Vendime Tetor 2014  

Keshillohet qe vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.10.14

1620

"Blerje Komplot Veshje te Plumbuara"

"TRINITY Trade Company" shpk


"Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza"

 

 Perfunduar

 09.10.14 shkarko

02.10.14

1625

"Ruajtja e objekteve ne pronesi te shoqerise "Petrol Alba"SH.A-TEC Fier"

"Jori"shpk

"Petrol Alba"sha

Perfunduar 

 05.11.14 shkarko

02.10.14

1626

"Ruajtja me roje private e 3 objekteve,godina e Universitetit "Aleksander Moisiu:,Durres,godina e Kampusit Universitar si dhe godina e Filialit te Peshkopise"

"Dea Security"shpk

"Universiteti Aleksander Moisiu"Durres

  Perfunduar

17.10.14 shkarko

03.10.14

1631

"Shpenzime per shtypjen e teksteve" 
(arsim professional)

"AlbDesign"

"Shtepia Botuese e teksteve mesimore BOTEM"

Pefunduar 

15.10.14 shkarko 

03.10.14

1633

"Pjesmarrje ne proceduren konkuruese per zonen minerare NR.148 per objektin Leshnje,Qarku Berat,Lloji I mineralit qelqerore I mermezuar,veprimtaria shfrytezim"

"Mustafai"shpk

"Ministria e Energjise dhe Industrise"

Perfunduar 

06.06.16 shkarko 

06.10.14

1634

Rikonstruksioni i shkolles se mesme "Zhani Ciko", Patos

"Alko Impex" shpk

"Bashkia Patos"

Perfunduar 

 16.10.14 shkarko

06.10.14

1635

 "Blerje materiale mjekesore imazheri per nevoja te Drejtorise se Spitalit Rajonal Diber per vitin 2014"

"Albaphoto"shpk

"Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber"

Perfunduar 

31.10.14 shkarko 

06.10.14

1636

"Rikonstruksioni I shkolles 9-vjecare Radomire dhe Ndertim Palester Komuna Kala e Dodes Diber"

"Alko Impex" shpk "Sireta 2F"

"Komuna Kala e Dodes"

Perfunduar 

 05.11.14 shkarko

06.10.14

1637

"Rikonstruksion I shkolles 9-vjecare,Fshatit Gimaj,Komuna Shale

"Alko Impex General Construction" shpk

"Komuna Shale"

   Pefunduar

03.11.14 shkarko 

06.10.14

1638

"Rikualifikimi I Nenkalimit dhe Rotondos tek Ura e Dajlanit dhe ne Plepa Durres'

"Alko Impex General Construction" shpk

"Bashkia Durres"

  Perfunduar

15.10.14 shkarko

07.10.14

1642

"Furnizim vendosje e aparateve matese te energjise elektrike (kontatore),dixhitale,trefazor dhe I sistemit te transferimit te leximit te tyre On-Line ne godinen qendrore KESH sha"

"EN-EL" & "ACI Engineering" shpk

"KESH"SHA (Korporata Elektroenergjitiko Shqiptare)  

Perfunduar

11.11.14 shkarko

07.10.14

1643

"Ruajtja e sigurise fizike te Universitetit te Tiranes"

"Toni Security"shpk

"Universiteti I Tiranes'

Perfunduar

30.10.14 shkarko

09.10.14

1646

"Ruajtja me roje private e 3 objekteve,godina e Universitetit "Aleksander Moisiu:,Durres,godina e Kampusit Universitar si dhe godina e Filialit te Peshkopise"

"Toni Security"shpk

"Universiteti Aleksander Moisiu Durres"

 Perfunduar

17.10.14 shkarko 

09.10.14

1647

"Blerje Sherbimit te Ruajtjes me roje private"

"Eurogjici Security"shpk

"Spitali Rajonal Durres"

Perfunduar 

30.10.14 shkarko 

09.10.14

1648

"Blerje Shtypshkrime"

"AlbDesign"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor"

Perfunduar

30.10.14 shkarko

10.10.14

1661

"Zona Minerare Nr 554/1,objekt kam- 6,zona minerare nr 554/1 qarku Kukes"

"Evi Construktion & Evi Mineral Invest"shpk

"Ministria e Energjise dhe Industrise"

  Perfunduar

06.06.16 shkarko

10.10.14

1662

"Ruajtja me roje private e 3 objekteve,godina e Universitetit "Aleksander Moisiu:,Durres,godina e Kampusit Universitar si dhe godina e Filialit te Peshkopise"

"Snajper Security"shpk

"Universiteti Aleksander Moisiu"

    Perfunduar

17.10.14 shkarko

13.10.14

1664

"Blerje Materiale Pastrimi"

"Miqesia" shpk

"Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve (QEZHEF)

 Perfunduar

30.10.14 shkarko 

13.10.14

1665

"Blerje pajisjesh per sigurimin e godinave"

"TRINITY Trade Company" shpk

"Albcontrol"sha

Perfunduar 

 30.10.14 shkarko

13.10.14

1666

"Rikonstruksioni I shkolles se mesme "Miti Zaka"

"Alko Impex General Construcion" shpk

"Bashkia Divjake"

   Perfunduar

17.10.14 shkarko

13.10.14

1667

"Sherbimi LAN/WAN dhe Internet I Ministrise se Financave"

"Albtelecom"sha

"Ministria e Financave"

Perfunduar

11.11.14 shkarko

17.10.14

1681

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike dhe objekteve te QSA Tirane"

"Toni Security"shpk

"Qendra Studimore Albanologjike"

Perfunduar 

 11.11.14 shkarko

17.10.14

1682

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike dhe objekteve te QSA Tirane"

"Eurogjici Security"shpk

"Qendra Studimore Albanologjike"

 Perfunduar

11.11.14 shkarko 

17.10.14

1683

"Blerje materiale mjekesore per sherbimin e Ortopedi-Traumatologjise"

"Biometric Albania"shpk

"Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza"

Perfunduar

05.11.14 shkarko

20.10.14

1685

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe godinave te Spitalit Universitar "Shefqet Ndroqi"Tirane"

"Masel Security"

"Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi"Sauk Tirane

Perfunduar 

30.10.14 shkarko 

20.10.14

1686

"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3A Qarku Lezhe"

"2LX"shpk

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

30.10.14 shkarko 

20.10.14

1687

"Mirembajtje e rrugeve komunale dhe hapje traseje rruge ne fshatin Shumbat dhe Venisht,Komuna Sllove"

"Radika shpk"

"Komuna Sllove Qarku-Diber"

Perfunduar 

30.10.14 shkarko 

20.10.14

1689

"Pastrim dhe transport plehrash per fshatrat e Komunes Katund I Ri"

"Pastrime Silvio"shpk

"Komuna Katund I Ri"

Perfunduar

12.11.14 shkarko

21.10.14

1690

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike dhe objekteve te QSA Tirane"

"Trezhnjeva"shpk


"Qendra  e Studimeve Albanologjike"

 

Perfunduar

11.11.14 shkarko

21.10.14

1691

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike dhe objekteve te QSA Tirane"

"Firdeus Security"shpk

"Qendra  e Studimeve Albanologjike"

Perfunduar

11.11.14 shkarko

22.10.14

1692

"Blerje tuba,rakorderi dhe materiale te tjera per UKT-sha"

"Megatek"shpk

"Ujesjelles Kanalizime Tirane"sha

Perfunduar

06.11.14 shkarko

23.10.14

1706

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike dhe objekteve te QSA Tirane"

"S.S.X"shpk

"Qendra  e Studimeve Albanologjike"

Perfunduar 

11.11.14 shkarko 

23.10.14

1707

"Rikonstruksion I ambienteve te tualeteve dhe zyrave te DPUK"

"Erges Mat"

"Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizime"

Perfunduar

05.11.14 shkarko

24.10.14

1710

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te depove,klorifikim dhe komandim ne linjat e ujesjellesit Kovashice-Shubenze dhe Galeria 41-Bulqize+Funksioni I Pompistit vetem ne linjen Kovashice"

"Erda Security"shpk

"Ujesjelles Bulqize"sha

Perfunduar

12.11.14 shkarko

27.10.14

1712

"Sherbimi I ruajtje dhe sigurise fizike me roje private te depove,klorifikim dhe komandim ne linjat e ujesjellesit Kovashice-Shupenze dhe Galeria 41-Bulqize+Funksioni I Pompistit vetem ne linjen Kovashice"

"Kevenjo"shpk

"Ujesjellesi Bulqize"sha

Perfunduar

12.11.14 shkarko

27.10.14

1713

"Blerje mjete didaktike"

"Almedical"shpk

"Zyra Arsimore Bulqize"

 Perfunduar

11.11.14 shkarko 

27.10.14

1714

"Rivitalizimi I sheshit Nene Tereza" Faza II

"Salillari"shpk

"Bashkia e Tiranes"

Perfunduar

27.11.14 shkarko

28.10.14

1719

"Pyllezim dhe gjelberimi I kurrores se qytetit te Sarandes"

"AlbGarden"shpk

"Bashkia Sarande"

Perfunduar 

21.11.14 shkarko 

28.10.14

1720

"Sistemim rrethim oborri,ndertim palestre,Shkolla e Bashkuar,lagjia"4Shtatori,Ura vajgurore"

"Infinit Construction"

"Bashkia Ura Vajgurore"

 Perfunduar

11.11.14 shkarko 

28.10.14

1721

"Shpenzime per policine privat"

'AEK"Security

"AlbControl"sha

Perfunduar

20.11.14 shkarko

29.10.14

1724

"Shpenzime per policine privat"

"Dea Security"shpk

"AlbControl"sha

Perfunduar 

20.11.14 shkarko 

30.10.14

1728

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te depove,klorifikim dhe komandim ne linjat e ujesjellesit Kovashice-Shubenze dhe Galeria 41-Bulqize+Funksioni I Pompistit vetem ne linjen Kovashice"

"Snajper Security"shpk

"Ujesjelles Bulqize"sha

Perfuduar

12.11.14 shkarko

31.10.14

1729

"Sherbimi evadim mbetjesh te rrezikshme spitalore"

"Euroteam"shpk

"Spitali Universitar Shefqet Ndroqi"

Perfunduar

20.11.14 shkarko

31.10.14

1738

"Sherbim intranet/internet ne zyra postare ne filiale e Dege te Posta Shqiptare"sha

"B360"shpk

"Interpost"

Perfunduar 

 12.11.14 shkarko

31.10.14

1740

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike dhe objekteve te QSA Tirane"

"Oktapus"shpk

"Qendra e Studimeve Albanologjike"

Perfunduar

11.11.14 shkarko