Vendime Nëntor 2015  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

04.11.15

 

1696

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Kevenjo

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Diber

Perfunduar 

19.11.15 shkarko 

05.11.15

1701

Blerje Klori

T&M Chemical Distribution

Ujesjelles Kanalizime Kavaje

 Perfunduar

 10.11.15 shkarko

05.11.15

1702

Per blerjen e uniformave

Ola 1

Posta Shqiptare

   Perfunduar

25.11.15 shkarko

06.11.15

1703

Per sistemin e informatizimit per menaxhuimin e Burimeve Njerezore,Finance Kontabilitet

Helius Systems

Posta Shqiptare

 Perfunduar

27.11.15 shkarko 

06.11.15

1706

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Grup 4

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Gjirokaster

 Perfunduar

26.11.15 shkarko 

06.11.15

1707

Mirembajtje rutine me performance rruga Tepelene-Dorrez-Peshkopi-Rruga Sevaster-Kalivec 80km

Eral Construction Company

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

   Perfunduar

07.12.15 shkarko

06.11.15

1708

Bileta per udhetime nderkombetare

Dorina Karaiskaj person fizik

Kuvendi I Shqiperise

   Perfunduar

18.11.15 shkarko

06.11.15

1709

Blerje agregate bujqesore ne QTTB Korce

Start Co

Qendra e Transferimit Teknologjive Bujqesore

   Perfunduar

19.11.15 shkarko

09.11.15

1715

Studimi dhe modelimm per shkarkuesit Nr 3 dhe Nr 4 te HEC Fierze

Hp Studio

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare KESH

  Perfunduar

11.12.15 shkarko

10.11.15

1719

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

S.S.X

Drejtoria Nr 2 e Punetoreve te Qytetit Tirane

  Perfunduar

04.12.15 shkarko

10.11.15

1721

Loti 1 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Korce

Perfunduar 

02.12.15 shkarko 

10.11.15

1722

Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000

Oshee Drejtoria Rajonale Gjirokaster

Perfunduar 

 26.11.15 shkarko

10.11.15

1723

Loti 2 Sherbimi I ruajtjes,shoqerimit dhe transportit te vlerave monetare

Nazeri 2000

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Korce

  Perfunduar

02.12.15 shkarko

11.11.15

1727

Sherbim mbikqyrje per punimet/sherbimin e zhvendosjes se mbetjeve te ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i tij

A&E Engineering

Ministria e Mjedisit

Perfunduar 

04.12.15 shkarko 

11.11.15

1728

Furnizim-vendosje paisje mobilimi spitalor te Bunkereve te Akselatorit Linear tek Spitali Onkologjik dhe ne Spitalin e Neurokirurgjise

W.Center

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane

  Perfunduar

26.11.15 shkarko

13.11.15

1734

Riparim i akeseve rrugore te ndermerjes rajonale te rrugeve rurale qarku Lezhe

Iridiani e Kadeli

Ndermarja Rajonale e Rrugeve Rrurale Rreshen

Perfunduar 

 03.12.15 shkarko

13.11.15

1735

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Klaron Security

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetorve te Qytetit Tirane

  Perfunduar

04.12.15 shkarko

13.11.15

1737

Mirembajtje e motovedetave te DPD

Du&Ko

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 Perfunduar

19.11.15 shkarko 

13.11.15

1738

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Toni Security

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetorve te Qytetit Tirane

   Perfunduar

04.12.15 shkarko

17.11.15

1746

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Safe

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetorve te Qytetit Tirane

  Perfunduar

04.12.15 shkarko 

17.11.15

1747

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetorve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

 

04.12.15 shkarko

 

17.11.15

1748

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetorve te Qytetit Tirane

Perfunduar

04.12.15 shkarko

 

17.11.15

1749

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Mandi-2K

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetorve te Qytetit Tirane

   Perfunduar

04.12.15 shkarko

18.11.15

1750

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Ballazhi

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetorve te Qytetit Tirane

 Perfunduar

 

04.12.15 shkarko

 

18.11.15

1751

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Siguria

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetorve te Qytetit Tirane

  Perfunduar 

 04.12.15 shkarko

18.11.15

1752

Rikonstruksion i rrugeve Gjergji Goga dhe Komunale

Spektri

Bashkia Roskovec

Perfunduar 

 09.12.15 shkarko

18.11.15

1753

Blerje mobilje per konvikte,shkollat profesionale

Emko

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

  Perfunduar 

 09.12.15 shkarko

18.11.15

1754

Hartimi i projektit dhe preventivit per rikonstruksionin e Ministrise se Financave

Tower & Spahera

Ministria e Financave

Perfunduar 

 09.12.15 shkarko

18.11.15

1755

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

A 2000

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetorve te Qytetit Tirane

Perfunduar

04.12.15 shkarko

19.11.15

1764

Rikonstruksion dhe hapje kanali i ujrave te zeza

Shendelli

Bashkia Kucove

  Perfunduar

14.12.15 shkarko

20.11.15

1767

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Toni Security

Ujesjelles Kanalizime Diber

Perfunduar 

03.12.15 shkarko 

20.11.15

1770

695 mjete motorrike per skrap

Xh & Al Tirana

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Vlore

  Perfunduar

14.12.15 shkarko

20.11.15

1771

Furnizim vendosje pajisje mobilimi spitalor per godinen e Qendres se Konultave ne QSUT

W.Center

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane

  Perfunduar

07.12.15 shkarko

23.11.15

1777

Rehabilitimi i bregut te liqenit te Ohrit dhe gjelberimi pergjate rruges se segmentit Lin-Pogradec

PE-VLA-KU

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

14.12.15 shkarko 

23.11.15

1778

Blerje mobilje per konvikte shkollat profesionale

Bolt

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

  Perfunduar

09.12.15 shkarko 

23.11.15

1779

Blerje mobilje per konvikte shkollat profesionale

Erald

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

  Perfunduar

09.12.15 shkarko 

23.11.15

1780

Hartim projekt preventiv zbatimi per rikonstruksionin e fasadave te godinave ekzistuese te QSUT-se

Ave Consulting

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane

Perfunduar 

 07.12.15 shkarko

23.11.15

1781

Loti 3 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Anakonda Security

Universiteti i Tiranes

Perfunduar

04.12.15 shkarko

23.11.15

1783

Hartimi i projekteve te zbatimit per bashkine Shijak

Ercon

Bashkia Shijak

  Perfunduar

14.12.15 shkarko

24.11.15

1784

Pajisje per zyrat e APD-se

Muca

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

17.12.15 shkarko 

24.11.15

1785

Blerje orendi

Trinity Trade Company

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

   Perfunduar

17.12.15 shkarko

25.11.15

1789

Blerje e shtypshkrimeve te ndryshme per nevoja te Drejtorise se Pergjithshme te Arkivave

Kristalina KH

Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave

   Perfunduar

18.12.15 shkarko

25.11.15

1790

 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Kukes

   Perfunduar

22.12.15 shkarko

26.11.15

1792

Blerje gjenerator 100 Kva

EuroCol Service

Albpetrol sh.a

   Perfunduar

18.12.15 shkarko

27.11.15

1797

Loti 1 Mbikqyrja e punimeve ne objektin Rikualifikim i hapesirave ne te dyja anet e rruges Pavaresia dhe sistemimet e rrugeve dalese ne plazh

Vleri-Nvest

Bashkia Durres

  Perfunduar

15.12.15 shkarko