Vendime Shtator 2013  
Këshillohet qe vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer


Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Dt. e marrjes së informacionit

Statusi

Vendimi

02.09.13

996

Ruajtje objekti ZQRPP, ZVRPP Tirane, ZVRPP Kavaje

“Arbana”sha

ZQRPP

19.09.13

Perfunduar 

26.09.13
me teper...

02.09.13

997

Ruajtje objekti ZVRPP Lezhe; loti X

“2LX”shpk

ZQRPP

19.09.13

Perfunduar 26.09.13
me teper...

02.09.13

1000

Ruajtje objekti ZVRPP Gjirokaster; loti VIII

“Taulanti”shpk

ZQRPP

19.09.13

Perfunduar 26.09.13
me teper...

02.09.13

1001

Ankand; Shitje skrap metalesh me ngjyre (tunxh,plumb dhe baker)

“Rafaelo 2002”sha

Uzina e lendeve plasese, Mjekes Elbasan, (MM)

18.09.13

Perfunduar 10.10.13
me teper...

03.09.13

1002

Ruajtje objekti ZVRPP Sarande;

“Nazeri 2000”shpk

ZQRPP

19.09.13

Perfunduar 26.09.13
me teper...

03.09.13

1003

Ruajtje objekti ZVRPP Elbasan

“Dea Security”shpk

ZQRPP

19.09.13

Perfunduar 26.09.13
me teper...

05.09.13

1011

Blerje komplet testimi universl I mbrojtjes rele me injektim ne sekondar

“Novomat”shpk

KESH

18.09.13 Perfunduar 13.11.13
me teper...

05.09.13

1014

Loti I, Sherbimi i ruajtjes se ambienteve dhe sigurise fizike te "QSA, Qarku Tirane"

"Oktapus" shpk

Qendra e Studimeve Albanologjike

24.09.13 Perfunduar 27.09.13
me teper...

05.09.13

1015

Dhenia me koncesion HEC Merko

“Wonder”sha

METE

16.10.13 Perfunduar 31.10.13 me teper...

06.09.13

1020

“Blerje paisje dhe mobilje”

“Erald “shpk

Gjykata Puke

20.09.13 Perfunduar 03.10.13
me teper...

06.09.13

1022

“Studim-projektim godina e ish-ushtarakeve, Korce

“Atelier 4”shpk

Universiteti “Fan.S.Noli” Korce

17.09.13 Perfunduar 04.10.13
me teper...

10.09.13

1035

“Ujesjellsi I fshatit Mancurisht”

“Vashtemia”shpk &Favina&Aldok”shpk

Komuna Proger, Devoll

27.09.13 Perfunduar 24.10.13
me teper...

10.09.13

1036

“Blerje paisje elektronike”

“BNT Electronik”shpk

Gjykata Tirane

Perfunduar 02.10.13
me teper...

11.09.13

1041

Ruajtje objekti ZVRPP Lushnje, ZVRPP Fier
Loti VI

“Myrto Security”shpk

ZQRPP

Perfunduar 16.09.13
me teper...

11.09.13

1043

Dhenie koncesion Hidrocentrali “Kalivar”

“F.GJ.S Group”shpk

METE

16.10.13 Perfunduar 31.10.13
me teper...

12.09.13

1053

“Ujesjellsi I fshatit Mancurisht”

"AlbKorca" shpk

Komuna Proger, Devoll

27.09.13 Perfunduar 24.10.13
me teper...

16.09.13

1057

Mirembajtja e godinave te Kuvendit te Shqiperise

"Eral Construction Company" shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 24.09.13
me teper...

17.09.13

1067

Shkume sintetike pluhur shuares, sasia 8.000 kg

"Takis Zarifopoulos Albania" shpk

Albpetrol sh.a.

23.09.13
27.09.13
Perfunduar 17.10.13
me teper...

19.09.13

1084

Sherbimi me roje private te objekteve te P.Shqiptare, Qarku Korce

"Eurogjici Security" shpk

Posta Shqiptare sh.a

27.09.13 Perfunduar 29.10.13
me teper...

19.09.13

1085

Blerje shtypshkrime tjera mjeku Loti II

"Expo Vision" shpk & Nevila Dyrmishi p.f.

ISKSH

01.10.13 Perfunduar 10.10.13
me teper...

19.09.13

1086

Rikonstruksion shkolles se mesme "Havzi Nela" Kukes

"Kevin Construksion" shpk

Bashkia Kukes

01.10.13 Perfunduar 06.11.13
me teper...

20.09.13

1095

Furnizim dhe vendosje e fibres optike nga qendra ne filiale e dege te Postes Shqiptare sh.a.

"Gener 2" shpk & "ATU" shpk

“INTERPOST” shpk

01.10.13 Perfunduar 13.11.13
me teper...

20.09.13

1096

Rikonstruksion shkolles 9-vjecre Sotire, Komuna Kushove Gramsh

"Ergi" shpk & "Meteo" shpk

Komuna Kushove Gramsh

09.10.13 Perfunduar 23.10.13
me teper...

20.09.13

1098

Sherbim me roje private

"Taulanti" shpk

Ndermarrja  Trajtimi i Studentave sh.a. Gjirokaster

27.09.13 Perfunduar 29.10.13
me teper...

23.09.13

1100

Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barna

"Ilar" shpk

Qendra Kombetare Kontrollit te Barnave

30.09.13 Perfunduar 03.10.13
me teper...

23.09.13

1101

Shitje skrapi nga shkaterrimi i mjeteve te blinduara dhe paisje te nxjerra jashte perdorimit

"ANI" shpk

Qendra Riparimit dhe Mirembajtjes se Tek. FA

30.09.13 Perfunduar 12.11.13
me teper...

26.09.13

1107

Furnizim vendosje te 1 sistemi eksitimi statik AVR per gjeneratoret e HEC Vau Dejes

"Energysolutin" shpk

KESH sh.a.

03.10.13 Perfunduar 12.11.13
me teper...

26.09.13

1109

Loti I, Sherbimi me roje private te Drejtorise se Pergj. AKU

"Ales" shpk

Autoriteti Komb. Ushqimit

11.10.13 Perfunduar 16.10.13
me teper...

26.09.13

1110

Furnizimi me uje i plazheve Durres-Kavaje nga pusshpimet e Cermes, Loti II

"A.N.K" shpk

Drejtoria Pergjithshme Ujesjelles Kanalizime

Perfunduar 30.09.13
me teper...

27.09.13

1114

Blerje hipoklorit natriumi

"2 AT" shpk

Ujesjelles-Kanalizime sh.a. Fier

08.10.13 Perfunduar 19.12.13  me teper...

27.09.13

1115

Blerje material hidraulike

"Jordil" sh.a.

Ujesjelles-Kanalizime sh.a. Fier

08.10.13 Perfunduar 19.12.13 me teper...

27.09.13

1116

Kryerja e sherbimit te pastrimit, grumbullimit,  largimit te mbeturinave per qytetin

"Krosel" shpk

Bashkia Kruje

Perfunduar 30.09.13
me teper...

30.09.13

1120

Mirembajtje rutine e dimerore rruga Lezhe-Vau Dejes, Ura e Gjadrit- Mnele,40,7 km

"Nika" shpk

Drejtoria Rajonit Verior Shkoder

08.10.13 Perfunduar 14.11.13
me teper...