Vendime Tetor 2015  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.10.15

1573

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

S.S.X

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar

03.11.15 shkarko

02.10.15

1574

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

N.S.S Security

Oshee Drejtoria Rajonale Tirane

Perfunduar

26.10.15 shkarko

02.10.15

1575

Loti 3 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,Radio Korca

Toni Security

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV

Perfunduar

20.10.15 shkarko

02.10.15

1576

Pajisje per zyrat e APD-se

Muca

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar

12.10.15 shkarko

05.10.15

1580

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar

03.11.15 shkarko

06.10.15

1581

Loti XI Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

Perfunduar

14.10.15 shkarko

06.10.15

1582

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Siguria

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar

03.11.15 shkarko

06.10.15

1583

Per prodhimin edhe pajisjen e personave te siguruar me libreza te kontributeve te sigurimit shoqeror dhe shendetesor

Kristalina KH

Instituti i Sigurimeve Shoqerore

Perfunduar

19.11.15 shkarko

06.10.15

1584

Loti XI Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private Qarku Korce

Ernisa-S

Posta Shqiptare

Perfunduar

14.10.15 shkarko

06.10.15

1585

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Oktapus

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar

03.11.15 shkarko

06.10.15

1586

Blerje te pullave te takses vjetore te mjeteve te perdorura (TVMP-se)

Adel Co

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor

Perfunduar

10.11.15 shkarko

06.10.15

1587

Per prodhimet e dyta pyjore, shitjen e bohceve te pishave mesdhetare

Atalanta
Import-Eksport

Drejtoria Rajonale e Sherbimit Pyjor Durres

Perfunduar

29.10.15 shkarko

07.10.15

1591

Mbikqyrje,asistence dhe trajnimi i personelit te O&M te termocentralit Vlore

S.O.P.I

Termocentrali Vlore

Perfunduar

11.11.15 shkarko

07.10.15

1592

Per blerjen e kasafortave te vogla

A & A Security Survey

Posta Shqiptare

Perfunduar

03.11.15 shkarko

07.10.15

1597

Instalimi i sistemit te kamerave per survejimin e territorit te N/Stacioneve dhe ambienteve te brendshme si dhe disa segmente te linjave 400-220kv

B360

Operatori I Sistemit te Transmetimit

Perfunduar

04.11.15 shkarko

08.10.15

1602

Kancelari te ndryshme

Infosoft Office

OSHEE

Perfunduar

21.10.15 shkarko

08.10.15

1603

Loti 2 Sherbim i ruajtjes dhe shoqerimi dhe transportimi i vlerave monteare

Eurogjici Security

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Shkoder

Perfunduar

29.10.15 shkarko

09.10.15

1604

Loti XI Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private Qarku Korce

Vaso Security

Posta Shqiptare

Perfunduar

14.10.15 shkarko

09.10.15

1605

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria Rajonale e Rrugeve Rurale Diber

Perfunduar

14.10.15 shkarko

09.10.15

1606

Loti 2 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private Qarku Lezhe

Eurogjici Security

Oshee Drejtoria Rajonale Shkoder

Perfunduar

14.10.15 shkarko

09.10.15

1607

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore

Perfunduar

26.10.15 shkarko

09.10.15

1608

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Sherbimeve te Transportit Rrugor Kukes

Perfunduar

10.11.15 shkarko

09.10.15

1609

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria Rajonale e Rrugeve Rurale Diber

Perfunduar

14.10.15 shkarko

12.10.15

1610

Hapja e puseve,instalimi i pieozemetrave ne anen e pasme te trupit te diges se komanit dhe kontrolli i ujrave te filtrimeve ne pjesen e poshtme te diges se Komanit

Altea & Geostudio & Trema Engineering 2

Kesh

Perfunduar

03.11.15 shkarko

12.10.15

1611

Loti 1 Sherbimi dhe ruajtja e vlerave monetare

Toni Security

Oshee Drejtoria Rajonale Tirane

Perfunduar

10.11.15 shkarko

12.10.15

1615

Furnizim vendosje pajisje mobilimi spitalor per godinen e Qendres se Konultave ne QSUT

Muca

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane

Perfunduar

23.10.15 shkarko

14.10.15

1621

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Safe

Drejtoria Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar

27.10.15 shkarko

14.10.15

1622

Sherbimi i evidentimit faktik ne terren i ndertimeve pa leje ne qarkun Shkoder

Roalb Studio

Drejtoria e Aluiznit Shkoder

Perfunduar

27.10.15 shkarko

14.10.15

1623

Sherbimi i evidentimit faktik ne terren i ndertimeve pa leje ne qarkun Shkoder

Klodioda

Drejtoria e Aluiznit Shkoder

Perfunduar

27.10.15 shkarko

15.10.15

1628

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000

Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial

Perfunduar

02.11.15 shkarko

16.10.15

1636

Mirembajtja e pajisjeve Fujitsu,IBM,Exchange Server,Cloude Privat dhe Publik

Bnt Electronics

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar

04.11.15 shkarko

20.10.15

1642

Rikonstruksioni i ish godines se ASHR-se per vendosjen e zyrave te Inspektoriatit Shtetoror Shendetesor Qendror

Agri-Construksion shpk

Inspektoriati Shtetoror Shendetesor Qendror

Perfunduar

18.11.15 shkarko

21.10.15

1646

Sherbimi i riparimit dhe mirembajtjes se automjeteve te AKBPM-se

Servis Auto 2000

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore

Perfunduar

16.11.15 shkarko

22.10.15

1651

Loti i 1 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Cullhaj

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

Perfunduar

28.10.15 shkarko

22.10.15

1652

Loti III Ruajtje objekti ZVRPP Korce

Ernisa-S

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

Perfunduar

24.11.15 shkarko

22.10.15

1653

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

S.S.X

Ministria e Energjise dhe Industrise

Perfunduar

19.11.15 shkarko

22.10.15

1654

Mirembajtje rutine e dimerore me performance rruga K/Dhuvjan-Libohove+Rruga Valare-Erind-Cajuk 28 km

Eral Construction Company

Autoriteti Rrugor Shqiptar,Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar

16.11.15 shkarko

22.10.15

1656

Rikonstruksion i ish godines se ASHR-se per vendosjen e zyrave te Inspektoratiti Shteteror Shendetesor Qendror

BE-IS & B93

Inspektoriati Shteteror Shendetesor Qendror

Perfunduar

18.11.15 shkarko

26.10.15

1662

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Dea Security

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

Perfunduar

12.11.15 shkarko

26.10.15

1663

Blerje uniforma per punonjesit e Postes Shqiptare

Malbertex

Posta Shqiptare

Perfunduar

25.11.15 shkarko

26.10.15

1664

Blerje kimikate per Ujesjelles Kanalizime Tirane

2AT

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar

10.11.15 shkarko

27.10.15

1666

Blerje kimikate per Ujesjelles Kanalizime Tirane

T & M Chemical Distribution

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar

10.11.15 shkarko

27.10.15

1667

Ndertimi i maternitetit te ri dhje shtese dy kate per sherbimin e kirurgjise dhe te patalogjise ne spitalin e Sarandes

Gjikuria

Ministria e Shendetesise

Perfunduar

12.11.15 shkarko

29.10.15

1670

Sherbimi dhe ruajtja e vlerave monetare me roje te kategorise 1.3B,te gjitha lotet

Toni Security

Posta Shqiptare

Perfunduar

13.11.15 shkarko

29.10.15

1681

Ritja e sigurise se qytetareve permes monitorimit dixhital

B360

Bashkia Durres

Perfunduar

25.11.15 shkarko

29.10.15

1682

Blerje paisje mjekesore nga te ardhurat dytesore

Genius

Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat

Perfunduar

03.12.15 shkarko

30.10.15

1684

Blerje detergjent

T&M Chemical Distribution

Bashkia Vlore

Perfunduar

10.11.15 shkarko

30.10.15

1685

Blerje medikamente loti 1,5,8,9,13,15,43

Mega Pharma

Spitali Rajonal Shkoder

Perfunduar

04.11.15 shkarko

30.10.15

1686

Blerje paisje mjekesore nga te ardhurat dytesore

Fedos

Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat

Perfunduar

03.12.15 shkarko

30.10.15

1687

Laborator per programin teknologji automobilash ne FSP

Realcom & A.L Asfalt

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Perfunduar

26.11.15 shkarko

30.10.15

1688

Blerje uniforma per punonjesit e Postes Shqiptare

Euro 2001

Posta Shqiptare

Perfunduar

25.11.15 shkarko