Vendime Nëntor 2011  


     ·  "Expo Vision Albania" shpk, INSTAT, Botime shtypshkrime per nevoja te INSTAT, dt. 03.11.2011 
     ·  "FMES" shpk, QSU "Nene Tereza" Tirane, Blerje sutura per kardiokirurgjine, dt. 03.11.2011 
     ·  "KPL" shpk, "SORI-AL" shpk, MB DPZHPP, Sherbim gatimi per Delta Force Vlore Loti VIII, dt. 03.11.2011 
     ·  "KPL" shpk, "SORI-AL" shpk, MB DPZHPP, Sherbim gatimi per IPQPT Loti VII, dt. 03.11.2011 
     ·  "KPL" shpk, "SORI-AL" shpk, MB DPZHPP, Sherbim gatimi per QSB Loti X, dt. 03.11.2011 
     ·  "KPL" shpk, "SORI-AL" shpk, MB DPZHPP, Sherbim gatimi per Rep. 752 FNSH Fier Loti VI, dt. 03.11.2011 
     ·  "KPL" shpk, "SORI-AL" shpk, MB DPZHPP, Sherbim gatimi per Rep. Renea Loti I, dt.03.11.2011 
     ·  "KPL" shpk, "SORI-AL" shpk, MB DPZHPP, Sherbim gatimi per SUOGJ "Mbreteresha Geraldine" Loti XI, dt. 03.11.2011 
     ·  "KPL" shpk, "SORI-AL" shpk, "Shpresa" shpk, MB DPZHPP, Sherbim gatimi per Rep. 712 FNSH Tirane Loti IV, dt. 03.11.2011 
     ·  "Montal" shpk, ASHR Tirane, Blerje aparat ECO Portabel, dt. 03.11.2011 
     ·  "Murati-D" shpk, "Edonil Konstruksion" shpk, Autoriteti Portual Durres, Blerje -Vendosje perde per zyrat e APD, dt. 03.11.2011 
     ·  "Besta" shpk, Bashkia Corovode, Rikonstruksion i shkolles "Ramiz Aranitasi", dt. 10.11.2011 
     ·  "Helios Catering" shpk, MB DPZHPP Tirane, Sherbim gatimi per Rep. 1030, dt. 10.11.2011 
     ·  "Infosoft System" sha, DPM Tirane, Ndertim i rrjetit IT te DPM dhe qendrave te saj, dt. 10.11.2011 
     ·  "Ire-Zan" shrsf, "Nazeri 2000" shrsf, Ministria e Shendetesise, Sherbim me roje private, dt. 10.11.2011 
     ·  "Therepeli Security" shpk, ISHP Tirane, Sherbim me roje private, dt. 10.11.2011 
     ·  "Almo Konstruksion" shpk, DPUK Tirane, Perfundim i rrjetit te kanalizimeve Perroi i Agait Qerret, dt. 17.11.2011
     ·  "Curri" shpk, Universiteti "Aleksander Moisiu" Durres, Ndertim i kampusit te ri, dt. 24.11.2011 
     ·  "DU&KO" shpk, Bashkia Bilisht, Per punimet e pastrimit dhe sherbimeve publike, dt. 24.11.2011 
     ·  "Elka" shpk, Komuna Fushe-Bulqize, Ndertim ambulance tip A1 fshati Dushaj, dt. 24.11.2011 
     ·  "Gjoka+A" shpk, DPH Durres, Ruajtje me shrsf te NJSHML, dt. 24.11.2011 
     ·  "Jorgo Tole" pf, Bashkia Pogradec, Mirembajtje e varrezave te qytetit, dt. 24.11.2011 
     ·  "M.B. Kurti" shpk, Bashkia Bajram Curri, Blerje dru zjarri, dt. 24.11.2011 
     ·  "O.E.S. Distrimed" shpk, QSU "Nene Tereza", Blerje sutura sintetike per kirurgjine, dt. 24.11.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, DPH Durres, Ruajtja me shrsf e stacioneve, dt. 24.11.2011
2010 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
2011 Janar Shkurt Mars Prill
Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor