Vendime Tetor 2012  
 

     ·  "Ylberi" shpk, METE Tirane, Per dhenien me koncesion Park Industrial Spitalle Durres, dt. 02.10.2012   
     ·  "I.S.N. International Security Network-A.L2" shpk, ALUIZNI Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise, dt. 02.10.2012   
     ·  "Kotorri -SL" shpk, METE Tirane, Per dhenien me koncesion te Hec Malind, dt. 02.10.12  
     ·  "G.P.G. Company" shpk, Keshilli i Qarkut Berat, Rikonstruksion i rruges Veterik Guri i Bardhe, dt. 02.10.2012 
     ·  "Alben 2 Security" shpk, DPRTSH Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 04.10.2012  
     ·  "Alben 2 Security" shpk, Tregu i shitjes me shumice Korce, Sherbimi i Sigurimit dhe ruajtjes se tregut. dt. 04.10.2012  
     ·  "Miqesia" shpk, Universiteti i Tiranes, Blerje materiale pastrimi, dt. 04.10.2012  
     ·  "Al-Dok" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Korce, Ndertim i linjes kabllore 29 Kv, dt. 10.10.2012  
     ·  "Erges Mat" shpk, Universiteti Bujqesor Tirane, Rikonstruksion i Qendres Eksperimentale te Veres, dt. 10.10.2012  
     ·  "Harizi" shpk, Komuna Gjinaj Has, Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare, dt. 10.10.2012  
     ·  "Korca-Security" shpk, "Nisa Security" shpk, DRFP Korce, Ruajtja e objektit me shrsf, dt. 10.10.2012  
     ·  "Shendelli" shpk, Komuna Markat, Rikonstruksion i shkolles Janjar, dt. 10.10.2012  
     ·  "Topi Eki" shpk, METE Tirane, Zona minerare nr. 137 objekti Radesh Qarku Berat, dt. 10.10.2012  
     ·  "VASAA" shpk, Autoriteti Portual Durres, Blerje pjese kembimi elektrike, dt. 10.10.2012  
     ·  "Advance Business Solution-ABS" shpk, "BNT Elektronics" shpk, DPSHTRR Tirane, Blerje paisje informatike, dt. 10.10.2012  
     ·  "AR-BA 06" shpk, Drejtoria Rajonale e Rrugeve Rurale Diber, Blerje skorje dhe kripe, dt. 17.10.2012 
     ·  "B360" shpk, Bashkia Elbasan, Sistemi i kamerave ne qytet, dt. 17.10.2012 
     ·  "Ecologika Albania" shpk, Bashkia Sarande, Sherbimi i pastrimit te qytetit, dt. 17.10.2012 
     ·  "Alba Konstruksion" shpk, Komuna Finiq, Rikonstruksion i kanalit ujites KK3, dt. 17.10.2012 
     ·  "Electral" shpk, METE Tirane, Per dhenien me koncesion te Hec-eve Iballe 1, 2, 3 dhe Sapac 1, 2, dt. 17.10.2012 
     ·  "Erzeni" shpk, "M.Lezha" shpk, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Blerje paisje orendi, dt. 17.10.2012 
     ·  "Korca-Security" shpk, "Vaso Security" shpk, DSHS Korce, Ruajtja fizike e objekteve, dt. 17.10.2012 
     ·  "S.S.X." shpk, Qendra Kulturore Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 17.10.2012 
     ·  "Shendelli" shpk, Komuna Velabish, Ndertim KUZ Fshati Vetrik, dt. 17.10.2012 
     · "Interalb Distributionl" shpk,,Per dhenien me koncesion te Hec-eve Iballe 1, 2, 3 dhe Sapac 1, 2, dt. 17.10.2012
     ·  "Gordi" shpk, Spitali Rajonal Durres, Blerje e sherbimit dhe sigurimit te ambienteve, dt. 30.10.2012 
     ·  "N.S.S." shpk, ALUIZNI Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 30.10.2012 
     ·  "El-Dorado Park" shpk, Drejtoria e Sherbimit Pyjor Durres, Dhenie ne perdorim me qera parcela 70/d, dt. 30.10.2012
2011 Janar Shkurt Mars Prill Maj
Qe rsh or Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
2012 J ana r Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor