Vendime Tetor 2017  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer


Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

 02.10.17

 1536

Blerje dru zjarri (Drejtoria Ekonomike e Arsimit) 

Delia Impex shpk

Bashkia Shkoder 

Perfunduar 

16.10.17 shkarko 

02.10.17

1537

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Ministria e Kultures

  Perfunduar 

 31.10.17 shkarko

02.10.17

1538

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Oshee Drejtoria Rajonale Kukes

Perfunduar 

 17.10.17 shkarko

02.10.17

1539

Zone Minerare Nr.379 (Objekti Pocem),qarku Fier

IBN shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

  Perfunduar

01.11.17 shkarko 

03.10.17

1541

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

Ministria e Kultures

  Perfunduar

 31.10.17 shkarko

03.10.17

1546

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Cirku Kombetar

Perfunduar 

18.10.17 shkarko 

03.10.17

1547

Supervizion punimesh per objektin "Impinati i Trajtimit te Ujrave te Ndotura ne zonen Bregdetare Dhrale-Palase.Loti i pare

Tower shpk

Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizimeve

Perfunduar 

 18.10.17 shkarko

04.10.17

1550

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik Koco Gliozheni Tirane

Perfunduar 

 06.10.17 shkarko

04.10.17

1551

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik Koco Gliozheni Tirane

  Perfunduar

 06.10.17 shkarko

04.10.17

1552

Dezinfektim i ambienteve te dy godinave te Universitetit "Aleksander Moisiu"Durres

Alen Pulito shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Perfunduar 

23.10.17 shkarko 

04.10.17

1556

Mirembajtje/Riparim mjete transporti-automjete te DPD-se

Servis Auto 2000 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

20.10.17 shkarko 

05.10.17

1558

Shpenzime per blerje diploma,suplement dhe mbajtese diplome

Adel Co shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Perfunduar 

20.10.17 shkarko 

05.10.17

1559

Rikonstruksion i shkolles se mesme "Halim Xhelo"Vlore

 Inerti shpk

Bashkia Vlore

Perfunduar 

26.10.17 shkarko 

06.10.17

1562

Rikonstruksion i godines B te universitetit "Ismail Qemali" Vlore

Avduli shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar 

06.11.17 shkarko 

06.10.17

1563

Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

Oshee Drejtoria Rajonale Shkoder

Perfunduar 

09.11.17 shkarko 

06.10.17

1564

Blerje materiale mjekesore per sherbimin e Kardiokirurgjise

Gen-Alb Farma shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

16.10.17 shkarko 

09.10.17

1566

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Qendra Kombetare Pritese per Azilkerkues

Perfunduar 

 25.10.17 shkarko

09.10.17

1567

Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

Oshee Drejtoria Rajonale Fier

Perfunduar 

07.11.17 shkarko 

09.10.17

1568

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Qendra Kombetare Pritese per Azilkerkues

  Perfunduar

25.10.17 shkarko 

09.10.17

1571

Blerje ushqimesh

Nelsa shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

30.10.17 shkarko 

09.10.17

1572

Rikonstruksion i godines B te universitetit "Ismail Qemali" Vlore

Colombo shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar 

 06.11.17 shkarko

09.10.17

1573

Loti 6 Blerje kompjutera,workstation,
laptop dhe tablet

Bnt Electronics shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

  Perfunduar

20.11.17 shkarko 

09.10.17

1574

Zone minerare nr 690/6,objekti Katjel,qarku Elbasan

Mineralunit shpk

Ministria e Infrastrkutures dhe Energjise

  Perfunduar 

17.11.17 shkarko 

11.10.17

1577

Blerje lende djegese per nevojat e shkollave,kopshteve,
cerdheve

Gjergj Buca pf

Bashkia Bulqize

Perfunduar 

 23.10.17 shkarko

12.10.17

1582

Loti 2 Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare qarku Vlore

Nazeri 2000 shpk

Oshee Drejtoria Rajonale Gjirokaster

 Perfunduar

01.11.17 shkarko 

12.10.17

1583

Ndertim i rrugeve lidhese midis rrugeve "Marubi" dhe S.Bruzi

Kthella shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

26.10.17 shkarko 

12.10.17

1584

Blerje materiale te sherbimit te nderlidhjes

Power Industries shpk

Ministria e Mbrojtjes

Perfunduar 

02.11.17 shkarko 

13.10.17

1586

Blerje kamera per njesine e emisioneve tematike dhe lajmeve

Eurokontakt shpk

Radio Televizioni Shqiptar

Perfunduar 

07.11.17 shkarko 

13.10.17

1587

Loti A Pajisje laboratorike dhe pajisje zyre ne Fakultetin e Shkencave Teknike

Krijon shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar 

24.11.17 shkarko 

13.10.17

1588

Loti B Pajisje laboratorike e ne Fakultetin e Shkencave Teknike

Krijon shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

 Perfunduar

 24.11.17 shkarko

13.10.17

1589

Infrastruktura e Network e Ministrise se Financave dhe Deget e Thesarit

Infosoft System shpk

Ministria e Financave

  Perfunduar

 14.11.17 shkarko

16.10.17

1591

Blerje materiale hidraulike

Alen-Co shpk

Bashkia Devoll

Perfunduar 

 26.10.17 shkarko

17.10.17

1595

Blerje orendish dhe pajisjesh per mobilim zyrash

Trinity Trade Company shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

30.10.17 shkarko

17.10.17

1596

Blerje materiale dhe sherbime ushtarake

Trinity Trade Company shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

Perfunduar 

01.11.17 shkarko 

17.10.17

1597

Blerje Karburanti Diesel 0.1%

A&T shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 3 e Punetoreve te Qytetit

Perfunduar 

03.11.17 shkarko 

23.10.17

1606

Blerje ushqimesh

M.B. Kurti shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

 30.10.17 shkarko

24.10.17

1609

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Trajtimi i Studenteve Korce

Perfunduar 

 02.11.17 shkarko

24.10.17

1610

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Radio Televizioni Shqiptar

Perfunduar 

25.10.17 shkarko 

25.10.17

1615

Sistemi Wi-Fi per qytetin ,shkollat dhe qendra te populluara te njesive administrative

 

B 360 shpk

 

Bashkia Malesi e Madhe

Perfunduar 

 11.12.17 shkarko

25.10.17

1617

Permiresimi i infrastruktures se dhomes se serverave dhe blerja e komponenteve shtese

B 360 shpk

Autoriteti Mbikqyrjes Financiare

Perfunduar 

10.11.17 shkarko 

26.10.17

1619

Sherbim me roje private

Safe shpk

Bashkia Kavaje

Perfunduar 

 31.10.17 shkarko

27.10.17

1622

Sherbimi i pastrimit,mbledhjen dhe transportimi i mbetjeve urbane ne Bashkine Kucove

Higjiena shpk

Bashkia Kucove

 Perfunduar

29.12.17 shkarko 

27.10.17

1623

Rikonstruksion i objektit dykatesh,ish biblioteka e KDS-se me destinacion Qender e Ekselences,per nevoja te Repartit Ushtarak nr.6630

BE-IS shpk

Ministria e Mbrojtjes

Perfunduar 

 17.11.17 shkarko

27.10.17

1624

Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare

International Security 
 Albania shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

13.11.17 shkarko 

31.10.17

1631

Loti 2 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e OSHEE Shkoder

  Perfunduar

07.11.17 shkarko