Vendime Nëntor 2010  

     ·  "Dardania" shpk & "Konuda" shpk, METE, Dhenie me Koncesion HEC, dt. 02.11.2010 
     ·  "Elstar Co" shpk, Bordi i Kullimit Durres, Rehabilitim i rezevruareve, dt. 02.11.2010
     ·  "Therepeli Security" shpk, DSHP Librazhd, Sherbim Roje, dt. 02.11.2010 
     ·  "Gjoka + A" shrsf, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane, Sherbim Roje, dt. 04.11.2010 
     ·  "ETAN-IN" shpk, Bashkia Memaliaj, Sherbim Pastrimi, dt. 04.11.2010
     ·  "Rej" shpk, Komuna Golem, Pastrim heqje mbeturinash, dt. 04.11.2010 
     ·  "Arbin-06" shpk, Ministria e Brendshme, Blerje kepuce, dt. 09.11.2010 
     ·  "Goga" shrsf, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane, Sherbim Roje Loti VII, dt. 09.11.2010 
     ·  "Polsaiz" shrsf, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane, Sherbim Roje Loti VII, dt. 09.11.2010
     ·  "Delia Impex" shpk, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkoder, Rikonstruksion, dt. 09.11.2010 
     ·  "Redi Pasko" pf, Bashkia Sarande, Hartim Plani Urbanistik fshati Gjashte, dt. 09.11.2010 
     ·  "Redi Pasko" pf, Bashkia Sarande, Hartim Urbanistik fshati Metoq, dt. 09.11.2010 
     ·  "Redi Pasko" pf, Bashkia Sarande, Zgjerim e rikonstruksion i universitetit, dt. 09.11.2010
     ·  "N.S.S." shrsf, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Sherbim Roje, dt. 11.11.2010
     ·  "Euro Res" shrsf, DRSH Durres, Sherbim Roje, dt. 11.11.2010 
     ·  "Albguardia" shpk, Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tirane, Sherbim Roje, dt. 11.11.2010
     ·  "Halili 1" shpk, Komuna Bujan, Rikonstruksion Rruga Dojan, dt. 18.11.2010 
     ·  "Bledi" shpk, Bordi i Kullimit Tirane, Rehabilitim i Diges Beden, dt. 18.11.2010 
     ·  "Nazeri 2000" shrsf, ASHR Tirane, Sherbim Roje, dt. 25.11.2010 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, DRSHTRR Elbasan, Sherbim Roje, dt. 25.11.2010
     ·  "Rexhepi Security" shrsf, Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Elbasan, Sherbim Roje, dt. 25.11.2010
     ·  "2LX" shrsf, DSR Lezhe, Sherbim Roje, dt. 25.11.2010
2010  Janar  Shkurt  Mars  Prill  Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor  
2011  Janar  Shkurt  Mars  Prill 
Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor