Njoftim per problematiken ne web  


KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK




Tiranë, më 03.11.2020

Lënda: Njoftim

AUTORITETEVE KONTRAKTORE

OPERATORËVE EKONOMIKË

Komisioni i Prokurimit Publik, njofton të gjithë autoritetet kontraktore, operatorët ekonomikë si edhe subjektet e interesuara se në datën 02 Nëntor 2020, sistemi ka pasur probleme teknike dhe nuk ka qenë e mundur të pasqyroheshin online në faqen zyrtare të Komisionit të Prokurimit Publik ankesat e depozituara dhe vendimet e marra prej tij.

Nga dita e sotme, datë 03.11.2020 çdo njoftim do të pasqyrohet rregullisht në faqen zyrtare të Komisionit të Prokurimit Publik.

Duke ju kërkuar ndjesë për këtë problem teknik.

Ju faleminderit.