Vendime Tetor 2016  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

03.10.16

2095

Rikonstruksion i shkolles se mesme Ali Demi Vlore

Kacdedja shpk

Bashkia Vlore

 Perfunduar

 04.11.16
 shkarko

04.10.16

2100

Shoqerimi i vlerave monetare

Toni Security shpk

DRSHTR Elbasan

Perfunduar 

23.11.16 shkarko 

04.10.16

2101

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit Tirane

 Perfunduar

02.12.16 shkarko 

04.10.16

2102

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

02.12.16 shkarko  

04.10.16

2103

Blerje materiale per sinjalistike horizontale e vertikale

Madekonst shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

 02.11.16 shkarko

04.10.16

2104

Blerje ushqimesh

M.B Kurti shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

 11.11.16 shkarko

04.10.16

2105

Blerje vula dentare dare

Trinity Trade Company shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 30.11.16 shkarko

04.10.16

2106

Blerje ggoma dhe bateri per automjetet e Bashkise Tirane per vitin 2016

AE Grup shpk

Bashkia e Tiranes

Perfunduar 

 23.11.16 shkarko

05.10.16

2114

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar  

 

02.12.16 shkarko 

 

05.10.16

2115

Sistemim asfaltim i rrugeve ne lagje ku ka mbarruar Ujesjellesi

Selami shpk

Bashkia Diber

Perfunduar 

15.11.16 shkarko 

05.10.16

2116

Loti 1 Blerje bileta elektronike per sistemet e parkimit

Adel Co shpk

Tirana Parking

Perfunduar 

24.11.16 shkarko 

06.10.16

2118

Loti 3 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Shkoder

Perfunduar 

10.11.16 shkarko 

06.10.16

2120

Skrape te dalanga,paisje e makineri te nxjera jashte perdorimit

Construction Global Export Import shpk

Kombinati i Sheqerit Maliq

Perfunduar 

07.11.16 shkarko 

06.10.16

2121

Rivleresim i aseteve te APD

Studio Load shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

01.12.16 shkarko 

06.10.16

2122

Sherbim me roje private

Shtiqni shpk

Drejtoria Rajonale Oshee Kukes

  Perfunduar 

 06.12.16 shkarko

06.10.16

2123

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje

Perfunduar 

24.11.16 shkarko 

06.10.16

2124

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

 

02.12.16 shkarko 

 

06.10.16

2125

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

RTSH

Perfunduar 

18.11.16 shkarko 

07.10.16

2129

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

OSHEE Njesia Kukes

  Perfunduar

06.12.16 shkarko

07.10.16

2130

Rikonstruksion Godina e Inovacionit Faza 2

Klajger Konstruksion shpk

Autoriteti Shteteror per Informacionin Gjeohapesinor

Perfunduar 

 10.11.16 shkarko

07.10.16

2133

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

DRSHTR Sarande

Perfunduar 

 01.12.16 shkarko

07.10.16

2137

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

RTSH

Perfunduar 

 18.11.16 shkarko

07.10.16

2138

Rikonstruksion i shkolles se mesme Ali Demi Vlore

Gener 2 shpk

Bashkia Vlore

Perfunduar 

04.11.16 shkarko 

07.10.16

2139

Mirembajtje automjetesh

Alstezo shpk

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

01.12.16 shkarko 

11.10.16

2142

Blerje matrikuj per matrikullimin e kafsheve per mbareshtrim,majmeri dhe mish per llojet gjelle te imta dhe derra

OES Distrimed shpk

Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave

Perfunduar 

04.11.16 shkarko 

11.10.16

2144

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit Tirane

 Perfunduar

02.12.16 shkarko  

11.10.16

2145

Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit Tirane

 Perfunduar

 

02.12.16 shkarko 

 

11.10.16

2146

Sherbim me roje private

Army Guard Security shpk

Radio Televizioni Shqiptar

Perfunduar 

15.11.16 shkarko 

11.10.16

2147

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

02.12.16 shkarko  

11.10.16

2148

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Dega e Doganes Tirane

Perfunduar 

 22.11.16 shkarko

11.10.16

2149

Blerje materiale elektrike

Vasaa shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

 10.11.16 shkarko

12.10.16

2153

Blerje matrikuj per matrikullimin e kafsheve per mbareshtrim,majmeri dhe mish per llojet gjelle te imta dhe derra

W.Center shpk

Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave

  Perfunduar

04.11.16 shkarko 

12.10.16

2154

Blerje ene kuzhine

Atlantik 3 shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve

Perfunduar 

 04.11.16 shkarko

12.10.16

2155

Loti 1 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

KESH

Perfunduar 

21.11.16 shkarko 

12.10.16

2156

Integrimi,permiresimi i funksioneve aktuale,shtimi i funksionaliteteve te reja te sistemeve te lejedrejtimit si dhe zhvillimi i sistemit te personalizimit

B360 shpk

DPSHTR

Perfunduar 

12.10.16 shkarko 

12.10.16

2157

Sherbimi i pastrimit dhe depozitimit te mbetjeve urbane

Victoria Invest shpk

Bashkia Peqin

 Perfunduar

17.11.16 shkarko

12.10.16

2158

Loti 2 Sherbim me roje private

Oktapus shpk

AKZM

Perfunduar 

07.12.16 shkarko 

12.10.16

2159

Loti 1 Sherbim me roje private

Oktapus shpk

AKZM

Perfunduar 

 07.12.16 shkarko

12.10.16

2160

Sherbimi GPRS dhe CSD

Albtelecom shpk

OSHEE

Perfunduar 

 15.11.16 shkarko

12.10.16

2161

Blerje materiale mjekesore imazheri

Albaphoto shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

  Perfunduar

25.11.16 shkarko

13.10.16

2166

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

02.12.16 shkarko  

13.10.16

2167

Sherbim me roje private

2LX shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Shkoder

Perfunduar 

01.12.16 shkarko 

13.10.16

2171

Blerje pajisje elektronike

B360 shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

Perfunduar 

09.11.16 shkarko 

13.10.16

2172

Sherbimi Lan/Wan

B360 shpk

Ministria e Financave

Perfunduar 

31.10.16 shkarko 

14.10.16

2173

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

OSHEE Njesia Kukes

  Perfunduar

 06.12.16 shkarko

17.10.16

2176

Blerje paisje laboratorike per Universitetin Ismail Qemali Vlore

Fat Group shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar 

 01.12.16 shkarko

17.10.16

2178

Furnizim te paisjeve dhe pjeseve te kembimit per sistemin e injektimit dhe qarkullimit te vajitHEC Fierze

Kledia 06 shpk

KESH

 Perfunduar 

 21.12.16 shkarko

17.10.16

2179

Grumbullimi,transporti,depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane ne zonen Shnkolle-Zejmen-Kolsh

Iridiani shpk

Bashkia Lezhe

Perfunduar 

04.11.16 shkarko 

17.10.16

2180

Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Asllan Shahini"

Bajrami-N shpk

Bashkia Gramsh

Perfunduar 

22.11.16 shkarko 

17.10.16

2181

Sherbim Lan/Wan dhe interneti

Albtelecom shpk

Ministria e Financave

  Perfunduar

31.10.16 
shkarko

18.10.16

2183

Loti 10 Instalimi i sistemit te kamerave per te gjitha sportelet e QKB

Advanced Business Solutions shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

 24.10.16 shkarko

18.10.16

2184

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Shkoder

Perfunduar 

23.11.16 shkarko 

20.10.16

2190

Blerje aparatura per analiza laboratorike te naftes e gazit

Trinity Trade Company shpk

Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial

  Perfunduar

07.12.16 shkarko

21.10.16

2195

Sistemi i integruar i monitorimit te menaxhimit te kontrollit te cilesise

Intracom Telecom Albania shpk

AKSHI

Perfunduar 

01.11.16 shkarko 

21.10.16

2198

Rikonstruksion i rruges "Shen Maria"Sheqishte

B-93 shpk

Bashkia Patos

  Perfunduar

09.12.16 shkarko

24.10.16

2205

Blerje dosje,libra dhe rregjistra per policine,kartela per te denuarit si dhe dosje shendetesore (mjekesore dhe stomatologjiek)

Olsoni shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

 26.10.16 shkarko

24.10.16

2206

Rikonstruksion i zyres Vendore te Sherbimit Kombetar te Punesimit Sarande

Neal-86 shpk

Drejtoria e Pergjithshnme e Sherbimit Kombetar te Punesimit

Perfunduar 

22.11.16 shkarko 

24.10.16

2207

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

OSHEE

Perfunduar 

01.12.16 shkarko 

24.10.16

2208

Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Universitetin Bujqesor te Tiranes

Ndregjoni shpk

Universiteti Bujqesor i Tiranes

  Perfunduar

16.12.16 shkarko

27.10.16

2221

Rikualifikim i qendres se qytetit Cerrik Loti 1

Victoria Invest shpk

Bashkia Cerrik

Perfunduar 

01.11.16 shkarko 

31.10.16

2230

Grumbullimi,transporti,depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane ne zonen Lezhe-Shengjin,zona 1

Iridiani shpk

Bashkia Lezhe

  Perfunduar

 14.12.16 shkarko

31.10.16

2231

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Ministria e Kultures

Perfunduar 

03.11.16 shkarko 

31.10.16

2232

Ndertim trotuari pergjate rruges nacionale (ndricim,gjelberim etj)

Alko Impex General Construction shpk

Bashkia Prrenjas

  Perfunduar

 01.12.16 
shkarko

31.10.16

2233

Ndertim trotuari pergjate rruges nacionale (ndricim,gjelberim etj)

Alko Impex General Construction shpk

Bashkia Prrenjas

Perfunduar 

 01.12.16 shkarko

31.10.16

2234

Ndertim rruga Demogracia II (ura paskuqan 1-babrru qender)

Gjoka Konstruksion shpk

Bashkia Kamez

  Perfunduar

13.12.16 shkarko