Vendime Maj 2016  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

03.05.16

1055

Sherbim me roje private 

Ymeri

Bordi Rajonal i Kullimit Lezhe

Perfundar 

 01.06.16 shkarko

03.05.16

1056

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Spitali Rajonal Gjirokaster

  Perfunduar

 23.06.16 shkarko

03.05.16

1057

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

ZVRPP Gjirokaster

Perfunduar 

25.05.16 shkarko 

03.05.16

1058

 Sherbim me roje private

Vrana Security

Spitali Rajonal Durres

  Perfunduar 

 29.07.16 shkarko

03.05.16

1060

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh

Bahiti-G

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh

Perfunduar 

 23.06.16 shkarko

03.05.16

1061

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje

Eurogjici Security

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje

  Perfunduar 

14.07.16 shkarko 

03.05.16

1063

Dega e Doganes Fier

Eurogjici Security

Dega e Doganes Fier

 Perfunduar 

 07.07.16 shkarko

04.05.16

1065

Bordi Rajonal i Kullimit Korce

Security-Korca

Bordi Rajonal i Kullimit Korce

Perfunduar 

 27.06.16 shkarko

04.05.16

1066

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje

Security-Korca

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje

Perfunduar 

14.07.16 shkarko 

04.05.16

1067

Termocentrali Vlore

Power-Tech srlm

Termocentrali Vlore

Perfunduar 

29.06.16 shkarko 

04.05.16

1068

Qendra Kombetare e Rregjistrimit

ikubINFO

QKR

Perfunduar 

12.07.16 shkarko 

04.05.16

1069

Loti 1  Blerje materiale te buta dhe veshmbathje

Blerina Kapedani person fizik

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

12.07.16 shkarko 

05.05.16

1070

 Sherbim me roje private

Toni Security

Ujesjelles Kanalizime Elbasan

 Perfunduar 

 01.08.16 shkarko

05.05.16

1080

Riparim i automjeteve

Alstezo

Drejtoria Vendore e Policise Durres

Perfunduar 

17.05.16 shkarko 

05.05.16

1081

Sherbimi me sistemin Web Gis per taksen e pasurise se paluajtshme ne Bashkine Vlore

Fastech

Bashkia Vlore

Perfunduar 

10.05.16 shkarko 

05.05.16

1089

 Sherbim me roje private

Elezaj

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

Perfunduar 

08.07.16 shkarko 

06.05.16

1092

Blerje vula sigurie me numer serial

Jordil

Albpetrol

 Perfunduar

15.06.16 shkarko 

06.05.16

1093

Blerje karburanti nafte D1

Linda-80

Ujesjelles Kanalizime Lezhe

 Perfunduar 

 21.06.16 shkarko

06.05.16

1094

Printimi dhe zarfimi i faturave te permuajshme te UKD

Albanian Digital Printing Solutions & Services

Ujesjelles Kanalizime Durres

Perfunduar 

 11.07.16 shkarko

06.05.16

1095

 Sherbim me roje private

Dea Security

Drejtoria e Bujqesise Tirane

  Perfunduar 

20.07.16 shkarko 

06.05.16

1096

 Sherbim me roje private

Anakonda

Spitali Rajonal Gjirokaster

Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

06.05.16

1097

 Sherbim me roje private

SSX

ADISA

Perfunduar 

 23.06.16 shkarko

06.05.16

1098

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje

  Perfunduar

14.07.16 shkarko 

06.05.16

1099

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Spitali Psikiatrikt Ali Mihali Vlore

 

 

06.05.16

1100

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Spitali Rajonal Durres

  Perfunduar 

29.07.16 shkarko 

06.05.16

1102

 Printimi dhe zarfimi i faturave te permuajshme te UKD

Ilar

Ujesjelles Kanalizime Durres

Perfunduar 

 11.07.16 shkarko

09.05.16

1106

 Sherbim me roje private

Global Security

ADISA

Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

09.05.16

1107

 Sherbim me roje private

Dea Security

ZVRPP Fier

  Perfunduar 

02.08.16 shkarko 

09.05.16

1109

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Spitali Rajonal Durres

  Perfunduar 

29.07.16 shkarko 

09.05.16

1110

 Sherbim me roje private

Safe

ADISA

Perfunduar 

 23.06.16 shkarko

09.05.16

1111

 Sherbim me roje private

International Security Albania

Spitali Rajonal Durres

 Perfunduar 

 29.07.16
shkarko

09.05.16

1112

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

 Perfunduar 

 08.07.16 shkarko

09.05.16

1113

 Sherbim me roje private

Velaj

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

 

 

09.05.16

1114

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

ARSH

Perfunduar 

16.06.16 shkarko 

10.05.16

1122

Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

Perfunduar 

 02.08.16 shkarko

10.05.16

1123

Sherbim me roje private

Security-Korca

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

 29.06.16 shkarko

10.05.16

1124

Sherbim me roje private

Anakonda

Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore

Perfunduar 

21.07.16 shkarko 

10.05.16

1125

Sherbim me roje private

Anakonda Security

ZVRPP Gjirokaster

Perfunduar 

25.05.16 shkarko 

11.05.16

1128

Rikonstruksion dhe ndryshim destinacioni i ish Laboratorit te Hidroteknikes

Agri Construction

Ministria e Kultures

 Perfunduar 

21.06.16 shkarko 

11.05.16

1129

Sherbim me roje private

Ales

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje

Perfunduar 

13.05.16 shkarko 

11.05.16

1130

Sherbim me roje private

Ales

Galeria Kombetare e Arteve

Perfunduar 

 17.05.16 shkarko

11.05.16

1131

Instalimi i sistemit te kamerave per survejimin e territori

Advanced Business Solutions

OST

 Perfunduar 

 23.06.16 shkarko

12.05.16

1140

Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje

 Perfunduar 

 15.08.16 shkarko

12.05.16

1142

Sherbim me roje private

Start 2000

Universiteti i Arteve

 Perfunduar 

21.06.16 shkarko 

12.05.16

1143

Sherbim me roje private

Toni Security

ZQRPP

 Perfunduar 

21.07.16 shkarko 

12.05.16

1144

Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Universiteti i Arteve

 Perfunduar 

21.06.16 shkarko 

13.05.16

1147

Loti 1 Rikonstruksion i rruges Voskopoje-Lekas

Almo Konstruksion

Bashkia Korce

Perfunduar 

 17.06.16 shkarko

13.05.16

1149

Sherbim me roje private

Dea Security

Universiteti i Arteve

  Perfunduar 

21.06.16 shkarko 

13.05.16

1150

Sherbim me roje private

Dea Security

ZVRPP Lezhe

  Perfunduar

 02.08.16 shkarko

13.05.16

1151

Botime shtypshkrime per Instat

Adel Co

Instat

Perfunduar 

15.06.16 shkarko 

13.05.16

1152

Sherbim me roje private

Mandi-2K

Teatri Kombetar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor

Perfunduar

18.05.16 shkarko 

13.05.16

1153

Rikonstruksion dhe ndryshim destinacioni i ish Laboratorit te Hidroteknikes

Curri

Ministria e Kultures

Perfunduar 

 21.06.16 shkarko

13.05.16

1154

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Universiteti i Arteve

Perfunduar 

21.06.16 shkarko 

13.05.16

1155

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

OSHEE Kukes

  Perfunduar

 15.08.16 shkarko

13.05.16

1156

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

ARSH

Perfunduar 

16.06.16 shkarko 

16.05.16

1160

Rikonstruksion i pallatit ne bashkepronesi nr.28 Rr"Minatori"

Boshnjaku-B

Bashkia Prrenjas

Perfunduar 

15.06.16 shkarko 

16.05.16

1161

Sherbim me roje private

Ymeri

ZQRPP Lezhe

  Perfunduar

 02.08.16 shkarko

16.05.16

1162

Blerje shtypshkrime per inspektoret

Albdesign Psp

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 21.06.16 shkarko

16.05.16

1163

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje

Perfunduar 

 15.08.16 shkarko

16.05.16

1164

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1

ADISA

Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

16.05.16

1165

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

ZQRPP

Perfunduar 

21.07.16 shkarko 

16.05.16

1166

Blerje materiale pastrimi

Euromega 2010

Qendra Kombetare e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tirane

 Perfunduar

 17.06.16 shkarko

16.05.16

1167

Banese me kosto te ulet dhe eficence energjie,godina nr 2 ne qytetin e Korces

Nika

Enti Kombetar i Banesave

Perfundar 

 11.07.16 shkarko

16.05.16

1168

Sherbim me roje private

Toni Security

Dega e Doganes Tirane

Perfunduar 

 02.08.16 shkarko

16.05.16

1169

Sherbim me roje private

Eurogjici Security

OSHEE Drejtoria Rajonale Durres

Perfunduar 

 18.08.16 shkarko

17.05.16

1172

Loti 3 Riveshje dhe sistemim asfaltimi masa inxhinierike Kelcyre-Permet

Cobial

ARSH

Perfunduar 

 07.06.16 shkarko

17.05.16

1173

Sherbim me roje private

Dea Security

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

Perfunduar

25.05.16 shkarko 

17.05.16

1174

Blerje materiale pastrimi

Alen-Co

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve

  Perfunduar

 17.06.16 shkarko

18.05.16

1175

Sherbim Interneti

Albtelecom

Bashkia Tirane

Perfunduar 

15.06.16 shkarko 

18.05.16

1184

Loti 8 Sherbim me roje private

Elezaj

Posta Shqiptare

Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

18.05.16

1185

 Sherbim me roje private

Myrto Security

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

25.05.16 shkarko 

18.05.16

1186

 Sherbim me roje private

Bahiti-G

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan

   Perfunduar

15.08.16 shkarko 

18.05.16

1188

Blerje ndricuesa rruge komplet

Vassa

Bashkia Maliq

 Perfunduar

 07.06.16 shkarko

18.05.16

1189

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Gjykata e Apelit Korce

Perfunduar 

14.09.16 shkarko 

18.05.16

1190

Loti 8 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

18.05.16

1191

Loti 7 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

Perfunduar 

30.06.16 shkarko 

18.05.16

1192

Loti 5 Sherbim me roje private

S.S.X

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

19.05.16

1194

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Universiteti i Arteve

Perfunduar 

21.06.16 shkarko 

19.05.16

1198

 Loti 9 Sherbim me roje private

Lybeshari

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

19.05.16

1199

Rehabilitim i pjesshem skema e ujitjes perondi gjatesia L=33944ml,

Salillari

Bashkia Kucove

Perfunduar 

 15.06.16 shkarko

19.05.16

1200

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan

Perfunduar 

 15.08.16 shkarko

19.05.16

1201

 Loti 4 Sherbim me roje private

International Security Albania

Posta Shqiptare

Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

19.05.16

1202

 Loti 5 Sherbim me roje private

International Security Albania

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 23.06.16 shkarko

19.05.16

1203

 Sherbim me roje private

Anakonda

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Vlore

Perfunduar 

 14.07.16 shkarko

19.05.16

1204

Blerje leter kimike dhe karton me logo

Algrafika

DPSHTR

Perfunduar 

13.06.16 shkarko 

19.05.16

 1205

Loti 1 Rikonstruksion i rruges Voskopoje-Lekas

Rej

Bashkia Korce

  Perfunduar

17.06.16 shkarko

20.05.16

1207

Blerje materiale hidraulike

Euro Alb

Ndermarrja e Pasurise Publike Lushnje

Perfunduar

19.07.16 shkarko

20.05.16

1211

 Loti 6 Sherbim me roje private

Ndreu Security

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 30.06.16 shkarko

20.05.16

1212

Sherbim me roje private

Dea Security

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje

Perfunduar 

15.08.16 shkarko 

20.05.16

1213

Loti 4 Sherbim me roje private

Kevenjo

Posta Shqiptare

Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

20.05.16

1215

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Dega e Doganes Lezhe

Perfunduar 

 21.07.16 shkarko

20.05.16

1216

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan

 Perfunduar 

15.08.16 shkarko 

20.05.16

1217

Furnizim me detergjente

T&M Chemical Distribution

Bashkia Kavaje

 Perfunduar 

18.08.16 shkarko 

20.05.16

1218

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Trezhnjeva

Posta Shqiptare

 Perfunduar 

 09.08.16 shkarko

20.05.16

1219

Loti 5 Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Posta Shqiptare

Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

20.05.16

1220

Loti 2 Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Posta Shqiptare

 Perfunduar 

30.06.16 shkarko 

20.05.16

1221

Loti 1 Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Posta Shqiptare

Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

20.05.16

1222

Blerje materiale elektrike

Euro Alb

Ndermarrja e Pasurise Publike Lushnje

  Perfunduar 

19.07.16 shkarko 

23.05.16

1226

Blerje boje printeri dhe fotokopje

Jordil

Albpetrol

Perfunduar 

 02.06.16 shkarko

23.05.16

1227

Loti 11 Sherbim me roje private

A-L Security

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

17.08.16 shkarko 

23.05.16

1228

Loti 1 Sherbim me roje private

Siguria

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

07.06.16 shkarko 

23.05.16

1229

Loti 2 Sherbim me roje private

Siguria

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

 Perfunduar

07.06.16 shkarko 

23.05.16

1230

Loti 3 Sherbim me roje private

Siguria

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

  Perfunduar 

07.06.16 shkarko 

23.05.16

1231

Loti 4 Sherbim me roje private

Siguria

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

07.06.16 shkarko 

23.05.16

1232

Loti 5 Sherbim me roje private

Siguria

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

   Perfunduar

07.06.16 shkarko 

23.05.16

1233

Loti 10 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1

Posta Shqiptare

 Perfunduar

23.06.16 shkarko 

23.05.16

1234

Loti 8 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1

Posta Shqiptare

 Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

23.05.16

1235

Loti 5 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1

Posta Shqiptare

Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

23.05.16

1236

Punime,mirembajtje te kanaleve vaditese

Kral

Bashkia Bulqize

 Perfunduar

 20.07.16 shkarko

23.05.16

1237

Sherbim per printimin e flete detyrimeve dhe prodhim dokumentacioni per vitin 2016

Adel Co

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

 Perfunduar 

06.07.16 shkarko 

23.05.16

1238

Loti 10 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 23.06.16 shkarko

23.05.16

1239

Loti 11 Blerjej pajisje elektronike

Bnt Electronics

Ministria e Puneve te Brendshme

 Perfunduar 

17.06.16 shkarko 

23.05.16

1240

Kanali ushqyes i rezervuarit Petrushe

Rej

Bashkia Maliq

  Perfunduar 

08.07.16 shkarko 

23.05.16

1241

Blerje pajisje kompjuterike dhe Informatike

Bnt Electronics

Ujesjelles Kanalizime Durres

Perfunduar 

27.07.16 shkarko 

23.05.16

1242

Loti 1 Sherbim interneti per shkollat arsimore

Albtelecom

Drejtoria Rajonale Arsimore Gjirokaster

Perfunduar 

27.07.16 shkarko 

23.05.16

1243

Loti 2 Sherbim interneti per shkollat arsimore parauniversitare

Albtelecom

Drejtoria Rajonale Arsimore Gjirokaster

  Perfunduar

27.07.16 shkarko 

23.05.16

1244

Sherbim interneti per shkollat arsimore parauniversitare

Albtelecom

Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan

  Perfunduar

07.07.16 shkarko 

23.05.16

1245

Sherbim interneti per shkollat arsimore parauniversitare

Albtelecom

Zyra Arsimore Rajonale Permet

  Perfunduar 

 27.07.16 shkarko

24.05.16

1247

 Sherbim me roje private

Toni Security

Ministira e Kultures

Perfunduar 

19.07.16 shkarko 

24.05.16

1248

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Korce

  Perfunduar

25.08.16 shkarko 

24.05.16

1249

 Sherbim me roje private

Snajper Security

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat

Perfunduar 

 21.07.16 shkarko

24.05.16

1250

Loti 3 Rehabilitim i rrjetit ujites me kanalin Vjose Levan Fie

Shendelli

Bashkia Fier

  Perfunduar

23.06.16 shkarko

24.05.16

1251

Loti 2 Ndertimi dhe montim i sistemit te kontrollit me GPS te mjeteve te Drejtorise se Policise Qarku Tirane

Elektrosek

Ministria e Puneve te Brendshme

 Perfunduar 

30.06.16 shkarko 

25.05.16

1255

Treg Fruta Perime Njesia Administrative Nr 2

Neal-86

Bashkia Tirane

Perfunduar 

 14.06.16 shkarko

25.05.16

1256

Ngritje e sistemit Lims

Fastech

Instituti i Sigurimeve Ushqimore dhe Veterenarise

Perfunduar 

13.06.16 shkarko 

26.05.16

1262

Permiresimi i kushteve te banimit per komunitetin Rom/Egjyptian

Avduli

Bashkia Roskovec

Perfunduar 

 19.07.16 shkarko

26.05.16

1263

 Sherbim me roje private

Toni Security

Qendra Studimeve Albanologjike

Perfunduar 

15.08.16 shkarko 

26.05.16

1264

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Qendra Studimeve Albanologjike

Perfunduar 

15.08.16 shkarko 

26.05.16

1265

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke

  Perfunduar 

 29.06.16 shkarko

26.05.16

1266

 Sherbim me roje private

Start 2000

Ministria e Integrimit

Perfunduar 

 30.05.16 shkarko

26.05.16

1267

 Loti 12 Sherbim me roje private

Ernisa-S

Posta Shqiptare

  Perfunduar

17.08.16 shkarko 

27.05.16

1272

 Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

 03.06.16 shkarko

27.05.16

1273

Sifoni Brezhdan-Vakuf Diber

Radika

Bashkia Diber

Perfunduar 

 15.08.16 shkarko

27.05.16

1274

Loti 19 Blerje barna B2

Rejsi Farma

QSUT

 Perfunduar

 20.07.16 shkarko

27.05.16

1275

Loti 19 Blerje barna B1

Rejsi Farma

QSUT

Perfunduar 

 20.07.16 shkarko

27.05.16

1276

 Sherbim me roje private

Oktapus

Ministria e Mjedisit

Perfunduar 

06.06.16 shkarko 

27.05.16

1278

 Sherbim me roje private

S.S.X

DRSSH Tirane

Perfunduar 

 20.07.16 shkarko

27.05.16

1279

 Sherbim me roje private

International Security Albania

Universiteti i Arteve

Perfunduar 

 21.06.16 shkarko

27.05.16

1280

Blerje prokate celiku te markave 40 Cr dhe 3Crl13

Alen-Co

Albpetrol

 Perfunduar

13.07.16 shkarko 

27.05.16

1281

 Loti 6 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Posta Shqiptare

 Perfunduar 

15.08.16 shkarko 

27.05.16

1282

 Loti 1 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

18.08.16 shkarko 

27.05.16

1283

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

09.08.16 shkarko 

27.05.16

1284

 Loti 11 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Posta Shqiptare

  Perfunduar

17.08.16 shkarko 

27.05.16

1285

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat

Perfunduar 

07.06.16 shkarko 

27.05.16

1286

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Spitali Rajonal Lezhe

 Perfunduar

 31.05.16 shkarko

27.05.16

1287

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

ZVRPP Fier

Perfunduar 

02.08.16 shkarko 

27.05.16

1288

Ruajtja dhe Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000

OSHEE Durres

 Perfunduar 

18.08.16 shkarko 

27.05.16

1289

Loti 3 Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

 18.08.16 shkarko

30.05.16

1290

 Sherbim me roje private

Security-Korca

Gjykata e Apelit Korce

Perfunduar 

14.09.16 shkarko 

30.05.16

1291

 Sherbim me roje private

Security-Korca

DRSSH Korce

Perfunduar 

 25.08.16 shkarko

30.05.16

1294

Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000

OSHEE Berat

Perfunduar 

 25.08.16 shkarko

30.05.16

1295

 Sherbim me roje private

Vaso Security

DRSSH Korce

Perfunduar

25.08.16 shkarko 

30.05.16

1296

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

OSHEE Fier

   Perfunduar

09.08.16 shkarko

30.05.16

1297

Sherbim interneti per shkollat arsimore parauniversitare

Albanian Satellite Communication

Drejtoria Rajonale Arsimore Elbasan

 Perfunduar 

 07.07.16 shkarko

31.05.16

1302

Albaphoto

Loti 1 Filma Konvencional per grafi skopi dhe mamografi

Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat

 Perfunduar

01.07.16 shkarko 

31.05.16

1303

Arbana sha

 Sherbim me roje private

Cirku Kombetar Tirane

   Perfunduar

15.08.16 shkarko