Vendime Maj 2017  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

02.05.17

863

Sherbim me roje private 

Trezhnjeva shpk

Qendra Kulturore Tirana

Perfunduar 

23.05.17 shkarko 

02.05.17

864

Loti 7 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 28.06.17 shkarko

02.05.17

865

Loti 3 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar

05.07.17 shkarko 

02.05.17

867

Blerje materiale pastrimi

Murati D shpk

Bashkia Peqin

Perfunduar 

19.06.17 shkarko 

02.05.17

868

 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesr Korce

Perfunduar 

06.07.17 shkarko 

02.05.17

869

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Librazhd

Perfunduar 

28.06.17 
shkarko

02.05.17

870

Loti 2 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 Perfunduar 

29.06.17 shkarko 

02.05.17

871

Sherbim me roje private

2 LX shpk

Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kurbin

Perfunduar 

05.05.17 shkarko 

02.05.17

872

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Kurbin

 Perfunduar 

11.07.17 shkarko 

02.05.17

873

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

 Perfunduar

 09.06.17 shkarko 

02.05.17

874

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

DRSSH

Perfunduar 

21.07.17 shkarko 

02.05.17

875

Blerje mish dhe nenprodukte te tij per kopshte,shkolla e cerdhe per vitin 2017

Shabani 2002 shpk

Bashkia Vlore

Perfunduar 

 09.06.17 shkarko

02.05.17

876

Blerje veze,qumesht dhe nenprodukte te tij per kopshte,shkolla e cerdhe per vitin 2017

Shabani 2002 shpk

Bashkia Vlore

  Perfunduar

 09.06.17 shkarko 

02.05.17

877

Transport dhe asgjesim te mbetjeve spitalore per spitalon rajonal durres

EuroTeam shpk

Spitali Rajonal Durres

Perfunduar 

 30.05.17 shkarko

02.05.17

878

Loti 2 Ndertim rruga Orenje-Librazhd

Victoria Invest shpk

Bashkia Librazhd

Perfunduar 

31.05.17 shkarko 

02.05.17

879

Loti 4 Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

03.07.17 shkarko 

02.05.17

880

Loti 6 Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

30.06.17 shkarko 

02.05.17

881

Loti 8 Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar

04.07.17 shkarko

03.05.17

884

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

Perfunduar 

18.07.17 shkarko 

03.05.17

885

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Aluizni Vlore

Perfunduar 

21.06.17 shkarko 

03.05.17

886

Loti 2 Per blerje vaj,antifraze dhe goma per automjetet

Ra-Mi Kompani shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

19.06.17 shkarko 

03.05.17

887

Blerje elektropompa

Ra-Mi Kompani shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

17.05.17 shkarko 

04.05.17

889

Sistemi i mbledhjes,perpunimit dhe analizimit te te dhenave hidroenergjitike

S-System shpk

KESH

Perfunduar 

09.05.17 shkarko 

04.05.17

892

Per prodhimin i emisioneve te pulles postare

Kristalina-Kh shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

15.06.17 shkarko 

04.05.17

894

Sherbim mirembajtje impjanistike

Sulollari shpk

S.U.O.GJ Koco Gliozheni

Perfunduar 

19.06.17 shkarko 

04.05.17

895

Blerje vajra,graso,filtra per makinerin e rende dhe hidrovoret

Top-Oil shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Fier

Perfunduar 

20.06.17 shkarko 

04.05.17

896

Studim projekt-zbatim akset rrugore Skrapar-Gramsh

Ave Consulting shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

23.05.17 shkarko 

05.05.17

900

Sherbim me roje private

Vrana Security Group shpk

Dega e Doganes Durres

  Perfunduar

03.07.17 shkarko 

05.05.17

901

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Perfunduar 

 25.07.17 shkarko

05.05.17

902

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

ZVRPP Lushnje

  Perfunduar

04.07.17 
shkarko 

05.05.17

903

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Dega e Doganes Durres

Perfunduar 

03.07.17 shkarko 

05.05.17

904

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Radio Televizioni Shqiptar

Perfunduar 

 23.05.17 shkarko

05.05.17

905

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Qendra Kombetare Pritese per Azilkerkues

Perfunduar 

11.07.17 shkarko 

05.05.17

906

Intranet dhe internet per ZQRPP dhe zyrat Vendore,sherbim per ALPBOS

Albtelecom shpk

ZQRPP

 Perfunduar

 20.06.17 shkarko

05.05.17

907

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

ZVRPP

  Perfunduar

04.07.17 
shkarko 

05.05.17

908

Loti 5 Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

05.07.17 shkarko 

05.05.17

909

Loti 7 Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

28.06.17 shkarko 

05.05.17

910

Sherbim i pastrimit te Njesive Administrative Qender. Novosele, Shushice

Avduli shpk

Bashkia Vlore

Perfunduar 

26.05.17 shkarko 

08.05.17

915

Blerje tubo karrugato ø 400mm

Jordil shpk

Ujesjelles Kanalizime Vlore

  Perfunduar

30.05.17 shkarko 

08.05.17

916

Rehabilitim kanali ujites ura Leshnice-Cerrave

Shendelli shpk

Bashkia Pogradec

Perfunduar 

23.06.17 shkarko 

08.05.17

918

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

  Perfunduar

 12.05.17 shkarko

09.05.17

920

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

Perfunduar 

13.06.17 shkarko 

09.05.17

921

Blerje tonera per nevojat e shoqerise

Infosoft Office shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

13.06.17 shkarko 

09.05.17

922

Loti 3 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

05.07.17
 shkarko

10.05.17

925

Loti 1 Lyerje automjetesh

Alstezo shpk

Drejtoria e Policise se Shtetit

Perfunduar 

 16.06.17 shkarko

10.05.17

926

Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare

Ave Consulting shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

12.05.17 shkarko 

10.05.17

927

Rrjeti i komunikimit online i sherbimit te gjendjes civile

Albtelecom shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

 16.05.17 shkarko

11.05.17

930

Blerje acid klorhidrik

Alen-Co shpk

Albpetrol

Perfunduar 

 23.06.17 shkarko

11.05.17

931

Ngritja e sistemit LIMS (per toksikologjine) dhe mirembajtje e sistemit per shendetin e kafsheve dhe per sigurine ushqimore

Fastech shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

Perfunduar 

20.06.17 shkarko 

11.05.17

932

Evadim i mbetjeve te rrezikshme spitalore dhe anatomike per vitin 2017

Euroteam shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

 27.06.17 shkarko

11.05.17

933

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

 ZVRPP Vlore

Perfunduar 

19.07.17 shkarko 

12.05.17

938

Loti 2 Remonti kapital i puseve ne vendburrimin Cakran Mollaj

SuperStar-Wb shpk

Albpetrol

Perfunduar 

23.06.17 shkarko 

12.05.17

939

Per mirembajtjen e Data Center

Bnt Electronics shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

23.06.17 shkarko 

12.05.17

940

Blerje ushqimesh

M.B Kurti shpk

Spitali Lushnje

Perfunduar 

05.06.17 shkarko 

15.05.17

945

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Spitali Rajonal Lezhe

Perfunduar 

19.07.17 shkarko 

15.05.17

946

Blerje Ilace Stomatologjike

Moto-Mania shpk

Klinika Stomatologjike Universitare Tirane

Perfunduar 

30.05.17 shkarko 

15.05.17

947

Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

ZRPP Lushnje

  Perfunduar

04.07.17 
shkarko

16.05.17

951

Loti 1 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar

17.07.17 shkarko

17.05.17

958

Sistemim-asfaltim i unazes veriore te qytetit Kukes,Karburanti i vjeter-Stacioni Morine

Alba Konsutriksion shpk

Bashkia Kukes

Perfunduar 

 09.06.17 shkarko

17.05.17

959

Loti 1 Sherbim me roje private

Oktapus 1 Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 17.07.17 shkarko

17.05.17

960

Rikonstruksion Rruga  "Osja e Falltores"blloqe pallatesh

Karl Gega Konstruksion shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

 07.07.17 shkarko

18.05.17

963

Rikonstruksion i nje godine 4 kat dhe shtese anesore p

A.I.A shpk

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

12.06.17 shkarko 

18.05.17

964

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

  Perfunduar

13.06.17 shkarko  

18.05.17

965

Blerje tonerash per printera dhe fotokopje

Erisoni Company shpk

Bashkia Kukes

  Perfunduar

28.06.17 shkarko 

19.05.17

966

Sherbim dhe riparim i autoveturave

Alstezo shpk

Ministria e Zhvillimit Ekonomik,Turizmit

Perfunduar 

27.06.17 shkarko 

19.05.17

967

Sherbim me roje private

Vaso Security shpk

Dega Doganore Korce

 Perfunduar

23.05.17 shkarko 

19.05.17

968

Kancelari dhe bojra per Bashkine,QKR,A.P.B.V.M dhe SHMZSH

Mond Office shpk

Bashkia Elbasan

Perfunduar 

30.06.17 shkarko 

19.05.17

969

Blerje Solari

Trios shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetoreve te Qytetit

Perfunduar 

 07.06.17 shkarko

19.05.17

970

Shtypja e Fletores zyrtere tek te tretet

Adel Co shpk

Qendra e Botimeve Zyrtare

Perfunduar 

24.05.17 shkarko 

19.05.17

971

Rikonstruksion i nje godijne 4 kat dhe shtese anesore per zhvendosjen e Maternitetit brenda korpusit te Spitalit Korce

Hastoci shpk

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

 23.05.17 shkarko

19.05.17

972

Furnizim vendosje shtrese dysheme ,veshje murale dhe mobilim

2AF Albania Group shpk 

Keshilli i Qarkut Durres

 Perfunduar

31.05.17 shkarko 

22.05.17

973

Loti 1 Blerje mobilje per sallen e mbledhjeve te Keshillit Bashkiak

Triniti Trade Company shpk

Bashkia Berat

Perfunduar 

06.07.17 shkarko 

22.05.17

974

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

AKU

   Perfunduar

18.07.17 shkarko 

22.05.17

975

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize

Perfunduar 

18.07.17 shkarko 

22.05.17

976

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Perfunduar 

18.07.17 shkarko 

22.05.17

977

Blerje dhe vendosje e pallate

Erald shpk

Bashkia Has

Perfunduar 

13.06.17 shkarko 

22.05.17

978

Sherbim pastrimi te njesia administrative,

Besa 3-2016 shpk

Bashkia Shkoder

 Perfunduar

 23.05.17 shkarko

22.05.17

979

Sherbimi i remnoteve kapitale te puseve

SuperStar-Wb shpk

Albpetrol

Perfunduar 

25.05.17 shkarko 

22.05.17

980

Zhvillim i sistemit kombetar te monitorimit te  te Frekuencave

Tci International I.N.C shpk

AKEP

  Perfunduar

19.06.17 shkarko

23.05.17

983

Loti 1 Shtypja dhe botimi i deftesave,rregjistrave dhe revistes mesuesi

Adel Co shpk

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Perfunduar 

 16.06.17 shkarko

23.05.17

984

Kryerja e Sherbimit te printimit dhe zarfimit te afturave mujore te ujit

Adel Co shpk

UKT

Perfunduar 

09.06.17 shkarko 

23.05.17

985

Prodhimi i revistes periodike Korce

Adel Co shpk

Bashkia Korce

Perfunduar 

 29.06.17 shkarko

24.05.17

990

Sinjalistike vertikale dhe horizontale per lidhjen e Unazes se Vogel me Unazen e Mesme te Tiranes

R.S&M shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

02.06.17 shkarko 

24.05.17

991

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Perfunduar 

20.06.17 shkarko 

24.05.17

992

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Radio Televizioni Shqiptar

  Perfunduar

17.07.17 shkarko 

24.05.17

993

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore

Perfunduar 

 05.06.17 shkarko

24.05.17

994

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 Perfunduar

20.06.17 shkarko  

24.05.17

995

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Agjencia Kombetare e Provimeve

Perfunduar 

 21.07.17 shkarko

24.05.17

996

Qyteti im (Bashkia Korce,Elbasan,Permet) Implementimi Sistemi

Maggioli S.p.A shpk

Bashkia Korce

Perfunduar 

 30.06.17 shkarko

24.05.17

998

Blerje karburanti

A&T shpk

Albcontrol sha

Perfunduar 

26.05.17 shkarko 

24.05.17

999

Rikonstruksion i rruges Ura e Corumit-Zhabiak-Ura e Cepanit

Biba X shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

  Perfunduar

05.06.17 shkarko

25.05.17

1000

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 Perfunduar

20.06.17 shkarko   

25.05.17

1003

Loti 3 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Albpetrol

Perfunduar 

 11.07.17 shkarko

26.05.17

1006

Sherbim me roje private

Vaso Security shpk

Gjykata e Apelit Korce

Perfunduar 

29.05.17 shkarko 

26.05.17

1007

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Perfunduar 

20.06.17 shkarko   

26.05.17

1008

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Shkalles se Pare Kruje

Perfunduar 

01.06.17 shkarko 

26.05.17

1009

Blerje shtypshkrime per vitin 2017

Kristalina-Kh shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

30.06.17 shkarko 

26.05.17

1013

Sistemim i rruges blloku tek stadiumi

Sireta 2F shpk

Bashkia Pogradec

  Perfunduar 

12.07.17 shkarko 

29.05.17

1015

Blerje materiale pastrimi

Murati D shpk

Bashkia Berat

Perfunduar 

10.07.17 shkarko 

29.05.17

1016

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Mat

Perfunduar 

 21.07.17 shkarko

29.05.17

1017

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Trajtimi i Studenteve Korce

Perfunduar 

12.07.17 shkarko 

29.05.17

1018

Blerje buke per nevojat e IEVP-ve ne varesi te DPB

Dajti Park 2007 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

 20.06.17 shkarko

29.05.17

1019

Sherbim i internetit per Bashkine Elbasan dhe njesite vartese

Albtelecom shpk

Bashkia Elbasan

Perfunduar 

13.07.17 shkarko 

29.05.17

1020

Sherbim interneti

Albtelecom shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

12.07.17 shkarko 

29.05.17

1021

Sherbim lidhje Lan to Lan

Albtelecom shpk

Shoqeria e Pare Financiare te Zhvillimit FAF

  Perfunduar

 07.07.17 shkarko

29.05.17

1022

Rikonstruksioni i ish-godines se riparimit te mjeteve te renda dhe magazines se rikuperove prane parkut te naftes

Pienvis shpk

Bashkia Kucove

Perfunduar 

14.06.17 shkarko 

30.05.17

1027

Loti 3 Blerje buke gruri

Erdis shpk

Bashkia Mat

Perfunduar 

03.07.17 shkarko 

30.05.17

1028

Loti 4 Blerje qumesht dhe n/produkte

Erdis shpk

Bashkia Mat

Perfunduar 

03.07.17 shkarko  

30.05.17

1029

Loti 1 Blerje ushqime

Erdis shpk

Bashkia Mat

   Perfunduar

 03.07.17 shkarko 

30.05.17

1030

Loti 2 Blerje mish

Erdis shpk

Bashkia Mat

Perfunduar 

 03.07.17 shkarko 

30.05.17

1031

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Perfunduar 

20.06.17 shkarko  

30.05.17

1032

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Perfunduar 

20.06.17 shkarko   

30.05.17

1033

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 Perfunduar

20.06.17 shkarko  

30.05.17

1035

Blerje kite dhe reagante

Krijon shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

 Perfunduar

 06.07.17 shkarko

30.05.17

1036

Furnizim me terrene,kimikate dhe reagante laboratorike per nevoja te laboratoreve te AKU per vitin 2017

Krijon shpk

Autoriteti Kombetar i Ushqimit

Perfunduar 

13.06.17 shkarko 

31.05.17

1037

Sherbim me roje private

Lama shpk

Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Lezhe

Perfunduar 

 05.05.17 shkarko

31.05.17

1038

Blerje materiale te nevojshme per Arkiven Qendrore dhe Arkivat e Drejtorive Rajonale

Adel Co shpk

Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike

 Perfunduar

12.07.17 shkarko 

31.05.17

1039

Rikonstruksion i infrastruktures rrugore te bllokut qe kufizohet nga rruga "Besa" "Siri Kodra"-"Zenel Bastari"-"Haki Rexhep Kodra

Curri shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

 28.07.17 shkarko

31.05.17

1040

Sherbim me roje private

Oktapus 1 Security shpk

Inspektoriati Shteteror Teknkik dhe Industrial

  Perfunduar

27.07.17 shkarko 

31.05.17

1041

Furnizim vendosje ashensori dhe ndertimi i kulles se ashensorit

Meni shpk

Qendra Spitalore Xhafer Kongoli

  Perfunduar

13.07.17 shkarko