Vendime Shtator 2014  

Keshillohet qe vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.09.14

1504

""Vepra e marrjes se ujit +K.K2.Caush"

 

"Savrikal"shpk 

"Bordi I Kullimit Vlore-Sarande"

Perfunduar 

30.09.14 shkarko 

02.09.14

1509

"Rikonstruksion I trotuareve ne Bllokun e Qendres"Permet

"Savrikal"shpk

'Bashkia Permet"

Perfunduar

03.09.14 shkarko

03.09.14

1511

"Blerje pjese rezerve per shtytsat e portave te punes dhe filtra te sistemit te injektim qarkullimit te vajit te kuzhinetes pasqyre te agregateve HEC Fierze"

"Alen-CO"shpk

"KESH"SH.a

Perfunduar 

 30.09.14 shkarko

03.09.14

1512

"Blerje sherbim interneti,Intraneti (LAN-TO-LAN),Mirembajtje rrjeti kompjuterik per nevojat e Drejtorise Elber shpk Elbasan"

"Abcom"shpk

"Elber shpk"Elbasan

 Perfunduar

04.09.14 shkarko 

03.09.14

1513

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te Autoritetit Shendetesor Rajonal Tirane me subjekte private"

"Nazeri 2000"shpk

"Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane"

   Perfunduar

23.09.14 shkarko

04.09.14

1519

"Sigurimi I sherbimit me SHRSF per Zonen Durres"

"Toni Security"

"Hekurudha Shqiptare Sh.a"

Perfunduar 

 26.09.14 shkarko

05.09.14

1521

"Blerje shtypshkrime dhe kancelari"

"Ilar Shpk"

"Porti Detar Durres"

 Perfunduar

22.09.14 shkarko 

05.09.14

1522

'Ofrimi I sherbimit te internetit (back-up) dhe Disaster Recovery (Backup) Site"

"Albanian Telecommunications Union"shpk

"Interpost"shpk

   Perfunduar

15.10.14 shkarko

05.09.14

1526

"Blerje gazi te lenget per ngrohje per Kaldajen"

"MB"Kurti shpk

"Ministria e Financave"

Perfunduar 

 07.10.14 shkarko

08.09.14

1527

"Sherbimi I evadimit te mbetjeve te rrezikshme"

"Euroteam"shpk

"Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine"

Perfunduar 

17.09.14 shkarko 

09.09.14

1535

"Evadimi I mbetjeve te rrezikshme spitalore"

"Euroteam"shpk

"Spitali Universitar Shefqet Ndroqi"

  Perfunduar

30.09.14 shkarko

10.09.14

1537

"Supervizion I rrugeve"Rrehabilitim I segmentit rrethrotullimi I doganes-Kashar" dhe "Rikonstruksion I rruges hyrese te Elbasanit,segmenti fakulteti Filologjik-unaza e Madhe"

"Zenit-06"shpk

"Fondi shqiptar I zhvillimit"

Perfunduar 

07.10.14 shkarko 

10.09.14

1538

"Mbikqyrje punimesh per objektin:"Ndertimi I rruges se re paralel me murin e portit"

"Novatech Studio"shpk

"Bashkia Durres"

  Perfunduar

03.10.14 shkarko

12.09.14

1547

"Blerje Pajisjesh elektronike"

"Bnt Electronics" shpk

"Kuvendi I Shqiperise"

Perfunduar

16.09.14 shkarko

15.09.14

1558

"Sherbimi I rojeve civile per spitalin e Shkodres per vitin 2014"

"Kamberi-A"shpk

"Spitali Rajonal Shkoder"

  Perfunduar

07.10.14 shkarko

17.09.14

1564

"Blerje Kimikate per shoqerine UKT-sha"

"2AT"shpk

"Ujesjelles Kanalizime" Tirane sh.a

  Perfunduar

07.10.14 shkarko

18.09.14

1575

"Blerje Tonera"

"Albprint" shpk

"Gjykata Administrative e Apelit Tirane"

  Perfunduar

30.09.14 shkarko

19.09.14

1577

"Ndertimi I shkolles vartese fshatit Zdrajsh Verri Komuna Orenje Librazhd"

"Hasbella" dhe "Alko-impex"shpk

"Komuna Orenje Librazhd"

Perfunduar 

 03.10.14 shkarko

22.09.14

1578

"Shoqerimi I ruajtjes se objektevedhe personelit me roje te kategorise 1.3 A,Loti IX"Berat,Kucove,Skrapar"

"Lybeshari"shpk

"Posta Shqiptare" sha

   Perfunduar

01.10.14 shkarko

22.09.14

1584

"Rikonstruksion shtese anesore  dhe paleset per Shkollen e Mesme Vaqarr"

"BE-IS" sh.p.k"

"Komuna Vaqarr"

  Perfunduar

09.10.14 shkarko

22.09.14

1585

"Pershtatje dhe rikonstruksion I ambienteve te depos nr 5 ne lunder per Arkiven Gjyqesore"

"Cara"shpk

"Ministria e Drejtesise"

Perfunduar 

02.10.14 shkarko 

23.09.14

1590

"Blerje dhe instalim sistem sigurie me kamera ne fakultetin e UT-se"

"Advanced Business Solutions-ABS"shpk

"Universiteti I Tiranes"

Perfunduar 

25.09.14 shkarko 

23.09.14

1591

"Sherbim me roje private"

"Toni Security"shpk

"Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi,Sauk Tirane"

  Perfunduar

 09.10.14 shkarko

23.09.14

1592

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te ambjenteve te Teatrit Kombetar"

"Eurogjici Security"

"Teatri Kombetar"

Perfunduar 

 09.10.14 shkarko

23.09.14

1593

"Blerje Kite dhe Reagenta per spitalin Lezhe"

"O.E.S"Distrimed

"Spitali Rajonal Lezhe"

Perfunduar 

 16.10.14 shkarko

24.09.14

1596

"Botimi I revistes te bashkise Korce"

"Albdesign"shpk

"Bashkia Korce"

Perfunduar 

15.10.14 shkarko 

24.09.14

1597

"Pershtatje dhe rikonstruksion I ambienteve te depos nr 5 ne lunder per Arkiven Gjyqesore"

"Shpresa"shpk

"Ministria e Drejtesise"

  Perfunduar

02.10.14 shkarko

26.09.14

1600

"Sigurimi I sherbimit me SHRSF per stacionin Bajze"

"Firdeus Security"shpk

"Hekurudha Shqiptare Sh.a"

  Perfunduar

17.10.14 shkarko

26.09.14

1601

Loti I:"Blerje pajisje kompjuterike,printer,faks, fotokopje'

"B360"shpk

"Operatori I Sistemit te Transmetimit" (OST)

Perfunduar 

10.10.14 shkarko 

26.09.14

1602 

"Sherbimi I ruajtjes dhe transportimi I vlerave monetare ne banke"

"Dea Security"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Lac"

   Perfunduar

15.10.14 shkarko

29.09.14

1604

"Lyerje e meremetime ne shkolla per vitin 2014"

"Shehu"shpk

"Komuna Maqellare, Maqellar Diber"

   Perfunduar

07.10.14 shkarko

30.09.14

1618

"Ndertim I shteses se Shkolles 9-vjecare"Bajram Curri" te qytetit Kukes"

"Geci"& "Kevin Construction"

"Bashkia Kukes"

  Perfunduar 

17.10.14 shkarko 

30.09.14

1619

"Ruajtja e objekteve ne pronesi te shoqerise "Petrol Alba"SH.A-TEC Fier"

"Myrto Security"shpk

"Petrol Alba"sh.a Tirane

Perfunduar

05.11.14 shkarko

09.11.2012

1227

"Dhenie me koncension te Hidrocentralit BLLICE ,nepermjet shfrytezimit hidroenergjitik te perroit te Bllices,rrethi Diber"

"Ecogen"& "Albavia"shpk

Ministria e Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes (sot Ministria e Energjise dhe Industrise)

Perfunduar 

26.09.14 shkarko