Vendime Maj 2015  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

04.05.15

794

Shpenzime per policine private

Aulona Pol 1

AlbControl sha

Perfunduar 

04.06.15 shkarko 

04.05.15

803

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Grand Security shpk

 

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat

Perfunduar 

04.06.15 shkarko 

04.05.15

804

Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje private

Firdeus Security shpk

Muzeu Historik Kombetar

  Perfunduar

26.05.15 shkarko

05.05.15

807

Sherbim me roje private ne spitalin universitar obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni

Nazeri 2000 shrsf

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni

Perfunduar 

 11.05.15 shkarko

05.05.15

808

Loti 1 Ruajtja dhe shoqerimi I vlerave monetare

Toni Security shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane

Perfunduar 

30.06.15 shkarko 

05.05.15

809

Ruajtja dhe shoqerimi I vlerave monetare

Toni Security shpk

Oshee Drejtoria Rajonale Elbasan

  Perfunduar

26.06.15 shkarko

06.05.15

812

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Drejtorise Sherbimit Spitalor Mat

Snajper Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat

Perfunduar 

04.06.15 shkarko 

06.05.15

813

Shpenzime per policine private

Dea Security shpk

AlbControl sha

  Perfunduar

04.06.15 shkarko

06.05.15

819

Ruajtja fizike e tregut te shitjes me shumice Fruta Perime Korce

Eurogjici Security shpk

Tregu I shitjes me shumice Fruta Perime,Korce

Perfunduar 

 29.05.15 shkarko

06.05.15

820

Sherbim roje private per nevoja te ERE-s

Toni Security shpk

Enti Rregullator I Energjise

Perfunduar 

 26.05.15 shkarko

06.05.15

821

Ruajtje e objekteve me roje private te Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh

Perfunduar 

29.05.15 shkarko 

06.05.15

822

Blerje material Inerte (Cakell)

Bahas shpk

Ndermarja e rrugeve Rurale Qarkut Tirane

  Perfunduar

11.05.15 shkarko

07.05.15

824

Sherbimi privat I sigurise fizike

Bahiti-G

Drejtoria e Shendetit Publik

   Perfunduar

29.05.15 shkarko

07.05.15

826

Loti II Sherbim dezinsektimi per zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Tirane

Fatos Lashi

Instituti I Shendetit Publik Tirane

 Perfunduar

13.05.15 shkarko 

07.05.15

827

Loti III Sherbim dezinsektimi per zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Durres

Fatos Lashi

Instituti I Shendetit Publik Tirane

 Perfunduar

13.05.15 shkarko 

07.05.15

828

Loti V Sherbim dezinsektimi per zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlore

Fatos Lashi

Instituti I Shendetit Publik Tirane

Perfunduar 

13.05.15 shkarko 

07.05.15

829

Loti I Sherbim dezinsektimi per zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Lezhe

Fatos Lashi

Instituti I Shendetit Publik Tirane

   Perfunduar

13.05.15 shkarko

07.05.15

830

Sherbim me roje private per ruajtjen e godines dhe objekteve te Stacionit te Duhanit Cerrik per vitin 2015

Nazeri 2000 shrsf

Ministria e Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave

Perfunduar 

 27.05.15 shkarko

07.05.15

831

Loti III Blerje vajra lubrifikant,alkol frenash dhe pastrues motorri

Top Oil sha

Ministria e Puneve te Brendshme,Drejtoria e Prokurimeve te Perqendruara Tirane

Perfunduar 

19.05.15 shkarko 

07.05.15

832

Per prodhim e emisioneve te pulles postare te vitit 2015

Adel Co shpk

Posta Shqiptare sha

 Perfunduar

26.05.15 shkarko

07.05.15

833

Realizimi I sherbimit me roje private te objektit Oficin-Makineri te Bordit,financim nga buxheti I shtetit artikulli 602 shpenzime per vitin 2015

Polsaiz shpsf

Bordi I Kullimit Fier

Perfunduar 

 29.05.15 shkarko

07.05.15

835

Loti III Sherbimi I ruajtjes me roje civile te Zyrave te Sektorit Shkoder

Shtiqni shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

 09.06.15 shkarko

07.05.15

836

Loti II Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike,radio Kukesit dhe Radio stacionit Kukes

Shtiqni shpk

Drejtoria Stacioneve Transmetuese RTSH Tirane

Perfunduar 

15.06.15 shkarko 

08.05.15

838

Ruajtja dhe sigurimi fizik me shoqeri private te ruajtjes dhe te sigurise te Institucionit Muzeu Historik Kombetar

Klaron Shpk

Muzeu Historik Kombetar

Perfunduar 

 26.05.15 shkarko

08.05.15

839

Sherbimi I ruajtjes se objektit me roje te sigurise civile

S.S.X shpk

Inspektoriati Qendror Teknik

Perfunduar 

 02.06.15 shkarko

08.05.15

840

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te muzeut dhe te parkut Arkeologjik Apolloni Fier

Eurogjici Security shpk

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit Parku Arkeologjik Apolloni Fier

Perfunduar 

 08.06.15 shkarko

08.05.15

841

Loti III Sherbim me roje civile zyrat e sektorit Kukes

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

  Perfunduar 

09.06.15 shkarko 

08.05.15 

842

Studim-Projektim Zgjerimi I Superstrades Tirane-Durres

Consulting Engineering Center

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

26.05.15 shkarko 

08.05.15

843

Mbikqyrje dhe ndjekje e realizimit te punimeve per objektin Tirana Olimpic Park

C.C.E Group

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Perfunduar 

 14.05.15 shkarko

08.05.15

844

Blerje fruta dhe perime te fresketa

Vllaznia shpk

Ministria e Drejtesise

 Perfunduar

02.06.15 shkarko 

08.05.15

845

Blerje bulmet dhe veze

Start Co shpk

Ministria e Drejtesise

 Perfunduar

02.06.15 shkarko 

08.05.15

846

Mirembajtje mjete transporti te Drejtoise se Policise Qarkut Fier

Alstezo shpk

Drejtoria e Policise Qarkut Fier

   Perfunduar

27.05.15 shkarko

11.05.15

849

Ruajtje dhe sigurimi fizik I objektit oficine-magazine te Bordit te Kullimit Fier

Ejxhes Security

Bordi I Kullimit Fier

  Perfunduar

29.05.15 shkarko

11.05.15

850

Ruajtja dhe shoqerimi I vlerave monetare

Dea Security shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Berat

 Perfunduar

17.06.15 shkarko 

11.05.15

851

Sherbim privat I sigurise fizike,te ndertesave,aseteve,njerezve dhe pronave te OSHEE

Dea Security shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Fier

  Perfunduar

02.06.15 shkarko

11.05.15

853

Per prodhimin e emisioneve te Pulles Postare te vitit 2015

Kristalina-KH shpk

Posta Shqiptare sha

Perfunduar 

 26.05.15 shkarko

11.05.15

854

Blerje e sherbimit te ruajtjes me roje private

Toni Security shpk

Spitali Rajonal Durres

 Perfunduar

19.06.15 shkarko 

11.05.15

855

Loti I Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike te objekteve te RTSH-se,Radio Shkodra,R/Stacioni Kuc

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV

Perfunduar 

15.06.15 shkarko 

11.05.15

856

Loti II Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike,radio Kukesit dhe Radio stacionit Kukes

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV

Perfunduar 

 15.06.15 shkarko

11.05.15

857

Sherbim I ruajtjes me roje private te godines se DPM-se dhe Sektorit te sherbimeve ne Lezhe

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise

 Perfunduar

09.06.15 shkarko 

11.05.15

859

Per blerjen e lidheseve plastike,thase

Ercon shpk

Posta Shqiptare sha

  Perfunduar

08.06.15 shkarko

12.05.15

860

Sherbimi I rojeve civile

N.S.S.

Spitali Rajonal Lezhe

Perfunduar 

 02.06.15 shkarko

12.05.15

861

Sherbimi privat I sigurise fizike

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd

Perfunduar 

 02.06.15 shkarko

12.05.15

862

Sherbimi I ruajtjes kme roje private te godines se DPM-se dhe Sektorit te Sherbimit ne Lezhe

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise

   Perfunduar

19.05.15 shkarko

12.05.15

864

Ruajtja dhe sigurimi fizik me shoqeri private te ruajtjes dhe te sigurise te Institucionit Muzeu Historik Kombetar

Jori shpk

Muzeu Historik Kombetar

Perfunduar 

26.05.15 shkarko 

12.05.15

865

Loti I Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike te objekteve te RTSH-se,Radio Shkodra,R/Stacioni Kuc

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV

Perfunduar 

15.06.15 shkarko 

12.05.15

866

Sherbimi I ruajtjes se objektit me roje te sigurise civile

Eurogjici Security shpk

Inspektoriati Qendror Teknik

Perfunduar 

02.06.15 shkarko 

12.05.15

867

Loti III Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike te objekteve te RTSH-se,Radio Korca,R/Stacioni Korce

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV

 Perfunduar

 12.06.15 shkarko

12.05.15

868

Loti II Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike,radio Kukesit dhe Radio stacionit Kukes

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV

Perfunduar 

15.06.15 shkarko 

12.05.15

869

Ruajtja me roje private e godines se Gjykates Rrethit Gjyqesor Tirane

Toni Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Perfunduar 

04.06.15 shkarko 

12.05.15

870

Ruajtja e godines dhe ambienteve te drejtorise dhe arkives se Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore Fier me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Fier

Perfunduar 

 10.06.15 shkarko

12.05.15

871

Sherbim me roje private

Taulanti shpk

Spitali Rajonal Gjirokaster

Perfunduar 

27.05.15 shkarko 

12.05.15

872

Blerje pajisje mjekesore,aksesore dhe materiale osteosinteze per ortopedi I ndare ne lote

Iris shpk

Spitali Rajonal Fier

Perfunduar 

 27.05.15 shkarko

12.05.15

874

Rikonstruksion I cative dhe fasadave te objekteve ne rrugen kryesore,qyteti Maliq

Rej shpk

Bashkia Maliq

  Perfunduar

08.06.15 shkarko

12.05.15

875

Sherbimi I ruajtjes se godines me roje civile per Ministrine e Energjise dhe Industrise

Toni Security shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

  Perfunduar

14.05.15 shkarko

12.05.15

876

Blerje vula plastike per vulosjen e matesave elektrike

W.Center shpk

Operatori I Shperndarjes se Energjise Elektrike

  Perfunduar

12.06.15 shkarko

13.05.15

877

Mbrojtja e ullishteve nga miza e ullirit

Esat Isai

Agjensia per Zhvillim Bujqesor Rural

   Perfunduar

26.05.15 shkarko

13.05.15

879

Ruajtja me roje private te goines se gjykates se rrethit gjyqesor Tirane

Ales shpk

Gjykata e rrethit Gjyqesor Tirane

  Perfunduar

04.06.15 shkarko 

13.05.15

880

Ruajtja me roje private te goines se gjykates se rrethit gjyqesor Tirane

Dea Security shpk

Gjykata e rrethit Gjyqesor Tirane

   Perfunduar

04.06.15 shkarko

13.05.15

881

Ruajtja me roje private te ambjenteve dhe teritorit te Drejtorise Se Rrugeve Rurale dhe Ndermarrjes se Seleksionimit te Metaleve,Elbasan

Hoxha shpk

Drejtoria Rajonale e Mirembajtjes se Rrugeve Rurale Elbasan

Perfunduar 

18.06.15 shkarko 

13.05.15

882

Prodhim materiale promocionale

Expo Vision Albania

Komisioni Qendror I Zgjedhjeve

 Perfunduar

26.05.15 shkarko

13.05.15

883

Rikualifikim urban I qendres se qytetit,fasadat,ndricimi,lulishtja te qytetit Permet

B-93 shpk

Bashkia Permet

 Perfunduar 

04.06.15 shkarko 

13.05.15

884

Blerje pajisje TI

Pc Store shpk

Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda

Perfunduar

27.05.15 shkarko

14.05.15

889

Riparim,mirembajtje e sistemeve te ngrohjes dhe te ujit sanitar me kaldaja

Climacasa shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

 Perfunduar 

09.06.15 shkarko 

14.05.15

890

Riparim,mirembajtje e sistemit te ftohje-ngrohjes

Climacasa shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

 Perfunduar

09.06.15 shkarko 

14.05.15

891

Riparim,mirembajtje sisteme ngrohje-ftohje

Climacasa shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

 Perfunduar

 09.06.15 shkarko

14.05.15

892

Ruajtja me roje private e godines se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane

S.S.X shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

  Perfunduar

 04.06.15 shkarko

14.05.15

893

Loti I Riparim mirembajtje ashensore

B.O.E Doppler Al shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

  Perfunduar

12.06.15 shkarko

14.05.15

894

Rikonstruksion I ambjenteve ku do te instalohet aparatura e angiografise

Delia Impex shpk

Spitali Rajonal Shkoder

  Perfunduar

12.06.15 shkarko

14.05.15

895

Mirembajtje dhe riparim I automjeteve Drejtorise se Policise Qarkut Elbasan gjate vitit 2015

Alstezo shpk

Drejtoria e Policise Qarkut Elbasan

 Perfunduar

 15.06.15 shkarko

14.05.15

896

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria Rajonale e Rrugeve Rurale Diber

  Perfunduar

15.06.15 shkarko

14.05.15

898

Krijimi I dy dhomave server (server room) per infrastrukturen IT te OST sha

B360 shpk

Operatori I Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

 12.06.15 shkarko

14.05.15

899

Ruajtja me roje private e godines se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane

Nazeri 2000 shrsf

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

 Perfunduar

04.06.15 shkarko 

14.05.15

900

Ruajtja dhe sigurimi I objekteve te Drejtorise Rajonale Mirembajtjes se Rrugeve rurale Elbasan

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria Rajonale e Rrugeve Rurale Elbasan

 Perfunduar

18.06.15 shkarko 

14.05.15

901

Sherbim I ruajtjes se objektit me roje te sigurise civile

Nazeri 2000 shrsf

Inspektoriati Qendror Teknik

  Perfunduar

02.06.15 shkarko

14.05.15

902

Loti I III Sherbimi I ruajtjes dhe sigurimit fizik te objekteve te RTSH-se,Radio Korca R/Stacioni Korce

Ernisa-S shpk

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV

   Perfunduar

12.06.15 shkarko

15.05.15

906

Loti I Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike te objekteve te RTSH-se,Radio Shkodra,R/Stacioni Kuc

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV

 Perfunduar

 15.06.15 shkarko

15.05.15

907

Sherbimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3A Qarku Lezhe

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare sha

Perfunduar 

15.06.15 shkarko 

15.05.15

908

Sherbim I rojeve civile

Trezhnjeva shpk

Spitali Rajonal Lezhe

  Perfunduar

02.06.15 shkarko

15.05.15

909

Sherbimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3A Qarku Lezhe

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare sha

 Perfunduar

15.06.15 shkarko 

15.05.15

910

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kukes

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes

  Perfunduar 

29.05.15 shkarko 

15.05.15

911

Loti i III Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike te objekteve te RTSH-se,Radio Korca,R/Stacioni Korce

Vaso Security

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV

  Perfunduar

12.06.15 shkarko

15.05.15

912

Sherbimi I ruajtjes se objektit me roje te sigurise civile

Global Security

Inspektoriati Qendror Teknik

  Perfunduar

02.06.15 shkarko

15.05.15

913

Ofrimi I sherbimit te ruajtjes me roje private

Toni Security shpk

Dega e Doganes Durres

Perfunduar 

15.06.15 shkarko 

15.05.15

915

Sherbimi I printimit

Kafa shpk

OSHEE Operatori I shperndarjes se Energjise Elektrike

Perfunduar 

 15.06.15 shkarko

15.05.15

917

Sherbim me roje private per vitin 2015 ne ambjentet e Spitalit Rajonal Durres

Nazeri 2000 shrsf

Spitali Rajonal Durres

Perfunduar 

19.06.15 shkarko 

15.05.15

918

Sherbimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3A Qarku Lezhe

Nazeri 2000 shrsf

Posta Shqiptare sha

  Perfunduar

15.06.15 shkarko

18.05.15

922

Sherbimin e pastrimit te ambjenteve te OSHEE-se

Pastrime Silvio

OSHEE Operatori I Shperndarjes se Energjise Elektrike

  Perfunduar

 25.06.15 shkarko

18.05.15

924

Sigurimi I ruajtjes fizike te godines me SHPSF

Nazeri 2000 shrsf

Keshilli I Qarkut Durres

Perfunduar 

25.06.15 shkarko 

18.05.15

925

Shfrytezim te materialit drusor ne kembe

Aldeko shpk

Drejtoria  Rajonale e Sherbimit Pyjor Tirane

Perfunduar 

 10.06.15 shkarko

18.05.15

926

Blerje heparine me peshe molekulare te ulet per nevoja spitalore

MegaPharma

Ministria e Shendetesise

  Perfunduar

03.06.15 shkarko

19.05.15

928

Sherbimi privat I sigurise fizike me punonjes te armatosur dhe me kamera dhe sinjal alarmi

Vaso Security

Muzeu I Artit Mesjetar,Muzeu I Arsimit dhe Muzeu Arkeologjik Korce

 Perfunduar

19.05.15 shkarko 

19.05.15

929

Sherbim I ruajtjes se godines me roje civile

S.S.X shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

Perfunduar 

03.06.15 shkarko 

19.05.15

930

Ruajtje me roje private te sigurise fizike te depove nr 1,2 dhe zyrave te Shoqerise

Eurogjici Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Peshkopi

Perfunduar 

 12.06.15 shkarko

19.05.15

931

Ruajtja dhe shoqerimi I vlerave monetare

Toni Security shpk

Oshee Drejtoria Rajonale Korce

Perfunduar 

 18.06.15 shkarko

19.05.15

932

Furnizim vendosje I nje elektropomve vaji dhe I nje gjeneratori saldimi ne vepren e marrjes HEC Fierze

Shuaden shpk

KESH Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Sh.A

Perfunduar 

 03.06.15 shkarko

19.05.15

933

Ruajtja dhe shoqerimi I vlerave monetare te OSHEE Njesa Kukes

Dea Security shpk

OSHEE Operatori I shperndarjes se Energjise Elektrike

  Perfunduar

15.06.15 shkarko

19.05.15

934

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shrsf

Dega e Doganes Durres

  Perfunduar

15.06.15 shkarko

20.05.15

935

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Siguria shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

  Perfunduar

26.05.15 shkarko

20.05.15

936

Sherbim me roje private

Taulanti shpk

Gjykata e Apelit Gjirokaster

Perfunduar 

 12.06.15 shkarko

20.05.15

937

Sherbimi I ruajtjes dhe te sigurise fizike

Nazeri 2000 shrsf

Fakulteti I Studimeve te Integruara me Praktiken Durres

Perfunduar 

 19.06.15 shkarko

20.05.15

938

Sherbim I rojeve civile

Nazeri 2000 shrsf

Spitali Rajonal Lezhe

  Perfunduar

02.06.15 shkarko

20.05.15

939

Ndertim ujesjellesi fshati troshan

B 93 & BE-IS

Komuna Blinisht Lezhe

  Perfunduar

12.06.15 shkarko

21.05.15

947

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Gjykates se Apelit Gjirokaster

Anakonda shpk

Gjykata e Apelit Gjirokaster

  Perfunduar

12.06.15 shkarko

21.05.15

953

Loti II Furnizim me lende djegese te lengeta per perdorim termik civil dhe industrial

Resul-Er sha

Ministria e Puneve te Brendshme,Drejtoria e Prokurimeve te Perqendruara Tirane

  Perfunduar

19.06.15 shkarko

22.05.15

955

Ruajtje me Shrsf

Aulona Pol 1

Bordi I Kullimit Durres Kruje

Perfunduar 

 19.06.15 shkarko

22.05.15

956

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Snajper Security shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar 

26.05.15 shkarko 

22.05.15

957

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kukes

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes

  Perfunduar

29.05.15 shkarko

25.05.15

962

Loti 2 Sherbim privat I sigurise fizike te OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane

N.S.S shpsf

OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane

 Perfunduar

23.06.15 shkarko 

25.05.15

963

Loti 2 Sherbim privat I sigurise fizike te OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane

Denis-SH shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder

Perfunduar 

25.06.15 shkarko 

25.05.15

964

Loti 1 Blerje materiale te buta dhe veshmbathje

Euro 2001 shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

  Perfunduar

30.06.15 shkarko

25.05.15

969

Rikonstruksion I linjes se ujesjellesit Verri-Kallm I Madh

Shendelli shpk

Komuna Mbrostar Fier

  Perfunduar

18.06.15 shkarko

26.05.15

975

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe

  Perfunduar

 01.07.15 shkarko

26.05.15

976

Sherbimi I sigurise dhe I ruajtjes me roje private per Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Shkoder

Eurogjici Security shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Shkoder

Perfunduar 

12.06.15 shkarko 

26.05.15

977

Sherbimi dhe ruajtjen e sigurise fizike

Eurogjici Security shpk

Dega e Doganes Rinas

Perfunduar 

23.06.15 shkarko 

26.05.15

978

Blerje vaj dhe antifrize

Kappa Oil sha

Posta Shqiptare sha

   Perfunduar

23.06.15 shkarko

27.05.15

979

Sherbim me roje private

Polsaiz shpsf

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

   Perfunduar

30.06.15 shkarko

27.05.15

980

Mirembajtje impjanistike

Sulollari shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni

Perfunduar 

29.05.15 shkarko 

27.05.15

981

Mirembajtja e gropes se mbeturinave dhe pastrimi per sezonin turistik ne plazhin e Bashkise Sukth

DU & KO

Bashkia Sukth

Perfunduar 

 25.06.15 shkarko

27.05.15

982

Sherbime projektimi dhe mbikqyrje punimesh per projekte te financuara nga Fondi I Zhvillimit te Rajoneve

InfraTrans Project

Fondi I Shqiptar I Zhvillimit

Perfunduar 

04.06.15 shkarko 

27.05.15

984

Sherbim me roje civile godina ARRSH

Eurogjici Security shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

  Perfunduar

12.06.15 shkarko

28.05.15

989

Loti 2 Sherbim privat I sigurise fizike te OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane

S.S.X shpk

Oshee Drejtoria Rajonale Tirane

Perfunduar 

 23.06.15 shkarko

28.05.15

990

Sherbim roje civile viti 2015

Anakonda shpk

Bordi I Kullimit Gjirokaster

Perfunduar 

03.06.15 shkarko 

28.05.15

991

Sherbim roje civile Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Anakonda shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

  Perfunduar

03.06.15 shkarko

29.05.15

997

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lezhe

Jori shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe

  Perfunduar

01.07.15 shkarko 

29.05.15

999

Ruajtja me roje private

Dea Security shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

29.06.15 shkarko 

29.05.15

1000

Shitje makineri per skrap hekuri

Cara shpk

Ndermarrja Industriale Nr 1 Tirane

 Perfunduar

 01.07.15 shkarko

29.05.15

1001

Riparim dhe sherbim makinash

Kombinat Servis shpk

Ministria e Financave

  Perfunduar

03.07.15 shkarko