Vendime Nentor 2017  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.11.17

1635

 

Blerje pajisje Backup Site

 

Advance Business
Solutions shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

 Perfunduar

 17.11.17 shkarko

02.11.17

1640

Mbikqyrje e punimeve te objektit,ndertim i aksit rrugor Skrapar-Permet,Loti 1

Instituti i Konsulences
ne Ndertim

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

 06.11.17 shkarko

03.11.17

1643

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

S.U.O.GJ 
Mbreteresha Geraldine

Perfunduar 

 23.11.17 shkarko

03.11.17

1645

Studim projektim i aksit rrugor Gjirokaster-Libohove-Polocan-Zagori

Sphaera shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

10.11.17 shkarko 

03.11.17

1647

Sherbim i pastrimit ne Bashkine Mat

Ruci shpk

Bashkia Mat

Perfunduar 

 22.11.17 shkarko

07.11.17

1655

Blerje materiale publicitare (fletepalosje)

Adel Co shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

 Perfunduar

17.11.17 shkarko 

08.11.17

1660

Blerje materiale elektrike

Murati D shpk

Kantieri i Ndertimit dhe Riparimit te Anijeve

Perfunduar 

 23.11.17 shkarko

08.11.17

1662

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni

Perfunduar 

 22.11.17 shkarko

08.11.17

1663

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore

Perfunduar 

09.01.18 shkarko 

08.11.17

1664

Rikonstruksion i varrezave publike Peshkopi

Shehu shpk

Bashkia Peshkopi

 Perfunduar

 05.12.17 shkarko

08.11.17

1665

Sherbimi i pastrimit te Zones Tirana 3

Shpresa shpk

Bashkia Tirane

 Perfunduar 

15.12.17 shkarko 

09.11.17

1666

Blerje materiale elektrike

Muca shpk

Kantieri i Ndertimit dhe Riparimit te Anijeve

   Perfunduar

23.11.17 shkarko

09.11.17

1668

Skrab mallrat
(fabrike e levizshme asfalt-beton,Beninghoven,forma metalike per trare urash,mjete teknologjike asfaltoshtruese"

Victoria Invest shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

23.11.17 shkarko 

09.11.17

1669

Zhvillimi i Sistemit Informatik të Akreditimit (Administrimi Elektronik i të Dhënave të Akreditimit

Fastech shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit

Perfunduar 

 13.11.17 shkarko

10.11.17

1673

Blerje materiale elektrike

Maliq Haka person fizik

Kantieri i Ndertimit dhe Riparimit te Anijeve

Perfunduar 

 23.11.17 shkarko

10.11.17

1675

Sherbimi i pastrimit te Zones Tirana 3

Victoria Invest shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

15.12.17 shkarko  

10.11.17

1676

Ndertimi i sistemeve te ngrohjes ne shkollat 9-vjecare "Koto Hoxhi","A.Z.Cajupi" dhe "Urani Rumbo"

Colombo shpk

Bashkia Gjirokaster

 Perfunduar

15.11.17 shkarko 

10.11.17

1677

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mallakaster

  Perfunduar

07.12.17 shkarko

10.11.17

1678

Shpenzime per mirembajtje automjete

Nuhaj shpk

Spitali Rajonal Fier

Perfunduar 

22.11.17 shkarko 

13.11.17

1679

Blerje paisje laboratorike ISUV

Trinity Trade Company shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

Perfunduar 

 05.12.17 shkarko

13.11.17

1681

Loti 7 Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

10.01.18 shkarko 

13.11.17

1682

Loti 9 Sherbim me roje private

Lybeshari shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 04.01.18 shkarko

13.11.17

1683

Loti 4 Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 11.01.18 shkarko

13.11.17

1686

Shpenzime per blerje diploma,suplement dhe mbajtese diplome

Adel Co shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Perfunduar 

 15.11.17 shkarko

13.11.17

1687

Blerja e shtypshkrimeve te ndryshme per nevoja te Drejtorise se Pergjithshme te Arkivave

Adel Co shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave

Perfunduar 

22.11.17 shkarko 

14.11.17

1689

Blerje paisje (moto-gjenerator dhe inverter) si dhe vendosje,per nevoja te Deges Doganore Kapshtice Loti 1

Ra-Mi Kompani shpk

Dega e Doganes Kapshtice

Perfunduar 

 15.11.17 shkarko

14.11.17

1690

Blerje shtypshkrime te ndryshme per nevoja te Drejtorise se Pergjithshme te Arkivave

Olsoni shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave

Perfunduar 

22.11.17 shkarko 

14.11.17

1691

Loti 1 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 09.01.18 shkarko

14.11.17

1692

Loti 5 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 09.01.18 shkarko

14.11.17

1693

Loti 6 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

 09.01.18 shkarko

14.11.17

1694

Loti 2 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

04.01.18 shkarko 

14.11.17

1695

Loti 4 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 11.01.18 shkarko

14.11.17

1696

Loti 2,Baze e Bute

Murati D shpk

Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr.2

Perfunduar 

30.11.17 shkarko 

14.11.17

1697

Loti 1,Baze e Forte

Murati D shpk

Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr.2

  Perfunduar

30.11.17 shkarko 

14.11.17

1698

Pastrimi i ambjenteve te jashteme te APD-se

DU & KO shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

17.11.17 shkarko 

15.11.17

1699

Blerje materialesh pastrimi

T&M Chemical Distribution shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

  Perfunduar

 05.12.17 shkarko

15.11.17

1701

Loti 5 Sherbim me roje private

Res 03 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

09.01.18 shkarko 

15.11.17

1702

Sisteme vezhgimi DVR/NVR me 4 kamera,me 8 kamera,me 16 kamera dhe kamera per automjete

B 360 shpk

Posta Shqiptare

 Perfunduar

23.11.17 shkarko 

15.11.17

1703

Prodhim te dokumentacionit specifik (karta rezidenti)

Adel-Co shpk

Tirana Parking

 Perfunduar

 22.11.17 shkarko

17.11.17

1708

Printim Faturash

Adel-Co shpk

Ujesjelles Kanalizime Shkoder

Perfunduar 

19.12.17 shkarko 

17.11.17

1709

Loti 10 Sherbim me roje private

Balili-Ko shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 12.01.18 shkarko

17.11.17

1710

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

  Perfunduar

08.01.18 shkarko

17.11.17

1711

Loti 5 Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 09.01.18 shkarko

17.11.17

1712

Loti 3 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 10.01.18 shkarko

17.11.17

1713

Loti 2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 04.01.18 shkarko

17.11.17

1714

Loti 9 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

04.01.18 shkarko 

17.11.17

1715

Loti 12 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 04.01.18 shkarko

17.11.17

1716

Loti 6 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

09.01.18 shkarko 

17.11.17

1717

Loti 10 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

12.01.18 shkarko 

17.11.17

1718

Loti 4 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 11.01.18 shkarko

17.11.17

1719

Loti 8 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

 04.01.18 shkarko

17.11.17

1720

Loti 1 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 09.01.18 shkarko

17.11.17

1721

Loti 11 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 11.01.18 shkarko

17.11.17

1722

Loti 7 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

10.01.18 shkarko 

17.11.17

1723

Loti 9 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 04.01.18 shkarko

17.11.17

1724

Loti 1 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

09.01.18 shkarko 

17.11.17

1725

Loti 12 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

04.01.18 shkarko 

17.11.17

1726

Loti 1 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

09.01.18 shkarko 

17.11.17

1727

Loti 8 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

 04.01.18 shkarko

17.11.17

1728

Loti 6 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 09.01.18 shkarko

17.11.17

1729

Loti 7 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

10.01.18 shkarko 

17.11.17

1730

Blerje lende djegese per kaldajen (pellet)

Igma shpk

Spitali Universiter Obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni

Perfunduar 

14.12.17 shkarko 

17.11.17

1731

Loti 1 Punime per mbrojtjen e shpatulles se djathte mes vepres se marrjes dhe Kreshtes se Diges ne Hec Koman

GjeoKonsult & Co shpk

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare

Perfunduar 

21.12.17 shkarko 

17.11.17

1732

Loti 2 Evadimi i materialeve te ngurta ne zonen poshte ures se Drinit deri tek bashkimi i tij me lumin e Valbones ne Hec Fierze

GjeoKonsult & Co shpk

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare

 Perfunduar

 21.12.17 shkarko

17.11.17

1733

Shtypshrkimi i librave te kolanes 2017

Adel Co shpk

Instituti i Studimeve te Krimeve dhe Pasojave te Komunizmit

 Perfunduar

 05.12.17 shkarko

20.11.17

1734

Krijimi i kushteve per ambjente teknologjike per hostimin e platformave IT

B 360 shpk

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Perfunduar 

15.12.17 shkarko 

20.11.17

1736

Blerje set te urgjences mjekesore

Almedical shpk

Qendra Kombatere e Urgjences Mjekesore

Perfunduar 

 12.12.17 shkarko

21.11.17

1737

Blerje dru zjarri

Pinderi shpk

Bashkia Pogradec

Perfunduar 

27.12.17 shkarko
29.12.17 shkarko

21.11.17

1739

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

DRSHTR Berat

Perfunduar 

04.01.18 shkarko 

21.11.17

1740

Blerje paisje kompjuterike ne ndihme te Bashkise Tirane dhe blerje kompjutera profesionale per Qendren Rinore Ten

B 360 shpk

Bashkia Tirane

 Perfunduar

26.12.17 shkarko 

22.11.17

1741

Sherbim me roje private

A.E.K Security shpk

DRSHTR Berat

  Perfunduar

04.01.18 shkarko 

22.11.17

1742

Rikonstruksion i rruges Zagore-Goraj Faza e pare

Nika shpk

Keshilli i Qarkut Shkoder

Perfunduar 

11.12.17 shkarko 

22.11.17

1744

Rikonstruksion i rruges kthesa e Nepravihstes-Fushe Nepravishte

Avduli shpk

Bashkia Libohove

Perfunduar 

 27.12.17 shkarko

23.11.17

1745

Loti 11 Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare

Anakonda Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

22.12.17 shkarko 

23.11.17

1746

Loti 10 Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare

Anakonda Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

22.12.17 shkarko 

23.11.17

1747

Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale OSHEE Fier

  Perfunduar

09.01.18 shkarko 

24.11.17

1753

Loti 2 Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

09.01.18 shkarko 

30.11.17

1758

Loti 2 Sherbim me roje private

2 LX shpk

Drejtoria Rajonale OSHEE Shkoder

  Perfunduar

22.01.18 shkarko 

30.11.17

1759

Loti 1 Alergene diagnostikues

Intermed shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

05.12.17 shkarko 

30.11.17

1760

Loti 2 Alergen mjekues per vazhdimesi

Intermed shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

 Perfunduar

 05.12.17 shkarko

30.11.17

1761

Loti 4 Hymenopteret per diagnoze mjekimi

Intermed shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

 05.12.17 shkarko

30.11.17

1762

Njesi ruajtese e informaiconit per Agjencine e Sigurimit te Depozitave

Bnt Electronics shpk

Agjencia e Sigurimit te Depozitave

Perfunduar 

20.12.17 shkarko 

30.11.17

1763

Shtypshkrime te ndryshme per ISSH-ne

Adel Co shpk

Instituti i Sigurimeve Shoqerore

Perfunduar 

20.12.17 shkarko 

30.11.17

1764

Blerje materiale ndertimi

Mega Plast 2L shpk

Bashkia Selenice

Perfunduar 

14.12.17 shkarko 

30.11.17

1765

Blerje pajisje hardware te infrastruktures TIK te AMF per Autoritetin e Mbikqyrjes Financiare

Sinteza Co shpk

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare

  Perfunduar

26.12.17 shkarko