Vendime Maj 2013  

Këshillohet qe vendimet te sharkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Dt. e marrjes së informacionit

Statusi

Vendimi

02.05.13

537

Sherbim me roje private

"Hoxha" shpk

Instituti Shendetit Publik Tirane

10.05.13

Perfunduar

20.05.13
me teper...

02.05.13

546

Sherbimi i ruajtjes me roje private te godines

"Ales" shpk

Prokuroria e rrethit gjyqesor Durres

06.05.13

Perfunduar

15.05.13
me teper... 

02.05.13

547

Blerje Produkte Ushqimore

"MC Catering" shpk

Policia Ushtarake, Rep. Usht. Nr. 6640

 07.05.13

Perfunduar

 22.05.13
me teper...

02.05.13

548

Sherbimi i ruajtjes me roje private te arkivit dhe magazines qendrore

"Oktapus" shpk

INSIG sh.a

 

Perfunduar

 

 15.05.13
me teper...

02.05.13

549

Sherbimi i mirembajtjes te sistemit Blu-Box

"FBS" shpk

MMPAU

09.05.13

Perfunduar

 03.06.13
me teper...

02.05.13

550

Sherbimi i ruajtjes me roje private

"Eurogjici Security" shpk

Albafilm sh.a

14.05.13

Perfunduar

22.05.13
me teper... 

02.05.13

551

Sherbimi I ruajtjes me polici private te QNSHRT

“Toni Security” shpk

Qendra nderuniversitare e sherbimit dhe rrjetit telematik

 09.05.13

Perfunduar

22.05.13
me teper... 

02.05.13

552

Blerje fruta perime per vitin 2013

"MB Kurti" shpk

Shtepia Pushimit MB, Durres 

Perfunduar

07.05.13
me teper...

03.05.13

558

Ruajtje objekti DRSHTRR Gjirokaster

"Anakonda" shpk

Drejtoria R. Sh. Transp. Gjirokaster

16.05.13 

Perfunduar

27.05.13
me teper...

03.05.13

559

Sherbimi me roje private

"Ejxhes Security" shpk

DRSKShFier

 10.05.13

Perfunduar

05.06.13
me teper... 

03.05.13

560

Sherbimi me roje private

"Myrto Security" shpk

DRSKShFier

 10.05.13

Perfunduar

05.06.13
me teper...

03.05.13

561

Zona Konkurruese nr.35, objekti Udenisht ,Qarku Korce, lloji min. krom

"MALBERTEX" shpk

METE

 

Perfunduar

30.05.13
me teper... 

06.05.13

562

Ruajtja Objekteve ne Qarkun e Lezhes

"2LX" shpk

Drejtoria Pergj. Tatimeve

08.05.13

Perfunduar

31.05.13
me teper... 

06.05.13

563

Loti 5,Ruajtja e objekteve qarkut Diber

"Grand Security" shpk

Drejtoria Pergj. Tatimeve

10.05.13 

Perfunduar

17.06.13
me teper...

07.05.13

566

Zona Konkurruese nr.35, objekti Udenisht ,Qarku Korce, lloji min. krom

"Crome Assets and National Construction Enterprises shpk" shpk

METE

 

Perfunduar

30.05.13
me teper... 

07.05.13

567

Blerje uniforma ushtarake dhe pjese perberese te tyre

"Uniform" srl

Brigada Logjistike

13.05.13 

Pa pagese

08.05.13
me teper...

07.05.13

570

Lidhese Plastike

"Ilar" shpk

Posta Shqiptare sh.a

 13.05.13

Perfunduar

10.06.13
me teper... 

07.05.13

571

Blerje aparatesh fotografik

“Triniti Trade Company”shpk

Drejtoria e pergjithshme e policies se shtetit

15.05.13 

Perfunduar

 27.06.13
me teper...

08.05.13

572

Sherbim me roje private

“Nazeri 2000”shpk

Teatri Kombetar

14.05.13 

Perfunduar

12.06.13
me teper... 

09.05.13

576

Sherbimi i ruajtjes me roje private te Spitalit

“Nazeri 2000”shpk

Drejtoria e Spitalit R. Berat

17.05.13 

Perfunduar

11.06.13
me teper... 

10.05.13

578

Sherbim me roje private

"Trezhnjeva" shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

 22.05.13

Perfunduar

27.06.13
me teper...

10.05.13

579

Sherbim me roje per qarkun e Durresit Loti 2

"Vrana Security Group" shpk

Universiteti Bujqesor Tirane

21.05.13 

Perfunduar

28.06.13
me teper... 

10.05.13

581

Blerje makina numerimi e kontrolli kartmonedhash

"Agimib" shpk

Posta Shqiptare sh.a

15.05.13 

Perfunduar

31.05.13
me teper... 

10.05.13

582

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Gjykates rrethit gjyqesor Diber

"Grand Security" shpk

Gjykata Rrethit Gjyqesor Diber

 24.05.13

Perfunduar

31.05.13
me teper...

10.05.13

583

Blerje fadrome per Nd. Sherbimeve Publike

"Proqual" sh.a

Bashkia Elbasan

24.05.13 

Perfunduar

31.05.13
me teper...

10.05.13

584

Blerje automjeti per ASD

"Proqual" sh.a

Agjencia Sigurimit te Depozitave

20.05.13 

Perfunduar

31.05.13
me teper...

10.05.13

585

Riveshje e segementit rrugor Maqellare-Peshkopi”

“Sireta 2F”shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

 17.05.13

Perfunduar

28.05.13
me teper...

10.05.13

586

Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje private”

“Hoxha ”shpk

“Elber” shpk

 17.05.13

Perfunduar

17.06.13
me teper...

13.05.13

588

Sherbimi i ruajtjes

“Nazeri 2000”shrfs

Ujesjelles Kanalizime Kruje

 23.05.13

Perfunduar

17.06.13
me teper...

13.05.13

590

Ruajtja e godinave DRT Sarande, Delvine

“Anakonda”shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

14.05.13
20.05.12

Perfunduar

11.06.13
me teper... 

13.05.13

591

Ruajtja e godinave DRT Gjirokaster

"Anakonda”shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

20.05.13 

Perfunduar

17.06.13
me teper... 

13.05.13

592

Mirembajtja e motovedetave

“DU&KO”shpk

Drejtoria e pergjithshmee doganave

 20.05.13

Perfunduar

 12.06.13
me teper...

13.05.13

593

Sherbim me roje private

“Eurogjici security ”shpk

Autoriteti Shendetesore Rajonal Tirane

 

Perfunduar

27.06.13
me teper...

13.05.13

594

Sherbimi dhe sigurimi fizik me roje private

“Eurogjici security ”shpk

“Elber” shpk, Elbasan

 17.05.13

Perfunduar

17.06.13
me teper...

13.05.13

595

Sherbimi LAN-TO-LAN perlidhjen e degeve te QKR me QKR-Qender

"Advance BusinessSolutins" ABS

QKR

17.05.13

Perfunduar

11.06.13
me teper... 

14.05.13

600

Sherbimi ruajtjes me rojeprivate te godines

"Nazeri 2000" shpk

MMPAU

 

Perfunduar

03.06.13
me teper... 

15.05.13

604

Prodhimi i Emisioneve tepulles per vitin 2013

Ilar”shpk

Posta Shqiptare sh.a.

 21.05.13

 Perfunduar

03.07.13
me teper... 

15.05.13

608

Sherbimi ruajtjes me rojeprivate te godines

Balili Ko”shpk

Drejtoria e SherbimitSpitalit Permet

20.05.13 

Perfunduar 

27.06.13
me teper... 

16.05.13

617

Sherbimim i ruajtjes meroje civile i objekteve nepronesi dhe administrim

"Eurogjici Security" shpk

Petrol Alba sh.a.

27.05.13 

Perfunduar 

 20.06.13
me teper...

16.05.13

618

Sherbimi ruajtjes me rojeprivate te objekteve te U-KKruje.

"Vrana Security Group"shpk

Ujesjelles-KanalizimeKruje

23.05.13 

Perfunduar 

17.06.13
me teper... 

17.05.13

622

Loti 2,Sherbimi ruajtjesme roje private te godinesTec Vlore

"Nazeri 2000" shpk

Petrol Alba sh.a.

 27.05.13

 Perfunduar

27.06.13
me teper... 

20.05.13

632

Ruajtja dhe sigurimi igodines dhe ambienteve teISKSH

Myrto Security”shpk

ISKSH

 27.05.13

 Perfunduar

 28.06.13
me teper...

20.05.13

633

Sherbimi i ruajtjes dhesigurise fizike te godines

"Eurogjici Security" shpk

Universiteti i Arteve

23.05.13 

Perfunduar 

 12.06.13
me teper...

20.05.13

634

Blerje materiale tendryshme pastrimi

"Murati D" shpk

Min.Brendshme DPZHPP

 04.06.13

Perfunduar 

20.06.13
me teper... 

21.05.13

636

Ruajtja e objektit KomunaFarke me roje private

"Eurogjici Security" shpk

Komuna Farke

31.05.13 

Perfunduar 

03.07.13
me teper... 

21.05.13

637

Blerje Shtypshkrime

"Adel & Co" shpk

Posta Shqiptare sh.a

24.05.13 

Perfunduar 

 12.06.13
me teper...

22.05.13

638

Loti 2,Sherbimi ruajtjesme roje private te godinesTec Vlore

"Eral" shpk

Petrol Alba sh.a.

 27.05.13

 Perfunduar

27.06.13
me teper... 

22.05.13

639

Ruajtja dhe sigurimi igodines dhe ambienteve teISKSH

"Trezhnjeva" shpk

ISKSH

27.05.13 

 Perfunduar

28.06.13
me teper... 

22.05.13

640

Sherbimi i Pastrimit teqytetit Kavaje

"Victoria Invest" shpk

Bashkia Kavaje

 28.05.13

 Perfunduar

11.07.13
me teper... 

23.05.13

643

Ruajtja e objekteve teDRSHTRR

"Grup-4" shpk

DRSHTRr Gjirokaster

 

Perfunduar 

27.05.13
me teper... 

23.05.13

645

Sherbimi ruajtjes dhesigurise fizike me rojeprivate

"Eurogjici Security" shpk

Drejtoria Nr.2 PunetoreveQytetit Tirane

05.06.13 

Perfunduar 

11.07.13
me teper... 

23.05.13

646

Ruajtja dhe sigurimi igodines

"Eurogjici Security" shpk

Dega Doganes Elbasan

03.06.13 

Perfunduar 

09.07.13
me teper... 

24.05.13

649

Sherbimi i ruajtjes dhesigurise fizike te godines

""Trezhnjeva" shpk

Universiteti i Arteve

 

Perfunduar 

12.06.13
me teper... 

24.05.13

650

Sherbimi i ruajtjes dhesigurise fizike te godines

"Nazeri 2000" shpk

Universiteti i Arteve

 

 Perfunduar

12.06.13
me teper... 

24.05.13

651

Blerje mjeti tip "Fuoristrade"

" Hoxha" sh.a

Keshilli i Qarkut Berat

31.05.13 

Perfunduar 

 28.06.13
me teper...

24.05.13

653

Sherbimi ruajtjes dhesigurise fizike me rojeprivate

"Victoria Invest" shpk

Drejtoria Nr.2 PunetoreveQytetit Tirane

 

 Perfunduar

11.07.13
me teper... 

24.05.13

654

Ruajtja e sigurise fizike tefilialit Kukes te UT-se

"Eurogjici Security" shpk

Universiteti Tiranes

 30.05.13

Perfunduar 

 12.06.13
me teper...

24.05.13

655

Ruajtja dhe sigurimi igodines

"Eurogjici Security" shpk

Muzeu Historik Kombetar

 06.05.13

Perfunduar 

 28.06.13
me teper...

27.05.13

658

Ruajtja dhe sigurimi igodines dhe ambienteve teISKSH

"Nazeri" shpk

ISKSH

 

 Perfunduar

 28.06.13
me teper...

27.05.13

659

Sherbimi i ruajtjes dhesigurise fizike te godines

"Nazeri" shpk

Qendra Spitalore XhaferKongoli

 30.05.13

Perfunduar 

 28.06.13
me teper...

27.05.13

664

Ruajtja dhe sigurimi igodines

"Grand Security" shpk

Drejtoria e ShendetitPublik Bulqize

 11.06.13

 Perfunduar

20.06.13
me teper... 

27.05.13

667

Pastrim dhe grumbullim imbeturinave ne zonenRushkull-Perlat-Hamallaj

"Du & Ko" shpk

Bashkia Sukth

 07.06.13

 Perfunduar

27.06.13
me teper... 

28.05.13

670

Sherbimi i ruajtjes dhesigurise fizike te godines

"Eurogjici Security" shpk

Qendra Spitalore XhaferKongoli

 30.05.13

 Perfunduar

28.06.13
me teper... 

29.05.13

672

Sherbimi i ruajtjes dhesigurise fizike te godines

"Ales" shpk

QKR

04.06.13 

Perfunduar 

27.06.13
me teper... 

29.05.13

674

Sherbimi i ruajtjes dhesigurise fizike te godines

"Oktapus" shpk

Universiteti i Arteve

 

Perfunduar 

 12.06.13
me teper...

29.05.13 675 Mbikqyrja e objekteve; loti 2 “A&B engineering” Bashkia Tirane Perfunduar 31.05.13
me teper...

30.05.13

681

Sherbimi i ruajtjes dhesigurise fizike te godines

"Nazeri 2000"shpk

Muzeu Historik Kombetar

 

Perfunduar 

28.06.13
me teper... 

30.05.13

683

Permiresimi i sistemitinformatik te AK

"ABS" shpk

Autoriteti Konkurences

 

Perfunduar 

 20.06.13
me teper...

31.05.13

685

Sherbimi i ruajtjes dhesigurise fizike te godines

"Eurogjici Security"shpk

Muzeu Historik Kombetar

 

Perfunduar 

28.06.13
me teper... 

31.05.13

686

Sherbimi i ruajtjes dhesigurise fizike te godines

"Eurogjici Security1"shpk

 

 

Perfunduar 

 28.06.13
me teper...

31.05.13

687

Blerje pompeznytese,elektromotore perpompat zhytese dhefloumeter

"Proqual" sh.a

Ujesjelles-KanalizimeKorce

10.06.13 

Perfunduar 

27.06.13
me teper... 

31.05.13

688

Riparim i autoveturavenepronesi dhe ne sherbimte Bashkise.

"Kombinat Servis" shpk

Bashkia Tirane

10.06.13 

Perfunduar 

 03.07.13
me teper...

31.05.13 689 Sherbim me roje private “Taulanti” sh.k.p Drejtoria e sherbimit spitalor Permet Perfunduar 03.06.13
me teper...