Vendime Nentor 2014  

Keshillohet qe vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

03.11.14

1741

"Mirembajtje rutine e dimrore me performance aksi rrugor Pogradec-Dogana Qafe Thane"

 

"Al-Dok"shpk

 

"Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster"

 

Perfunduar 

01.12.14 shkarko 

06.11.14

1747

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te Radio Stacioni Cerriku B"

"Nazeri 2000"shpk

"Drejtoria e Stacioneve Transmetuese"RTV

  Perfunduar 

03.12.14 
shkarko 

06.11.14

1748

"Blerje automjete per KESH"sha

"Mektrin Motors"shpk

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare"KESH SH.A

 Perfunduar     

27.11.14 shkarko 

06.11.14

1749

"Blerje lubrifikanta per makinerite"

"Top Oil"sha

"Bordi I Kullimit"Shkoder

Perfunduar 

 20.11.14 shkarko

06.11.14

1750

Loti 3"Per shitjen e lendes drusore ne kembe ,ne ngastrat me rruge auto pyjore"

"2A"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan"

  Perfunduar

10.12.14 shkarko 

06.11.14

1751

Loti 5"Per shitjen e lendes drusore ne kembe ne ngastrat me rruge auto pyjore"

"2A"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan"

  Perfunduar 

10.12.14 shkarko 

06.11.14

1752

Loti 6"Per shitjen e lendes drusore ne kembe,ne ngastrat me rruge auto pyjore"

"2A"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan"

  Perfunduar 

 10.12.14 shkarko

06.11.14

1753

Loti 7"Per shitjen e lendes drusore ne kembe,ne ngastrat me rruge auto pyjore"

"2A"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan"

   Perfunduar

11.12.14 shkarko 

06.11.14

1754

Loti 8"Per shitjen e lendes drusore ne kembe,ne ngastrat me rruge auto pyjore"

"2A"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan"

  Perfunduar

10.12.14 shkarko 

06.11.14

1755

"Sherbim me roje private"

"Eurogjici Security"shpk

Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi

 Perfunduar

01.12.14 shkarko 

06.11.14

1756

"Sherbim me roje private"

"Toni Security"shpk

Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi

 Perfunduar 

01.12.14 shkarko 

06.11.14

1757

Loti 4"Shitja e lendes drusore ne kembe dhe e rrezuar ne ngastrat me rruge auto pyjore"

"Agrima" & "Avdolli"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan"

Perfunduar 

12.12.14 shkarko 

06.11.14

1758

Loti 9 "Shitja e lendes drusore ne kembe dhe e rrezuar ne ngastrat me rruge auto pyjore"

"Agrima" & "Avdolli"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan"

   Perfunduar

12.12.14 shkarko

07.11.14

1759

"Mirembajtje rutine e dimerore me performance aksi rrugor Pogradec-Qafe Thane 25km"

"REJ + RD-2" shpk

"Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster"

Perfunduar 

01.12.14 shkarko 

11.11.14

1769

 "Riparim I murit rrethues ne SHPMPB Durres"

"Shendelli" shpk

"Shtepia e pushimit MPB"Durres

Perfunduar

26.11.14 shkarko

12.11.14

 1772

"Blerje uniforma dhe veshje pune per APD-n"

"TRINITY Trade Company" shpk

"Autoriteti Portual Durres"

Perfunduar 

21.11.14 shkarko 

12.11.14

 1773

"Blerje pajisje radio komunikimi"

"AES" Communications

"Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit"

Perfunduar

21.11.14 shkarko
18.12.14 shkarko

17.11.14

1781

"Blerje pajisje mekanike dhe goma sipar preventivit"

"Start Co"shpk

"Komuna Rrashbull"

Perfunduar

20.11.14 shkarko

18.11.14

1798

"Ndertimi I Bunkerit per instalimin e dy Akseleratoreve Lineare ne Spitalin Onkologjik,QSUT"

"Agri Construction" shpk

Qendra Spitalore "Nene Tereza"Tirane

Perfunduar

26.11.14 shkarko

18.11.14

1799

"Blerje Motogjenerator"

"Eurocol Service"

"Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve"

  Perfunduar

10.12.14 shkarko

19.11.14

1802

"Rikonstruksion I dhomes se serverave dhe rrjetit kompjuterik dhe telefonik"

"B360"shpk

"Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise"

  Perfunduar 

02.12.14 shkarko 

20.11.14

1806

"Ndertim rrjet kanalizimi ne zonen qe kufizohet nga Rr:Teodor Keko" dhe Lumi I Lanes

"Alko Impex General Construction" shpk

"Ujesjelles Kanalizime"sha Tirane

Perfunduar 

 01.12.14 shkarko

21.11.14

1810

"Mirembajtje e mjeteve te transportit"

"Salataj.GJ"

"Tec Vlore"

Perfunduar 

 03.12.14 shkarko

21.11.14

1811

Loti I 1"Furnizim vendosje aparat koronarografie (angiograf) per QSUT"

"Medfau Shpk"

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar 

 26.11.14 shkarko

21.11.14

1812

Loti I 2"Furnizim vendosje aparat koronarografie (angiograf) per spitalin Rajonal Shkoder"

"Medfau Shpk"

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar

26.11.14 shkarko

21.11.14

1814

"Ndertimi I Bunkerit per instalimin e dy Akseleratoreve Lineare ne Spitalin Onkologjik,QSUT"

"S.A.G" & "Biba X" & "Pe-Vla-Ku"shpk

"Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza"

Perfunduar 

 26.11.14 shkarko

24.11.14

1816

"Ndertim Depo Uji 4000 m3 ne Yzberisht"

"Ndertim Montim Patos sh.a dhe Hastoci shpk"

"Ujesjelles Kanalizime Tirane"sha

  Perfunduar 

19.12.14 shkarko 

24.11.14

1819

"Ndertim I Bunkerit per instalimin e dy Akseleratoreve Lineare ne Spitalin Onkoligjik,QSUT"

"Ed Konstruksion & Alba Konstruksion"

"Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza"

Perfunduar

26.11.14 shkarko

24.11.14

1820

"Blerje pajisje laboratorike"

"Alen-CO"shpk

"Albpetrol"
sh.a

  Perfunduar

15.12.14 shkarko

25.11.14

1826

"Rikonstruksion ujesjellesi Fshati Sopot dhe terren sportiv dhe sistemim I jashtem I shkolles Cu Fshati Godvi,Komuna Zerqan"

"Radika shpk"

"Komuna Zerqan Bulqize"

  Perfunduar

15.12.14 shkarko 

25.11.14

1827

"Blerje infrastrukture mbeshtetese per sistemin e ri tatimor E-Taxation"

"Infosoft System" shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar

27.11.14 shkarko

26.11.14

1830

“Blerje prokate Leje Drejtimi dhe Formulare te aplikimit”

“Alfa Services” sh.p.k
B.O

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Perfunduar

16.12.14 shkarko