Vendime Nentor 2018  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.11.18

1672

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Institut i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

Perfunduar 

05.11.18 shkarko 

01.11.18

1673

Blerje dyshek per nevja SHPMB per vitin 2018

Murati D shpk

Shtepia e Pushimit e Ministrise se Brendshme,Durres

Perfunduar 

14.12.18 shkarko 

01.11.18

1674

Sherbim me roje private

 

Siguria shpk

Qendra e Sherbimeve Arsimore

Perfunduar 

 27.11.18 shkarko

01.11.18

1675

Blerje kepuce per uniformen e Policise se Shtetit per vitet 2018,2019,2020

Donianna shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

 Perfunduar

06.11.18 shkarko 

01.11.18

1676

Ndertimi i salles se Keshillit Bashkiak Vlore+sistem ngrohje

Colombo shpk

Bashkia Vlore

Perfunduar 

20.12.18 shkarko 

01.11.18

1677

Sherbim printimi fatura uji

Adel Co shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

 05.12.18 shkarko

02.11.18

1679

Shoqerimi i vlerave monetare

Toni Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 14.11.18 shkarko

02.11.18

1681

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Vlore

 Perfunduar

 07.11.18 shkarko

02.11.18

1682

Sherbime per printime dhe botime parlamentare

Shtepi Botuese shtypshkronja Morava

Kuvendi I Shqiperise 

Perfunduar 

 07.12.18 shkarko

05.11.18

1685

Rikonstruksion i pavionit dhe ndertimi i sallave te operacionit te kembes diabetike ne SUT

4 A-M shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

19.12.18 shkarko 

05.11.18

1688

Thellimi Emergjent i Basenit dhe Kanalit Hyres ne Portin e Durresit

Societa Italiana Dragaggi S.P.A

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

 28.12.18 shkarko

05.11.18

1692

Blerje Echo Color Doppler

Bnt Electronics shpk

Spitali Universitar Koco Gliozheni Tirane

Perfunduar 

07.12.18 shkarko 

06.11.18

1693

Trajnim per ATCO te rinj ne kurs bazik TWR dhe AERA

B-VAAL-Engineering shpk

AlbControl sha

 Perfunduar

 04.11.18 shkarko

07.11.18

1694

Blerje lende djegese pelet per ngrohje

Bolt shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr. 3 e Punetoreve te Qytetit Tirane

 Perfunduar

 22.11.18 shkarko

07.11.18

1695

Loti 12 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 05.12.18 shkarko

07.11.18

1696

Loti 11 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 Perfunduar

 07.12.18 shkarko

07.11.18

1697

Loti 10 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

14.12.18 shkarko
20.12.18 shkarko

07.11.18

1698

Loti 2 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

20.12.18 shkarko 

07.11.18

1699

Loti 1 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

21.12.18 shkarko 

07.11.18

1700

Loti 7 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 20.12.18 shkarko

07.11.18

1701

Pjese kembimi goma, bateri, filtra

Rami Kompani

Drejtoria e Pergjithshme Nr. 1 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

 26.11.18 shkarko

07.11.18

1702

Sherbim gatimi dhe shperndjarje ushqimi per SUOGJ "Mbreteresha Geraldine"

Sori-Al shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

 Perfunduar

 14.12.18 shkarko

08.11.18

1704

Blerje pajisje per fikse zjari (furnizim-vendosje)

Victoria-Al shpk

Agjencia e Administrimit te Tregjeve Tirane

Perfunduar 

 29.01.19 shkarko

08.11.18

1705

Pastrim dhe largim i mbetjeve

Rej shpk

Bashkia Sarande

Perfunduar 

27.12.18 shkarko 

09.11.18

1706

Sherbim per printime dhe botime parlamentare

Albdesign PSP shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

 07.12.18 shkarko

09.11.18

1707

Punime-Riparime ne godinat Adm1,Adm6,Adm9;si dhe sheshi prane Adm6

Meni shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

17.12.18 shkarko 

09.11.18

1708

Per sherbimin e lavanderise dhe hotelerise ne pavionet e S.U.O.GJ "Mbreteresa Geraldine"

Sanitary Cleaning shpk

S.U.O.GJ
"Mbreteresha Geraldine"

  Perfunduar

 20.12.18 shkarko

09.11.18

1709

Blerje uniforma dhe veshje te tjera speciale

Malbertex shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetoreve te Qytetit Tirane

 Perfunduar

15.11.18 shkarko 

09.11.18

1710

Blerje boje dhe aksesore per lyerje

Vila Dekor shpk

Kantieri i ndertimit dhe riparimit te Anijeve Pashaliman,Vlore

Perfunduar 

 12.12.18 shkarko

09.11.18

1713

Pastrimi dhe largimi i mbetjeve

Pastrime Silvio shpk

Bashkia Sarande

Perfunduar 

27.12.18 shkarko  

12.11.18

1715

Sherbim per printime dhe botime parlamentare

Onufri shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

 07.12.18 shkarko

12.11.18

1716

Blerje materiale specifike per ORL/loti 1 Implanti Koklear

Luan Sollaku Pf

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

 12.12.18 shkarko

12.11.18

1718

Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Diber

Perfunduar 

 19.12.18 shkarko

13.11.18

1725

Sherbim per printime dhe botime parlamentare

Kristalina-KH shpk

Kuvendi i Shqiperise

 Perfunduar

07.12.18 shkarko 

14.11.18

1728

Loti 9 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

26.12.18 shkarko 

14.11.18

1729

Loti 8 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

21.12.18 shkarko 

14.11.18

1730

Loti 6 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 26.12.18 shkarko

14.11.18

1731

Loti 5 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 21.12.18 shkarko

14.11.18

1732

Loti 4 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

 21.12.18 shkarko

14.11.18

1733

Loti 2 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 Perfunduar

20.12.18 shkarko

14.11.18

1734

Loti 1 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 Perfunduar

 21.12.18 shkarko 

15.11.18

1737

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

Perfunduar 

27.12.18 shkarko 

16.11.18

1742

Shitje Skrap Hekurudhor

Cekrezi Metal shpk

Hekurudha Shqiptare

Perfunduar 

27.11.18 shkarko 

16.11.18

1743

Blerje boje dhe aksesore per lyerje

United Colors shpk

Kantieri i ndertimit dhe riparimit te Anijeve Pashaliman,Vlore

Perfunduar 

12.12.18 shkarko 

16.11.18

1744

Evadim i mbetjeve te rrezikshme spitalore dhe anatomike ne S.U "Shefqet Ndroqi"

V.A.L.E Recycling shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

Perfunduar 

 12.12.18 shkarko
17.12.18 shkarko

16.11.18

1749

Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj, Rrjet shperndares

Vllaznia Ndertim I.S shpk

Ujesjelles Kanalizime Tepelene

 Perfunduar

21.11.18 shkarko 

16.11.18

1750

Rikualifikim i terreneve sportive ne shkolla Oso Kuka-Bashkia Shkoder-Ana e Malit-Oblike,At Gjon Karma-Guri i Zi

Niko shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

19.12.18 shkarko 

16.11.18

1751

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Qendra e Sherbimeve Arsimore

Perfunduar 

28.12.18 shkarko 

16.11.18

1752

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Qendra e Sherbimeve Arsimore

Perfunduar 

28.12.18 shkarko 

16.11.18

1753

Sherbim me roje private

Gora shpk

Instituti i Zhvillimit te Arsimit

 Perfunduar

26.12.18 shkarko 

16.11.18

1754

Sherbim me roje private

Gora shpk

Teatri Kombetar

  Perfunduar

05.12.18 shkarko 

19.11.18

1755

Projektimi i zones se Plazhit Durres Faza 2

Archispace shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

 Perfunduar 

 05.12.18 shkarko

19.11.18

1757

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Qendra e Sherbimeve Arsimore

   Perfunduar

28.12.18 shkarko  

20.11.18

1761

Rivenie ne funksion te sistemit te mbrojtjes nga zjarri per doginat e Drejtorise se Pergjithshme te Doganave

Formula shpk

Drejtoria e Pergjitshme e Doganave

Perfunduar 

 19.12.18 shkarko

21.11.18

1764

Gazoil per ngrohje per kaldajat dhe per automjetin

A&T shpk

Universiteti i Shkodres Luigj Gurakuqi

Perfunduar 

 24.01.19 shkarko

22.11.18

1766

Blerje vegla pune dhe atrecatura per punonjesit e Drejtorise se Sherbimeve Publike

Euro-Alb shpk

Bashkia Lezhe

Perfunduar 

19.12.18 shkarko 

22.11.18

1767

Pastrim,grumbullimin dhe transportin e mbeturinave ne terrtorin administrativ te Bashkise Prrenjas me afat 2018-2023

Rej shpk

Bashkia Prrenjas

Perfunduar 

11.01.19 shkarko 

23.11.18

1768

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Myrto Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Fier

Perfunduar 

19.02.19 shkarko 

23.11.18

1770

Blerje matrikujsh per gjethe,dosa dhe te imta

Biometric Albania shpk

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural

Perfunduar 

19.12.18 shkarko 

23.11.18

1778

Blerje Internet-Intranet

Mc Networking shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

27.12.18 shkarko 

23.11.18

1779

Blerje Internet-Intranet

Albanian Telecomunications Union shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

27.12.18 shkarko 

26.11.18

1780

Blerje sete kirurgjikale per syrin

Gen-AlbFarma shpk

Qendra Spitalore Xhafer Kongoli Elbasan

Perfunduar 

 20.12.18 shkarko

26.11.18

1784

Mirembajtje me performance K/Sauk-Senatorium-Ibe-Qafe Krrabe 116.25Km Kontrata 3

Victoria Invest shpk

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

Perfunduar 

 26.12.18 shkarko

27.11.18

1787

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

 Perfunduar 

17.12.18 shkarko 

27.11.18

1789

Blerje lende djegese per ngrohje (pellet) per nevojat e Spitalit Gjirokaster per vitin 2018

Sulollari-Klima shpk

Spitali Rajonal Gjirokaster

Perfunduar 

17.12.18 shkarko 

27.11.18

1790

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Ujesjelles Kanalizime Pogradec

Perfunduar 

 28.12.18 shkarko

27.11.18

1791

Rikonstruksion i 15 Agropikave

Aurora Konstruksion shpk

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural

 Perfunduar

13.12.18 shkarko 

27.11.18

1792

Loti 1 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Shenkoll,Bashkia Lezhe

Invictus shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

 Perfunduar

10.01.19 shkarko 

27.11.18

1793

Loti 2 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Golem,Bashkia Kavaje

Invictus shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

 Perfunduar

 11.01.19 shkarko

27.11.18

1794

Loti 3 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Synej,Bashkia Kavaje

Invictus shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

 Perfunduar

 10.01.19 shkarko

27.11.18

1795

Sistemi i menaxhimit dhe arkivimit te dokumentave

Kreatx shpk

Enti Rregullator i Energjise

Perfunduar 

26.12.18 shkarko 

27.11.18

1797

Blerje materiale per ndricim qytet

Abi Esse shpk

Bashkia Mallakaster

  Perfunduar

08.01.19 shkarko