Vendime Shtator 2012  


     ·  "Florida" shpk, Komuna Tropoje, Rehabilitim Kanali, dt. 04.09.2012 
     ·  "Therepeli Security" shpk, DRRR Tirane, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 04.09.2012
     ·  "Taulanti" shpk, "SB-Security" shpk, DPT Tirane, Ruajtja e objekteve ne qarkun e Gjirokastres, dt. 04.09.2012
     ·  "Snajper Security" shpk, ASHR Tirane, Ruajtja me roje private, dt. 04.09.2012
     ·  "R&R Grup" shpk, Komuna Kashar, Blerje paisje per stacion pompimi, dt. 04.09.2012
     ·  "Gjeoconsult&Co" shpk, Universiteti "Luigj Gurakuqi", Projektim dhe preventivim rikonstruksion ambjentesh, dt. 04.09.2012 
     ·  "Gjeokonsult&Co" shpk, Bashkia Klos, Projekt i sistemim asfaltim rruge te brendshme ne qytetin Klos, dt. 06.09.2012 
     ·  "O.E.S. Distrimend" shpk, QSU "Nene Tereza" Tirane, Blerje paisje mjekesore, dt. 06.09.2012
     ·  "Eurondertim MK" shpk, Komuna Bogove Skrapar, Rikonstruksion i rruges Dobrush-Perparim, dt. 06.09.2012 
     ·  "Pharmacom" shpk, Spitali Rajonal Gjirokaster, Blerje medikamente per spitalin, dt. 06.09.2012 
     ·  "Alben 2 Security" shpk, Bordi i Kullimit Korce, Ruajtja e objekteve te ndermarrjes, dt. 06.09.2012
     ·  "Kevin Construksion" shpk, Bashkia Kamez, Ndertim shkolla Kamza 4, dt. 11.09.2012 
     ·  "Leka" shpk, Komuna Qender Bulgarec Korce, Lyerje meremetime ne institucionet arsimore, dt. 11.09.2012 
     ·  "Leka" shpk, Komuna Voskop Korce, Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Goskove, dt. 11.09.2012 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, "Azizolli" shpk, DSHS Skrapar, Ruajtja me roje private e godines, dt. 11.09.2012 
     ·  "Taulanti" shpk, DRRR Gjirokaster, Sherbim me roje private, dt. 11.09.2012 
     ·  "Therepeli Security" shpk, DSHS Gramsh, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 11.09.2012 
     ·  "Dea Security" shpk, ELBER shpk Elbasan, Ruajtja dhe sigurimi i objekteve te ELBER, dt. 11.09.2012
     ·  "MC Catering" shpk, Komanda e Forces Detare Durres, Loti I Blerje buke Gruri, Loti II Blerje mish sallam, dt. 13.09.2012 
     ·  "Res-03" shpk, "Kevenjo" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber, Ruajtje objekti, dt. 13.09.2012
     ·  "Ilar" shpk, QPZ Tirane, Shtypja e Fletores Zyrtare, dt. 13.09.2012 
     ·  "Security-Vaso" shpk, "Alben 2 Security" shpk, DRRR Gjirokaster, Ruajtja e zyrave dhe territorit, dt. 18.09.2012 
     ·  "Alb Korca 2002" shpk, Komuna Hocisht Devoll, Rikonstruksion i ujesjellesit te fshatit Baban, dt. 20.09.2012 
     ·  "Ecogen" shpk, METE Tirane, Dhenie me koncesion te hidrocentraleve ne kaskaden e Luses Burrel, dt. 20.09.2012 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, DRRR Tirane, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 20.09.2012 
     ·  "Kaptina e Martaneshit" shpk, METE Tirane, Zona minerare konkurruese objekti Maja e Kalibit, dt. 20.09.2012 
     ·  "Oktapus" shpk, Qendra e Studimeve Albanologjike, Sherbimi i ruajtjes se ambjenteve, dt. 20.09.2012 
     ·  "Bruci" shpk, Ministria e Brendshme, Pastrimi dhe mirembajtja e rrjetit rrugor, dt. 25.09.2012 
     ·  "Energy Development Group" sha, METE Tirane, Zona minerare konkurruese nr. 802, dt. 27.09.2012 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Spitali Rajonal Durres, Blerje e sherbimit me roje private, dt. 27.09.2012 
     ·  "Gordi" shpk, ISHP Tirane, Ruajtja e institucionit me roje private, dt. 27.09.2012 
     ·  "Trinity Trade Company" shpk, Universiteti "Aleksander Xhuvani" Elbasan, Paisje orendi per auditore, dt. 27.09.2012
     ·  "Derbi E-Studio" shpk, Bashkia Kucove, Hartim i planit rregullues i Kucoves, dt. 27.09.2012 
     Vendime të KPP