Vendime Shtator 2011  


     ·  "Beladi" shpk, Komuna Kushove Gramsh, Rikonstruksion i shkolles "Sabri Daja" dt. 06.09.2011 
     ·  "Sokoli" shpk, Universiteti "Ismail Qemali" Vlore, Sherbim me roje private, dt. 06.09.2011 
     ·  "Vjosa 1 Security" shrsf, DPRR Tirane, Sherbim me roje private, dt. 06.09.2011
     ·  "Hoxha Security" shpk, Bashkia Vlore, Ruajtja me roje e Bashkise, dt. 13.09.2011 
     ·  "Infosoft System" sha, AKEP Tirane, Brerja e qendres se testimit, dt. 13.09.2011 
     ·  "Murati Ba" shpk, Komuna Bucimas Pogradec, Meremetim i objekteve shkollore, dt. 13.09.2011
     ·  "Erges Mat" shpk, Universiteti i Sporteve Tirane, Ndertim i fushes se tenisit, dt. 15.09.2011  
     ·  "Kevin Construksion" shpk, Universiteti "Fan Noli" Korce, Rikonstruksion godine, dt. 15.09.2011 
     ·  "Korcari" shpk, Shtepia e pushimit MB Durres, Mobilim i hotelit nr.2, dt. 15.09.2011 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, "Hoxha Security" shpk, Dega e doganave Elbasan, Sherbim me roje private, dt. 15.09.2011 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, ISHP Tirane, Sherbim me roje private, dt. 15.09.2011
     ·  "Alben 2 Security" shpk, Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV, Sherbim roje private, dt. 20.09.2011 
     ·  "Ire-Zan" shrsf, "Eurogjici Security" shrsf, ANSTAT Tirane, Sherbim me roje private, dt. 20.09.2011
     ·  "Geci" shpk, KESH sha Tirane, Thellimi i shtratit te kanalit te shkarkimit Koman, dt. 20.09.2011 
     ·  "Porsche Albania" shpk, DSHTD Tirane, Blerje automjeti, dt. 20.09.2011 
     ·  "Trezhnjeva" shrsf, Drejtoria e stacioneve televizive RTV Tirane, Sherbim roje private, dt. 20.09.2011
     ·  "Leon Konstruksion" shpk, Komuna Dermenas, Fshati Pojan Shetitorja e Apollonise, dt. 27.09.2011 
     ·  "Murati Ba" shpk, Komuna Maqellare, Mirembajtje ne objekte mesimore, dt. 27.09.20112010 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
2011 Janar Shkurt Mars Prill
Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor