Problematika e Faqes WEB  


KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Tiranë, më 13.01.2021

Lënda: Njoftim

AUTORITETEVE KONTRAKTORE

OPERATORËVE EKONOMIKË

Komisioni i Prokurimit Publik, njofton të gjithë autoritetet kontraktore, operatorët ekonomikë si edhe subjektet e interesuara se, sistemi ka pasur probleme teknike dhe nuk ka qenë e mundur të pasqyroheshin online në faqen zyrtare të Komisionit të Prokurimit Publik vendimet e marra prej tij, në kohe reale.

Jemi duke punuar intensivisht në mënyrë që çdo vendim të pasqyrohet sa më shpejtë në faqen zyrtare të Komisionit të Prokurimit Publik.

Duke ju kërkuar ndjesë për këtë problem teknik.

Ju faleminderit.