Vendime Tetor 2019  
Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.10.19

1549

Rehabilitimi i kalates se trageteve RORO, v.2019

Mane/S shpk

Porti Detar i Sarandes

Perfunduar 

21.11.19 shkarko 

01.10.19

1550

Sherbim me roje private

Guard & Protect Rica shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin

Perfunduar 

04.11.19 shkarko 

01.10.19

1551

Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (Diploma)

Onufri shpk

Universiteti i Tiranes

  Perfunduar

05.11.19 shkarko

02.10.19

1552

Loti 3 Sherbim me roje private qarku Diber

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

20.11.19 shkarko 

02.10.19

1553

Loti 11 Sherbim me roje private qarku Shkoder

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

20.11.19 shkarko 

02.10.19

1554

Mirembajtje,riparim dhe vendosje e pjeseve te kembimit per automjetet e Fondit

Alstezo sha

Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Tirane

Perfunduar 

06.11.19 shkarko 

03.10.19

1555

Mirembajtje e Sistemit Elektronik te Rregjistrit Tregtar (software & hardware) per Qendren Kombetare te Biznesit

Intracom Telecom Albania sha

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar 

05.11.19 shkarko 

03.10.19

1556

Blerje pjese kembimi per mirembajtjen e mjeteve te transportit

Kadiu sha

Ministria e Mbrojtjes

Perfunduar 

20.11.19 shkarko 

03.10.19

1557

Blerje boje printerash dhe dram

Blue Print Technologies shpk

Autoriteti Portual Durres

   Perfunduar

 11.11.19 shkarko

03.10.19

1562

Loti 6 Sherbim me roje private Qarku Gjirokaster

Anakonda Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 20.11.19 shkarko

03.10.19

1563

Blerje veshmbathje

Blerina Sadiku Pf

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

 30.10.19 shkarko

03.10.19

1564

Rehabilitimi i kanalit ujites U.3-15, U.3-15/4,  U.3-15/5 ne Fshatin Fier i Ri, Njesia Administrative Krutje

Avduli shpk

Ndermarja e Pasurise Publike Lushnje

Perfunduar 

05.11.19 shkarko 

04.10.19

1570

Blerje pesticide

Meldi shpk

Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres

Perfunduar 

 14.11.19 shkarko

04.10.19

1571

Loti 8 Sherbim me roje private qarku Kukes

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

20.11.19 shkarko 

04.10.19

1572

Loti 2 Sherbim me roje private qarku Durres

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

22.11.19 shkarko  
12.12.19 shkarko

04.10.19

1573

Blerje shtypshkrime

Albdesign Psp shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

14.11.19 shkarko 

04.10.19

1574

Loti 7 Sherbim me roje private qarku Korce

Security Korca shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

20.11.19 shkarko 

04.10.19

1575

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Ujesjelles Kanalizime Pogradec

 Perfunduar 

 18.11.19 shkarko

04.10.19

1576

Loti 1 Blerje goma per automjete

Gajd Company shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

   Perfunduar

05.11.19 shkarko

04.10.19

1577

Loti 2 Sherbim me roje private Qarku Durres

Toni Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

22.11.19 shkarko 
12.12.19 shkarko

07.10.19

1581

Blerje autonalizator biokimik

Biomedica Albania Distribution shpk

Qendra Shendetesore e Specialisteve Nr 1

Perfunduar 

06.11.19 shkarko 

07.10.19

1586

Sherbim me roje private

Minatori shpk

Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder

Perfunduar 

 18.11.19 shkarko

07.10.19

1587

Blerje matesash mekanik uji 1/2 dhe matesa uji 1 1/2 dhe aksesore te ndryshem

Alpha Solution Group shpk

Ujesjelles Kanalizime Fier

Perfunduar

17.12.19 shkarko 

08.10.19

1591

Mirembajtje kanalesh kulluese

Mane/S shpk

Bashkia Libohove

  Perfunduar

05.12.19 shkarko 

08.10.19

1592

Permiresimi i kushteve te banimit ne komunitetin rom

Colombo shpk

Bashkia Fier

Perfunduar 

 20.11.19 shkarko

08.10.19

1593

Perkthim i legjislacionit te Bashkimit Europian

Ilira Elbasani P.F.

Ministria e per Europen dhe Punet e Jashtme

Perfunduar 

 11.10.19 shkarko

08.10.19

1594

Blerje kompjutera, printer dhe pajisje te tjera

Blueprint Technologies shpk

Ujesjelles Kanalizime Elbasan

Perfunduar 

05.12.19 shkarko 

08.10.19

1595

Blerje pajisje elektronike

Blueprint Technologies shpk

Keshilli I Larte Gjyqesor

Perfunduar 

 01.11.19 shkarko

09.10.19

1597

Rehabilitim i skemes ujitese te Bulos si dhe kanalit kullues K-1-76 Fushe Nepravishte

Mane/S shpk

Bashkia Libohove

 Perfunduar

 15.10.19 shkarko

09.10.19

1598

Projekt shtimi i siperfaqeve te reja ne zonen lindore te Portit

Gr Albania shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

29.01.20 shkarko 

09.10.19

1599

Blerje goma Automjetesh

Gajd Company shpk

Albpetrol sha

Perfunduar 

21.11.19 shkarko 

09.10.19

1600

Loti 5 Pacamekri MRI compatible/Pacemaker te pershtatshem per MRI

Biometric Albania shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane

Perfunduar 

 22.11.19 shkarko

09.10.19

1601

Loti 4 Biventrucular pacamaker

Biometric Albania shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane

Perfunduar 

 22.11.19 shkarko

09.10.19

1602

Blerje Leter A4 dhe Boje printeri per vitin 2019

Adastra shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

Perfunduar 

14.11.19 shkarko 

09.10.19

1603

Sherbim periodik per autovotet tip renault

Auto-Stafa shpk

Albpetrol sha

Perfunduar 

05.11.19 shkarko 

10.10.19

1607

Sherbim me roje private

Kumria 1 shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Elbasan

  Perfunduar

 19.11.19 shkarko

10.10.19

1608

Blerje Leter A4 dhe Boje printeri per vitin 2019

Infosoft Office shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

Perfunduar 

14.11.19 shkarko 

10.10.19

1609

Sherbim me roje private

Guard & Protect Rica shpk

Agjencia Shteterore e Kadastres Drejtoria Vendore Lezhe

Perfunduar 

21.11.19 shkarko 

10.10.19

1610

Mirembajtje mjete transporti (2019) te Drejtorise Vendore te Policise Fier

Nuhaj shpk

Drejtoria Vendore e Policise Fier

Perfunduar 

 11.11.19 shkarko

10.10.19

1612

Blerje diploma,mbajtese diplome,libreza studenti

Inpress shpk

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani

Perfunduar 

05.12.19 shkarko 

11.10.19

1613

Per sherbimin e lavanderise dhe hotelerise per pacientet e hospitalizuar ne pavionet e Qendres Spitalore Universitare "Nene Tereza"

Sanitary Cleaning shpk & Servici  Italia SPA

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

10.01.20 shkarko 

11.10.19

1614

Sherbim dezinsektimi ne zonat Bregdetare dhe urbane Loti 1 Prefektura Lezhe Shkoder

Akademia e Shendetit Publik shpk

Instituti i Shendetit Publik

  Perfunduar

20.12.19 shkarko 

11.10.19

1615

Vazhdimi i Shetitores se Vlores-Segmenti Jugor nga Fushat e Sportit deri tek tyneli

Curri shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

30.10.19 shkarko 

11.10.19

1618

Projekt shtimi i siperfaqeve te reja ne zonen lindore te Portit

Seed Consulting shpk

Autoriteti Portual Durres

   Perfunduar

 29.01.20 shkarko 

11.10.19

1619

Sherbim dezinsektimi ne zonat Bregdetare dhe urbane Loti 1 Prefektura Lezhe Shkoder

Pastrime Silvio shpk

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

 

20.12.19 shkarko 

 

14.10.19

1620

Sherbim dezinsektimi ne zonat Bregdetare dhe urbane Loti 4 Prefektura Vlore

Fatos Lashi pf

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

20.12.19 shkarko 

14.10.19

1621

Sherbim dezinsektimi ne zonat Bregdetare dhe urbane Loti 1 Prefektura Lezhe Shkoder

Fatos Lashi pf

Instituti i Shendetit Publik

 Perfunduar

20.12.19 shkarko 

14.10.19

1622

Blerje aparat Grafie per polikliniken Lushnje

Bnt Electronics shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

Perfunduar 

25.11.19 shkarko 

14.10.19

1623

Mbikqyrje rehabilitimi i kanalit KUL F.II dhe KUL F.III

Studio Services K-SA shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

29.10.19 shkarko 

15.10.19

1627

Furnizim me bojra printeri dhe artikuj kancelarie per zyra

Adastra shpk

Bashkia Kavaje

   Perfunduar

18.12.19 shkarko 

15.10.19

1628

Rinovimi i Hardware te CRDB dhe implementimi i DR Site te CRDB

Bnt Electronics shpk

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

 Perfunduar

19.11.19  
shkarko
 

17.10.19

1632

Rehabilitim/perforcime banesazh ekzistuese ne fshatin Piskove dhe Paco

Shendelli shpk

Bashkia Permet

 Perfunduar

22.11.19 shkarko 

17.10.19

1633

Loti 2 Blerje pajisjesh dhe lende mbushese per pajisjet zjarrfikese

Victoria-Al shpk

Ministria e Mbrojtjes

Perfunduar 

 12.02.20 shkarko

17.10.19

1634

Loti 3 Permiresimi rifresikimi sinjalistikes Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore ne akset e Jugut

R.S& M shpk

Autoritet Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

25.11.19 shkarko 

17.10.19

1635

Pajisje laboratori i Informatikes

PC Store shpk

Universiteti i Shkodres Luigj Gurakuqi

Perfunduar 

 19.12.19 shkarko

17.10.19

1636

Sistemi i kamerave te sigurise dhe aksesit te kontrollit ne Prokuroprite e te gjitha niveleve

Ratech shpk

Zyra e Prokurorit te Pergjithshem

 Perfunduar

11.12.19 shkarko 

18.10.19

1641

Loti 7 Furnizim me lende djegese Nafte-F76

Resuli-Er sha

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

  Perfunduar

 04.12.19 shkarko

18.10.19

1643

Blerje te preparateve Dezinfektues,dezinsektues

Akademia e Shendetit
 Publik

Drejtoria e Pergjithshme Nr 3 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

03.12.19 shkarko 

21.10.19

1648

Pershtatja dhe adaptimi i Eurokodeve 5,9 dhe 6 (Pjesa 3) dhe 7 (Pjesa 3)

TX Muka shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Perfunduar 

16.12.19 shkarko 

21.10.19

1649

Blerje pajisje sigurie autonome dhoma e serverit GJKR 2019

Synapse ATS shpk

Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda

  Perfunduar

 13.12.19 shkarko

22.10.19

1655

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Anakonda Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Vlore

Perfunduar 

23.10.19 shkarko 

22.10.19

1656

Rikonstruksion i godines se vjeter Dega e Doganes Vlore

Colombo shpk

Dega e Doganes Vlore

   Perfunduar

 15.01.20 shkarko

23.10.19

1658

Argjinatura e Lumit Shkumbin (vetem argjinatura)

Viante Konstruksion shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier

 Perfunduar

 12.11.19 shkarko

24.10.19

1661

Loti 3 Rivitalizimi urban i zonave me potenciao te larte turistik ne Rajonin 3 dhe 4

Infra-Plan shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

 11.12.19 shkarko

24.10.19

1662

Rikonstruksion i zyrave ekzistuese

Shendelli shpk

Ujesjelles Kanalizime Durres

Perfunduar 

03.12.19 shkarko 

25.10.19

1666

Sherbimi i printimit dhe zarfimit te faturave per nevojat e UKD

Inpress shpk

Ujesjelles Kanalizime Durres

Perfunduar 

 11.12.19 shkarko

25.10.19

1667

F.V Matese prodhimi/konsumi dhe pajisje per ndermarrjet Dr,Elb,Lu,Fier,Kavaje

Lala shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime dhe Infrastruktures se Mbetjeve

Perfunduar 

 25.11.19 shkarko

28.10.19

1675

Projekt pilot Lyerjet dhe suvatimet e pallateve lagja "Brigada e 17 Sulmuese" dhe Arkiva e qytetit,Bashkia Elbasan

6D-Plan shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Perfunduar 

03.12.19 shkarko 

29.10.19

1676

Sherbim konceptimi dhe prodhimi i nje video informuese per INSTAT

Greenterprise shpk

Instituti i Statistikave Instat

Perfunduar 

04.11.19 shkarko 

30.10.19

1679

Sherbime per printime dhe publikime parlamentare

Shtepia Botuese Morava shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

14.11.19 shkarko 

30.10.19

1681

Sherbimi i printimit dhe zarfimit te faturave per nevojat e UKD

Inform Albania shpk

Ujesjelles Kanalizime Durres

   Perfunduar

 11.12.19 shkarko 

30.10.19

1682

Sherbim me roje private

Buzi 2010 shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

Perfunduar 

05.12.19 shkarko 

30.10.19

1683

Blerje materiale ndertimore

Ilir Dervishaj pf

Ujesjelles Kanalizime Fier

Perfunduar 

06.12.19 shkarko 

30.10.19

1684

Pershtatja dhe adaptimi i Eurokodeve 5,9 dhe 6 (Pjesa 3) dhe 7 (Pjesa 3)

UTS-01 shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Perfunduar 

16.12.19 shkarko 

30.10.19

1685

Blerje materiale mjekesore specifike per sherbimin e ORL ne QSUT/Implanti Koklear

Fedos shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane

Perfunduar 

06.12.19 shkarko 

31.10.19

1686

Sherbim me roje private

Goga shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

Perfunduar 

05.12.19 shkarko 

31.10.19

1687

Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

   Perfunduar

05.12.19 shkarko 

31.10.19

1688

Rehabilitimi i diges rezervuarit Puke-Bashkia Puke 2019

Delia Impex shpk

Bashkia Puke

Perfunduar 

25.11.19 shkarko 

31.10.19

1689

Detergjente,produkte higjenosanitare dhe aksesore ne ndihme te pastrimit per vitin 2019

Murati D shpk

Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare

Perfunduar 

05.12.19 shkarko 

31.10.19

1690

Rikonstruksioni i kanalit ujites Perroi i Llixhave-Lagjia Dobrove

Kevin Construksion shpk

Bashkia Diber

  Perfunduar 

16.12.19 shkarko 

31.10.19

1692

Blerje materiale inventari ekonomik

Bolt shpk

Qendra Ekonomike Arsimit Bashkia Fier

  Perfunduar

05.11.19 shkarko