Vendime Tetor 2013  
Këshillohet qe vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Dt. e marrjes së informacionit

Statusi

Vendimi

02.10.13

1131

Blerje (furnizim dhe vendosje) pajisje DME (distance measurements equipment) ne ko-olokim ekzistues DVOR

"R&T" shpk

ANTA

14.10.13

 Perfunduar

19.12.13 me teper...

02.10.13

1133

Pastrim dhe grumbullim I mbeturinave ne zonen Rrushkull-Perlat-Hamallaj, Bashkia Sukth

"DU&KO" shpk

Bashkia Sukth

 08.10.13

Perfunduar 13.11.13
me teper...

03.10.13

1135

Blerje dru zjarri per per vitin 2013

"Dashi 2006" shpk

Komuna Qukes Librazhd

 

Perfunduar 04.10.13
me teper...

03.10.13

1138

Blerje pjese kembimi dhe riparim automjetesh te KESH sh.a.

"Start Co" shpk

KESH sh.a.

16.10.13 Perfunduar 13.11.13 me teper...

04.10.13

1140

Shebimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te ambienteve

"Velaj" shpk & "Oktapus Security" shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor

17.10.13
06.11.13
Perfunduar 20.11.13
me teper...

09.10.13

1157

Loti VIII,Sherbim me roje private  ZVRPP Gjirokaster

"Taulanti" shpk

ZQRPP

Perfunduar 16.10.13
me teper...

09.10.13

1158

Ruajtje dhe sigurimi fizik i objektit te Muzeut Historik Kombetar

"Oktapus" shpk

Muzeu Historik Kombetar

17.10.13 Perfunduar 07.11.13
me teper...

11.10.13

1168

Ruajtjen e objektit, Fondi Shqiptari i Zhvillimit, me roje private

"N.S.S" shrsf

Fondi i Zhvillimit Shqiptar

Perfunduar 16.10.13
me teper...

14.10.13

1174

Riparim I rrugeve rurale te Komunes Rukaj

"Shqiponja M" shpk

Komuna  Rukaj

28.10.13 Perfunduar 06.11.13
me teper...

16.10.13

1179

Loti I- Sherbimi i ruajtjes se ambienteve dhe sigurise fizike QSA ne qarkun Tirane

“Eurogjici Security” sh.p.k

Qendra e Studimeve Albanologjike

28.10.13 Perfunduar 12.11.13
me teper...

18.10.13

1202

Blerje kanceleri

“Infosoft Office” sh.p.k

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor

Perfunduar 23.10.13
me teper...

21.10.13

1205

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike I objekteve te D.R.SH.T.RR., Korce

“Eurogjici Security” sh.p.k

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor, Korce

Perfunduar 07.11.13
me teper...

22.10.13

1207

Zona minerare nr.149/1, objekti gelqeror Kabash,Qarku Elbasan

"Victoria Invest" shpk

METE

Perfunduar 09.01.2014 me teper...

23.10.13

1215

Sherbim me roje private ne SUOGJ "Koco Gliozheni"

"Trezhnjeva" shpk

SUOGJ "Koco Gliozheni"

Perfunduar 07.11.13
me teper...

23.10.13

1216

Ruajtjen e objektit, Fondi Shqiptari i Zhvillimit, me roje private

"N.S.S" shrsf

Fondi i Zhvillimit Shqiptar

01.11.13 Perfunduar 26.11.13 me teper...

28.10.13

1234

Loti III, Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve Radio Korca, R/Stacioni Korce

"Ernisa-S" shpk

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV

Perfunduar 20.11.13
me teper...

29.10.13

1240

Ruajtja dhe Sigurimi I objektit te FSHZH

“A-2000” sh.p.k

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

01.11.13 Perfunduar 26.11.13 me teper...

29.10.13

1241

Loti I-“Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve të RTSH”, Radio Shkodra, R/Stacioni Kuç

“Eurogjici Security” sh.p.k

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV

Perfunduar
20.11.13 me teper...

29.10.13

1242

Loti III, Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve Radio Korca, R/Stacioni Korce

“Eurogjici Security” sh.p.k

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV

Perfunduar 20.11.13
me teper...

29.10.13

1243

Loti II-“Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve të RTSH”, Radio Kuksi, R/Stacioni Kukës

“Eurogjici Security” sh.p.k

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV

Perfunduar 20.11.13
me teper...

30.10.13

1251

“Pastrimi i territorit Bashkia Sukth”

“DU &KO” sh.p.k

Bashkia Sukth

Perfunduar 13.11.13
me teper...

31.10.13

1257

“Blerje shtypshkrime”

“Ilar” sh.p.k

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor

07.11.13 Perfunduar 27.11.13 me teper...

31.10.13

1258

Loti II - “Blerje shtypshkrime të tjera mjeku”

“Ilar” sh.p.k

ISKSH

Perfunduar 05.11.13
me teper...

31.10.13

1260

Ruajtje objekti ZQRPP, ZVRPP Tirane dhe ZVRPP Kavaje

“A – 2000” sh.p.k

ZQRPP

Perfunduar 05.11.13
me teper...