Vendime Nëntor 2016  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.11.16

2237

Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

 Perfunduar

04.11.16 shkarko 

01.11.16

2238

Furnizim vendosje pajisje kompjuterike,elektronike si dhe licensat per perdorimin e programeve te sistemit te integruar per sherbimin e ri kombetar te urgjences

Communication Progress shpk

Ministria e Shendetesise

  Perfunduar

21.11.16 shkarko 

03.11.16

2248

Intranet dhe internet per ZQRPP dhe zyrat vendore,sherbim per Alpbos

Albtelecom shpk

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

 Perfunduar

 08.11.16 shkarko

03.11.16

2249

Blerje lende djegese per ngrohje

Igma shpk

Drejtoria Spitalit Rajonal Diber

   Perfunduar

02.12.16 shkarko 

04.11.16

2250

Ndertimi i catise se godines se maternitetit,rikonstruksion i nyjeve hidrosanitare dhe disa nderhyrje ne Spitalin Kukes

Sark shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

15.11.16 shkarko 

04.11.16

2255

Loti 2 Blerje aparatura per kabinetin e Imazherise,Eko Abdominale kardiake dhe aparat X-Ray i levizshenm

Saer Medical shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

09.11.16 shkarko 

07.11.16

2262

Sherbimi i mirembajtjes dhe pastrimit te shoqerise Albcontrol

Alpen Pulito shpk

AlbControl

 Perfunduar

12.12.16 shkarko

08.11.16

2267

Blerje kondicionere dhe pajisje elektro-shtepiake per Universitetin e Mjekesise Tirane

Sulollari shpk

Universiteti i Mjekesise Tirane

Perfunduar 

06.12.16 shkarko 

09.11.16

2269

Blerje pajisje mjekesore

Genius shpk

Spitali Rajonal Fier

  Perfunduar

 14.11.16 shkarko

09.11.16

2270

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Korce

  Perfunduar

09.12.16 shkarko

09.11.16

2271

Sherbim intranet dhe internet ne zyrat postare,filial dhe dege

Albanian Satellite Communication shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 14.11.16 shkarko

09.11.16

2272

Furnizim vendosje 2 grupe baterish stacionare akumulatore acide 220v/300Ah me aksesoret perkates te montimit te instalimt per HEC Fierze

Alen CO shpk

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare

  Perfunduar

23.11.16 shkarko

10.11.16

2275

Loti 1 Baze e Forte

Murati D shpk

Trajtimi i Studenteve Nr 2 Tirane

Perfunduar 

 24.11.16 shkarko

10.11.16

2282

Vleresimi dhe hedha e te dhenave Gjeohapesionre Ekzistuese ne Platformen e Sistemit Gjeografik (GIS)

CCS shpk

Bashkia Vlore

Perfunduar 

24.11.16 shkarko 

11.11.16

2285

Blerje vajra lubrifikant dhe materiale konsumi per mjetet motorike per vitin 2016

Andi Hamo person fizik

Ujesjelles Kanalizime Vlore

Perfunduar 

17.11.16 shkarko 

11.11.16

2286

Ndertimi i sistemit te perkthimit audio ne sallen e mbledhjeve

Soft&Solutions shpk

Inspektoriati Qendror

Perfunduar 

24.11.16 shkarko 

11.11.16

2287

Blerje dhe instalimi i sistemit te kamerave per sigurine e objekteve te UPT

B360 shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

  Perfunduar

06.12.16 shkarko

15.11.16

2294

Deratizim,dezinfektim

Akademia e Shendetit Publik Labyrinth

Autoriteti Portual Durres

  Perfunduar

09.12.16 shkarko

15.11.16

2295

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror ISSH

  Perfunduar

 09.12.16 shkarko

15.11.16

2296

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror ISSH

Perfunduar 

09.12.16 shkarko 

15.11.16

2297

Rikualifikim urban i rruges hyrese Elbasan-Peqin

B-93 shpk

Bashkia Peqin

Perfunduar 

 13.12.16 shkarko

15.11.16

2298

Rikonstruksion i fushes se futbollit te qytetit Bajram Curri

Vllaznimi shpk

Bashkia Tropoje

  Perfunduar

17.11.16 shkarko

17.11.16

2306

Shoqerimi i vlerave monetare

Oktapus Security shpk

DRSHTR Tirane

Perfunduar 

 06.12.16 shkarko

17.11.16

2307

Blerje prokate Leje Drejtimi,modeli i ri

Alfa Services shpk

DRSHTR Tirane

  Perfunduar

14.12.16 shkarko

17.11.16

2308

Rikualifikim urban i rruges hyrese Elbasan-Peqin dhe unazes se qytetit te Peqinit

Victoria Invest shpk

Bashkia Peqin

  Perfunduar

13.12.16 shkarko

18.11.16

2314

Sherbim me roje private

Lybeshari shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Berat

Perfunduar 

23.11.16 shkarko 

18.11.16

2318

Sinjalistika e vijes bregdetare

R.S&M shpk

Agjencia Kombetare e Bregdetit

  Perfunduar

06.12.16 shkarko 

21.11.16

2321

Blerja dhe implementimi i nje sistemi te integruar te administrimit te aseteve dhe burimeve financiare dhe mirembajtja e tij per 4 vjet

Mc Networking shpk

 

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Kombetar te Punesimit

 

Perfunduar 

23.11.16 shkarko 

21.11.16

2322

Blerje ventilator ftohes per transformatoret e fuqise

W.Center shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tensionit te Larte

  Perfunduar

21.12.16 shkarko

22.11.16

2326

Loti 1 Sherbim me roje private

Balili-Ko shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

09.12.16 shkarko 

22.11.16

2327

Loti 5 Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

 07.12.16 shkarko

22.11.16

2328

Loti 1 Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

06.12.16 shkarko 

22.11.16

2329

Loti 2 Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

  Perfunduar

 07.12.16 shkarko

22.11.16

2330

Loti 4 Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

 

Perfunduar 

 07.12.16 shkarko

22.11.16

2331

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

 

Universiteti Politeknik i Tiranes

 

Perfunduar 

09.01.17 shkarko 

22.11.16

2332

Ndertimi i rregjistrit elektronik te rekordeve te pacienit per FSDKSH

Soft&Solutions shpk

Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor

  Perfunduar

27.12.16 shkarko 

22.11.16

2333

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

09.12.16 shkarko 

23.11.16

2347

Mirembajtja e perqendruar e disa pajisjeve mjekesore te prodhuesit Philips

Health & Light shpk

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

 09.12.16 shkarko

23.11.16

2348

Mirembajtja e perqendruar e disa pajisjeve mjekesore te prodhuesit Siemens

Medfau shpk

 

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

09.12.16 shkarko 

23.11.16

2349

Sherbim i leximit primar te mamografive

Biomedica Albania Distribution shpk

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

13.12.16 shkarko 

23.11.16

2350

Blerje pajisje kompjuterike hardware

Bnt Electronics shpk

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare

 Perfunduar 

14.11.16 shkarko 

23.11.16

2352

Ndertiom mbrojtja nga lumi km 9+500,rruga e re Milot-Skuraj

Victoria Invest Internetional shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

 Perfunduar

13.12.16 shkarko

24.11.16

2355

Blerje matrikuj per matrikullimin e kafsheve per mbareshtrim,majmeri dhe mish per llojet gjelle te imta dhe derra

O.E.S Distrimed shpk

Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave

Perfunduar 

01.12.16 shkarko 

24.11.16

2358

Pjese kembimi goma dhe bateri

Alstezo shpk

Drejtoria Vendore e Policise Durres

  Perfunduar

09.12.16 shkarko

30.11.16

2362

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Arkivit Qendror ISSH

Perfunduar 

09.12.16 shkarko 

30.11.16

2363

Blerje te pullave te takses vjetore te mjeteve te perdorura

Adel Co shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor

Perfunduar 

 21.12.16 shkarko

30.11.16

2366

Rikonstruksion i sheshit tek Qendra Shendetesore

Al-Dok shpk

Bashkia Pogradec

Perfunduar 

 21.12.16 shkarko

30.11.16

2370

Loti 5 Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

07.12.16 shkarko 

30.11.16

2371

Loti 4 Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

07.12.16 shkarko 

30.11.16

2372

Loti 3 Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

 02.12.16 shkarko

30.11.16

2373

Loti 2 Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

07.12.16 shkarko 

30.11.16

2374

Loti 1 Sherbim me roje private

 

N.S.S shpk

 

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

  Perfunduar

06.12.16 shkarko

30.11.16

2375

Blerje vajra lubrifikant

 

Kappa Oil shpk

 

Albpetrol

  Perfunduar

16.12.16 shkarko