Vendime Maj 2014  

 

Keshillohet qe vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

02.05.14

740

""Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,Drejtoria e sherbimit spitalor bulqize

"Grand Security" shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize"

 

Perfunduar 

20.05.14   me teper... 

02.05.14

741

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise I nderteses se Ministrise se Kultures"

"Nazeri 2000"shpk

"Ministria e Kultures"

Perfunduar 

27.05.14   me teper... 

05.05.14

748

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te D.R.Q Tirane"

"Ballazhi"shpk

"Drejtoria Rajonale Qendrore Tirane"

 

Perfunduar 

21.05.14  
me teper...  03.06.14   me teper....

05.05.14

749

"Evadimi I mbetjeve te rrezikshme spitalore""

"Euroterm" shpk

"Spitali Rajonal Shkoder""

 

Perfunduar 

 22.05.14  me teper...

05.05.14

750

Loti III "Rruajtja dhe sigurimi fizik me roje I depove te kampioneve te puseve te naftes ne Fier""

"Bare"shrsf

"Agjensia Kombetare e Burimeve Natyrore"

 Perfunduar

 06.05.14  me teper...

06.05.14

 760

"Blerje autobote me cisterne per transportin e naftes brut 3 (tere) cope"

"Autovizion" sha

"Albetrol"sha

 Perfunduar

 27.05.14  me teper...

06.05.14

761

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe godinave te Q.S.U "Nene Tereza"Tirane per vitin 2014

"A-2000"shpk

"Qendra Spitalore N.Tereza" Tirane

Perfunduar 

28.05.14   me teper... 

06.05.14

762

"Ruajtjen e Ambjenteve te Ministrise se Arsimit dhe Sportit me roje private per vitin 2014"

"Nazeri 2000"shpk

"Ministria e Arsimit dhe Sportit"

Perfunduar 

27.05.14   me teper... 

06.05.14

763

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te ish D.R.Rrugeve Durres "

"Nazeri 2000"shpk

"Drejtoria Rajonale Qendrore Tirane"

Perfunduar 

22.05.14   me teper... 

06.05.14

764

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe godinave te Q.S.U "Nene Tereza"Tirane per vitin 2014"

"Eurogjici Security"shpk

"Qendra Spitalore N.Tereza" Tirane

Perfunduar 

 28.05.14  me teper...

06.05.14

765

"Sherbimi I ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare"

"Masel Security"

"Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane"

Perfunduar 

29.05.14   me teper... 

06.05.14

766

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe godinave te Spitalit Universitar "Shefqet Ndroqi"

"Siguria"shpk

"Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tirane

Perfunduar 

09.05.2014
me teper... 

07.05.14

771

"Sherbim,perkthim Anglisht-Shqip-Anglisht"

"Alba Global Group"

"Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare"

 Perfunduar

12.05.14 
me teper...

07.05.14

772

"Blerje barna antineoplastike dhe imunomodulatore,gjauk dhe organet formuese te gjakut si dhe sistemi kardiovaskular per nevoja spitalore ndare ne lote.(B1-1 bar/1 lot gjithsej 41 lote)-Loti 8 Sunitinib 50mg,kapsule

"MegaPharm" shpk

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar 

28.05.14   me teper... 

07.05.14

773

"Sherbim,mirembajtje suport teknik I Sistemit Elektronik te Votimit"

"Eurel Informatica SA"

"Kuvendi I Shqiperise"

Perfunduar 

29.05.14   me teper... 

07.05.14

774

"Blerje barna antineoplastike dhe imunomodulatore,gjauk dhe organet formuese te gjakut si dhe sistemi kardiovaskular per nevoja spitalore ndare ne lote.(B1-1 bar/1 lot gjithsej 41 lote)-per lotet 1,3,5,6,9

"Rejsi Farma"shpk

"Ministria e Shendetesise"

 Perfunduar

30.05.14   me teper... 

08.05.14

779

"Ruajtja dhe sigurimi fizik I objekteve te sha "Ujesjellesit-Fshat Elbasan"me roje private"

"Santi" SH.R.S.F

"Ujesjelles Fshat Elbasan"sha

Perfunduar 

 12.05.14  me teper...

08.05.14

780

"Blerje pajisje per mobilim zyre"

"Amantia"shpk

"Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit"

Perfunduar 

20.05.14   me teper... 

08.05.14

781

"Lyerje dhe suvatim te ambjenteve te SHPMPB"Durres

"Erges Mat"

"Shtepia e pushimit MPB"Durres

Perfunduar 

17.06.14   me teper... 

08.05.14

782

Blerje barna antineoplastike dhe imunomodelatore,anti-infektive te pergjithshem,antiparazitare,gjaku dhe organet formuese te gjakut si dhe sistemi kardiovaskular per nevoja spitalore ndare ne lote"(B2-1 Bar/1lot)

'Imi"Farma shpk

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar 

09.06.14   me teper..

08.05.14

783

"Riparim,mirembajte dhe vendosje pjese kembimi te automjeteve te FSDKSH-se"per vitin 2014-te"

"Alstezo"shpk

"Fondi I Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor" (FSDKSH)

Perfunduar 

02.06.14   me teper... 

09.05.14

785

"Mirembajtje e mjeteve te trasportit ne inventar te D.P.Q Durres"

"Alstezo"shpk

"Drejtoria e Policise Qarkut Durres"

Perfunduar 

13.05.14   me teper... 

09.05.14

786

"Blerje karburanti per vitin 2014 per Bordin e Kullimit Lezhe"

"Linda -80"shpk

"Bordi I Kullimit Lezhe"

Perfunduar 

 30.05.14  me teper...

09.05.14

787

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te Ish D.R.Rrugeve Elbasan "

"Dea Security"shpk

"Drejtoria Rajonale Qendrore Tirane"

Perfunduar 

 22.05.14  me teper...

09.05.14

788

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me 3.5 roje private te gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce nga ora 16-08 ne ditet e punes dhe 24 ore ne ditet e shtuna te diela dhe Festa zyrtare"

"Ales" shpk

"Gjykata e rrethit gjyqesor Korce"

Perfunduar 

03.06.14   me teper... 

09.05.14

789

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe godinave te Q.S.U"Nene Tereza"per vitin 2014"

"Flena"RB

"Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza"

Perfunduar 

 28.05.14  me teper...

09.05.14

790

"Botimin dhe perkthimin ne gjuhen angleze te librave"Vendime dhe rekomandime te Komisionerit per mbrojtjen nga diskriminimi"si dhe botimin e librit "Permbledhje vendimesh te Gjykates Evropiane te Drejtesise,Gjykates Evropiane te te Drejtave te Njeriut dhe institucone te tjera te barazise mbi ceshtje te mbrojtjes nga diskriminimi"

"Alba Global Group"

"Komisionieri per mbrojtjen nga Diskriminimi"

 Perfunduar

13.05.14   me teper... 

09.05.14

791

"Pajisje per mobilim zyre"

"Top Line"

Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit"

Perfunduar 

20.05.14   me teper... 

09.05.14

792

"Blerje Lidhese Plastie"

"TRINITY Trade Company" shpk

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

30.05.14   me teper... 

09.05.14

797

"Prodhim I emisioneve te pulles"

"Ilar" shpk

Posta Shqiptare sha

Perfunduar 

29.05.14   me teper... 

09.05.14

798

"Ruajtja e spitalit me roje private"

"Hoxha"shpk

"Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan"

Perfunduar 

02.06.14   me teper... 

12.05.14

802

"Ruajtja dhe sigurimi fizik o objektit te D.R.F.P.P Elbasan me roje private"

"Alpha Security"shpk

"Drejtoria Rajonale Formimit Profesional Publik Elbasan"

Perfunduar 

13.05.14   me teper... 

12.05.14

804

"Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes se godinave"

'Vaso Security"shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce"

Perfunduar 03.06.14   me teper...

12.05.14

805

"Blerje certefikata te gjendjes gjyqesore,dosje psikosociale,dosje dhe kartela per te denuarit,dosje dhe kartela shendetesore

"Expo Vision Albania" shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve"

Perfunduar 

22.05.14   me teper... 

12.05.14

806

"Blerje karburanti Gazoil 10ppm"

"A.K.F Petroleum" shpk

Inspektoriati I Larte I Deklarimit dhe Kontrollit te Interesave

Perfunduar 

  02.06.14 me teper...

12.05.14

807

"Blerje karburanti per nevoja te furnizimit te automjeteve te Bashkise"

"A.K.F Petroleum" shpk

"Bashkia Berat"

Perfunduar 

 03.06.14  me teper...

13.05.14

808

"Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike me roje private te drejtorise se sherbimit spitalor Bulqize"

"Balla 010"

"Drejtoria e Sherbimit spitalor Bulqize"

Perfunduar 

 15.05.14  me teper...

13.05.14

815

"Blerje gjaku dhe organe formuese te gjakut,sistemi musko-skeleiut,sistemi nervor si dhe sistemi respirator per nevoja spitalore ndare ne lote (B3-1 Bar/1 lot gjithsej 43) loti 10 etanercept 25 mg

"MegaPharm" shpk

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar 03.06.14   me teper...

13.05.14

816

"Roje objekti zyra magazina+ruajtje mjetesh me roje private"

"Iva"shpk

"Bordi I Kullimit Vlore-Sarande"

 Perfunduar

11.06.14   me teper... 

13.05.14

817

"Pershtatje dhe rikonstruksion I ambienteve te depos nr 5 ne lunder per Arkiven Gjyqesore"

"Kevin Konstruksion"

"Ministria e Drejtesise"

Perfunduar 

 30.05.14   me teper...

14.05.14

827

"Blerje pulla me holograme per vitin 2014"

"Albdesign" shpk

"Ministria e Arsimit dhe Sportit"

Perfunduar 

10.06.14   me teper... 

14.05.14

828

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje  private"

"Eurogjici Security"

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kruje"

Perfunduar 

02.06.14   me teper... 

14.05.14

829

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje  private"

"Masel Security"

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kruje"

Perfunduar 

 02.06.14  me teper...    

14.05.14

830

"Rruajtja e ambienteve te godines se ARSH-se"

"Firdeus Security"shpk

"Autoriteti Shqiptar Rrugor"

Perfunduar 

 04.06.14 me teper...

14.05.14

831

"Botime udhezues xhepi,libreza dhe fatura per ujesjellsat rurale"

"Expo Vision Albania" shpk

"Fondi shqiptar I zhvillimit"

  Perfunduar 24.06.14 me teper...

15.05.14

838

"Blerje barna gjaku dhe organet formuese te gjakut,sistemi musko-skeletik,sistemi nervor si dhe sistemi respirator per nevoja spitalore ndare ne lote" (B3-1 bar/1 lot gjithsej 43 lote) Lotet 1,2

"Fufarma"sha

"Ministria e Shendetesise"

 Perfunduar

01.07.14 me teper... 

15.05.14

839

"Blerje e pajisjeve poligrafike"

"Ilar" shpk

"Shtypshkronja e letrave me vlere"

Perfunduar 

20.05.14 me teper... 

15.05.14

842

"Sherbime,Riparim dhe mirembajtje e automjeteve"

"Andrea Caca"

"Spitali Rrajonal Gjirokaster"

Perfunduar 

17.06.14 me teper... 

16.05.14

843

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurimit fizik te ambjenteve nen administrimin e DRSHTRR Diber dhe shoqerimi I vlerave monetare ne bank"

"Grand Security" shpk

"Drejtoria rajonale e Sherbimit te transportit Rrugor Diber"

 Perfunduar

04.06.14 me teper... 

16.05.14

844

"Blerje Ushqime koloniale per plotesimin e nevojave te spitalit psikiatrik Sadik Dinci"

"Bashkimi I shoqerive Zamira Qazimi e Lenije Zani"

"Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan"

  Perfunduar 30.06.14 me teper...

16.05.14

845

"Sherbimi I ruajtjes se godines me roje civile per Ministrine e Energjise dhe Industrise"

"Trezhnjeva"shrsf

"Ministria e Energjise dhe Industrise"

 Perfunduar

 09.06.14 me teper...

16.05.14

846

"Mirembajtje mjeteve te trasportit" ne inventar te D.P.Q.Durres"

"Alstezo"shpk

"Drejtoria e Policise Qarkut Durres"

Perfnduar 

10.06.14 me teper... 

16.05.14

847

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private"

"Nazeri 2000"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor "DR.STEFAN GJONI"Kruje

 Perfunduar

02.06.14  me teper... 

 

16.05.14

848

"Rruajtja e sigurise fizike te Universitetit te Tiranes"Loti 1-re Tirane"

"Toni Security"shpk

"Universiteti I Tiranes"

Perfunduar 

27.05.14 me teper... 

16.05.14

849

"Furnizim dhe vendosje e pajisjeve te kontrollit dhe sigurise IT,TV,Telefoni,Radio,sistemi I kamerave dhe MNZ ne Qendren e re te paraburgimit dhe Burgut Fier"

"Advance Business Solutions"

"Ministria e Drejtesise"

Perfunduar 

23.06.14 me teper... 

16.05.14

850

"Blerje gaz I lengshem per larje dhe gatim"

"Start Co"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve"

Perfunduar 

 06.06.14 me teper...

16.05.14

851

"Blerje Buke"

"Start Co"shpk

"Shtepia e Pushimit te Ministrise se Brendshme" Durres

Perfunduar 

28.05.14 me teper... 

16.05.14

852

"Blerje mish dhe nenprodukte te tij"

"Start Co"shpk

"Shtepia e Pushimit te Ministrise se Brendshme" Durres

Perfunduar 

24.06.14 me teper... 

19.05.14

859

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per periudhen 01 qershor-31dhjetor 2014"

"Cullhaj"shpk

"Qendra Kombetare e Kontrollit te Barnave"

Perfunduar 09.06.14   me teper...

19.05.14

860

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurimit fizik te objekteve te RTSH-se"

"Eurogjici Security"

"Drejtoria e Stacioneve Transmetuese"RTV

Perfunduar 

20.05.14  me teper... 

19.05.14

861

Loti III "Sherbim rroje private"

"Bare"shrsf

"Agjensia Kombetare e Burimeve Natyrore"

Perfunduar 

22.05.14 me teper... 

19.05.14

862

"Blerje Kancelari"

"MondoOffice" shpk

"Universiteti I Shkodres "Luigj Gurakuqi"

Perfunduar 

11.06.14   me teper... 

19.05.14

863

"Rikonstruksion kanalesh dhe perroi ne fshatrat e komunse Rrajce"

"Leka"shpk

"Komuna Rrajce"

Perfunduar 

10.06.14 me teper... 

19.05.14

864

"Blerje perime,fruta dhe veze per plotesimin e nevojave te spitalit psikiatrik Sadik Dinci"

"Start Co"shpk

"Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan"

Perfunduar 

 30.06.14 me teper...

19.05.14

865

"Blerje Ushqime koloniale per plotesimin e nevojave te spitalit psikiatrik Sadik Dinci"

"Start Co"shpk

"Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan"

 Perfunduar

30.06.14 me teper... 

19.05.14

866

"Botimin dhe perkthimin ne gjuhen angleze te librave"Vendime dhe rekomandime te Komisionerit per mbrojtjen nga diskriminimi"si dhe botimin e librit "Permbledhje vendimesh te Gjykates Evropiane te Drejtesise,Gjykates Evropiane te te Drejtave te Njeriut dhe institucioneve te tjera te barazise mbi ceshtje te mbrojtjes nga diskriminimi"

"Expo Vision Albania" shpk

"Komisioneri per mbrojtjen nga Diskriminimi"

Perfunduar 21.05.14 me teper...

20.05.14

870

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per periudhen 01qershor-31dhjetor 2014"

"Toni Security"

"Qendra Kombetare e Kontrollit te Barnave"

Perfunduar 

 09.06.14 me teper...

20.05.14

872

"Blerje Materiale Pastrimi"

"Miqesia" shpk

"Ministria e Puneve te Brendshme"

Perfunduar 

 12.06.14 me teper...

21.05.14

879

"Riparim ushqyesi I rezervuarit Korije e Vakefit

"Vildef-Co" shpk

"Bordi I Kullimit Korce"

 Perfunduar

12.06.14 me teper... 

22.05.14

882

"Shtypshkrime Libri dhe periodike"

"Expo Vision Albania" shpk

"Akademia e Shkencave"

 Perfunduar

19.06.14 me teper... 

22.05.14

883

"Shtypshkrime te ndryshme per ISSH-ne per vitin 2014"

"Expo Vision Albania" shpk

"Instituti I Sigurimeve Shoqerore"

Perfunduar 

18.06.14 me teper... 

22.05.14

886

"Sherbimi I ruajtjes fizike me roje private te Drejtorise Rajonale te Formimit Profesional Publik Nr  4 Tirane"

"Toni Security"shpk

"Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr 4 Tirane"

Perfunduar 

 20.06.14 me teper...

22.05.14

887

"Sherbimi I ruajtjes se godines se IQT me roje private"

"Eurogjici Security"

"Inspektoriati Qendror Teknik"

Perfunduar 

 12.06.14  me teper...

23.05.14

889

"Blerje Barna antineoplastike dhe imunomodulatore,anti-infektive te pergjithshem,antiparazitare,gjaku dhe organet formuese te gjakut si dhe sistemi kardiovaskular per nevjoa spitalore ndare ne lote"

"Intermed"shpk

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar 

03.07.14   me teper... 

23.05.14

891

"Rruajtje objekti dhe shoqerimi I vlerave monetare ne banke"

"Kevenjo"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Diber"

 Perfunduar

04.06.14 me teper... 

23.05.14

892

"Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike"

"Klaron"shpk

"Muzeu Historik Kombetar"

  Perfunduar 12.06.14 me teper...

23.05.14

893

"Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjitshme"

"Delia Impex"shpk

"Universiteti I Shkodres "Luigj Gurakuqi"

Perfunduar 

04.06.14 me teper... 

23.05.14

894

"Sistemim-Asfaltim I Rruges Ram Sadria,Seg.Kryqezim I Dragobise-Ish Frigoriferi"

"Halili-1"shpk

"Bashkia Bajram Curri"

Perfunduar 19.06.14 me teper...

26.05.14

895

"Sherbimi I ruajtjes se godines se IQT me roje private"

"A-2000"shpk

"Inspektoriati Qendror Teknik"

Perfunduar 

12.06.14   me teper... 

26.05.14

896

"Sistemimi I Bulevardit Qendror Finiq",Punime germimi dhe mbushje ne rruge,punime muratore ne rruge,punime ne tubacionet e shkarkimit,punime trotuari,tombino,sinjalistika.

"Jody Company"shpk

'Komuna Finiq"

Perfunduar 

 11.06.14 me teper...

26.05.14

897

"Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike I Qendres Kulturore "Tirana"per vitin 2014

"Klaron"shpk

"Qendra Kulturore Tirana"

Perfunduar 

03.06.14 me teper... 

26.05.14

898

"Sherbim pastrimi dhe gjelberim per QSUT-Nene Tereza"

"Bruci"shpk

"Ministria e Brendshme"

Perfunduar 

29.05.14 me teper... 

26.05.14

899

"Sherbimi I ruajtjes Civile"

"Nazeri 2000"shpk

"Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat"

 Perfunduar

 25.06.14 me teper...

26.05.14

900

"Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike I nderteses se Muzeut Historik Kombetar dhe ambjentet rreth saj"

"Nazeri 2000"shpk

"Muzeu Historik Kombetar"

 Perfunduar

12.06.14 me teper... 

27.05.14

907

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"

"Toni Security"shpk

"Muzeu Historik Kombetar"

Perfunduar 

12.06.14 me teper... 

27.05.14

908

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh"

Perfunduar 

09.06.14 me teper... 

27.05.14

914

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per ambjentet e Spitalit Rajonal Lezhe"

"Ndreu Security Services"

"Spitali Rajonal Lezhe"

Perfunduar 

 19.06.14 me teper...

27.05.14

915

"Sherbimi I informatizimit te aktivitetit dhe dokumentacionit te sekretarive mesimore te Universitetit Politeknik te Tiranes"

"Soft & Solution"shpk

"Universiteti Politeknik I Tiranes"

 Perfunduar

20.06.14 me teper... 

27.05.14

916

"Ushqime per nevojat e spitalit 2014"

"Marku"shpk

"Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje

 Perfunduar

11.06.14 me teper... 

28.05.14

917

"Mirembajtje e objekteve te ujitjes"Loti Nr 5,Loti nr 6,Loti nr 7"

"Spata"shpk

"Bordi I Kullimit Mat"Qarku Diber

Perfunduar 

30.05.14 me teper... 

28.05.14

918

"Mirembajtje e objekteve te ujitjes"me nr reference U.P.Nr 5

"Radika shpk"

"Bordi I Kullimit Mat"Qarku Diber

  Perfunduar 24.06.14 me teper...

28.05.14

923

"Rruajtja,Sigurimi fizik I objekteve/aseteve te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Kukes per 24 ore me roje private dhe verifikimi I sinjalit te alarmit per periudhen qershor-dhjetor 2014"

"Trezhnjeva"shrsf

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes"

Perfunduar 

 19.06.14 me teper...

28.05.14

924

Loti I "Mirembajtje e objekteve ndertimore ekzistues"

"Desaret Co"shpk & "Ndrekaj"shpk

"Qendra Spitalore Nene Tereza Tirane"

Perfunduar 

 18.06.14 me teper...

28.05.14

925

Loti II"Mirembajtje ndertimore e Spitalit te Ri"

"Desaret Co"shpk & "Ndrekaj"shpk

"Qendra Spitalore Nene Tereza Tirane"

 Perfunduar

 18.06.14 me teper...

28.05.14

926

'Sistemime,meremetime dhe lyerje totale te godinave te filialit Durres"

"Shamo-Construction" shpk

"Sherbimi Informativ I Shtetit"

Perfunduar 

 24.06.14 me teper...

28.05.14

927

"Ruajtja dhe sigurimi I godines dhe ambjenteve perreth te institucionit te Cirkut Kombetar per vitin 2014"

"Nazeri 2000"shpk

"Cirku Kombetar'

 Perfunduar

 17.06.14 me teper...

28.05.14

928

"Blerje barna gjaku dhe organet formuese te gjakut,sistemi musko-skeletik,sistemi nervor si dhe sistemi respirator per nevoja spitalore ndare ne lote" (B3-1 bar/1 lot gjithsej 43 lote) Loti 7 Sevoflurane

"Mega Pharm"shpk

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar 

20.06.14 me teper... 

28.05.14

944

Loti I-"Mirembajtje e objekteve ndertimore ekzistuese"

"Erges Mat"

"Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza"

   Perfunduar 18.06.14 me teper...

29.05.14

949

"Prodhimi I emisioneve te pulles per vitin 2014"

"Ilar"shpk

"Q.K.B"

Perfunduar 

02.06.14 me teper... 

29.05.14

950

"Per rruajtje fizike te objektit te N.F.I.M Elbasan me roje objekti per vitin 2014"

"Hoxha"shpk

"Nderrmarja e Furnizimit te Industrise Minerare Elbasan"

 Perfunduar

02.06.14 me teper... 

29.05.14

951

"Blerje Pajisje elektronike"

"Bnt Electronics" shpk

"Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane"

Perfunduar 

 19.06.14 me teper...

29.05.14

952

Blerje pajisje elektronike I ndare ne lote.Loti I "10 Kompjutera Desktop dhe 1 Monitor Salle.Loti II:Blerje 7 Printera dhe 1 Fotokopje MFP

"Bnt Electronics" shpk

"Gjykata Administrative e Apelit Tirane"

Perfunduar 

 18.06.14 me teper...

30.05.14

953

"Blerje e sherbimit dhe e sigurimit te ambienteve me roje private Spitali Rajonal Durres"

"Kevenjo"shpk

"Spitali Rajonal Durres"

 Perfunduar

12.06.14 me teper... 

30.05.14

954

"Mirembajtje e Objekteve ndertimore te Spitalit Lezhe"

"Drini-A"Shpk

"Spitali Rajonal Lezhe"

   Perfunduar 17.06.14 me teper...

30.05.14

956

"Blerje Kite Laboratori per SUT"

"Genius"shpk

"Spitali Universitar I Traumes"

Perfunduar 

24.06.14 me teper... 

30.05.14

958

"Sherbime printime e botime parlamentare"

"Expo Vision Albania" shpk

"Kuvendi I Shqiperise"

Perfunduar 02.06.14 me teper...