherbim me roje private, dt. 03.05.2012
     ·  "Hoxha" shpk, Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave, Sherbim me roje, dt. 03.05.2012
     ·  "Blerimi Kosturr 2010" shpk, METE, Zona minerare nr 340 objekti Zogaj Has, dt. 03.05.2012
     ·  "2XL" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe, Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 08.05.2012 
     ·  "Ales" shpk, Ministria e Integrimit Tirane, Sherbimi i sigurise fizike, dt. 08.05.2012 
     ·  "Ernisa-S" shpk, Ujesjelles Kanalizime sha Korce, Ruajtja e objekteve te UK, dt. 08.05.2012 
     ·  "Lama" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 08.05.2012 
     ·  "Nardi" shpk, Bashkia Kukes, Blerje ushqimesh Loti Blerje buke, dt. 08.05.2012 
     ·  "S.S.X." shpk, "Hoxha" shpk, "Myrto Security" shpk, INSTAT Tirane, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 08.05.2012
     ·  "A. 2000" shpk, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, Sherbim me roje civile, dt. 10.05.2012 
     ·  "Anakonda" shpk, Universiteti "Eqerem Cabej" Gjirokaster, Sherbim me roje civile, dt. 10.05.2012 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Albafilm sha Tirane, Sherbimi i ruajtjes me roje, dt. 10.05.2012 
     ·  "Grup-4" shpk, Drejtoria e Sherbimit Spitalor Permet, Ruajtje objektesh te DSHS, dt. 10.05.2012 
     ·  "Sireta 2F" shpk, Komuna Petrele, Ndertimi K.U.Z. fshati Petrele, dt. 10.05.2012 
     ·  "Taulanti" shpk, DSHP Gjirokaster, Sherbim me roje private, dt. 10.05.2012 
     ·  "Albi" shpk, DRBUMK Fier, Luftimi i mizes se ullirit ne Qarkun Fier, dt. 15.05.2012 
     ·  "Myrto Security" shpk, Sherbimi Informativ i Shtetit Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike dt. 15.05.2012 
     ·  "Rantag 2011" shpk, Drejtoria e sherbimit spitalor Kavaje, Ruajtja she sigurimi i godines, dt. 15.05.2012 
     ·  "Hoxha" shpk, Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda Tirane, Sherbim me roje private, dt.15.05.2012 
     ·  "Ilar" shpk, INSTAT Tirane, Printime dhe materiale per nevoja te rregjistrimit, dt. 15.05.2012 
     ·  "Marketing&Distribution" shpk, Ministria e Brendshme Tirane, Blerje tonera, dt. 15.06.2012
     ·  "Adel Print" shpk, ISKSH Tirane, Blerje shtypshkrime me numrator dhe performim, dt. 17.05.2012 
     ·  "Bashkimi L" shpk, Bordi i kullimit Gjirokaster, Rikonstruksion i digave te rezervuareve Loti I, dt. 17.05.2012 
     ·  "Bashkimi L" shpk, Bordi i Kullimit Gjirokaster, Rikonstruksion i digave te rezervuareve Loti V, dt. 17.05.2012 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, "Trezhnjeva" shpk, "Hoxha" shpk, DPRR Tirane, Sherbim me roje civile Loti II, dt. 17.05.2012 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, "Vjosa 1 Security" shpk, "Trezhnjeva" shpk, "Hoxha" shpk, DPRR Tirane, Sherbim roje, dt. 17.05.2012 
     ·  "Shuaden" shpk, OST sha Tirane, Furnizim-Vendosje transformator fuqie 63 MVA, dt. 17.05.2012 
     ·  "Toni Security" shpk, "Therepeli Security" shpk, "Eurogjici Security" shpk, Spitali Rajonal Durres, Sherbim roje private dt. 17.05.2012 
     ·  "Cara" shpk, Autoriteti Portual Durres, Rikonstruksion i pjesshem i stacionit hekurudhor Durres, dt. 17.05.2012 
     ·  "Myrto Security" shpk, DRSHTRR Elbasan, Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 17.05.2012
     ·  "Alen-Co" shpk, Qendra e transferimit te teknologjise bujqesore Vlore, Blerje traktor, dt. 22.05.2012 
     ·  "Bashkimi L" shpk, Bashkia Lushnje, Kanalizimi i ujrave te zeza ne lagjen Saver, dt. 22.05.2012 
     ·  "Bashkimi L" shpk, Bordi i kullimit Gjirokaster, Rikonstruksion i digave te rezervuareve Loti II, dt. 22.05.2012 
     ·  "Bashkimi L" shpk, Bordi i kullimit Gjirokaster, Rikonstruksion i digave te rezervuareve Loti IV, dt. 22.05.2012 
     ·  "Ernisa-S" shpk, Bordi i kullimit Korce, Ruajtja e objekteve te ndermarrjes, dt. 22.05.2012 
     ·  "Esti Security" shpk, Drejtoria e Spitalit Rajonal Kavaje, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 22.05.2012 
     ·  "Hoxha" shpk, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve, Sherbim i ruajtjes me roje private, dt. 22.05.2012 
     ·  "IDK Konstruksion" shpk, DPSHTRR Tirane, Blerje targa prokate per automjete, dt. 22.05.2012 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Fier, Ruajtja me roje private te godines, dt. 22.05.2012 
     ·  "Nisa-Security" shpk, "Hoxha" shpk, DRFPP Korce, Ruajtja e objekteve te DRFPP, dt. 22.05.2012 
     ·  "RS&M" shpk, DPSHTRR Tirane, Blerje targa prokate per automjete, dt. 22.05.2012 
     ·  "Buna" shpk, Autoriteti Portual Durres, Mobilim i salles se konferences, dt. 22.05.2012 
     ·  "Rantag 2011" shpk, DSHS Gramsh, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 22.05.2012
     ·  "Dion Security" shpk, Drejtoria rajonale e formimit profesional publik Elbasan, Sherbim ruajtje objekti, dt. 24.05.2012 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Ndermarrja e trajtimit te studenteve sha Korce, Ruajtja e objekteve, dt. 24.05.2012 
     ·  "Gjeokonsult&Co" shpk, QSU "Nene Tereza" Tirane, Supervizim per rikonstruksionin e spitalit, dt. 24.05.2012 
     ·  "Start 2000" shpk, "Hoxha Security" shpk, "Therepeli Security" shpk, MPCSSHB Tirane, Ruajtja e ambjenteve, dt. 24.05.2012 
     ·  "Hoxha Security" shpk, "Hoxha" shpk, Drejtoria Rajonale e Bujqesise Vlore, Ruajtje objekti, dt. 24.05.2012 
     ·  "Hoxha" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje, Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes se godines, dt. 24.05.2012 
     ·  "Lama" shpk, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Lac, Ruajtja e objekteve ne qarkun Lezhe, dt. 24.05.2012 
     ·  "KPL" shpk, Ministria e Brendshme, Loti I Sherbim gatimi dhe shperndarja e ushqimit, dt. 24.05.2012
     ·  "Anakonda" shpk, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane, Ruajtja e objekteve Qarku Gjirokaster Loti V, dt. 29.05.2012
     ·  "Anakonda" shpk, Bordi i kullimit Gjirokaster, Sherbim me roje civile, dt. 29.05.2012
     ·  "Alben 2 Security" shpk, "E Security" shpk, Pasta Shqiptare sha Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 29.05.2012 
     ·  "Gjoka+A" shpk, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane, Loti II Sherbimi i ruajtjes se sigurise fizike, dt. 29.05.2012 
     ·  "Hoxha" shpk, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane, Ruajtja e objekteve ne Qakun Elbasan Loti III, dt. 29.05.2012 
     ·  "Trinity Trade Company" shpk, Drejtoria e Pergjithshme e Hekurudhave Durres, Blerje traversa druri, dt. 31.05.2012
     ·  "Therepeli Security" shpk, Ministria e Turizmit Kultures Rinise dhe Sperteve, Sherbim me roje private, dt. 31.05.2012
     ·  "S.S.X" shpk, Agjencia e Mjedisit dhe Pyjeve Tirane, Ruajtja me 24 ore e objekteve te Agjencise, dt. 31.05.2012
     ·  "Shendelli" shpk, Bashkia Patos, Ndertim lulishte publike, dt. 31.05.2012
     ·  "N.S.S" shpk, Spitali Ushtarak Qendror Universitar Tirane, Kryerja e sherbimit te ruajtjes se SUQU, dt. 31.05.2012
     ·  "Hoxha" shpk, Drejtoria e sherbimit spitalor Libraxhd, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 31.05.2012
     ·  "Eurogjici Security" shpk, "Ernisa-S" shpk, DPT Tirane, Ruajtja e objekteve per Qarkun Korce Loti IV, dt. 31.05.2012
     ·  "Bean" shpk, Bordi i kullimit Korce, Shkarkuesi i rezervuarit Stropske, dt. 31.05.2012
     ·  "Auto Master" sha, Bashkia Vlore, Blerje makina per Policine Bashkiake, dt. 31.05.2012
2011 Janar Shkurt Mars Prill
Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
2012 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor