Vendime Maj 2019  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

02.05.19

783

Sherbim me roje private

Kumria 1 shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Librazhd

Perfunduar 

18.06.19 shkarko 

02.05.19

784

Loti 1 Blerje thase

Blerina Sadiku Pf

Posta Shqiptare

Perfunduar 

18.06.19 shkarko 

02.05.19

785

Evadim i mbetjeve te spitalit Mat

Medi Tel shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat

Perfunduar 

18.06.19 shkarko 

02.05.19

786

Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Librazhd

Perfunduar 

18.06.19 shkarko  

02.05.19

787

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

 Perfunduar

 06.06.19 shkarko

02.05.19

788

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Petrol Alba sha

Perfunduar 

27.06.19 shkarko 

02.05.19

789

Sherbim me roje private

Orka shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje

Perfunduar 

12.06.19 shkarko 

02.05.19

790

Blerje tonera per printera dhe boje per fotokopje

MondoOffice shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore

Perfunduar 

06.06.19 shkarko 

02.05.19

791

Blerje tonera per Agjencine Kombetare te Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore

MondoOffice shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

06.06.19 shkarko 

02.05.19

792

Blerje materiale elektrike per Agjensine e Sherbimeve Publike

Maliq Haka Pf

Bashkia Elbasan

Perfunduar 

14.06.19 shkarko 

02.05.19

793

Mbrojtje ne lumin Vjose Ferras Fier

Llazo shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier

Perfunduar 

11.06.19 shkarko 

02.05.19

795

Blerje shtypshkrime per administraten e Bashkise Elbasan,drejtorine e SHMZSH-se dhe gjendjen civile

Inpress shpk

Bashkia Elbasan

Perfunduar 

25.06.19 shkarko 

02.05.19

796

Blerje goma

Klosi-R Company shpk

Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres

Perfunduar 

06.06.19 shkarko 

03.05.19

798

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

   Perfunduar

06.06.19 shkarko 

03.05.19

805

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Elbasan

Perfunduar 

14.06.19 shkarko 

03.05.19

807

Sherbim me roje private

Shtiqni shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje

 Perfunduar

12.06.19 shkarko 

03.05.19

808

Blerje materiale kancelarie dhe leter

Infosoft Office shpk

Kuvendi i Shqiperise

  Perfunduar

 17.06.19 shkarko

06.05.19

810

Blerje Tonera dhe Drum per printer dhe fotokopje

Blueprint Technologies shpk

Gjykata e Apelit Tirane

Perfunduar 

 14.06.19 shkarko

07.05.19

818

Ndertimi i segmentit rrugor nga rreth-rrotullimi Mullet deri te ura ne fshatin Qeha

Curri shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

18.06.19 shkarko 

07.05.19

820

Rikonstruksion i godines se Agjencise Lokale te Sigurimeve Shoqerore Kavaje

Meni shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane

Perfunduar 

 03.06.19 shkarko

08.05.19

824

Loti 3 Botime,printime dhe materiale shtypshkrimesh per Qendren Spitalore Universitare Nene Tereza

Rama Graf shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

 19.06.19 shkarko

09.05.19

826

Riparim i mjeteve te transportit te DVP Durres

Alstezo shpk

Drejtoria Vendore e Policise Durres

  Perfunduar

 28.06.19 shkarko

09.05.19

827

Shpenzime per mirembajtjen e makinave te AZHBR per vitin 2019

Power Industries shpk

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural

  Perfunduar

 25.06.19 shkarko

10.05.19

833

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Rajonal Berat

Perfunduar 

19.06.19 shkarko 

10.05.19

834

Loti 2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

08.07.19 shkarko 

10.05.19

836

Pjese kembimi per bicikleta

A.K.M Albanian Investment Group shpk

Eco Tirana

Perfunduar 

 19.06.19 shkarko

10.05.19

837

Sherbime per pergatitjen e projekteve per nderhyrjet ne njesite e prodhimit HEC Fierze,Hec Koman,Hec Vau i Dejes

Gjeokonsult & Co shpk

KESH

Perfunduar 

 21.06.19 shkarko

10.05.19

838

Sherbim me roje private Tec Vlora

Star Security Service

Petrol Alba sha

  Perfunduar

27.06.19 shkarko 

10.05.19

839

Sherbim me roje private

Mandi 2K shpk

ZQRPP

Perfunduar 

17.06.19 shkarko 

13.05.19

840

Sherbim me roje private

Flena RB shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

08.07.19 shkarko  

13.05.19

845

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata Administrative e Apelit

Perfunduar 

 03.07.19 shkarko

13.05.19

846

Arredimi i terminalit te ri te pasagjereve ne Portin Detar Vlore

Ro-Al shpk

Porti Detar Vlore

Perfunduar 

06.06.19 shkarko 

13.05.19

847

Blerje fidane dhe drure per rehabilitimin e vend depozitimeve ilegale

Green Farm shpk

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Perfunduar 

12.06.19 shkarko 

14.05.19

853

Sisteme elektronike radhe per sherbimet ndaj qytetareve per DRSHTRR Elbasan,DRSHTRR Fier dhe DRSHTRR Shkoder

Sinteza Co shpk

DPSHTR Tirane

 Perfunduar

 17.06.19 shkarko

14.05.19

854

Pajisje me deshmi aftesi te sigurimit teknik te personelit te OSHEE

TCPE shpk

OSHEE sha

Perfunduar 

19.06.19 shkarko 

14.05.19

855

Ndertim rruga Skenderbeu+Shebeniku

Sireta 2F shpk

Bashkia Kamez

Perfunduar 

27.06.19 shkarko 

15.05.19

857

Testim per mirembajtjen dhe diagnostikimin e transformatoreve te N/Stacioneve TL/TM

Tech-Inspect shpk

Drejtoria e Tensionit te Larte

Perfuuduar 

 22.07.19 shkarko
24.07.19 shkarko

15.05.19

862

Blerje kazanesh per mbetje urbane

Ra-Mi Kompani shpk

Bashkia Gjirokaster

Perfunduar 

21.05.19 shkarko 

15.05.19

866

Blerje Leter A4 dhe Boje printeri per vitin 2019

Adastra shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe e Tarifave Vendore Tirane

  Perfunduar

18.07.19 shkarko 

16.05.19

869

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Enti Shteteror i Farave dhe Fidaneve

Perfunduar 

 02.07.19 shkarko

16.05.19

870

Blerje pajisje mjekesore

Farma Net Albania shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

 24.06.19 shkarko

16.05.19

871

Sisteme elektronike rradhe per sherbimet ndaj qytetareve per DRSHTRRR Elbasan,Fier dhe Shkoder

Ratech shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit te Transportit Rrugor

Perfunduar 

17.06.19 shkarko 

16.05.19

872

Blerje inventari ekonomik per Universitetin Ismail Qemali Vlore

Shaka shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar 

02.07.19 shkarko 

20.05.19

879

Evadim i mbetjeve te rrezikshme spitalore ne Drejtorine e Sherbimit Spitalor Kukes

V.A.L.E Recycling shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

21.06.19 shkarko 

20.05.19

880

Rikonstruksion fasade dhe ambjentesh ne Degen Doganore Bllate

Shehu shpk

Dega Doganore Bllate

Perfunduar 

01.07.19 shkarko 

20.05.19

881

Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

27.06.19 shkarko 

20.05.19

882

Sherbim me roje private ne Tirane dhe Kavaje

Firdeus Security shpk

Agjencia Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve

Perfunduar 

27.06.19 shkarko 

20.05.19

888

Evadim i mbetjeve spitalore per nevoja te DSR Diber per vitin 2019

Medi Tel shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar 

25.06.19 shkarko 

22.05.19

897

Rikonstruksion Cerdhes nr 2

Ruci shpk

Bashkia Bulqize

Perfunduar 

25.06.19 shkarko 

22.05.19

900

Rikonstruksion i Shkolles se Mesme Profesionale (Industriale), "Thoma Papapano" Gjirokaster

Ed Konstruksion shpk

Ministria e Financave dhe Ekonomise

Perfunduar 

14.06.19 shkarko 

22.05.19

901

Sherbim me roje private

S.S.X. shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

 27.06.19 shkarko 

22.05.19

902

Rikonstruksion i kanalit ujites Galigat-Cingar Siper-Drize

Viante Konstruksion shpk

Bashkia Gramsh

Perfunduar 

 26.06.19 shkarko

22.05.19

903

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

 27.06.19 shkarko 

22.05.19

904

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Agjencia Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve

  Perfunduar

27.06.19 shkarko  

22.05.19

905

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

27.06.19 shkarko  

22.05.19

906

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan

Perfunduar 

01.07.19 shkarko

22.05.19

907

Mirembajtje per projektin "Shqiperia Dixhitale"

PC Store shpk

Bashkia Berat

  Perfunduar

03.07.19 shkarko 

22.05.19

908

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

27.06.19 shkarko 

22.05.19

909

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Dega e Doganes Vlore

Perfunduar 

09.07.19 shkarko 

23.05.19

910

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

27.06.19 shkarko  

23.05.19

916

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

 Perfunduar

27.06.19 shkarko  

23.05.19

917

Blerje kancelarie per nevojat Bashkise Divjake

Infosoft Office shpk

Bashkia Divjake

 Perfunduar 

09.07.19 shkarko 

23.05.19

918

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje

 Perfunduar

12.06.19 shkarko 

23.05.19

919

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan

   Perfunduar

 01.07.19 shkarko

23.05.19

920

Realizim i sherbimeve data,sistemit te sigurise dhe sistemeve smart te UKD-se

Albtelecom shpk

Ujesjelles Kanalizime Durres

Perfunduar 

28.06.19 shkarko 

23.05.19

921

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan

  Perfunduar 

 01.07.19 shkarko 

24.05.19

929

Loti 3 Blerje ushqime kolonjare dhe zarzavate

Nelsa shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

Perfunduar 

08.07.19 shkarko 

24.05.19

930

Sherbim me roje private

Kumria 1 shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan

 Perfunduar

  01.07.19 shkarko

24.05.19

932

Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore

Colombo shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

02.07.19 shkarko 

24.05.19

933

Blerje pajisje sigurie (dyer dedektimi) 2019

A&A Security Survey shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore

Perfunduar 

10.07.19 shkarko 

24.05.19

934

Riparim i mjeteve lundruese

Vilnik Motors shpk

Garda e Republikes

Perfunduar 

09.07.19 shkarko 

24.05.19

937

Blerje mish vici cilesi e pare

Argent Daci Pf

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

 Perfunduar

28.06.19 shkarko 

24.05.19

938

Blerje mish vici,nenproduktet e tij,mish pule dhe veze

Argent Daci Pf

Bashkia Durres

Perfunduar 

27.06.19 shkarko 

27.05.19

940

Sherbim me roje private

Arbana sha

Galeria Kombetare e Arteve

Perfunduar 

08.07.19 shkarko 

27.05.19

941

Blerje bojra printeri dhe fotokopje

Erisoni Company shpk

Bashkia Fier

Perfunduar 

27.06.19 shkarko 

27.05.19

942

Loti 21 Epoetine Alfa/Zeta Blerje barna

Delta Pharma-Al

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

03.07.19 shkarko 

27.05.19

943

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Dega e Doganes Durres

Perfunduar 

 11.07.19 shkarko

27.05.19

944

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier

Perfunduar 

22.07.19 shkarko 

27.05.19

946

Sherbim me roje private

Semani Security shpk

Dega e Doganes Vlore

 Perfunduar

09.07.19 shkarko 

28.05.19

950

Furnizim me materiale mjekesore (proteza) per sherbimin e ortopedise

Labopharma shpk

Spitali Rajonal Lezhe

Perfunduar 

 10.07.19 shkarko

28.05.19

951

Sherbim me roje private

Elezaj shpk

ZVRPP Fier

Perfunduar 

10.07.19 shkarko 

28.05.19

952

Sherbime fotokopje me te tretet

Infosoft Office shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

   Perfunduar

 17.07.19 shkarko

28.05.19

953

Printim Faturash per vitin 2019

Adel Security Print

Ujesjelles Kanlaizime Shkoder

Perfunduar 

06.06.19 shkarko 

28.05.19

954

Blerje goma

Kujtimi 06 shpk

Eco Tirana

Perfunduar 

28.06.19 shkarko 

28.05.19

955

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

S.U.O.GJ "Koco Gliozheni" Tirane

Perfunduar 

 16.07.19 shkarko

28.05.19

956

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror te ISSH-se

Perfunduar 

 02.07.19 shkarko

28.05.19

960

Blerje materiale per nenstacionet

Mohoplus Ltd shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

20.06.19 shkarko 

28.05.19

961

Blerje mjeti per transport personash me aftesi te kufizuar 8+1 vende per nevojat e Qendres Rezidenciale "Lira Berat"

Power Industries shpk

Bashkia Berat

Perfunduar 

11.07.19 shkarko 

29.05.19

965

Loti 1 Ene metalike per marrje mostre karburanti

AN&RA shpk

Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial

Perfunduar 

 03.07.19 shkarko

29.05.19

967

Blerje goma

A.K.M Albanian Investment Group shpk

Eco Tirana sha

Perfunduar 

 28.06.19 shkarko 

30.05.19

970

Rruga (Ibrahim Rrugova-Mark Tirta-Mehdi Frasheri-Mit'hat Frasheri)

Shendelli shpk

Bashkia Kamez

Perfunduar 

 02.07.19 shkarko

30.05.19

973

Loti 2 Riparim-Mirembajtje e autoveturave te markave te ndryshme

Alstezo shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

09.07.19 shkarko 

30.05.19

975

Rikonstruksion i shkolles se mesme Bujqesore "Mihal Shahini"Cerrik

Sireta 2F shpk

Ministria e Financave dhe Ekonomise

Perfunduar 

18.06.19 shkarko 

30.05.19

976

Loti 2 Pajisje sistem ngrohje e pompa uji Blerje pajisje logjistike

Sulollari Klima shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

  Perfunduar 

01.07.19 shkarko 

30.05.19

978

Leasing per automjete e motorrcikleta per 4 vite

Az Trading shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

05.06.19 shkarko 

31.05.19

979

Pajisje kancelarie dhe toner per vitin 2019

Infosoft Office shpk

Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare

Perfunduar 

12.06.19 shkarko 

31.05.19

983

Loti 1 Sherbim me roje private Qarku Shkoder

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

11.07.19 shkarko 

31.05.19

984

Loti 2 Sherbim me roje private Qarku Durres

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

10.07.19 shkarko 

31.05.19

986

Pastrimin,grumbullimin dhe transportin e mbeturinave ne territorin administrativ te Bashkise Prrenjas me afat 5 vjecar

Rej shpk

Bashkia Prrenjas

 Perfunduar

17.07.19 shkarko 

31.05.19

987

Blerje lexues optik per pashaporta

TBS96 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

   Perfunduar

11.07.19 shkarko